.

.

12. 3. 2018

Těšíme se na jaro·         Rozvoj všech smyslů, koordinace pohybu, rozvoj jemné a hrubé motoriky
·         Vytváření pozitivního vztahu k přírodě, k činnostem, radost z práce
·         Dodržování pravidel společ. chování, respektovat přání a potřeby druhých
·         Umět si všímat změn v přírodě v daném období, chránit přírodu
·         Námětové a konstruktivní hry, skládání puzzle, společenské hry, individuální rozhovory s dětmi
·         Práce s interaktivní tabulí- určování místa- první, poslední, uprostřed, počáteční písmena ve slovech,určování počtu..
·         PH: Zlatá brána, Na černou slepičku, Jaro našlo kytičku, Mrazík a sluníčko
·         HPH: Uvíjíme věneček, Hřej , slunéčko, hřej
·         Využití rozpočitadla při určování rolí při hrách- U potoka roste kvítí…
·         Jarní obrázek- kresba tuší- dle fantazie
·         Motivační a relaxační cvičení- jak roste kytička
·         Komunitní kruh: povídáme si o karnevale, který se uskutečnil, co se mi líbilo, co jsem vyhrál…povídáme si o změnách probíhajících v přírodě, jak se nazývá roční období které nastane? Co můžeme na jaře pozorovat, co se děje: se sluníčkem, s travičkou, s kytičkami, se zvířátky...
·         Seznámení s písní Petrklíč, zpěv s klavírem , s kytarou
·         Grafomotorické cvičení- květina jedním tahem, nácvik smyčky-květiny a včelky
·         Jarní hádanky a pranostiky
·         Tancování s hudbou- Fíha tralala- semínko
·         Pozorování procesu klíčení- čočka či hrách na vlhké vatě
·         Jarní slepička- vybarvování rozmazávacím pastelem, navazování ozdob
·         Seznámení  s básní Sluníčko
·         Počítání kytiček-hledání a určování počtu a druhů květin na zadaném obrázku, procvičení početní řady 1-6
·         Jarní ptáci- kreslení šablony, skládání
·         Pracovní list: jarní zahrádka- umět používat a vyhledat pojmy první, poslední, hned za před posledním…
·         Logopedická chvilka- hrajeme si na zvířátka ,která se po zimě probudila – muška-BZZZ, cvrček –CCC, čmelák- BRUM, hadi- SSS, let včeliček- pohyová hra s log procvičením- děti jsou včelky a běhají po třídě a bzučí. N a znamení si musí najít kytičku a sednout na ni a přestat bzučet
·         Vycházky do přírody, pozorování změn v přírodě, hledáme jarní kytičky, pozorujeme probouzející se zahrádky, pupeny na stromech, ptáčky…chystáme se na úklid zahrady


Píseň Petrklíč
Není , není ze železa, přece je to klíč,
otevírá bránu k jaru, je to petrklíč.
Jen co ráno slunce vyjde, všude žlutě rozkvete,
děti, pohleďte ,jak hezky je hned na světě.
//:Petrklíč, petrklíč, zima už je pryč,
petrklíč, petrklíč, od jara je klíč.://

Báseň Sluníčko
Pohladilo jednou slunce
chladnou jarní zem.
Na květinky zavolalo: „Hola, pojďte ven!
Která z vás má odvahu, vykouknout ven ze svahu?“
Hlásí se ta malinká,
malá, bílá sněženka.

Jarní pranostiky
·         Kolik je v březnu mlh, tolik je v květnu mrazů.
·         Na svatého Řehoře plave led do moře a čáp letí od moře, vlaštovka přes moře, žába hubu otevře.
·         Na svatého Řehoře každý sedlák lenoch, který neoře.
·         Kukačka, která v březnu kuká, čáp, který tluká, a divoké kachny na příletu oznamují teplé jaro.
·         Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.
·         Nikdy neodhazuj šat, dokud není konec května.
·         Březen - na pec si vlezem, duben - ještě tam budem, máj - zalezem dál.
·         Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou, přišlo jaro.
·         Návrat jiřičky ohlašuje návrat letních bouřek.Jarní hádanky

Malá kytka
celá bledá
ze sněhu ven cestu hledá.
Při teplotě na nule
rozkvétají…….


Na nevelkém stonečku
spousta žlutých zvonečků
Každý znich má k
jaru klíč
Copak je to? ............

Každý na to kouká, civí.
Na jaře se dějí divy ,
rozkvete vždy jeden pán.
Víte který? ......

Trojdílná sukýnka
bílá a malinká, nosí ji panenka,
má jméno ............

Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší,
směje se na kluky ptačí, na auta i pěší-

Žížaly mu nevěří, venku chodí bos,
pěkný hlásek, černé peří, oranžový nos.


Motivační a relaxační cvičení-Jak roste květinka

Maličká semínka pod zemí spí,……………leh na zádech
Pod sněhovou peřinou zima je nevzbudí
A tak tam čekají, pod zemí odpočívají.

Když jarní sluníčko prstíkem zaťuká……….uč. zaťuká
Semínko se probudí, velkou chuť vyrůst má………děti přejdou do kleku

Z malého klíčku budou růst kořínky,….ruce podél těla, prsty od sebe jako kořeny
Bude ze mne kytička nebo strom malinký?

Zelené lístky už raší nad zemí….  ruce pomalu nad hlavu
To je nádherné jarní probuzení!..........  velké kruhy před tělem

Kytičky otáčejí za sluníčkem hlavy…….klek, otáčení hlavy na P str. a na L str.
A když slunce dobře hřeje ,rostou bez námahy….

Dešťík je zalévá…….děti již stojí
Vítr je kolébá…..prsty naznačují déšť , poté úklony do stran.


Žádné komentáře: