.

.

24. 2. 2018

My jsme malí muzikanti·        Umět podle obrázků poznat nejznámější hudební nástroje, umět je správně pojmenovat
·        Umět respektovat pravidla při hře s kamarády, uklízet po hře hračky na místo, respektovat pravidla ve třídě
·        Dbát na správné používání příboru při stolování, správné držení tužky či pastelky
·        Rytmizace názvů hudebních nástrojů
·        Procvičení sluchového vnímání – poznáváme, jaký nástroj hraje
·        Vytleskávání rytmu
·        Využití Orffových nástrojů při zpěvu
·        Umím zazpívat písničku před ostatními dětmi
·        Grafomotorické cvičení- nácvik lomených čar- bubínek
·        Seznámení s písní – Muzikantská rodina- využití netradičních pomůcek
·        Relaxace, poslech vážné, moderní hudby, různých zvuků kolem nás
·        Komunitní kruh- co je to koncert, kam na koncert chodíme, co si oblékáme, jak se na koncertě chováme, co musíme znát, když se chceme naučit hrát na hudební nástroj
·        PH: Na kopřivu, Cesta na koncert, Židličkovaná
·        Protažení celého těla- opičí dráha- chůze po zúžené ploše, prolézání, přeskakování překážek, chůze po laně…
·        Zpíváme s kytarou- Když máš radost…
·        Umíme poznat 1. Písmenko ve svém jméně- omalovánka
·        Pracovní list- najdi a spoj hudební nástroje s houslovým klíčem
·        Výroba harmoniky- skládání papíru, lepení, dokreslení
·        Práce s hlasem- umíme šeptat,ale umíme i křičet, umíme zpívat slabým i hlubokým hlasem
·        Dechová cvičení- sfoukáváme svíčky na dortu- využití prstu na ruce, snažíme se sfouknout všechny najednou
·        HPH: Mám, šáteček, mám, Hafana- využití chrastítek
·        Sluchová hra: Ptáčku, jak zpíváš?, na kukačku
·        Hry na zahradě s kamarády
·        Procházky v okolí MŠ
·        Tancujeme s Dádou- z nás bude kapela

  
Muzikantská rodina
Táta včera v šatníku
zatloukal pár hřebíků,
bum, bum, bum,
až se třásl celý dům.

V kuchyni zas maminka
každou chvíli zacinká
pokličkou,
velkou nebo maličkou.

Naše malá Monika
taky v hudbě vyniká,
ta hraje
na skleničku od čaje.

I náš Véna ze zvyku
umí dělat muziku,
panečku
vařečkou o vařečku.

Když my hrajem, do-re-mi,
každý pozná, co jsme my:
jediná
muzikantská rodina.

Když máš radost..
Když máš radost a víš o tom, zatleskej
Když máš radost a víš o tom, zatleskej,
Když máš radost a víš o tom,
Řekni nám to aspoň potom,
Když máš radost a víš o tom, zatleskej
( zamávej, zadupej, zakopej, zamrkej, pohlaď se, zavrť se, křič ahoj..)

Žádné komentáře: