.

.

19. 2. 2017

My jsme malí muzikanti

 • Opakování pravidel společenského chování.
 • Seznámení se známými hudebními nástroji podle obrázků.
 • Učíme se poznat rozdíl mezi tónem a zvukem (hudební nástroje, využití jiných předmětů,  které mohou vydávat zvuk - trhání a mačkání papíru, přelévání vody, cinkání lžičkou…)
 • Poslech pohádky : O Budulínkovi.
 • Komunitní kruh -  povídáme si: K čemu slouží hudební nástroje? Jak vypadají? Co musím znát, abych mohl hrát na nějaký hudební nástroj?  Kde se na hudební nástroj naučím hrát?  Co je to koncert?
 • PH: „ Na krále“, „Na kopřivu“.
 • Seznámení s notičkou.
 • Sluchová hra: Na ozvěnu.
 • Omalovánky hudebních nástrojů, houslového klíče.
 • Vyrábíme si hudební nástroj -  chrastítko, využití při zpěvu.
 • Protažení těla při cvičení s hudbou,  procvičení chůze a běhu v řadě,  umíme respektovat pokyny.
 • Zpěv s mikrofonem - samostatně,  s kamarádem.
 • Pracovní list - ozdob bubínek -nácvik šikmých čar.
 • Seznámení s písní: Já jsem muzikant, doprovod na hudební nástroje,  zpěv s kytarou,  klavírem.
 • Divadlo v MŠ - Hudební pohádka p.Vařáka.
 • Seznámení s básničkou  „Bubeník“  ( logopedické říkadlo).
 • Napodobování různých hudebních nástrojů s písní Dády Patrasové:  Z nás bude kapela.
 • Rytmizace názvů hudebních nástrojů.
 • Překážková dráha.
 • Hra na tělo.
 • Poslech vážné hudby.
 • Poznáš podle zvuku hudební nástroj?
 • Jdeme na koncert -  jak se chováme, co si oblékneme , co děláme během koncertu…
 • Připravujeme výzdobu na karneval.
 • Procházky do okolí MŠ, vycházka k ZUŠ.

Bubeník
Bubnujeme na buben,
pojďte děti, pojďte ven!
Bubnujeme bum bum bum,
budeme mít nový dům.
A kdo s námi nepůjde,
ten v něm bydlet nebude.

Já jsem muzikant
1. Já jsem muzikant a přicházím k vám z české země.
My jsme muzikanti, přicházíme k vám.
Já umím hráti. My umíme taky.
A to na housle. Jak se na ně hraje?
|: Fidli, fidli, staré vidli, fidli, fidli, housličky. :|

2. ...
A to na basu. Jak se na ni hraje?
Stála basa u primasa, za kamnama stála,
jak primaska zatopila, basa sama hrála.

3. ...
A to na trumpetu. Jak se na ni hraje?
|: Já rád játra, ty rád játra, on rád játra trumpeta. :|

4. ...
A to na bubínek. Jak se na něj hraje?
|: Bumtarata, bumtarata, bumtarata, bubínek. :|

 Zpíváme si rádi, hrajem na tělo,
 zvonečky a hůlky -  je tu veselo.
 Na bubínek ťuky, ťuky,
 zavoláme holky, kluky
 Hola, hola, hej,
 nikdo nemeškej!

Žádné komentáře: