2. 9. 2015

Zápis z třídní schůzky

Program:
1. Zahájení, přivítání rodičů , představení učitelek. O vaše děti se u Berušek starají  paní učitelka Lenička Šálková, Zdenička Ludvová, paní kuchařka Jaruška Rozehnalová.

2. Podpis prezenční listiny. Doplnění změn v evidenčních kartách a záznamových listech – změny zaměstnání, telefonů, pojišťovny, alergie, onemocnění dětí. Doporučení prostudování školního řádu zde  http://zstovacov.cz/ms/dokumenty/skolni_rad_ms.pdf

3. Seznámení s charakteristikou oddělení – 26.dětí 14 děvčat,12 chlapců.
Seznámení s rámcově vzdělávacím programem výchovné práce- ROK S KRTKEM a přípravou týdenních témat výchovné práce, informace o výchovné práci s dětmi v MŠ na nástěnkách a internetové stránce. Ve fotogalerii internetové stránky složka “Diagnostika dítěte předškolního věku“.Internetové stránky napomáhají větší spolupráci mezi MŠ a rodinou ve prospěch dětí a jejich prožitků a získaných poznatků z MŠ. Získání důvěry rodičů a důvěry dětí k MŠ. V současné době řešení adaptačních obtíží a sebeobslužných dovedností. Doporučení důslednosti rodičů při docházce dětí do MŠ v období adaptace - povídat si s dětmi o tom, co ve školce dělaly, co vyrobily, zpívaly, přednášely, při příchodu do MŠ ráno zbytečně na děti nespěchat, v klidu se převléknout, rozloučit s rodiči- neprodlužovat loučení, pozdravit, rodiče nevstupují do třídy, nesplnitelné neslibovat (po obědě), nestrašit děti školkou.
- Pravidelná docházka do 8:00 hod., v poledne v 12:15 hod., odpoledne - 15:00 hod.
- Zamykání dveří na šatnu, v 8:00 hod. 
- Po obědě na nás nezvoňte otevřeme Vám 12,15h až budou děti po obědě.
- Odpoledne nechoďte dřív než v 15h.
- Zavírejte dveře. Z bezpečnostních důvodů otevírá pouze učitelka.
- Zavírání branky při vchodu do MŠ na závoru, bezpečnost dětí!!!
- Provoz v oddělení Berušek 7,00 – 15,45h a 15,30h. od 6,20-7h. otevřeno na patře pouze oddělení Medvídků.
- Odhlašování a přihlašování dětí ke stravě den předem dle pravidel firmy Scholarest,http://zstovacov.cz/sj/ms_informace.html
- Odhlašování dětí v MŠ SMS na tel 733 224 096 nebo email.
- Během dopoledne nás prosím Vás nevyrušujte při práci s dětmi návštěvami a telefony.

4.Doporučené oblečení – oblečení dětem ukažte, co je jejich.
- papuče -ne nazouváky, ne šněrování, na pobyt venku pevné nepromokavé boty
- na spinkání – podepsané pyžamo
- na pobyt venku – tepláky později šusťáky připravené ve spodní přihrádce – ne teplákovou bundu na venek.
- do třídy - děvčátka legíny, sukýnka, kluci tepláky nebo kalhoty do gumy v zimně chodí děti i v punčocháčích.
- náhradní spodní prádlo, ponožky, punčocháče v zimně, podle potřeb dětí do igelitového sáčku.
 Denně kontrolujte, zda mají děti všechny věci ve své přihrádce v pořádku.

5. Děti mohou být v kolektivu zejména na začátku docházky častěji nemocné,rodiče musí být ohleduplní ke svým i ostatním dětem. Nemocné či silně nachlazené dítě do MŠ nepatří.Doporučujeme prevenci - otužování, vítamíny. Upozornění na možné úrazy v MŠ – poučení dětí o bezpečnosti- nic nesbírat, nikam nelozit, neutíkat, komunikovat.

6. Předávání dětí cizím osobám na základě zmocnění o předávání dětí. Nemáme od všech.

7. Oslavy svátků a narozenin - 3 balíčky měkkých gumových bonbónů sladkosti i dortíky. Prosíme ještě rodiče o přinesení 1 balíčku bonbónů na zahájení š.r.

9. Společné akce v MŠ s rodiči a pomoc rodičů při jejich organizování.
Dýňová slavnost – děti nosí do MŠ dýně vydlabané a vyzdobené podle fantazie rodiny.
Adventní posezení – maminky připravují občerstvení,možno věnovat MŠ i doma vyřazené hračky.
Dětské šibřinky- rodiče dávají malé dárky do tomboly.
Nejmladších dětí se netýkají aktivity starších dětí v MŠ pouze 1x za měsíc divadlo.
Doporučení sledování dění v MŠ na vývěskách a internetových stránkách.

10. Docházku dětí v období prázdnin v ZŠ hlásit předem, pro nižší počet dětí jsou oddělení spojovány a učiteleky si v tyto dny berou dovolenou.

11. Přinášení hraček do MŠ nedoporučujeme, možno vzít plyšáčeka pro lepší adaptaci dětí, na cvičení, spinkání, mazlení, ale máme i ve školce. Prozatím nedoporučujeme domlouvat si s dětmi mávání z okna. Máme pokažené žaluzi.

12.Trička s nápisem + šiltovky - cena asi 200,-Kč, po dobu pobytu v MŠ.

13.Zdůraznění  požadavků na děti – dodržování pravidel v mš s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních dětí, samostatnost, poslušnost, schopnost reagovat na kladené požadavky, vedení k samostatnosti v oblékání, sebeobsluze, samostatnosti při jídle, úklidu hraček.

14.Skříň a na obrázky a výkresy a její využití – děti si kdykoliv mohou obrázky vzít domů nebo je v přihrádce ponechat.

15. Diagnostika a evaluace dítěte předškolního věku ve spolupráci s rodiči.

15.diskuze a připomínky od rodičů: .

27. 8. 2015

Ve školce na nás čeká Beruška

• Přivítání rodičů a dětí v oddělení Berušek.
• Seznámení s prostředím a hračkami v oddělení Berušek.
• Seznamování se zaměstnanci MŠ a dětmi v oddělení Berušek.
• Komunikační kruh – Povídáme si s Beruškou ve školce – jak se jmenujeme.
• Jednoduchá jazyková cvičení, rytmizace slov,nácvik říkadel,povídání s dětmi.
• Cvičení s Beruškou- chodíme, běháme, skáčeme, lezeme jako Beruška.
• Jógová relaxační cvičení - Beruška.
• Pohybová hra: Kolo, kolo mlýnský.
• Procvičení orientace – Kde je Beruška – na pod, vedle, nahoře, dole.
• Hledání značky dětí v šatně, na umývárně, na hrníčku na pití.
• Seznámení s písní Seděla Beruška.
• Výtvarné, pracovní, grafomotorické hry k písničce Seděla Beruška
• Dramatizace písničky - Seděla Beruška
• Hry na zahradě MŠ.

Písnička
Seděla Beruška na lístečku,
červený kabátek samou tečku,
přilítli motýli: „My tě známe,
my ti ty puntíky spočítáme.“

Lekla se Beruška: „Achich achich
a spadla do vody strachy, strachy.“
Ještě,že nebyla velká voda,
bylo by Berušky jistě škoda.

3. 8. 2015

Těšíme se na malé BeruškyAdaptace nových dětí ve školce
Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.
Pozitivní naladění
 • Vyladění dítěte ohledně mateřské školky by mělo být vždy pozitivní.  Dávejte dítěti najevo, že ve školce není za trest nebo proto, že na něj nemáte čas. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.
První dny
 • První den je dobré počítat s větší časovou rezervou, příchod neupěchat, nebýt nervózní. Pokud máte tu možnost a dohodnete se s paní učitekou, můžete s dítětem první dny nějaký čas po příchodu ve školce pobýt. Můžete si s dítětem pohrát, ujistit ho, že není třeba se něčeho obávat. S paní učitelkou můžete probrat svá očekávání, konzultovat požadavky a potřeby dítěte. Doporučujeme maminkám, aby paní učitelky seznámily se všemi návyky a zvyklostmi dítěte, aby jejich adaptace byla snažší. Vemte na vědomí, že je tu paní učitelka i pro ostatní děti. Pokud máte více dotazů nebo chcete řešit citlivé téma, dohodněte se s paní učitelkou na komunikaci mimo dobu příchodů.
 • Raději si přivstaňte, aby jste neměli uhoněné ráno. Ve školce budete včas a dítě bude mít dostatek času pro volnou hru
 • Zpočátku by se dítě nemělo nutit do činností a hry. Některé děti jsou v adaptačním období raději v roli pozorovatele než aktéry. To samozřejmě neznamená, že se mu ve školce nelíbí, jen v sobě nemá tolik odvahy. S dítětem si o školce povídejte, ale neříkejte co má a nemá druhý den dělat. Povídejte si s ním, co ve školce vidělo, co se mu líbilo, ale neklaďte na něj požadavky, že si musí hrát a zapojovat se do činností. Učitelky jsou profesionálové a samy dokáží děti zapojit do režimu školky, zabavit je, motivovat k činnostem, odpoutat jejich pozornost od stýskání.
Co když dítě pláče?
 • Často se stává, že maminky snáší odloučení od dítěte hůře než dítě samotné. Důvěřujte paní učitelkám - profesionálům, kteří mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to , že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát, popřát hezký den. Rozhodně dítěti nedávejte najevo, že jste smutní a že může za to, že vás rozrušilo. Po vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrtevníky, zapojí se do her, činností a čas ve školce mu uteče daleko rychleji než vystresované mamince v práci.
 • Pamatujte na to, že když jste vystresovaní, dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude složitější.
 • Po rozloučení se do třídy opakovaně nevracejte, nemusíte se ubezpečovat, že je dítě v pořádku. Paní učitelky vědí, co mají dělat.
 • Můžete se s paní učitelkou dohodnout, že později zavoláte.
 • V každém případě vás paní učitelky budou kontaktovat, pokud to bude nutné.
 • Pokud je dítěte pláč k "neutěšení" je lepší dobu  odchodu zkrátit, dítě ubezpečit, že si pro něj přijdete
 • Při vyzvedávání dítěte ze školky se může stát, že dítě reaguje pláčem. To je naprosto přirozená reakce. Hlavně dítě nelitujte, že muselo být přes den samo bez vás - to mu rozhodně neprospěje! 
 • Délka adaptace je u každého dítěte individuální. U někoho může trvat několik dní, u jiného dítěte několik týdnů. Stává se, že se dítě adaptuje naprosto bez problémů a až po měsíci se může objevit u dítěte protest k docházce do školky, nechce se mu vstávat. Buďte proto trpěliví a důslední. 
 • Nevyžadujte od dětí, aby vám mávalo z okna. Loučí se dvakrát a vtahuje do ločení i ostatní děti ve třídě. 
Pocit jistoty a bezpečí
 • Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte proto režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte. Dobu spánku nazývejte dobou odpočinku - je možné, aby si dítě na tuto dobu přineslo oblíbeného plyšáka. Děti se převlékají do pyžamek, odpočinek probíhá na lehátku. Paní učitelky čtou pohádky. Děti  jsou za celé dopoledne v mš unavené a ospočinek prospěje i těm,kteří doma už odpoledne nespí.
 • Dítěti naslouchejte, ale nenuťte ho do komunikace, neklaďte nedůležité otázky na které dítě ani neumí odpovědět, raději se zeptejte s kým si hrálo, jestli se na zahradě projelo na traktoru, na koloběžce, pohrálo si v písku...
 • Hlavně chvalte, chvalte, chvalte :-) Pozitivní motivace dětí je účinjší než příkazy, zákazy.....
S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se obracejte na paní učitelky. Je přeci v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou v naší školce děti zdravé a schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

31. 7. 2015

Co znamená mateřská škola pro vaše dítě?

Vstup vašeho dítěte do mateřské školy a čas, který tam stráví společně s jinými dětmi, je úsek života, jenž má zvláštní význam pro jeho rozvoj. Mateřská škola má vlastní výchovné poslání. Nelze na ni pohlížet jako na předstupeň nebo přestupní stanici před školní docházkou. Pro vaše dítě začíná úsek života s mnoha novými požadavky, v prostředí, které se velmi liší od důvěrně známého domova:
• Jako matka a otec nejste po určitou část dne bezprostředně k dispozici.
• Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě, která je zde současně pro řadu jiných dětí.
• Vaše dítě má rozvíjet vztahy se skupinou ostatních dětí.
• Vaše dítě se musí učit novým pravidlům, např.-hračka nepatří jen jednomu, ale všem.
• Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu rytmu.

Stát se dítětem z mateřské školy
Zatímco jedno dítě přistupuje k nové situaci s radostí a spontánně, jiné vyčkává, nebo se dokonce bojí. Jedno dítě se učí zvládat nové požadavky rychleji, jinému to jde pomaleji a trvá mu déle, než se stane „opravdovým dítětem z mateřské školy“. Adaptace na nové prostředí může trvat i několik měsíců. Tím je míněno, že se pak už pohybuje ve skupině samostatně a sebevědomě, uzavírá přátelství a chce pro sebe využít šance, které mu docházka do mateřské školy poskytuje.

S jakými reakcemi můžete počítat během adaptace?
Nejprve se bude vaše dítě snažit v mateřské škole zorientovat. Ve skupině se bude chovat spíše jako pozorovatel a bude vyčkávat. Jeho hra není ještě intenzivní a vytrvalá, třídu prozkoumává nejprve pozvolna. Doma může být unavené a nevyrovnané a bude vyprávět málo nebo nic.
Asi od druhého týdne se bude snažit najít si své místo ve skupině. Může se stát, že při tom dojde ke konfliktům s jinými dětmi. Může se také projevovat nedostatek odpoledního odpočinku a častěji se stane, že dítě jde ráno do mateřské školy s nechutí nebo tam také vůbec jít nechce. Tyto reakce nejsou ničím zvláštním, jsou normální. Každé dítě potřebuje na adaptaci svůj čas.

Jak můžete své dítě podpořit?
Když se vaše dítě stýkalo s jinými dětmi a naučilo se vydržet nějakou dobu bez rodičů, je to dobrá příprava na mateřskou školu. Využijte příležitostí, které vám a vašemu dítěti mateřská škola nabízí: den otevřených dveří, rodičovské schůzky, akademie, besídky a jiné prezentace činnosti mateřské školy. Pokud jako rodič získáte jistotu, že o vaše dítě bude v mateřské škole dobře postaráno, můžete tento pocit přenést i na své dítě. Máte-li ještě nějaké dotazy, obraťte se na učitelky.
Právě v prvních týdnech, při všem tom novém, je důležitým předpokladem pro dobrou adaptaci vašeho dítěte přehlednost situace a předvídatelnost toho, co na ně čeká. Patří k tomu např. návyk na dochvilnost při přivádění do mateřské školy a při vyzvedávání. Namáhavé odpolední činnosti mohou v této době vaše dítě přetížit. Mějte také na paměti, že děti jsou v této době silněji ohroženy úrazem. Pozornost je proto nutná na ulici i na hřišti.
Připravenost dítěte na to, aby se vyrovnalo s mateřskou školou, je ovlivněna také tím, zda v rodině současně nedochází k nějakým jiným větším životním změnám, jako je např. narození sourozence, stěhování, ale také rozvod rodičů nebo ztráta zaměstnání otce či matky. V každém případě platí: pohovořte si s učitelkou. Každá informace, kterou jí poskytnete o svém dítěti a své rodině, je pro ni vítaná a pomůže jí zvolit správný přístup k vašemu dítěti.

Z rodičů se stávají rodiče dítěte z mateřské školy
Dítě sice stojí ve středu dění, ale i pro vás je vstup vašeho dítěte do mateřské školy něčím zvláštním. Také na vás dolehnou změny a nové požadavky.
Musíte se připravit na to, že po určitou část dne jste bez svého dítěte a že bezprostředně nevíte, co dělá, co si myslí nebo co cítí. Jak se mu bez vaší přítomnosti povede? Jak vy sami tento čas využijete? Ve skutečnosti potřebují i rodiče určitý čas na přivyknutí, aby mohli pojmout mnoho nových informací a zpracovat je. Učí se důvěřovat novým spoluvychovatelkám. Učí se také důvěřovat svému dítěti, které se stává samostatnějším. Platí, že postupem času se vyvine pocit spoluodpovědnosti za fungování skupiny a celé mateřské školy.
Od vás se očekává, že:
• budete rozvíjet důvěru k mateřské škole;
• jste schopni akceptovat, že vaše dítě je jen jedním mezi ostatními ve skupině;
• nebudete prosazovat podporu jen pro své vlastní dítě bez ohledu na ostatní;
• se naučíte prostřednictvím spolupráce rodičů podporovat všechny děti, nebo že jako člen rady školy budete podporovat zájmy všech dětí a rodičů.

Každý nový začátek znamená také rozloučení s tím, co je důvěrně známé. S tím jsou u dětí i rodičů spojeny silné city. Ty lze zřetelně pozorovat při ranním loučení. Pokud jste nejistí, hledejte radu a podporu u učitelky. Žádný strach z loučení a žádný strach z toho, že to hned od prvního dne nebude bez problémů! Vaše dítě poroste, bude jistější a sebevědomější, bude dítětem z mateřské školy, které svůj každodenní pobyt dobře zvládne a vytěží z něho co nejvíce.

Článek byl převzat z www.rodina.cz

30. 7. 2015

Myšlenky k zamyšlení.19 přikázání Marie Montessori pro rodiče
Maria Montessori vytvořila krátká přikázání-připomenutí pro rodiče. Jsou jednoduchá, ale když se nad každým z nich zamyslíte, objevíte moudrost mnohadílných knih v několika slovech. Budete-li číst alespoň jednou za rok tento krátký seznam, mohou se vaše vztahy s dětmi dostat na kvalitativně novou úroveň a vaše dítě vyroste v rozvinutou a harmonickou osobnost.
1.     Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.

2.     Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.

3.     Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.

4.     Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlivosti.

5.     Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.

6.     Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.

7.     Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.

8.     Pokud je dítěti často dáváno zapravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.

9.     Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.

10. Budeme-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.

11.  Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se nalézat v tomto světě lásku.

12. Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno nebo ne.

13. Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.

14.Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.

15.Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.

16. Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.

17. Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.

18. Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých


31. 8. 2011

Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí

1. Nerozmazlujte mně
Vím dobře že bych neměl dostat všechno oč si řeknu – já vás jen zkouším

2. Nebojte se být přísní a pevní.
Mám to raději – cítím se bezpečněji.

3. Nedovolte, abych si vytvořil špatné návyky.
Musím spoléhat na vás, že je včas odhalíte.

4. Nedělejte ze mě menšího než jsem.
Nutí mně to, abych se choval nesmyslně jako „velký“.

5. Nehubujte, nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti.
Daleko víc na mně zapůsobí, když se mnou promluvíte v klidu a soukromí.

6. Nevnucujte mi, že mé chyby jsou těžké hříchy.
Nabourává to můj smysl pro hodnoty.

7. Nenechte se příliš vyvést z míry, když řeknu, že vás nemám rád.
Nejste to vy, koho nenávidím, ale vaše moc, která mě ohrožuje.

8. Nechraňte mně před všemi následky mého chování.
Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest.

9. Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám.
Dokáži se s nimi vyrovnat sám.

10. Nesekýrujte mně.
Musel bych se bránit tím, že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka.

11. Nedávejte ukvapené sliby.
Pamatujte si, že se cítím mizerně, když se sliby nedodržují.

12. Nezapomínejte, že se někdy nedokáži vyjádřit tak, jak bych chtěl.
Nejsem proto někdy zcela přesný a není mi rozumět.

13. Nepokoušejte nadměrně mou poctivost.
Dostanu strach a pak lžu.

14. Nebuďte nedůslední.
To mě úplně mate.

15. Neříkejte mi, že mě nemáte rádi, i když někdy dělám příšerné věci.

16. Neříkejte, že mé obavy a strach jsou hloupost.
Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená, že se mi snažíte porozumět.

17. Nesnažte se mi namluvit, že jste dokonalí a bezchybní.
Hrozně mě šokuje, když zjistím, že tomu tak není.

18. Nikdy si nemyslete, že je pod vaši důstojnost se mi omluvit.
Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává ještě vřelejší.

19. Nezapomínejte, jak rychle dospívám.
Je to určitě těžké se mnou držet krok, ale prosím – snažte se.

20. Nezapomínejte, že nemohu dobře vyrůstat bez spousty lásky a laskavého porozumění.
Ale to vám nemusím říkat, že ne?

Vážení a milí rodiče, ale i prarodiče…..
Pokusím se, promluvit k Vám ústy Vašeho milovaného dítěte.

„Nebuďte nedůslední, to mě úplně mate“.

Všimněte si! Dítě říká, že ho to mate.
Neříká, že ho to kazí, špatně vychovává. Neříká to proto, že samo neví co je to „zkažené, nevychované dítě“.
Až se jím stane, budou to vidět a hodnotit všichni okolo, ale ono samo ne. Bude si myslet, že je to tak v pořádku. A Vy budete zklamáni, jak se to stalo, že vy zrovna máte takové špatné dítě.
Stalo se to proto, že jste své dítě neochránili před svojí nedůsledností a pohodlností.

Dávejte sliby a zákazy velmi uváženě. Zakazujete a přikazujete – je to vaše povinnost! Vysvětlujte proč tak a tak činíte a proč je nutno, aby se dítě podřídilo. Nazakazujte z pohodlnosti a nebraňte tím dětské zvídavosti.
Vždy však trvejte na splnění všeho ze strany dítěte tak, jak jste stanovili. Buďte laskaví a pevní.
Velmi svému dítěti pomůžete. Naučíte jej držet slovo a budou-li Vaše příkazy a omezení vždy logické, naučíte dítě samostatnosti v rozhodování v budoucnu, dospělosti, kdy člověk musí poznat, zda příkaz, či omezení má logiku a on se podřídí, či nikoli. Potom se rozhodne správně.