.

.

21. 1. 2017

Ptáčci v zimě • Prohlížení knížek o zvířátkách, prohlížení obrázků s tématikou.
 •  Omalovánky ptáčků.
 •  Výroba dobrot pro ptáčky.
 •  Věšení na keře a stromy na zahradě MŠ (zrní, ovoce).
 •  Poslech pohádky z knihy E.Petiška-Pohádková dědeček, pohádka o nenasytném vrabci.
 •  Seznámení s tanečkem Vrabec a sýkorka.
 • PH: „ Na hlídače“,“Kohoutku,vstávej“.
 •  Sluchová hra:“Ptáčku,jak zpíváš“.
 •  Lepení trhaného papíru na šablonu ptáčka.
 •  Seznámení s básní Ptáček v zimě.
 •  Učíme se písničku – Kdo to ťuká na okénko? zpěv s klavírem, kytarou.
 • Motivační cvičení - ptáčci, vrabčáci.
 • Příběhy ptačích stop – tupování barev houbičkou přes šablonu stop.
 •  Poslech bajky Vrána a liška.
 •  Audio pohádka před spaním - Malá ptačí holčička.
 •  Hrajeme si na ptáčky, nosíme zrníčka - přenášení papírových kuliček kolíčkem na prádlo do hnízdečka.
 •  Ptáček v budce - otisk ruky na papír.
 • Vrány na stromě - společná práce dětí - jednoduché skládání papíru.
 •  Zdokonalování chůze po různém povrchu, využití balančních kamenů.
 •  Opakujeme taneček Čížečku, čížečku.
 •  Komunitní kruh - povídáme si o ptáčcích v zimě, které můžeme vidět, kteří ptáci odlétají do teplých krajin, poznáváme ptáčky podle obrázků, jak jim můžeme pomáhat? Můžeme ptáčkům i ublížit? Jak se ptáčci v zimě zahřívají?
 •  Rytmizace názvů ptáčků.
 •  Pozorování ptáčků z okna třídy na školní zahradě u krmítka.
 •  Sledujeme on line kameru ze záchranné stanice Makov.
 •  Pracovní list - obtáhni ptáčkům cestu ke krmítku.
 •  Při hrách na zahradě a při procházkách do okolí pozorujeme ptáčky, hádáme názvy, pozorujeme stopy.

Motivační cvičení – ptáčci
Ptáčci se v hnízdě narodili - dřep, pípání, otvírání pusinky
Malí ptáčci - ruce na ramena, kmitáme křídly, pomalu jdeme do stoje-rosteme
Velcí ptáci -chůze, volný běh po prostoru, s vyhýbáním, mávání křídly.

Vrabec skáče hop, hop, hop……   ..poskoky snožmo
Sýkorka zas zob, zob, zob…………dřep,ťukání do podlahy
Datel ťuká ťuk, ťuk, ťuk…………  stoj,ťukání do dlaně
A už tiše,ani muk…………………..prst na ústa pssst

PH „Na hlídače“
jedno z dětí-hlídač, sedí v kruhu na zemi a jakoby spí, hlavu skloněnou.ostatní děti - vrabci, poskakují kolem obruče a říkají básničku:
„Usnul hlídač na lavici, všichni vrabci na silnici“,dřepnou „až se zrní nazobáme, na hlídače zavoláme: Hlídači,vstávej!“ Hlídač vyskočí  a honí ostatní. Koho chytne, je hlídačem.

Taneček Vrabec a sýkorka
Vzal vrabeček na taneček sýkorku.
Měli spolu jedno sólo na dvorku.
Vrabec samé skoky,sýkorka zas kroky.
Nešlo jim to dohromady na dvorku.

Básnička Ptáček v zimě
Zima ta je přece prima,
pro holky i pro kluky,
ale ptáčkům ,těm je zima,
schovají se do budky.
Do křoví či do meze,
když si ptáček zaleze,
choulí se do klubíčka,
zahřejí ho peříčka.

Písnička Kdo to ťuká na okénko?
Kdo to ťuká na okénko,malý vrabeček.
Prosí, chudák, ať mu dáme aspoň drobeček.
Nejsme lakomí, každý z nás to ví,
že když právě zima vládne, ptáci hladoví.
Nejsme lakomí, každý z nás to ví,
že když právě zima vládne, ptáci hladoví.

Od snídaně doma máme plno drobečků,
na okno je nasypáme, počkej vrabečku.
Nejsme lakomí, každý z nás to ví,
že když právě zima vládne, ptáci hladoví.
Nejsme lakomí, každý z nás to ví,
že když právě zima vládne, ptáci hladoví.

Žádné komentáře: