.

.

23. 3. 2017

Svátky jara

 • A máme tady Velikonoce. Ve školce budeme tvořit. Milé maminky a tatínci, děti budou potřebovat 3 vyfouklá vejce. Na tvoření budeme vybírat 40Kč. 
 • Uvítáme také, pokud se k nám  přidáte s vlastnoručně  připravenou jarní a velikonoční dekorací  na jarní výstavku v naší šatně. Svoje výrobky si odnesete domů ve středu 12.4.
 • Pozvánka na Vynášení Moreny 2.4.- uzeninu na opékání zajišťuje KRPŠ. 
 • KDO NÁM PŘIJDE PŘEČÍST POHÁDKU  O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE?

 • Motivace: "Návštěva jarní víly" co nám připravilo  jaro.
 • Sázení rostlin do nazdobených květináčů - "Muškát".  Jak se staráme o květiny.
 • Procvičení jemné motoriky ruky – správná technika vykreslování a vystřihování, správné držení tužky. Velikonoční omalovánky: Velikonoční zajíček březňáček.
 • Poslech četby pohádky „O kohoutkovi a slepičce“.Kniha:“
 • Opakování písní a říkadel - rytmizaca: „Travička zelená“, „Hřej slunečko hřej“, Seděla beruška“, „Probudil se malý brouček“, „Běží liška k Táboru“ „Liška šiška“, „Zimo, zimo táhni pryč, „Přišlo jaro“, "Na tom pražskym mostě".
 • Chůze v rytmu, běh určeným směrem, přeskakování nízkých překážek, přelézání překážek, akrobatická cvičení – leh – sed a klek bez dopomocí rukou. "My jsme malí ušáci"- říkadlo.
 • Cvičení s míčky – vajíčky.
 • Jóga:"Pozdrav slunci".
 • Velikonoční pohybové hry: „Zajíček své jamce“.....
 • Zvládání sebeobsluhy a jednoduchých pracovních úkonů. Motivace -jarní úklid.
 • Skládání papíru podle pokynů - kuřátko na špejli.
 • Skládání obřího velikonočního vejce ze stavebnic do lana.
 • Nácvik velikonočních říkadel.
 • Hledání, počítání velikonočních vajíček, třídění, přiřazování, větší –menší.Chápání pojmů nahoře, dole. Kde je slepička?
 • Puzzle z velikonočních pohlednic, namalovaných papírových vajíček.
 • Procvičovat sluchové vnímání. Kuřátko, zapípej!
 • Vyprávění o Velikonočních svátcích. Připomínání lidových tradic a zvyků na Velikonoce.
 • Hrajeme si na Velikonoce.
 • Poznávání potravin podle chuti – velikonoční mlsání.
 • Co připravujeme doma pro hosty. Pomáháme tatínkovi a mamince. Dárky pro kamarády na pomlázku.
 • Velikonoční přání.
 • Velikonoční dekorace.
 • Výzdoba velikonočního vajíčka.
 • Velikonoční hádanky.
 • Vycházka k rybníku pro vrbové proutky na pletení pomlázky.
 • Pozorování sváteční velikonoční výzdoby na procházkách.
 • Vynášení Moreny.
 • Jarní vycházka do okolí MŠ – pozorování změn v jarní přírodě

Dramatické a pohybové hry
• Honička s vajíčkem v košíčku, nesmí vypadnout.
• Kvočna hledá hnízdo. – na koho hnízdo nezbude vypadne ze hry.
• Závody – přenášení vajíčka na lžíci
• Vajíčka se kutálí – děti jsou vajíčka, kutálí se různými směry, nesmí do sebe narazit,rozbila jí se, vypadnou ze hry.
• Vajíčko – míček – zvedání, podávání pod bradou v kruhu, vajíčko v šátku – pohyby podle pokynů, taneček – nesmí vypadnout.
• Na černou slepičku – Když jsem šel kolem rybníčku, potkal jsem černou slepičku,
ona mě klovla do malíčku.To je ona! - honička
• Hledání a počítání vajíček v hnízdě
• Vajíčkové pexeso – vajíčko nakreslené na výkresu, rozstřihnuté na polovinu.
• Obří vejce z lana zdobí děti stavebnicemi …..
• Puzzle z velikonočních pohledů.

Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný,
nedáte –li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snes jiný…

Hody, hody přináším, sukýnky vám vypráším.
Na pomlázku mašlička, do košíčku vajíčka.Hádanky:
Kvokám, kvokám v komoře, vajíčka jsou na dvoře./slepice/
Malý zobáček, žlutá peříčka, právě se vylíhlo z bílého vajíčka./kuře/
Když to vyhodíš, je to bílé, když to spadne, je to žluté./vajíčko/
Chodí pod korunou král není, nosí ostruhy rytíř není,
má šavli- husar není, k ránu nás budívá, ponocný není./kohout/

Rozpočítadlo:
Sedí baba na lavici, drží v ruce kohouta, na koho to slovo padne, ten musí jít do kouta.

Těšíme se na Velikonoce:
Postní neděle
1.Černá neděle-tmavý oděv-káčátek půstu
2.Sazometná -vymetání komínů
3.Kýchavá-počátek nemocí
4.Družebná-návštěvy
5.Smrtná-konec zimy
6.Květná- vítání Ježíše v Jeruzalémě


Pašijový týden:
Modré pondělí - úklid
Žluté úterý - úklid
Škaredá středa - nemračit se
Zelený čtvrtek - zelené jídlo, uletěly zvony- klapání
Velký pátek - smutek, půst ,hledání pokladú.
Bílá sobota -vrací zvony
7.NeděleVelikonoční-konec zimy
Velikonoční pondělí- pomlázka

Pomlázka na Hané je mrskut tatarem. Proutek má omlazující a uzdravující sílu. Platí se malovanými vajíčky. První koledník přináší štěstí, má být bohatě odměněn.

Vajíčko
Symbol plodnosti, úrody.


My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci.
Trénujeme běh a skoky přes pařezy, přes potoky.
Učíme se kotouly, nekoukáme na bouli.

Cestou kolem vesnice potkal jsem tři zajíce.
Hodil jsem je do komína,vypili mi láhev vína,
hodil jsem je do džbánu,vypili mi smetanu,
hodil jsem je do kurníka,vypili mi láhev mlíka
,hodil jsem je do ohníčka,snesli mi tam tři vajíčka,
červeno-modro-zelená,zaječím fouskem barvená.

13. 3. 2017

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič,odtáhnu tě za pačesy, za ty hory, za ty lesy, až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek. Zimo, zimo, už jdi pryč, jaro si už chystá klíč. Otevírá jarní bránu, jmenuje se petrklíč.


 • Vycházka s pozorováním změn v přírodě.
 • Popis změn v přírodě   -  skutečné i podle obrázku.
 • Pojmenování symbolů  jara - co patří, nepatří k jaru.
 • Připomínání lidových zvyků spojených s jarem: Co nás čeká - vynášení Morany,  Velikonoce.
 • Vycházka k řece Moravě: Rozhovor o významu vody v přírodě:
 • Cvičení s kameny: masáže kamenem.
 • Cvičení k posílení klenby nožní: procvičení nohou po dlouhých vycházkách.
 • Malování kamenů, které jsme našli u řeky.
 • Seznámení s jarními květinami a jejich názvy na procházce.
 • Počítání, třídění, slučování kytiček v záhonu.
 • Pojmenování ptáků při vycházkách kolem rybníka. Kdo se vrátil z teplých krajů.
 • Sběr přírodnin a jejich výstavka  ve školce.
 • Jógová cvičení: "Pozdrav slunci".
 • P.h.:  „Posílání míče v kruhu – Maličko, posílám ti sluníčko – jarní nálada","Zlatá brána", "Kopřiva".
 • Básně a říkadla: Sněženka, Petrklíč, Zimo, zimo, Sluníčko, Přišlo jaro.
 • Zpěv písní, hra na dětské hudební nástroje: „Hřé slunočko , hře“, „Travička zelená“.
 • Kreslení: „Nastrojené jarní sluníčko“.
 • Malování: Konvička na zalévání. 
 • Návštěva divadelního představení: „Křemílek a Vochomůrka“.
 • Poslech příběhu o jaru - "Jak zasadili semínko".
 • Pokus s klíčením rostlin. Sázení  semínek do misky a zalévání, ošetřování.Ošetřování rostlin.
 • Zdobení misky  na pěstování rostlin ubrouskovou technikou.
 • Námětové  hry s kamarády.
Sněženka
Táta včera na venku,našel první sněženku,
vedle petrklíč,zima, už je pryč!

Petrklíč
U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč,
 na koho to slovo padne ten musí jít z kola pryč.

Zimo, zimo, táhni pryč,  nebo na tě vezmu bič,odtáhnu tě za pačesy, 
za ty hory, za ty lesy, až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek.
Zimo, zimo, už jdi pryč, jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní bránu, jmenuje se petrklíč.

Časně ráno vychází, po nebi se prochází. V poledne je nejvýše, střechy zlatě popíše. (Slunce)

Sluníčko
Podívej se, babičko, namaluji sluníčko,
sluníčko má očka, jak nějaká kočka,
sluníčko se usmívá a tiše si povídá:
"Svítím, svítím na stromy, posvítím i na domy,
svítím také kotěti, nejvíc svítím na děti."

4. 3. 2017

Budeme mít karneval

Naši milí rodiče, děkujeme Vám za velikánskou pomoc při organizaci Dětských šibřinek. za pomoc při přípravě a úklidu sportovní haly, pečení cukroví do bufetu, za zakoupení hraček do tomboly. Výtěžek této akce bude sloužit i vašim dětem.

  Prosíme rodiče o spolupráci při pořádání této akce podle Vašich možností:

  Přispěním malého dárku do tomboly pro děti.

  Vaší pomocí při přípravě sálu v sobotu v 17h. a úklidu sálu v neděli v 17h.

  Přispěním upečeného cukroví, zákusků, koláčů do bufetu.

   Děkujeme za vaši pomoc a vstřícnost.

  Výtěžek z akce bude použit pro potřeby naší mš.·       Rozvoj prostorové koordinace.
·       Snaha vyvolat u dětí zájem a společnou hru, spolupráce s kamarády, umět si pomáhat, podporovat a rozvíjet zdravou soutěživost.
·       Výzdoba šatny a třídy na karneval
·       PH: Medvědí honička, Na Elišku, Zlatá brána, opakování oblíbených her u dětí.
·       Motivační cvičení s básničkami: Medvěd, Šašek.
·       Cvičení a tanec s krepákovými stuhami.
·       Komunitní kruh:  Povídáme si o šibřinkách. Víš , co to je?  Kam na Šibřinky půjdeme?  Co si obléknu?  S kým půjdu a co tam budu dělat?
·       Zraková hra: poznej co chybí…
·       Karneval u Berušek - přehlídka masek, karnevalové dovádění, soutěže, diskotéka.
·       Seznámení s písničkou Karneval (melodie Kluci kočičí).
·       Hádanky pohádkových bytostí.
·       Procvičení obličejové gymnastiky-smutný x veselý klaun.
·       Breptadla: hahaha,hihihi,chachacha,chichichi,Jůůů,jééé.
·       Výroba šašků na výzdobu: malování barvami, lepení.
·       Procvičení jemné motoriky:skládání harmoniky z papíru - tělo pro klauna
·       Omalovánky karneval, šašek.
·       Procvičení zrakového vnímání - najdi stejného klauna.
·       Ukázka skládání čepice z papíru.
·       Cvičení s padákem - kamaráde, toč se, toč, roztočíme kolotoč.
·       Poslech a tanec na písničky z pohádek.
·       Poslech písničky K.Černoch - Večerníček.
·       Vycházka ke sportovní hale - kde se budou konat Šibřinky.
·       Karnevalové soutěže: závody s kočárkem, chůze vejcem na lžíci, skládání věže z kostek, běh na koni po vytyčené trase.
·       Pracovní list - vybarvování geometrických tvarů podle předlohy.

24. 2. 2017

Jaké bude počasí?


·         Těšíme se na jaro. Pozorujeme s dětmi počasí na konci zimy.
·         Seznamujeme se s názvoslovím počasí podle obrázků i skutečné situace: jasno, polojasno, zataženo, déšť, sněžení, vítr, mlha, bouřka.
·         Smyslové hry: sedíme v kruhu, uprostřed máme rozložené karty, nemluvíme, ukážeme na dítě, obrátí kartu, společně předvádíme počasí na obrázku, vždy karty zamícháme.
slunce – paží naznačíme kruh s paprsky
mírný déšť – lehké bubnování do koberce
liják – pořádné bušení
sněhová vločka – kroužek spojením palce a ukazováčku
krupobití – bušení pěstmi do země
vánek – lehké kolébání ze strany na stranu
vichřice – otáčení těla
mlha – zakrýt oči, či oběma rukama odhánět od sebe
duha – oblouk ve vzduchu
blesk – klikatá čára ve vzduchu, tlesk (hrom)
·         Kimova hra s obrázky: „Které počasí chybí?“Barometr počasí: „Žabička Rosnička“.
·         Námětová hra: „Předpověď počasí v televizi“ s papírovou krabicí.
·         Cvičení s padákem a s hudbou: „Vltava“.
Rušná část cvičení: Prší - rozevíráme deštníky, Louže - děti chodí po místnosti a překračují velké kaluže, Bouřka - a pak náhle zahřmí – tlesk a zakřičíme PRÁSK a zakryjeme si uši, Sněží – mneme si prsty o sebe a pokládáme je pomalu na zem, Vítr - cloumá s nimi vítr - kolébáme se dopředu, dozadu,Vichřice - vítr zesílil - chytíme se něčeho, aby nás neodnesl, Mlhavo - chodíme opatrně po místnosti a rukama tápeme před sebou
·         Jóga: Slunce, déšť, duha, střecha, relaxace - vlny.
·         Ph.: „Oheň, voda, blesk.“
·         Ph.: „Vítr a mraky“ - Plujeme si po obloze, je nám tu všem tuze dobře.“
·         Rytmizace říkadla: „Dešťové kapičky“.
·         Grafomotorické hry na velké ploše papíru: slunce, déšť, sněžení, mraky,  louže, duha, vánek, vítr, mlha…
·         Jednotažky:“Deštník“.
·         Přiřazování  předem daného počtu kapiček na mraky.
·         Kreslení: „Učíme se kreslit mraky“.
·         Malování: „Barevný deštník“.
·         Omalovánka k tématu týdne.
·         Vystřihovánka: „Moje gumáky“.
·         Dechová cvičení: „Hry s větrníky“.
·         Módní přehlídka deštníků a pláštěnek.
·         Anketa:“Jaké počasí máš nejraději a proč?“
·         Opakování  nekonečné písničky o dešti: „Prší, prší“.
·         Opakování tanečku: „Zlatá brána“.
·         Pozorování počasí při pobytu venku.

  
Ťuká, ťuká deštík na barevný deštník.
Ťuká, ťuká prstíkem:„Kdo je pod tím deštníkem?“
To jsem já panenka  točí se mi sukénka.
Běžím, běžím k sluníčku osušit si sukničku

Ťuká, ťuká deštík na barevný deštník.
Ťuká, ťuká prstíkem:„Kdo je pod tím deštníkem?“
„To jsem já panáček, pršívá mi na fráček.
Tebe nechci kapičko, já mám raděj sluníčko.“

Dešťové kapičky, dostaly nožičky,
běhaly po plechu, dělaly neplechu.
Kocour spal v okapu, spadly mu na tlapu.
Jé, ten se polekal, vyskočil a utíkal.
A kdo měl deštíček, zmokl jen krapíček.
Sluníčko svítilo kapičky sušilo.


Prší, prší jen se leje –nekonečná písnička – vymyslete vlastní slova
Prší, prší,jen se leje,kam koníčky pojedeme,
pojedeme na luka až kukačka zakuká.

Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala,
kukačko už nekukej, má panenko neplakej.

Prší, prší ještě více na kohouta na slepice,
utíkají bez dechu honem honem pod střechu.

Prší, prší jen se leje Michalka se tomu směje.
Má nad hlavou deštníček, nevadí jí deštíček.

Prší, prší, kam půjdeme, v dešti zůstat nemůžeme.
Schováme se pod okap,  tam to kape, kapi, kap.

Prší, prší, to je vody,  nebojme se nepohody.
Pod stromem se schováme  na sluníčko počkáme.

Prší, prší, to je deště, schováme se chvilku ještě.
Schováme se pod keřem, až přestane, půjdem ven.

Prší, prší velké kapky, pejsek už má mokré tlapky.
Kam se půjde usušit? V boudě má svůj malý byt.

Má tam sucho, teplíčko,stočí se tam v klubíčko.
Kapky na strop bubnují,za chvilku už pejsek spí.

Nechoď tam, prší tam, je tam velké bláto,
upadneš, nevstaneš, budeš volat: Táto
Budeš volat táto nestojí to za to.
Táta  přijde na pomoc vyšlehá ti za to.

 

Kamarádi – déšť, vítr a mrak

Na obloze se proháněl jen tak sem a tam tmavě modrý mrak. Když ho to probíhání přestávalo bavit, řekl si: „Tak a teď už se pořádně zlobím už mě to běhání sem a tam nebaví. Nechci čekat až přijde můj čas, abych mohl ukázat moji sílu, co já umím. Já to chci už teď.“ Poslal tedy spát sluníčko do bělavých obláčků a zavolal si svoje kamarády. „Větře, větříčku!“ volal mrak.
Vítr právě otvíral oči ze spánku a slyší volání. „Kdo žádá moji pomoc?“ Ptá se. To už otevírá mrak dveře do větrné chaloupky a prosí. „Větře, větříčku, pomoz mi, prosím tě, abych se zvětšil. Já chci ukázat co umím, co jsem se naučil, jak mohu pomoci světu. Chci ukázat jak jsem velký, temný, dlouhý a co mám v břichu.“
„To jsi přišel právě včas, protože jsem se dobře vyspal a potřebuji si protáhnout záda.Honem jdeme na to.“ Pravil vítr. Větřík začal nejdříve povívat, pak pofukovat a nakonec se rozfoukal víc a víc. Mrak se tím zase zvětšoval, zvětšoval a nadouval a nadouval až mu břicho začalo tmavnout a černat. To už mrak nevydržel a břicho mu prasklo. Začaly padat pomalu nejdříve malé kapky, pak větší a rychleji až se nakonec spustil takový liják.
Pršelo opravdu moc. Pršelo do zahrady, pršelo do polí, na lesy na domy na chodníky a do rybníků. Prostě pršelo všude. A lidé museli chodit s deštníky nebo pláštěnkami. Někteří také zmokli a jiní seděli doma za oknem a nemohli ven.
Když už to začalo skoro každému vadit, protože to trvalo dlouho a vody už bylo všude až, až, vzbudilo se sluníčko. Z bělavých obláčků volalo. „jejda, co jsem to provedlo, já jsem zaspalo! Teď je na zemi úplná pohroma. Jak dlouho se ten černý mrak tady roztahuje? Rychle za ním.“
Začalo rychle, co nejrychleji mohlo prodlužovat svoje paprsky a rozehřívat se, aby vše stačilo zachránit. Nejdříve se lekl déšť a rychle uzavřel svoje břicho, aby nekapala voda. Potom se schoval vítr do své větrné chaloupky a zavřel za sebou pořádně dveře. Řekl si: „přece se nenechám od sluníčka spálit.“
Všichni ostatní byli rádi, že zase sluníčko svítí a oni si užijí ještě několik krásných, barevných dnů podzimu.


Pohádka O dešti
Kap,kap,kap.Pozoruje jeden malý klučina, kterému říkají Petřík,  kapky. Bydlí se svou maminkou v jedné malé vesničce uprostřed lesa. Jejich chaloupka je malá, ale útulná. Dnes chtěl jít Petřík se svou maminkou do města. Ale začalo pršet a tak se museli jít honem schovat do chaloupky. A tak Petřík sedí u okýnka a pozoruje kapky, které padají ze stromů. Najednou uviděl blesk, až to osvítilo celý les a zahřmělo, až se lekl. Úplně vyskočil. Tady v lese vypadá bouřka děsivě. Petřík začal přemýšlet, jak to vlastně je, že prší. A jak to, že neprší všude, a jak to že jedna kapka je větší a druhá menší, jak to..... Až Petřík pomalu usínal.
Petřík se najednou objevil v neznámém prostředí. Sám nevěděl kde.
Aniž by zjistil, kde je, ozval se za ním silný hlas. Co tu děláš? Máš být s ostatními, už začalo vyučování. Řekl  mu  silným  hlasem pán,  který  vypadal  trochu  strašidelně,  ale moudře. Měl dlouhé vousy a byl oblečen do dlouhého pláště. Petřík tedy šel za ostatními dětmi.
Sedl si do volné lavice. Za chvíli došel i ten pán. Děti ho pozdravily: „dobrý den králi deště“. Tu náhle Petřík pochopil, kde se to vlastně ocitl. Byl v království kapek, hromů a blesků. Král deště promluvil: „tak děti dnes je pro vás velmi slavný den, dnes se půjdete podívat do dešťového oddělení. Tam se nachází   vše, co používáme při dešti, kapky, hromy a blesky.“Petřík se už nemohl dočkat, až to uvidí. Tak se všichni zvedli a šli. Najednou se objevili ve velké místnosti. Krále deště všichni pozdravili. Král deště se šel podívat do takového velkého dalekohledu, kterým se díval na zem, aby mohl sledovat, kde je potřeba deště a kde ne. Král deště zvedl hůlku a všechny kapky se postavily na svá místa. Pokud jich někde bylo moc, nebo málo tak ukázal na danou kapku a ta se musela přemístit. Petřík nevěděl proč se musí tak přemisťovat. A tak se na to krále zeptal. Ten mu odpověděl:„Víš to je proto, aby všude pršelo tak jak je zrovna potřeba. Kdyby bylo někde moc kapek, to by pršelo moc, a to by mohly na zemi být velké záplavy. Řeky by odnesly hodně domů a lidé by neměli kde bydlet. Ale kdyby déšť nebyl, tak by bylo na zemi sucho a lidé by neměli co k jídlu. Voda, déšť zavlažuje půdu, do které lidé sadí brambory, mrkev a tak. A vodu taky potřebují zvířata. A kdyby nepršelo, tak by ani lidé neměli vodu ve studánkách. Všichni kdo žijí na zemi, tak ke svému životu potřebují vodu. A tu jim zajišťujeme my.“ Petřík ale je trochu zarmoucený. Podívá se okolo sebe a najednou se tváří tuze smutně. Král deště se ho ptá, co se mu stalo. Petřík na to, že je mu líto, těch všech kapek tady, když dopadnou na zem tak umírají a už se sem nikdy nevrátí. A jak vznikají nové kapky? Měl spoustu otázek a tak Král deště mu odpověděl: „Ale nebuď smutný. Kapky, ani hromy a blesky, nikdy neumírají. Víš na zemi je to zařízené tak dobře,že  vše jde pořád do kola. Když kapka dopadne na zem, tak se dostane do půdy. Po dešti, když svítí sluníčko, tak se jednotlivé kapky začnou vypařovat a stává se z nich pára. Pak se dostávají znovu sem na horu. A tak to jde pořád do kola. Prostě jako na zemi. Stará kapka zanikne a nová vznikne.“Petřík se uklidnil. Najednou se všechny kapky začnou pohybovat. Začnou tvořit hromy a blesky. Vše pracuje v jednom rytmu a stejně rychle. Je to nádherná podívaná. Na povel krále zpomalují a zrychlují, až je král úplně zastaví a pootočí takovým kulatým zařízením. Tam vždy určí, kde zrovna bude pršet. Najednou se všechny kapky rozprchly a šly se schovat. Ze spodu ze země bylo něco slyšet, jak jedna stará babka mluvila a zaklínala. Stůjte mračna, stůjte kroupy, stůjte blýskání! Zaklínám vás do lesa hlubokého, do dubu vysokého, do dřeva stojatého a běžatého, tam sebou mlaťte a třískejte, a lidem pokoj dejte! Znělo to hodně strašidelně. Král deště se ale vůbec nebál. „To víš Petříku, někteří lidé déšť, hromy a blesky nemají rádi a bojí se ho, a tak na nás posílají různá zaklínání. Jindy, ale zase déšť chtějí a to nás různýma zaklínadlam a volají. Jako je třeba tohle, teď ho zrovna volá jedna holčička, poslouchej“. Bože daj deščíčka na ty obilíčka, abych sa najedla režného chlebíčka. Už sem sa najedla, ale ešče málo, bože daj deščíčka, aby to dozrálo. No a tak to tu chodí pořád do kola. Občas někdo zlobí.Ale ne moc často, prostě jako lidé. Lidé na nás skládají různé  hádanky, říkadla a písničky. A jak nás hezky napodobují. Je hezké se na to dívat. Najednou na Petříka někdo mluví, poznal že je to maminka. Petřík otevřel oči a uviděl, že je ve své chaloupce a venku svítí sluníčko.Petřík s i uvědomil, že se mu to asi všechno zdálo a nebo ne? Nu,to nikdo neví. A protože venku svít
Ilo sluníčko, tak se Petřík se svou maminku vydal do města a během cesty Petřík mamince pověděl celý příběh.