6. 12. 2015

Vánoce u Berušek


Vinšujem vám šťasné nové rok, abychom se sešli napřesrok,  
aby vám nikdy nechybělo chleba  a po smrti šup do neba.
Nový rok vám vinšujeme, dobrého vám přejem.
Abychom k vám napřesrok přišli a vás ve zdraví našli.

           Den za dnem dělá hop a skok, čas jako voda plyne                             
Najednou je tu Nový rok a všecko nové, jiné.
Veselejší a krásnější celý svět kolem zdá se.
Maminko, ať jsme šťastnější v tom novém roce zase. 

6. 12. 2014

Vánoce přicházejí


Výstavka vánočních stromečků vyrobených dětmi společně s rodiči doma.
• Proč slavíme vánoce? Jak se na vánoce připravujeme?
• Procvičení sluchového vnímání- vánoční přání, symboly vánoc, poznáváme počáteční písmena ve slově a počty slabik.
 • Opakování programu na vánoční besídku
• Příprava dárků: Vánoční překvapení, Vánoční přání.
•  Hrajeme si na Vánoce.
• Skládání betlému.
• Vánoční tradice u vánočního stromečku.
• Poslech pohádek s vánoční tématikou, J,Lada: „České vánoce“.
• Modelování: pletení vánočky.
• Grafomotorické cvičení: dokreslení betléma.
• Vánoční omalovánky a pracovní listy.
• Didaktická hra „Můj dárek“ – děti hádají hmatem jakou věc mají v rukou.
• Vánoční říkanky.
 • Předvánoční úklid před besídkou – třídění hraček a stavebnic – návštěva Lucky.
• Vánoční atmosféra, hry pod stromečkem, návštěva dětí v jiných odděleních.
• Sledování  adventního kalendáře.
• Relaxační cvičení s overbaly
• P.h.: Pečeme perníčky , Myčka aut, Mazlivý řetěz,Slepá ovečka se zvonečkem,Najdou se ti, Tající kra, Podávání dárku.
Jóga:„Vánoční“.Dodržovat moudrá slova ze cvičení jógy: „Lásku ve svém srdci měj, kde můžeš, tam pomáhej“.
Vánoční diskotéka„šťastný nový rok!“.
• Pozorování vánoční výzdoby města.
Vánoční koncert v ZUŠ
• Účast na akci Vánoce na zámku.
• Odkládání použitých papírů do krabic k reciklaci.
Vánoční koledování u sponzorů mš.

 

Vánoce, Vánoce přicházejí

C G7 R: Vánoce, vánoce přicházejí, C zpívejme přátelé,
G7 po roce vánoce, vánoce přicházejí, C šťastné a veselé. G7 D7 G 1.

1.Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni D7 Ga pak, běda, marně hledá kapra pod skříní. D7 G
Naše teta peče léta na vánoce vánočku, D7 G G7nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. Jó!

 2. Bez prskavek, tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze býta pak táta s minimaxem zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.

3. Jednou v roce na vánoce strejda housle popadne,jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá "Neseme vám noviny",čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.

 4. A když sní se, co je v míse, televizor pustíme,v jizbě dusné všechno usne v blaženosti své.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,máme na rok na klid nárok, zas až do vánoc.


http://www.predskolaci.cz/wp-content/uploads/2009/11/vanocni_prani.jpg

 Štědrý večer
Štědrý večer už je tady, sníh se snáší do zahrady,
na stromečku svítí svíčky, vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní, rolničky jim pěkně zvoní.
Uhánějí bílou plání, vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky, žádný stesk a žádné vrásky!

Vánočka
Plete máma.Pletu já.Pletem spolu oba dva.
Vánočku jsme upletli.V troubě v plechu upekli.

Já mám z Vánoc nejraději, když se doma všichni smějí,
když se kapři mrskají,a prskavky prskají.

přišly zase po roce , kdo? no přece VÁNOCE

Stromečku vstávej, ovoce dávej,
umyj se, ustroj se, je štědrý den.

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku, co byla schovaná v červeném jablíčku.

Ten kdo zlobil,tomu nic  a nám hodným o to víc
Zdraví, lásku,peněz dost, štěstí ať je stálý host!


30. 11. 2014

Andělské zvonění


Společně s dětmi prožívat radost a těšení se na blížící se navštěvu Mikuláše ,čerta a anděla…
Umět vyjadřovat radost z pohybu,radost učite se něco nového
Povídání si s dětmi o adventním čase,jak se doma připravujeme na vánoční svátky,co je advent…
PH:“ Čertí honička“, „ Na anděla a čerta“
Cvičíme a tancujeme s hudbou – Míša Růžičková Bububu,Sněhuláci,Neposední čertíci
Stříháme vločky na výzdobu naší třídy –skládání papíru,jemná práce s nůžkami
Andílek-kolektivní práce dětí-trhání a lepen papíru,domalování barvami
Výroba přáníček a dárečků na vánoční besídku
Nácvik básniček a koled na besídku
Závody čertíků a andílků – račí chůze k vyznačené metě,závody kočárků,stavění věže z kostek…
Andílek –stojánek,vystřihování a vybarvení dle fantazie
Pracovní list-mikulášská bota,čertův řetěz
Seznámení s básní : „Mikuláši“
Výroba andílků z papírových kapesníčků
Předvánoční čtení-Andrea Popprová-Čekání na Vánoce-poslech příběhu „ Jak přišel Mikuláš“
Divadelní představení v MŠ –pohádka Slyšte ,slyšte..
Návštěva Mikuláše v naší MŠ
Nácvik tanečku „ Sněhuláci“ –Míša Růžičková

Básnička „Mikuláši“
Mikuláši,pojď jen blíž,
ať nás hezky uslyšíš.
Celý rok jsme hodní byli,
ani trochu nezlobili.
Nemusíme se čerta bát,
ten si hodné nechce brát.
Andílka si pohladíme,
to se může,to my víme.
Za rok ,až zas přijde čas,
z okna vyhlížeti budeme vás.


22. 11. 2014

Co by měly děti umět při vstupu do základní školy

10 dovedností pro základní školu

  1. motorika
  2. kreslení
  3. sebeobsluha
  4. společenská pravidla
  5. pravo-levá orientace
  6. zraková paměť
  7. sluchové dovednosti
  8. rytmika
  9. správná výslovnost
  10. vyprávění
Máte-li doma budoucího prvňáčka, určitě přemýšlíte nad tím, jestli je na školu dost zralý. Předškoláka nejspíše čekají testy školní zralosti v mateřské škole. Pokud ne, můžete se k nim objednat do pedagogicko-psychologické poradny. Orientačně by dítě podle dětských psychologů mělo zvládnout následující věci.Když při zápisu dítě neumí všechno, nevadí. Ještě má půl roku k dobru, uklidňují rodiče pedagogové. 

Motorika a sebeobsluha

Předškolák by měl umět skákat po jedné noze, skákat přes švihadlo, chytat a házet míč, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou nebo písničkou, udržet rovnováhu (při hře na sochy), přeskočit překážku.
"Pokud jde o jemnou motoriku a grafomotoriku, je důležité zvládat správné držení tužky – to ideálně nacvičíte pomocí trojbokých pastelek," Dítě by mělo umět nakreslit rovnou čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, čtverec, obdélník, trojúhelník. Mělo by ovládat i rovné střihání nůžkami, lepení, navlékání korálků a stavění věže z kostek. Důležité je, aby ruka byla při všech činnostech správně uvolněná. Cvičit byste měli také správné sezení při práci u stolu.
S motorikou úzce souvisí i sebeobsluha. "Sem patří dovednosti jako oblékání, zapínání zipu, knoflíků a patentů, zavazování tkaniček, používání příboru. Dále osobní hygiena, tedy samostatné používání toalety, mytí rukou, čištění zubů, česání. Kromě toho by mělo dodržovat základní společenská pravidla, jako je pozdrav, prosba, poděkování nebo vykání dospělým.

Kde je pravo a kde levo

Budoucí prvňák by měl zvládat pravo-levou orientaci, měl by umět rozlišovat obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy, což bude potřebovat například při čtení písmen p, b a d. Pokud mu toto rozlišování dělá problémy, může to signalizovat dyslexii.
Se zrakovým vnímáním souvisí i zraková paměť – proto hrajte pexeso, Kimovu hru, hledejte změny na obrázku, dítě by také mělo umět dokreslit, co na obrázku chybí. Zrakovou analýzu a syntézu, tedy rozpoznávání a skládání částí celku, trénujte s puzzly.

Sluchové dovednosti

Dítě by mělo umět rozeznat zvuky a určit jejich směr. Mělo by umět "odfiltrovat" vedlejší zvuky, například ruch ulice, a soustředit se jen na to nejdůležitější, třeba lidskou řeč. Mělo by rozlišovat jednotlivá slova ve větě a slabiky ve slově, ty by mělo umět vytleskat, a identifikovat první (případně poslední hlásku ve slově).
Nácvik této dovednosti začínejte se slovy začínajícími a končícími na souhlásku. Mezi šestým a sedmým rokem by také mělo zvládnout rozpoznat dlouhé a krátké hlásky a měkké a tvrdé slabiky (di-dy).

Ráčkování dovoleno

Správná sluchová analýza je nezbytná pro rozvoj řeči. Váš předškolák by měl umět vyslovovat všechny hlásky, výjimkou, která se obvykle promíjí, je r a ř. Pokud je neumí, měli byste rozhodně zamířit k logopedovi.
V době nástupu do školy by dítě mělo znát zhruba 2 500 slov. Musí vědět, jak se jmenuje, kde bydlí a kolik mu je let, nezaměňuje pojmy včera a zítra a dokáže zopakovat dvojverší. Je schopno reprodukovat krátkou pohádku či příběh – jak na základě vašeho vyprávění, tak obrázků.

Nepropadejte panice

"Je docela možné, že vaše dítě některé z těchto věcí ještě nezvládá. To ovšem není důvod k odkladu a k panice," ubezpečuje rodiče Markéta Frývaldská. "Od zápisu do nástupu do školy zbývá ještě zhruba šest měsíců a to je dlouhá doba. Během ní se váš potomek může ještě opravdu hodně naučit." 

Až přijde Mikuláš, řeknu mu v čem se chci zlepšitKdo chce všecko vědět musí tři dny v pekle sedět

„Co víme o čertovi“ -  poslech – rozhovor s dětmi
To je mi záhada. Nikdo nikdy neviděl čerta a přeci víme ,jak vypadá.
Má kopyto na jedné noze a umí létat po obloze.
Má rohy a oháńkou mává. Kdepak to není kráva.
Víme, že bydlí v pekle a víme, že žádné peklo není, a víme, že hudruje vztekle asi takhle blekle, blekle.
A víme, že smrdí sírou a proletí každou dírou. A víme, že je hodně starý, hloupý, zlý a provádí čáry
a je strašně chlupatý Každý ho umí popsat od hlavy až do paty.
Kdo ví, čí je to vina. Bude v tom nějaká čertovina.
Nikdy nikdo neviděl čerta a všichni víme, jsak vypadá.

Pohádky: „Čert a Káča“
Byla Káča na veselce,tancovat s ní  nikdo nechce.
Káča dupla: skramente!Chci tancovat třeba s čertem.
Jen to řekla, čert tam stál,hned s ní v kole tancoval.
Chytla se ho kolem krku:nepustím tě, ty můj kluku!
Čert s ní letěl do pekla,Káča se však nelekla.
I vy jedna chásko líná!Všude je tu prách a špína,
hybaj, hybaj do práce se mnou není legrace!
Lucifer jen houkl vztekle:tuhle holku nechci v pekle.
A tak s Káčou na hřbetě čert se vláčí po světě.
Od vsi ke vsi, potom k městu: Kdo chce Káču za nevěstu?
Co dál bylo? Teď už víme. My se čerta nebojíme.  
Jenom křiknem: Káča je tu!A čert mizí v cuku letu.

Písničky: Mikuláš ( písnička).
Mikuláš už zvonkem cinká,nakukuje do okýnka.
Nakukuje sem a tam,možná přijde večer k nám.
Za ním kráčí andělíček,od nebíčka nese klíček.
Od nebíčka nese klíč a ty, čerte, jdi už pryč!


Básničky:   Začínají na písmeno, končí na písmeno, kdo má nejvíce písmen ve jmnéně
 A – písmeno pro tebe, anděl letí do nebe,
Andělka mu štěstí přála a šátečkem zamávala,
aby neulét a vrátil se zpět.

Pohybové hry:
Honička v řetěze  - chycené děti se přidávají do řetězu
Honička tří čertů  - tři čerti chytají děti, snaží se je uzavřít do kruhu
Čertí bál  - taneční rej s vyrobenými maskami                                                         
Chlupatý čert – s kolíčky na prádlo
Čertí ocásky -  čert si dává pozor na ocásek, kdo ho ukradne je čert
Honička s peříčkem – čerti se bojí peříčka
Barboram Já jsem svatá Barbora,přišla jsem k vám do dvora.Hodné děti pohladím,zlé metličkou vyplatím.

Výtvarné činnosti:  Masky čertů.  Mikulášské omalovánky

Pracovní činnosti: perníkový čert
Jazykové hry: Čertí oblyčeje – napodobení mimiky oblyčeje
Hra na ticho
Někdo stojí za vraty a je celý chlupatý.Je to čert a nebo ne?  To se brzy dozvíme!
Kdo slovíčko pískne, toho ať čert stiskne.Kdo slovíčko řekne, toho ať čert trkne.
Kdo slovíčko prohodí, toho ať čert uhodí.

Hra na čerta
Byl tu čert?      Byl.
Jak vypydal?    Byl rohatý.
Měl ocas?         Až na paty.
Co vám udělal? Všechny nás polekal.
Kde je teď?        Tady v kole stojí, všichni se ho bojí, protože je rohatýa po těle chlupat

Námětová hra : Na peklo
Čertíci např. sedí kolem ohně a vypráví si jak někdy zlobí,  kdo je hodný a nezlobí vůbec,  vymýšlí si jak zlobivce potrestat,  zpívají čertí písničky, hraje tam čertí kapela, vládce pekla Lucifer rozdává ostaním čertům úkoly,

Závody čertů:  Hod pytlem vycpaným novinami
             Podlézání řetězu nízko nad zemí
             Přenášení pytle kolem mety o závod
             Běh v pytli
             Prolézání díry do pekla. 

čertovské počty, 
čertovské karty a pexesa 
čertovské labyrinty

2. 11. 2014

Jaké barvy má podzimní strom?

Umět sdělovat prožitky a pocity různými prostředky(řeč,hudba,pohyb)
Charakteristika slova Podzim-co Tě napadne ,když se řekne podzim...
Třídíme stromy listnaté x  jehličnaté,využití obrázkového materiálu
Poslech pohádky " O stoletém dubu"
Seznámení s veršovanou pohádkou Paleček a kamarádi
prohlížení knih s podzimní tématikou-listy ,stromy,plody,podzimní příroda
Motivační cvičení-protažení celého těla,strom-jak strom roste,větve se ohýbají ve větru,padá listí..
PH " Podbíhaná"-s padákem,"Skřítek ztratil čepičku", " Počasí", Listy,vyměňte se"
Skládání  z papíru-podzimní list,procvičení skládání harmoniky
Podzimní sluníčko-stínování suchých pastelů podzimních barev,otisk listů
Podzimní puzzle strom-rozfoukávání tuše,lepení puzzle a dýhy
Seznámení s básní "Podzim"
Výstavka plodů a šišek známých stromů,třídíme k obrázkům
Dechová cvičení-foukáme do papírového kapesníku,motivace -vítr fouká do listů
Grafomotorický list-dokresli letokruhy a cestu listu ze stromu na zem
Housenka z listí-vyrábíme a tvoříme na procházce
Komunitní kruh: povídáme si o stromech,jaké známe,rozdělujeme je dle obrázků na listnaté a jehličnaté,jaké mají plody?.Jaké stromy se vyskytují v našem okolí?Jaké stromy najdeme v sadě,v parku,v lese?Čím jsou stromy užitečné pro člověka? Z jakých částí se strom skládá?Kde se zpracovává dřevo?Co se z něj vyrábí? Můžou být stromy pro člověka i nebezpečné?Může strom onemocnět?Které zvíře se nazývá doktor stromů? Ťukáme na kamínky,napodobujeme zvuk datla
Smyslová hra" Najdi ,co je ze dřeva"
Lístek z krabičky-stříhání předlohy a seznámení s novou výtvarnou technikou-využití barev,krabice a kuliček
Seznámení s písní " Podzim"
Zapouštění barev-lístek z javora
Pozorujeme změny přírody na podzim-rostliny,stromy,počasí
Při procházkách sbíráme listí,plody podzimu,pozorujeme strukturu listů,kůry
Vycházky do zámeckého parku,na hráz,hledáme a rozlišujeme listy podle druhů

Podzim   (básnička)
podzim přišel do zahrady,všechny barvy namíchá.
S každým lístkem ví si rady,barvy na něj nadýchá.

Konec léta je tu,děti,podzimní už přišel čas.
Listy k zemi s větrem letí,plno zlata je tu zas.


Čiříkanka
Vlaštovičky čiříkají,o čempak si povídají?
Jedná se ptá:" už je čas?" A ta druhá: " kde je sraz?"

A co zašuměla bříza? " Máte letenky a víza?
Do egypta,na Krétu,tady už je ,vlaštovičky,tady už je po létu".


Podzim  ( písnička)

Stalo se to tuhle v neděli,při obědě když jsme seděli.
V hnědém saku,sklouznul tiše z mraků,na okno nám lehce zaťukal.

Já se prosím podzim jmenuju,s podzimními mraky cestuju.
Ťuky-ťuky,vidím tu dva kluky,jestlipak si se mnou chtějí hrát?

Kde zastavím ,trochu čaruju,trochu kouzlím,trochu maluju.
mám tu pro ně,papírové koně,draky taky ty já dělám rád.


Paleček a kamarádi
" Mámo,usmaž koblížky!"
" Až mi dojdeš pro šišky.nemám už čím topit,synku,
dělej něco pro maminku"
V lese bum ,bum,bum,šiška jako dům.
Za ní druhá ,potom třetí,z vysokého smrku letí.
Paleček je dávno v lese,sám však šišku neunese.
jde okolo školáček,jménem Ukazováček.okoukne ji ,pak se sehne,ale s šiškou ani nehne.
Zavoláme prostředníčka:"Prostředníčku,pomoz nám"
Chlapečkovi zrudla líčka:"Nadarmo se namáhám!"
Zavoláme prsteníčka:"Prsteníčku,tak co ty?_"
Chlapečkovi zrudla líčka:"Šiška dělá drahoty"
Zavoláme na malíčka:"Pojď malíčku,pomoz nám!"
malíček je chytrá hlava,kamarádům rady dává:
"Ty jdi sem a ty jdi tam,čekejte ,až zavolám.
Tak teď! Hej rup! Už ji nesem..."
Vracejí se domů lesem.Máma jim dá za šišku,cukrovanou kobližku.