.

.

2. 1. 2018

Zima kolem nás...·       Přivítání dětí po vánočních prázdninách
·       Hry s novými hračkami, ve třídě, na koberci
·       Rozhovory s dětmi o prožití vánočních svátků, individuelně, v komunitním kruhu
·       Znaky ročního období- zimy- počasí, změny v přírodě, zvířata, led, mráz, sníh, jinovatka…
·       Přiblížení svátku Tři králové- poslech příběhu, jména králů, kam šli, co nesli..
·       Výroba papírové koruny pro krále- malování temperovými barvami, dolepování barevných geometrických tvarů
·       seznámení s písní My Tři králové jdeme k vám
·       Seznámení s básní Vločka
·       PH: Dva mrazíci, Mrazík a sluníčko
·       Procvičení jemné motoriky- mačkání papírových koulí a hry s nimi- koulovaná ve družstvech, hod vrchním x spodním obloukem, hod na cíl
     Kometa – grafomotorické cvičení
     Co hvězda viděla – zdravotní cvičení
·       Grafomotorické cvičení- pracovní list koruna- oblouky, smyčky
·       Procvičení zrakového vnímání- hledání stejných tvarů koruny
·       Omalovánka Tři králové- snaha o využití celé řady barev, přesnost při kreslení, dokončit obrázek
·       Pomoc druhému- diskuse s dětmi, proč někdo potřebuje pomoc, pomohl bys kamarádovi? Jak bys mu pomohl?
·       Vycházky do přírody- pozorování změn v přírodě v zimním období, pozorujeme ptáky v zimě
·       Pohádka z cyklu Chaloupka na vršku- Jak to bylo na tři krále
·       Zdokonalování sebeobsluhy, podporování samostatnosti ve všech činnostech
    Pohybová hra Tři mudrci – děti se volně pohybují po herně za doprovodu písně My tři králové, vždy, když hudba ustane, děti tvoří trojice.


   My Tři králové

My Tři králové jdeme k vám, štěstí , zdraví vinšujem Vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k Vám přišli zdaleka.
Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Co ty černej stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju a Novej rok Vám vinšuju.


Vločka
Letí vločka z nebe,
nos ji hrozně zebe.
Vše se změní rázem,
až dopadne na zem.

Co hvězda viděla – zdravotní cvičení
např.

 • stromy – stoj spatný, vzpažit, úklony trupu
 • domy – stoj rozkročný, vzpažit, dlaně spojit, mírný podřep
 • hory – stoj spatný, předklon, dotknout se podložky
 • údolí – leh na břiše, vzpor na rukou, zvednout trup, bedra zůstávají na podložce
 • zvířata
  • koně – cval, klus
  • vrabčák – skoky snožmo, dlaně na ramenou (křídla)
  • kočka – kočičí hřbet
  • ryba ve vodě – leh na břiše, zvedat napnuté paže a nohy z podložky


Žádné komentáře: