.

.

4. 2. 2018

Brzy budu školákem…Co mám znát a umět než půjdu k zápisu do ZŠ:
 1. znám  své jméno, přímení, věk a bydliště
 2. znám  jména rodičů a jejich zaměstnání
 3. znám  jména sourozenců a jejich zaměstnání
 4. vím jak se jmenuje stát ve kterém žiji a hlavní město
 5. umím  zazpívat píseň
 6. umím  přednést báseň
 7. nakreslím postavu tatínka, kamaráda, maminku
 8. umím vykreslit obrázek a při kreslení nepřetahuji
 9. správně držím tužku a příbor
 10. vyjmenuji roční období
 11. vyjmenuji  dny v týdnu
 12. rozlišuji  časové pojmy den-noc, ráno, poledne, odpoledne, večer
 13. rozlišuji  zeleninu a ovoce a umět je pojmenovat
 14. poznám některé kytičky
 15. umím  pojmenovat a rozlišovat zvířata a jejich mláďata (lesní, polní, domácí, hospodářská, exotická)
 16. umím  rozlišit listnaté a jehličnaté stromy a některé pojmenovat
 17. vyjmenuji  dopravní prostředky a určit kde se pohybují (voda, vzduch, silnice)
 18. určím, co se z čeho vyrábí (kniha – papír, sklenice – sklo, míč – guma, židle – dřevo)
 19. umím  pojmenovat a nakreslit geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
 20. počítám  1 – 10
 21. poznám některé číslice -1-5,  dovedu určit počet podle puntíků 
 22. poznám  některá písmena
 23. správně vyslovuji všechny hlásky
 24. poznám hlásku na začátku a na konci slova
 25. vytleskám  slov na slabiky (např. čo-ko-lá-da, má-ma, pes)
 26. určím počet slabik ve slově
 27. složím  z hlásek slovo a rozložit ho (míč = m,í,č)
 28. znám  všechny barvy
 29. umím  rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …
 30. umím  rozlišit levou a pravou stranu
 31. umím  rozlišit více, méně, stejně
 32. určím  polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
 33. orientuji  se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo...)
 34. umím  správně držet tužku,
 35. umím stříhat po  čáře
 36. nakreslím  podle předkreslené předlohy různé grafické tvary - písmena, čísla, apod.
 37. umím  říci co je na  obrázku
 38. vyprávím známou pohádku nebo příběh
 39. na otázku odpovím celou větou
 40. najdu cestu v jednoduchých labyrintech
 41. dodržuji samostatně   hygienu
 42. pozdravím, poděkuji, poprosím, požádám o pomoc
 43. vyřídím  jednoduchý vzkaz, obstarám jednoduchý nákup
 44. poslouchám  pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět
 45. dodržuji pravidla jednoduché hry (pexeso, člověče nezlob se...)
 46. skládám  puzzle, jednoduché stavebnice
 47. vnímám  a provádím pokyny
 48. bezpečně přecházet přes cestu
 49. vydržím  alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončím
 50. neskáču  do řeči, čekám až na mě přijde řada
 51. umím nachystat věci na stolování a uklidit je
 52. umím jíst příborem čistě a způsobně
 53. umím uklidit hračky na své místo
 54. umím se sám obléci
 55. umím zavazovat tkaničku
 56. umím  zapínat zip
 57. umím zapínat knoflíky
 58. házím a chytám míč
 59. přejdu kladinu
 60. přeskočím překážku 
 61. udělám kotoul
 62. napodobuji správně cviky
 63. znám svoje tělo a pojmenuji jeho části
 64. zapamatuji si jednoduchý domácí úkol
 65. dovedu se citově odpoutat od rodičů
 66. nedělá mi potíže  pobývat v jiné třídě s novými kamarády


 •  
 • 30. 7. 2015

  Myšlenky k zamyšlení.  19 přikázání Marie Montessori pro rodiče
  Maria Montessori vytvořila krátká přikázání-připomenutí pro rodiče. Jsou jednoduchá, ale když se nad každým z nich zamyslíte, objevíte moudrost mnohadílných knih v několika slovech. Budete-li číst alespoň jednou za rok tento krátký seznam, mohou se vaše vztahy s dětmi dostat na kvalitativně novou úroveň a vaše dítě vyroste v rozvinutou a harmonickou osobnost.
  1.     Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.

  2.     Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.

  3.     Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.

  4.     Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlivosti.

  5.     Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.

  6.     Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.

  7.     Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.

  8.     Pokud je dítěti často dáváno zapravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.

  9.     Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.

  10. Budeme-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.

  11.  Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se nalézat v tomto světě lásku.

  12. Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno nebo ne.

  13. Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.

  14.Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.

  15.Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.

  16. Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.

  17. Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.

  18. Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých


  31. 8. 2011

  Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

  1. Nerozmazlujte mně
  Vím dobře že bych neměl dostat všechno oč si řeknu – já vás jen zkouším

  2. Nebojte se být přísní a pevní.
  Mám to raději – cítím se bezpečněji.

  3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky.
  Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

  4. Nedělejte ze mě menšího než jsem.
  Nutí mně to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.

  5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti.
  Daleko víc na mně zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

  6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy.
  Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

  7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád.
  Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.

  8. Nechraňte mně před všemi následky mého chování.
  Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

  9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.
  Dokáži se s nimi vyrovnat sám.

  10. Nesekýrujte mně.
  Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.

  11. Nedávejte ukvapené sliby.
  Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

  12. Nezapomínejte, že se někdy nedokáži vyjádřit tak, jak bych chtěl.
  Nejsem proto někdy zcela přesný a není mi rozumět.

  13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.
  Dostanu strach a pak lžu.

  14. Nebuďte nedůslední.
  To mě úplně mate.

  15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci.

  16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hloupost.
  Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

  17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní.
  Hrozně mě šokuje, když zjistím, že tomu tak není.

  18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit.
  Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.

  19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám.
  Je to určitě těžké se mnou držet krok, ale prosím – snažte se.

  20. Nezapomínejte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění.
  Ale to vám nemusím říkat, že ne?

  Vážení a milí rodiče, ale i prarodiče…..
  Pokusím se, promluvit k Vám ústy Vašeho milovaného dítěte.

  „Nebuďte nedůslední, to mě úplně mate“.

  Všimněte si! Dítě říká, že ho to mate.
  Neříká, že ho to kazí, špatně vychovává. Neříká to proto, že samo neví co je to „zkažené, nevychované dítě“.
  Až se jím stane, budou to vidět a hodnotit všichni okolo, ale ono samo ne. Bude si myslet, že je to tak v pořádku. A Vy budete zklamáni, jak se to stalo, že vy zrovna máte takové špatné dítě.
  Stalo se to proto, že jste své dítě neochránili před svojí nedůsledností a pohodlností.

  Dávejte sliby a zákazy velmi uváženě. Zakazujete a přikazujete – je to vaše povinnost! Vysvětlujte proč tak a tak činíte a proč je nutno, aby se dítě podřídilo. Nazakazujte z pohodlnosti a nebraňte tím dětské zvídavosti.
  Vždy však trvejte na splnění všeho ze strany dítěte tak, jak jste stanovili. Buďte laskaví a pevní.
  Velmi svému dítěti pomůžete. Naučíte jej držet slovo a budou-li Vaše příkazy a omezení vždy logické, naučíte dítě samostatnosti v rozhodování v budoucnu, dospělosti, kdy člověk musí poznat, zda příkaz, či omezení má logiku a on se podřídí, či nikoli. Potom se rozhodne správně.