.

.

8. 1. 2017

Když zima čaruje

 • Spolupráce s ostatními dětmi ve třídě. 
 • Zvládnout pohybovat se ve sněhu, na ledu, zvládnout překonávat překážky
 • Všímat si změn v přírodě v zimním období, umět pojmenovat zimní úkazy-led, sníh, jinovatka
 • Upevňování poznatků o možném nebezpečí v zimním období-nestoupat na tající led, neházet sníh do obličeje, neklouzat se po chodníku.
 • Cvičení s padákem a sněhovou(papírovou )koulí. 
 • Zdokonalování samostatnosti v sebeobsluze-použití WC, oblékání, zejména rukavic.
 • Poslech čtené pohádky „O dvanácti měsíčkách“,plníme různé úkoly z pohádky. 
 • Poslech muzikálu Z.Svěráka před spaním.
 • Pozorujeme tání sněhu ve třídě, proč venku sníh vydrží a ve třídě se rozpustí?
 • PH:“Veselí sněhuláci“,“Fiju fí“,“Mráz a sluníčko“.
 • Motivační cvičení „To je zima“.
 • Využití rozpočitadla Sněhulák při určování rolí při hrách.
 • Učíme se pojmenovat jednotlivé měsíce v roce a roční období. 
 • Počítáme sněhuláky,procvičení počítání čísel 1-5-10.
 • Malování sněhuláků temperovými barvami-využití plochy papíru. 
 • Poslech veršované básně :“Měsíc za měsícem“. 
 • Paní Zima-společná práce dětí-lepení vystřižených ruček.
 • Hrátky s peříčky, seznámení s písní Zima, zima , zimička-foukáme do peříček, chytáme je-dechové cvičení. 
 • Seznámení s HPH Mráz a sníh –využití pohybu. 
 • Sněhová bitva – s papírovými koulemi.
 • Pracovní list-kreslíme vločku. 
 • Omalovánka paní zima, malování zimních obrázků. 
 • Jak umí čarovat mráz-vyzkoušení nové techniky tuše a soli-zimní okno.
 • Smyslová hra:“ Najdi bílou barvu“.
 • Podle počasí hry na zahradě se sněhem, závody ve sněhu, koulovaní, pozorujeme stopy ve sněhu, vycházky do přírody v okolí školky, pozorujeme zimní přírodu, zvířátka v zimě.

Písnička Zima, zima, zimička
Zima, zima, zimička,hází bílá peříčka.
Děti si je chytají, koule si z nich dělají.

Rozpočitadlo
Stál sněhulák našišato,kdo ho stavěl,může za to.
Bum, sněhulák spad, budem počítat.
Jedna, dvě, tři, tys to byl, tys ho špatně postavil.

PH:"Veselí sněhuláci"
Děti stojí v kruhu, jedno dítě-sněhulák- uprostřed. Děti chodí po kruhu a říkají:My sněhuláci veselí, běloučcí a studení, my se rádi bavíme, ale jak, nevíme.
Sněhulák jim předvede nějaký pohyb a říká: Dělejte to jako já,je to velká zábava.
Děti opakují pohyb sněhuláka a říkají: Děláme to jako ty,zaháníme trampoty.

 PH:“Mráz a sluníčko“(procvičení zrakového vnímání)
Děti běhají po třídě, učitelka má v ruce sluníčko, drží ho nad hlavou, krátkým signálem upozorní děti a sluníčko schová, děti musí zůstat stát nehybně jakoby zmrzli. Učitelka po chvíli sluníčko opět zvedne a děti rozmrznou a běhají.

 PH : „Fiju fí" (relaxace,umět naslouchat)
Děti leží na koberci, oči zavřené, ruce na bříšku, poslouchají básničku p.učitelky
Vločky leží vedle sebe, toto, studí, toto zebe.
Až jim vítr zabrouká,všechny vločky,rozfouká.
Fiju, fiju, fík ,vločky uletí.
Na smluvený signál(triangl) se děti zvednou a rozběhnou se po prostoru,na stejný signál se vrátí a lehnou si na koberec a hra se opakuje.

 Motivační cvičení
To je zima,toto zebe  ( stoj,třeme si tělo rukama)
když padají vločky z nebe. ( naznačujeme padání vloček)
Obléknem si rukavice,
bundy, šály i čepice. (naznačujeme oblékání)
Půjdem mezi paneláky, (chůze)
budem stavět sněhuláky (ukazujeme stavění sněhuláků)

Báseň Měsíc za měsícem
Zimní měsíc leden-na rampouchy cinká,
meluzína tiše tančí,když příroda spinká.
Zimní měsíc únor-poslouchá,jak hrají,
zachraňuje sněhuláky,když pomalu tají.
Jarní měsíc březen-písničku se učí,
paprsky si od sluníčka na svou harfu půjčí.
Jarní měsíc duben- rád se taky přidá,
chvíli prší,chvíli fouká,když počasí střídá.
Jarní měsíc květen-písničku si plete,
my se na něj nezlobíme,všechno kolem kvete.
Letní měsíc červen – housličky si ladí,
školy,školky zamykáme,prázdniny k nám pádí.
Červenec si sáhne na sluníčko zblízka,
celý den je krásně teplo,příroda si píská.
Letní měsíc srpen-do bubínku mlátí,
léto ještě neskončilo,i když se den krátí.
Na podzim si září na trumpetku troubí,
slunce dřímá,ale v lese pořád rostou houby.
Na podzim si říjen svou písničku změní,
vítr fouká nad loukami,draci zuby cení.
Listopad je měsíc,kdy nám podzim končí,
listí střádá,z větví padá,sluníčko se loučí.
Prosinec jak myška-potichoučku běží,
Vánoce se připravují,když z oblohy sněží.


Žádné komentáře: