.

.

4. 2. 2018

Brzy budu školákem…Co mám znát a umět než půjdu k zápisu do ZŠ:
 1. znám  své jméno, přímení, věk a bydliště
 2. znám  jména rodičů a jejich zaměstnání
 3. znám  jména sourozenců a jejich zaměstnání
 4. vím jak se jmenuje stát ve kterém žiji a hlavní město
 5. umím  zazpívat píseň
 6. umím  přednést báseň
 7. nakreslím postavu tatínka, kamaráda, maminku
 8. umím vykreslit obrázek a při kreslení nepřetahuji
 9. správně držím tužku a příbor
 10. vyjmenuji roční období
 11. vyjmenuji  dny v týdnu
 12. rozlišuji  časové pojmy den-noc, ráno, poledne, odpoledne, večer
 13. rozlišuji  zeleninu a ovoce a umět je pojmenovat
 14. poznám některé kytičky
 15. umím  pojmenovat a rozlišovat zvířata a jejich mláďata (lesní, polní, domácí, hospodářská, exotická)
 16. umím  rozlišit listnaté a jehličnaté stromy a některé pojmenovat
 17. vyjmenuji  dopravní prostředky a určit kde se pohybují (voda, vzduch, silnice)
 18. určím, co se z čeho vyrábí (kniha – papír, sklenice – sklo, míč – guma, židle – dřevo)
 19. umím  pojmenovat a nakreslit geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 20. počítám  1 – 10
 21. poznám některé číslice -1-5,  dovedu určit počet podle puntíků 
 22. poznám  některá písmena
 23. správně vyslovuji všechny hlásky
 24. poznám hlásku na začátku a na konci slova
 25. vytleskám  slov na slabiky (např. čo-ko-lá-da, má-ma, pes)
 26. určím počet slabik ve slově
 27. složím  z hlásek slovo a rozložit ho (míč = m,í,č)
 28. znám  všechny barvy
 29. umím  rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …
 30. umím  rozlišit levou a pravou stranu
 31. umím  rozlišit více, méně, stejně
 32. určím  polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
 33. orientuji  se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo...)
 34. umím  správně držet tužku,
 35. umím stříhat po  čáře
 36. nakreslím  podle předkreslené předlohy různé grafické tvary - písmena, čísla, apod.
 37. umím  říci co je na  obrázku
 38. vyprávím známou pohádku nebo příběh
 39. na otázku odpovím celou větou
 40. najdu cestu v jednoduchých labyrintech
 41. dodržuji samostatně   hygienu
 42. pozdravím, poděkuji, poprosím, požádám o pomoc
 43. vyřídím  jednoduchý vzkaz, obstarám jednoduchý nákup
 44. poslouchám  pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět
 45. dodržuji pravidla jednoduché hry (pexeso, člověče nezlob se...)
 46. skládám  puzzle, jednoduché stavebnice
 47. vnímám  a provádím pokyny
 48. bezpečně přecházet přes cestu
 49. vydržím  alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončím
 50. neskáču  do řeči, čekám až na mě přijde řada
 51. umím nachystat věci na stolování a uklidit je
 52. umím jíst příborem čistě a způsobně
 53. umím uklidit hračky na své místo
 54. umím se sám obléci
 55. umím zavazovat tkaničku
 56. umím  zapínat zip
 57. umím zapínat knoflíky
 58. házím a chytám míč
 59. přejdu kladinu
 60. přeskočím překážku 
 61. udělám kotoul
 62. napodobuji správně cviky
 63. znám svoje tělo a pojmenuji jeho části
 64. zapamatuji si jednoduchý domácí úkol
 65. dovedu se citově odpoutat od rodičů
 66. nedělá mi potíže  pobývat v jiné třídě s novými kamarády


 •  
 • Žádné komentáře: