10. 4. 2014

Svátky jara se zvířátky

                 
Komunitní kruh:co jsou svátky jara?
Seznámení dětí s velikončními zvyky,co patří k velikonocům.(pomlázky,malování kraslic,setí osení,pečení beránků a mazanců,mrskut,)
Sh:Koulej se ,vajíčko kutálej,co patří k Velikonocům ,povídej...
      rytmizace slov
Prohlížení časopisů a knížek s velikonoční a jarní tématikou
Zvířátkové puzzle,hrajeme pexeso
Velikonoční vystřihovánka -zajíček-dokreslení
Zdobíme velikonoční kraslici barvami
PH:"na zajíčka","na černou slepičku",
HPH:Mám vajíčko mám
Básničkové cvičení:Sluníčko,koně,kropenatá slepičko.. Cvičíme s hudbou
Cvičení s vajíčkem,kde se vajíčko schovalo?,
Opičí dráha s vajíčkem
Četba pohádky:" O neposlušném zajíčkovi
Seznámení s básní "Zajíček"
Zajíčkovi se poztrácely  vajíčka,najdi je a spočítej....
Grafomotorika:"jak skáče kuřátko","zrní pro slepičky"
Poslech pohádek z velikonočního CD
Slepička-stojánek na ubrousky
Opakujeme pásmo básniček a písniček na veselé odpoledne...
Jak se ozývají zvířátka?procvičení mluvidel,intonace hlasu,síla hlasu
Hádanky plné zvířátek-kdo se v nich skrývá?
Seznámení spísní: O řepě, Krávy,krávy...
Skládání z papíru-pejsek
Posl.hra-maminka hledá mláďátko
Četba:" O kohoutkovi a slepičce"
Stavíme domečky pro zvířátka-využití kostek a drevěné stavebnice
Ovečka-otisk barvy a korku
Hrajeme si s básničkou-zvířátka a jejich mláďátka
Taneček :"Pásla ovečky"Tvoříme obrovskou kraslici
Pranostiky:Březen ,za kamna vlezem,duben ,ještě tam budem.
                    Ranní déšť a dubnový čas jest stejný.
                    Na Sv.Jiří vylézají hadi a štíři.

Hádanky
Kvokám ,kvokám po dvoře,vajíčka jsou v komoře.(slepice)
Malý zobáček,bílá peříčka,právě se vylíhlo,z bílého vajíčka (kuřátko)
Nebýt mého kokrhání ,nebylo by rána ani.Vstávejte už lenoši,dlouho spát se nesluší (kohout)
Malý,velký,bílý,černý,svému pánu vždycky věrný.ocáskem vrtí z radosti,pochutnává 
si na kosti (pejsek)
Trávu mění na mlíčko,k tomu bučí maličko,poznali jste? sláva,je to totiž kráva.
Bílý kožich chundelatýa na krku zvonec zlatý.Z nebe nebo z kopečka,přiběhla k nám ovečka.

Zajíček
Běží bílý zajíček,v tlapičce má košíček.
v něm barevná vajíčka,co mu dala kropenatá slepička.

Zvířátka a mláďátka
uč.řekne dvě slova z verše a děti doplňují...
Krávy mají......telátka
Ovce mají.......jehňátka
Klisny mají .....hříbátka
Kozy mají ......kůzlátka
Slípky mají....kuřátka
Husy mají....housátka
Kachny mají....kachňátka
Fenky mají....štěňátka
Kočky mají...koťátka


1. 4. 2014

Jarní výlety za zvířátky·         Anketa:"Jaké se ti líbí zvířátko, které bys chtěl mít doma?"“Chtěl bys mít svého koně?“
·         Výlety za zvířátky i na farmu do Polkovic.
·         Pojmenování domácích zvířat a jejich mláďat na farmě.
·         Opakování písně: „Strejček Donald, Já mám koně,Prší,prší,Halí belí.
·         Seznámení a nácvik písně:“Tři čuníci“.
·         Cvičení s písničkou: „Tři čuníci“.
·         Ilustrační kresba k písničce: „O zlé koze“.
·         Cvičení v překážkové dráze pro koníčky: přeskakování- závodní koně.
·         Jóga: dům, kohout, holub, kočka, pes, kráva, cvičení s plyšovými zvířátky.
·         P.h.:Slepičí závody,Honička s vájíčkem v košíčku,Kde je moje hnízdo,Na černou slepičku.
·         Závody – přenášení vajíčka na lžíci
·         Velikonoční omalovánky.
·         Grafomotorická cvičení:Velikonoční zajíček(8), ko´tátka(ovál).
·         Poslech pohádek o zvířatech i z časopisu Sluníčko.
·         Nácvik básně:“Dobré ráno slepice“.
·         Malování velikonočního kohouta.
·         Skládaná slepice s vajíčky z barevného papíru, nalepování.
·         Modelování :“Koně“.
·         Námětová hry: Stavba statku pro zvířátka,stáje pro koně.
·         Prohlížení encyklopedií se zvířaty, plnění úkolů z časopisu Sluníčko.
  Výstavka jakýchkoliv koní.
·         Kreslení koní na stará trička.
·         Hledání mláďat podle vydávaných zvuků.
·         Jaké hrozí nebezpečí při setkání se zvířaty. 
Hledání velikonočních vajíček  a  počítání. "Vajíčka v hnízdě"  3 – 4 velké obruče,  děti vytvářejí skupiny o určitém počtu.
·         Koulení velik vajíček dětí při cvičení- nesmí do sebe narazit, rozbila by se a vypadla ze hry.
·         Obří vejce z lana zdobí děti stavebnicemi barevnými vršky z plastových lahví.…..
·         Vajíčko – míček – zvedání, podávání pod bradou v kruhu, vajíčko v šátku – pohyby podle pokynů, taneček – nesmí  vypadnout.
·         Vajíčkové pexeso – vajíčko nakreslené na výkresu, rozstřihnuté na polovinu.
·         Puzzzle z velikonočních pohledů, puzzle koníček,domácí zvířata..
·         "Z hnízda do hnízda" Hrajeme ve družstvech či dvojicích, dvojice závodících stojí na startu, každý má u svých nohou obruč (hnízdo) a v ní stejný počet "vajíček" (papírové koule), vpředu asi 5 metrů před sebou má každý prázdnou obruč, úkolem každého je přemístit po jednom všechna vajíčka do druhého hnízda, vyhrává rychlejší.
·         "Předávání vajíčka“, Hrají 2 – 3 družstva, děti stojí v zástupech a soutěží v předávání "vajíčka" (menší míček) z rukou do rukou ve vzpažení, a to směrem dozadu, obměna – podávání v předklonu mezi oběma nohama směrem dozadu, vyhrává rychlejší družstvo.
·         "Kvočna hledá kuřátko"Děti chodí v prostoru herny, pohybem reagují na rytmus hudby (CD, klavír, bubínek), když hudba přestane hrát, všechny děti si hledají partnera (kvočna kuře).
·         Velikonoční Kimova hra  Učitelka shromáždí několik předmětů, z nichž některé patří k Velikonocům na rozprostřený šátek (kraslice, bílé vajíčko, řehtačka, zvon, pomlázka, vrbový proutek, loutka kuřete, forma na pečení beránka ...). Děti si vše prohlédnou a pak určí, co k Velikonocům patří a co ne.
·         Jazyková hra "slovní řetězec" – děti sedí v kruhu, učitelka začne hru a říká: "Byla jedna slepička, co hledala zrníčka. Na zahradě místo zrnka našla žížalu." Hra pokračuje tak, že úvodní říkanku opakují všechny děti. Postupně děti jedno po druhém přidávají něco, co slepička našla (housenku, hrách, mák, list ...). Dítě má bezchybně zopakovat všechna slova tak, jak byla přidávána a nakonec přidat jedno slovo.
·         Sluchová hra "Kdo to pípá?" – jedno dítě (kvočna) má zavázané oči. Učitelka vybere jiné dítě (kuře), a to pípne. "Kvočna" musí uhodnout, kdo z dětí pípnul.

Chtěl bych pejska
Řek jsem mámě dneska,že bych chtěl mít pejska.
Byl by jenom můj,hlídal by náš dům.
Já bych si s ním hrál,vedle mě by spal.
Máma by ho krmila,pětkrát denně venčila.

Slepice a kraslice
Dobré ráno slepice,kdepak máte kraslice?
Ty náš milý kohoutku,dvacet jsme jich prodaly,
třicet dětem rozdaly.

Povídalo vajíčko, namaluj mne maličko.
Tady tečku, tady proužek,kolem pasu žlutý kroužek.
Tady modrou,tady hnědou,všichni to tak nedovedou.Zvířátka a mláďátka
Na co si teď budem hrát?Odpovíme na to zkrátka,
zahrajem si na zvířátka, každý je má přece rád..
Já jsem máma kravička, pro všechny mám dost mlíčka. 
Moje malé telátko doroste mě zakrátko.
Já ovečka máma jsem, s jehňátky se napasem.                 
Z naší ostříhané vlny pletou dětem svetry mámy.
Já jsem bílá kachnička, čeřím vlny rybníčka.                     
Se žlutými kachňátky plujem tam a nazpátky.
Já, kropenatá slepička, snesu bílá vajíčka.
Má vylíhlá mláďátka jsou roztomilá kuřátka.
Já jsem kobylka hnědá, můj pán mě osedlá.
Povozím ho po lese, hříbě hlavou zatřese.
Já jsem velký pejsek Rek, na zlé lidi mívám vztek.
Hlídám statek velmi rád, jsem zvířátek kamarád.
 Naše kočka strakatá, ztratila prý koťata. Ztratila jich pět, chtěla je hned zpět.
Jedno černé, druhé bílé, třetí bylo roztomilé. Čtvrté bylo rošťáček a pátý byl miláček.
Za chvíli je uviděla, trošičku se zastyděla, zapoměla zavřít vrátka, protože šla pro myšátka.

Fouká venku, fouká,Haf se z boudy kouká
Fanda volá na Hafa,ať vstane a zahafá.

Ptal se Petr Prokopa, pročpak pejsek nekopá.
Nemá Petře kopyta při kopání klopýtá.

Koník Proč se ten kůň tolik směje,proč se tolik řehtá?
Markétka ho pastelkami za ušima lechtá!

Housátko Jde housátko do pelíšku, potká v trávě pampelišku.
Ty s tou žlutou hlavičkou,nejsi ty mou setřičkou.

 

House v strouze, kousek pouze od husy se vzdálilo.Hned ji z nouze volá dlouze, pláče, že se ztratilo.

 Kárá kráva krávu, že nedala zprávu,že jí srnec, strýček srnky, otrhal ty trpké trnky.


Koza běží uličkou, krejčí za ní s žehličkou.
Koza volá :“Lidičky, já se bojím žehličky.

Ptal se kocour kočky,zač je kilo čočky.
Kočička to nevěděla,staré myši ptát se chtěla.
Marně ji však hledala, myška se jí schovala.

Naše kočka strakatá ta má hezká koťata.
Ráno vstanou z pelíšku,protáhnou se trošičku,
kočka s nimi procvičí,všechny cviky kočičí.
V zahradě pak pod jabloní,za ocáskem se tam honí.
Kdo pak by to jenom řek,rychlejší je ocásek.
To koťata nebaví,tak si lehnou do trávy.

Pohádka „O zlé koze“
 Vypravěč:  Byl jeden pán a ten měl kozu.
                     Neměl ji kdo pást.
                     Potkal holčinu a ptal se jí.
 Pán:  Nešla bys ke mně za pasačku?
           Nebudeš dělat nic jiného , jenom kozu pást.
 Holčina: Pojď kozo!
Vypravěč: Holčina pásla kozu jak jen mohla, vodila ji na nejpěknější trávu po mezích a přitom jí zpívala,
                   až se hory zelenaly. Když byla koza napasena, vedla ji domů.
Pán: No kozo, jakpak Tě napásla?
 Koza: Napásla mě! Přivázala mě k suché jedlici a sama si hrála s pány mládenci.
Vypravěč: Pán se dopálil a pasačku vyhnal a sjednal si  druhou.
                   Holčina pásla kozu jak jen mohla, vodila ji na nejpěknější trávu po mezích a přitom jí zpívala,
                   až se hory zelenaly. Když byla koza napasena, vedla ji domů.
Pán: No kozo, jakpak Tě napásla?
Koza: Napásla mě! Přivázala mě k suché jedlici a sama si hrála s pány mládenci.
Vypravěč: Pán se dopálil a pasačku vyhnal a sjednal si  třetí.
                   Holčina pásla kozu jak jen mohla, vodila ji na nejpěknější trávu po mezích a přitom jí zpívala,
                   až se hory zelenaly.  Pán pozoroval jak pase a viděl,že  dobře.
                   Když byla koza napasena, vedla ji domů.
Pán: No kozo, jakpak Tě napásla?
Koza: Napásla mě! Přivázala mě k suché jedlici a sama si hrála s pány mládenci.
Vypravěč:  To pána dopálilo.Popadl kozu a jak ji dřel, tak jí dřel, až jí polovic hřbetu odřel.
                     Koza vřeštěla a utekla k babičce na půdu.
                     Babička šla na půdu pro mouku a najednou koza spustí.
Koza:A já koza rohatá dopolovic odratá, kdo sem přijde nahoru, každého sežeru.
Vypravěč: Babička se lekla a nevěděla co dělat .
                   Odešla z chaloupky, belhá se a pláče a potká zajíce.
Zajíček:Pročpak pláčete babičko?
Babička:Mám na půdě kozu a ta chce každého sežrat a já nevím jak ji odtud dostat.
Zajíček: Babičko, já Vám ji vyženu. (zabouchá)
Koza: A já koza rohatá dopolovic odratá, kdo sem přijde nahoru, každého sežeru.
Vypravěč: Zajíc upaloval do lesa.
                   Babička se belhá  a pláče a potká lišku.
Liška: Pročpak pláčete babičko?
Babička:Mám na půdě kozu a ta chce každého sežrat a já nevím jak ji odtud dostat.
Liška: Babičko, já Vám ji vyženu. (zabouchá)
Koza: A já koza rohatá dopolovic odratá, kdo sem přijde nahoru, každého sežeru.
Vypravěč: Liška pádila do lesa.
                   Babička se belhá  a pláče a potká ježka.
Ježek: Pročpak pláčete babičko?
Babička: Mám na půdě kozu a ta chce každého sežrat a já nevím jak ji odtud dostat.
Ježek: Babičko, já Vám ji vyženu. (zabouchá)
Koza: A já koza rohatá dopolovic odratá, kdo sem přijde nahoru, každého sežeru.
Ježek: No jen si vřískej, však my ti pomůžeme dolů!
Vypravěč: Ježek skočil koze na hřbet, koza vřeštěla, seběhla z půdy a už tam nikdy nepřišla.
                   Babička byla ráda, že je zase doma a dala ježkovi za pomoc moc jablek.

Tři čuníci

V Cřadě za sebou, tři čuníci jdou ťápají se v blátě cestou necestouAmi
DmiKufry nemají, cestu neznajíG7 DmiVyšli prostě do světa a G7vesele si zpívají
®:Uiiiiii ui uiiiii, ui ui ui ui, uiiii ..

Auta jezdí tam a náklaďáky sem Tři čuníci jdou jdou rovnou za nosem
Žito chroupají, ušima bimbají Vyšli prostě do světa a vesele si zpívají

Levá pravá teď, přední zadní už, tři čuníci jdou, jdou, jako jeden muž
Lidé zírají, důvod neznají Proč ti malí čuníci tak vesele si zpívají

Když kopýtka pálí, když jim dojde dech sednou ku studánce na vysoký břeh
ušima bimbají, kopýtka máchají  Chvilinku si odpočinou a pak dál se vydají

Když se spustí déšť, roztrhne se mrak, k sobě přitisknou se čumák na čumák
Blesky blýskají, kapky pleskají  Oni v dešti, nepohodě vesele si zpívají

Za tu spoustu let co je světem svět Přešli zeměkouli třikrát tam a zpět
V řade za sebou, hele támhle jdou Pojďme s nima zaspívat si jejich píseň veselou.