.

.

7. 9. 2017

Třídní schůzka u Berušek

       Zápis z třídních schůzek dne 7.9.2017, třída Berušky

        1.      Zahájení, přivítání rodičů, představení učitelek.
    
     2.    Podpis prezenční listiny. Doplnění změn v evidenčních kartách a záznamových listech – změny zaměstnání, telefonů, pojišťovny, alergie, onemocnění dětí.  Podpis o seznámení rodičů se školním řádem. http://zstovacov.cz/ms/dokumenty/skolni_rad_ms.pdf.
   
    3.      Seznámení s charakteristikou třídy - 25.dětí, 14 děvčat, 11chlapců. Název rámcově vzdělávacího programu výchovné práce - JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA,U BERUŠEK JE NÁM PRIMA. Informace o výchovné práci s dětmi na nástěnkách v mš a internetové stránce. Internetová stránka má pomoci rodičům  získat podrobné  informace o tom co se zrovna ve školce děje -  mohou si povídat s dětmi o tom, co ve školce dělaly, co vyrobily, zpívaly, přednášely. 
     Seznámení s projekty v MŠ
     Celé Česko čte dětem - nabídka - rodiče, prarodiče máte.li zájem přečíst někdy dětem v mš u Berušek  kdykoliv se přihlaste, přízpůsobíme se Vám, Vaši účast zapíšeme do kalendáře v šatně.
    Ekologická výchova - třídění odpadků (plasty, papír), sběr vršků v mš, sběr použitých tonerů ve třídě Sluníčka. Sběr papíru v mš  25.9.-26.9. ráno 7-8h, 5-16h.

     4. Seznámení rodičů s povinnou docházkou předškolních dětí, omlouvání absence dětí, vše viz.školní řád umístěný v šatně, podpis rodičů  o seznámení.
   
         Doporučujeme:
 • Pravidelná docházka do 8:00 hod., v 8:00 hod. zamykání šatny.
 • Po obědě  jsou děti většinou ve 12h., nezvoňte na nás,otevřeme Vám asi v 12h až budou děti po obědě.
 • Odpoledne nechoďte dřív než v 15h. - nechte děti pohrát.
 • Zavírejte dveře a branku. Z bezpečnostních důvodů otevírá pouze učitelka.
 • Pozdravit při příchodu - děti i rodiče - sdělení nutných informací o dítěti.
 • Nepobízejte děti, aby Vám mávaly  z okna. Loučíte se 2x , děti to roztesktní, odpoutává to i ostatní děti od hry, děti skáčou po okně(je to nebezpečné), ničí žaluzie a dřevěné obložení u okna.
 • Provoz ve třídě Berušek  6:20-16 hod., v pondělí a ve středu do 15:30.
 • Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě den předem a do 6:30h. dle pravidel firmy na tel.731 438 912 i email.
 • Odhlašování dětí v MŠ - SMS na tel 733 224 096, telefonicky   nebo osobně.
 • Během dopoledne nás prosím Vás nevyrušujte při práci s dětmi návštěvami a telefony.

5.  Doporučené oblečení – oblečení dětem ukažte, co je jejich, podepisujte, tužky jsou v šatně.
 • Nedávejte do přihrádky zbytečné náhradní oblečení, nepotřebují náhradní bundu, mikinu, boty.
 • Papuče - ne nazouváky, na pobyt venku pevné nepromokavé boty.
 • Na spinkání – podepsané pyžamo v  zimě třeba i ponožky.
 • Na pobyt venku – tepláky, později šusťáky připravené ve spodní přihrádce – ne teplákovou bundu.
 • Do třídy - děvčátka legíny, sukýnka, kluci tepláky pohodlné  kalhoty, v zimně chodí děti i v punčocháčích nebo ponožky a tepláky.
 • Hřebínek - děvčata mají v umývárně se svou značkou.Přesto dávejte pozor na vši. 
 • Náhradní spodní prádlo, ponožky, podle potřeb dětí do ig. sáčku.
 • Denně kontrolujte, zda mají děti všechny věci ve své přihrádce v pořádku.
     6.  Děti mohou být v kolektivu častěji nemocné, rodiče musí být ohleduplní ke svým i ostatním dětem. Nemocné či silně nachlazené dítě do MŠ nepatří. Doporučujeme prevenci - otužování, vítamíny. Upozornění na možné úrazy v MŠ - poučení dětí o bezpečnosti - nic nesbírat, nikam nelozit, neutíkat. V případě úrazu  nebo nemoci ihned informujeme rodiče telefonem.

7. Předávání dětí cizím osobám na základě zmocnění o předávání dětí, jakoukoliv změnu  hlásit

8. Oslavy svátků a narozenin - 3 balíčky měkkých bonbónů, sladkosti , ovoce...

9. Společné akce v MŠ s rodiči a pomoc rodičů při jejich organizování.
 • Podzimní slavnost Sv.Martina, zapojení rodičů do příprav, pečení...
 • Adventní posezení - maminky připravují občerstvení, možno věnovat MŠ i doma vyřazené hračky.
 • Dětské šibřinky- rodiče věnují malé dárky do tomboly.
 • 1x za měsíc divadlo, možnost výletu do divavadel i mimo MŠ- Olomouc, Prostějov.
 • Plánované podzimní výlety do Kovozoo , Sluňákov.
 • Pozvání dětí k docházce do Hanáčku - informace Z.L.
 • Pozvání na logopedickou depistáž - bezplatné vyšetření logopedkou na začátku září v mš. 
 • Pozvání dětí do kroužku logopedické prevence - informace Z.L
 • Zjišťování zájmu o plavání - od dubna, ŠVP -červen? 
 • Doporučení sledování dění v MŠ na vývěskách a internetových stránkách.
 • Společné prodloužené vycházky každý pátek, možnost zapojení rodičů, děti budou mít připravený baťůžek s pláštěnkou a pitím.
 • Sběr kaštanů  a sběr papíru v MŠ.

10.  Docházku dětí v období prázdnin v ZŠ zjišťujeme předem, pro nižší počet dětí jsou třídy spojovány a uč.si berou dovolenou.

11.  Přinášení hraček do MŠ nedoporučujeme, možno vzít plyšáka na spinkání, máme i v mš.

12.  Trička červená  s nápisem  Berušky budou mít děti v přihrádce - zatím nebudeme doplňovat - doporučuji pozeptat se v okolí zda někdo nemá z minulosti.

13.  Skříň a na obrázky a výkresy a její využití - děti si kdykoliv mohou obrázky vzít domů nebo je v přihrádce ponechat

14.  Zdůraznění  požadavků na děti - dodržování pravidel v mš s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních dětí, samostatnost, poslušnost, schopnost reagovat na kladené požadavky, vedení k samostatnosti v oblékání, sebeobsluze, samostatnosti při jídle - používáme příbory, prostírání, úklidu hraček.

15. Diagnostika a evaluace dítěte předškolního věku ve spolupráci s rodiči.

      16. Nabídka o zapojení rodičů  do KRPŠ, spolupráce  s MŠ při akcích pro děti.
     
    17.Nabídka pro předškolní děti - zavedení týdenních úkolů (oblast grafomotorika, matematické        představy, určování pojmů...) 

    18. Při  návštěvě divadel v MŠ budeme vždy vybírat o 10kč více, budeme využívat na nákup  výtvarného materiálu pro děti ( tvoření na Vánoce,pro maminky...)  

19. dne 19.9.2017 návštěva stomatoložky v MŠ, ukázka zubní prevence pro děti.                                                                                                 Zdeňka Ludvová

                                                                                                 Lenka Šálková

Žádné komentáře: