23. 11. 2014

Advent u Berušek


Advent v mš začíná dřív, abychom vše stihli nachystat do vánoční besídky

.....

Vážení  rodiče, milé děti, naši milí sourozenci, babičky, dědečci……………… 


 • Zveme Vás všechny  do třídy Berušek v úterý 9.12. v 15,30h na posezení u  vánočního             stromečku. 
 • V letošním roce připravujeme pro Vás  všechny  pohádku o narození Ježíška „ŽIVÝ BETLÉM“.
 • Prosíme maminky o spolupráci na přípravě kostýmů k našemu vánočnímu divadlu.
 • Pro vytvoření pravé vánoční atmosféry Vás také prosíme o  přípravu malého  vánočního  pohoštění v podobě  vzorků cukroví , perníčků, zákusků, i ovoce…..
 • Děti budou s programem vystupovat ještě na akci Vánoce na zámku v neděli 14.12. v 14h           jedná se o akci pro veřejnost - bude již přístupná, opravená věž.
 • Pro vánoční výzdobu  naší třídy prosím Vás přijměte výzvu a zkuste v letošním roce připravit  pěkný  vánoční stromeček společně s dětmi jakoukoliv  výtvarnou technikou – obrázek, model, z čehokoliv  a dle Vašich možností jakkoliv  ozdobený. Vaše výrobky  vám budou vráceny.

22. 11. 2014

Co by měly děti umět při vstupu do základní školy

10 dovedností pro základní školu

 1. motorika
 2. kreslení
 3. sebeobsluha
 4. společenská pravidla
 5. pravo-levá orientace
 6. zraková paměť
 7. sluchové dovednosti
 8. rytmika
 9. správná výslovnost
 10. vyprávění
Máte-li doma budoucího prvňáčka, určitě přemýšlíte nad tím, jestli je na školu dost zralý. Předškoláka nejspíše čekají testy školní zralosti v mateřské škole. Pokud ne, můžete se k nim objednat do pedagogicko-psychologické poradny. Orientačně by dítě podle dětských psychologů mělo zvládnout následující věci.Když při zápisu dítě neumí všechno, nevadí. Ještě má půl roku k dobru, uklidňují rodiče pedagogové. 

Motorika a sebeobsluha

Předškolák by měl umět skákat po jedné noze, skákat přes švihadlo, chytat a házet míč, zvládnout jednoduchý rytmický pohyb, třeba ve spojení s říkankou nebo písničkou, udržet rovnováhu (při hře na sochy), přeskočit překážku.
"Pokud jde o jemnou motoriku a grafomotoriku, je důležité zvládat správné držení tužky – to ideálně nacvičíte pomocí trojbokých pastelek," Dítě by mělo umět nakreslit rovnou čáru, kruh, šneka, horní a dolní oblouček, vlnovku, čtverec, obdélník, trojúhelník. Mělo by ovládat i rovné střihání nůžkami, lepení, navlékání korálků a stavění věže z kostek. Důležité je, aby ruka byla při všech činnostech správně uvolněná. Cvičit byste měli také správné sezení při práci u stolu.
S motorikou úzce souvisí i sebeobsluha. "Sem patří dovednosti jako oblékání, zapínání zipu, knoflíků a patentů, zavazování tkaniček, používání příboru. Dále osobní hygiena, tedy samostatné používání toalety, mytí rukou, čištění zubů, česání. Kromě toho by mělo dodržovat základní společenská pravidla, jako je pozdrav, prosba, poděkování nebo vykání dospělým.

Kde je pravo a kde levo

Budoucí prvňák by měl zvládat pravo-levou orientaci, měl by umět rozlišovat obrázky obrácené podle vertikální i horizontální osy, což bude potřebovat například při čtení písmen p, b a d. Pokud mu toto rozlišování dělá problémy, může to signalizovat dyslexii.
Se zrakovým vnímáním souvisí i zraková paměť – proto hrajte pexeso, Kimovu hru, hledejte změny na obrázku, dítě by také mělo umět dokreslit, co na obrázku chybí. Zrakovou analýzu a syntézu, tedy rozpoznávání a skládání částí celku, trénujte s puzzly.

Sluchové dovednosti

Dítě by mělo umět rozeznat zvuky a určit jejich směr. Mělo by umět "odfiltrovat" vedlejší zvuky, například ruch ulice, a soustředit se jen na to nejdůležitější, třeba lidskou řeč. Mělo by rozlišovat jednotlivá slova ve větě a slabiky ve slově, ty by mělo umět vytleskat, a identifikovat první (případně poslední hlásku ve slově).
Nácvik této dovednosti začínejte se slovy začínajícími a končícími na souhlásku. Mezi šestým a sedmým rokem by také mělo zvládnout rozpoznat dlouhé a krátké hlásky a měkké a tvrdé slabiky (di-dy).

Ráčkování dovoleno

Správná sluchová analýza je nezbytná pro rozvoj řeči. Váš předškolák by měl umět vyslovovat všechny hlásky, výjimkou, která se obvykle promíjí, je r a ř. Pokud je neumí, měli byste rozhodně zamířit k logopedovi.
V době nástupu do školy by dítě mělo znát zhruba 2 500 slov. Musí vědět, jak se jmenuje, kde bydlí a kolik mu je let, nezaměňuje pojmy včera a zítra a dokáže zopakovat dvojverší. Je schopno reprodukovat krátkou pohádku či příběh – jak na základě vašeho vyprávění, tak obrázků.

Nepropadejte panice

"Je docela možné, že vaše dítě některé z těchto věcí ještě nezvládá. To ovšem není důvod k odkladu a k panice," ubezpečuje rodiče Markéta Frývaldská. "Od zápisu do nástupu do školy zbývá ještě zhruba šest měsíců a to je dlouhá doba. Během ní se váš potomek může ještě opravdu hodně naučit." 

Až přijde Mikuláš, řeknu mu v čem se chci zlepšitKdo chce všecko vědět musí tři dny v pekle sedět

„Co víme o čertovi“ -  poslech – rozhovor s dětmi
To je mi záhada. Nikdo nikdy neviděl čerta a přeci víme ,jak vypadá.
Má kopyto na jedné noze a umí létat po obloze.
Má rohy a oháńkou mává. Kdepak to není kráva.
Víme, že bydlí v pekle a víme, že žádné peklo není, a víme, že hudruje vztekle asi takhle blekle, blekle.
A víme, že smrdí sírou a proletí každou dírou. A víme, že je hodně starý, hloupý, zlý a provádí čáry
a je strašně chlupatý Každý ho umí popsat od hlavy až do paty.
Kdo ví, čí je to vina. Bude v tom nějaká čertovina.
Nikdy nikdo neviděl čerta a všichni víme, jsak vypadá.

Pohádky: „Čert a Káča“
Byla Káča na veselce,tancovat s ní  nikdo nechce.
Káča dupla: skramente!Chci tancovat třeba s čertem.
Jen to řekla, čert tam stál,hned s ní v kole tancoval.
Chytla se ho kolem krku:nepustím tě, ty můj kluku!
Čert s ní letěl do pekla,Káča se však nelekla.
I vy jedna chásko líná!Všude je tu prách a špína,
hybaj, hybaj do práce se mnou není legrace!
Lucifer jen houkl vztekle:tuhle holku nechci v pekle.
A tak s Káčou na hřbetě čert se vláčí po světě.
Od vsi ke vsi, potom k městu: Kdo chce Káču za nevěstu?
Co dál bylo? Teď už víme. My se čerta nebojíme.  
Jenom křiknem: Káča je tu!A čert mizí v cuku letu.

Písničky: Mikuláš ( písnička).
Mikuláš už zvonkem cinká,nakukuje do okýnka.
Nakukuje sem a tam,možná přijde večer k nám.
Za ním kráčí andělíček,od nebíčka nese klíček.
Od nebíčka nese klíč a ty, čerte, jdi už pryč!


Básničky:   Začínají na písmeno, končí na písmeno, kdo má nejvíce písmen ve jmnéně
 A – písmeno pro tebe, anděl letí do nebe,
Andělka mu štěstí přála a šátečkem zamávala,
aby neulét a vrátil se zpět.

Pohybové hry:
Honička v řetěze  - chycené děti se přidávají do řetězu
Honička tří čertů  - tři čerti chytají děti, snaží se je uzavřít do kruhu
Čertí bál  - taneční rej s vyrobenými maskami                                                         
Chlupatý čert – s kolíčky na prádlo
Čertí ocásky -  čert si dává pozor na ocásek, kdo ho ukradne je čert
Honička s peříčkem – čerti se bojí peříčka
Barboram Já jsem svatá Barbora,přišla jsem k vám do dvora.Hodné děti pohladím,zlé metličkou vyplatím.

Výtvarné činnosti:  Masky čertů.  Mikulášské omalovánky

Pracovní činnosti: perníkový čert
Jazykové hry: Čertí oblyčeje – napodobení mimiky oblyčeje
Hra na ticho
Někdo stojí za vraty a je celý chlupatý.Je to čert a nebo ne?  To se brzy dozvíme!
Kdo slovíčko pískne, toho ať čert stiskne.Kdo slovíčko řekne, toho ať čert trkne.
Kdo slovíčko prohodí, toho ať čert uhodí.

Hra na čerta
Byl tu čert?      Byl.
Jak vypydal?    Byl rohatý.
Měl ocas?         Až na paty.
Co vám udělal? Všechny nás polekal.
Kde je teď?        Tady v kole stojí, všichni se ho bojí, protože je rohatýa po těle chlupat

Námětová hra : Na peklo
Čertíci např. sedí kolem ohně a vypráví si jak někdy zlobí,  kdo je hodný a nezlobí vůbec,  vymýšlí si jak zlobivce potrestat,  zpívají čertí písničky, hraje tam čertí kapela, vládce pekla Lucifer rozdává ostaním čertům úkoly,

Závody čertů:  Hod pytlem vycpaným novinami
             Podlézání řetězu nízko nad zemí
             Přenášení pytle kolem mety o závod
             Běh v pytli
             Prolézání díry do pekla. 

čertovské počty, 
čertovské karty a pexesa 
čertovské labyrinty

2. 11. 2014

Jaké barvy má podzimní strom?

Umět sdělovat prožitky a pocity různými prostředky(řeč,hudba,pohyb)
Charakteristika slova Podzim-co Tě napadne ,když se řekne podzim...
Třídíme stromy listnaté x  jehličnaté,využití obrázkového materiálu
Poslech pohádky " O stoletém dubu"
Seznámení s veršovanou pohádkou Paleček a kamarádi
prohlížení knih s podzimní tématikou-listy ,stromy,plody,podzimní příroda
Motivační cvičení-protažení celého těla,strom-jak strom roste,větve se ohýbají ve větru,padá listí..
PH " Podbíhaná"-s padákem,"Skřítek ztratil čepičku", " Počasí", Listy,vyměňte se"
Skládání  z papíru-podzimní list,procvičení skládání harmoniky
Podzimní sluníčko-stínování suchých pastelů podzimních barev,otisk listů
Podzimní puzzle strom-rozfoukávání tuše,lepení puzzle a dýhy
Seznámení s básní "Podzim"
Výstavka plodů a šišek známých stromů,třídíme k obrázkům
Dechová cvičení-foukáme do papírového kapesníku,motivace -vítr fouká do listů
Grafomotorický list-dokresli letokruhy a cestu listu ze stromu na zem
Housenka z listí-vyrábíme a tvoříme na procházce
Komunitní kruh: povídáme si o stromech,jaké známe,rozdělujeme je dle obrázků na listnaté a jehličnaté,jaké mají plody?.Jaké stromy se vyskytují v našem okolí?Jaké stromy najdeme v sadě,v parku,v lese?Čím jsou stromy užitečné pro člověka? Z jakých částí se strom skládá?Kde se zpracovává dřevo?Co se z něj vyrábí? Můžou být stromy pro člověka i nebezpečné?Může strom onemocnět?Které zvíře se nazývá doktor stromů? Ťukáme na kamínky,napodobujeme zvuk datla
Smyslová hra" Najdi ,co je ze dřeva"
Lístek z krabičky-stříhání předlohy a seznámení s novou výtvarnou technikou-využití barev,krabice a kuliček
Seznámení s písní " Podzim"
Zapouštění barev-lístek z javora
Pozorujeme změny přírody na podzim-rostliny,stromy,počasí
Při procházkách sbíráme listí,plody podzimu,pozorujeme strukturu listů,kůry
Vycházky do zámeckého parku,na hráz,hledáme a rozlišujeme listy podle druhů

Podzim   (básnička)
podzim přišel do zahrady,všechny barvy namíchá.
S každým lístkem ví si rady,barvy na něj nadýchá.

Konec léta je tu,děti,podzimní už přišel čas.
Listy k zemi s větrem letí,plno zlata je tu zas.


Čiříkanka
Vlaštovičky čiříkají,o čempak si povídají?
Jedná se ptá:" už je čas?" A ta druhá: " kde je sraz?"

A co zašuměla bříza? " Máte letenky a víza?
Do egypta,na Krétu,tady už je ,vlaštovičky,tady už je po létu".


Podzim  ( písnička)

Stalo se to tuhle v neděli,při obědě když jsme seděli.
V hnědém saku,sklouznul tiše z mraků,na okno nám lehce zaťukal.

Já se prosím podzim jmenuju,s podzimními mraky cestuju.
Ťuky-ťuky,vidím tu dva kluky,jestlipak si se mnou chtějí hrát?

Kde zastavím ,trochu čaruju,trochu kouzlím,trochu maluju.
mám tu pro ně,papírové koně,draky taky ty já dělám rád.


Paleček a kamarádi
" Mámo,usmaž koblížky!"
" Až mi dojdeš pro šišky.nemám už čím topit,synku,
dělej něco pro maminku"
V lese bum ,bum,bum,šiška jako dům.
Za ní druhá ,potom třetí,z vysokého smrku letí.
Paleček je dávno v lese,sám však šišku neunese.
jde okolo školáček,jménem Ukazováček.okoukne ji ,pak se sehne,ale s šiškou ani nehne.
Zavoláme prostředníčka:"Prostředníčku,pomoz nám"
Chlapečkovi zrudla líčka:"Nadarmo se namáhám!"
Zavoláme prsteníčka:"Prsteníčku,tak co ty?_"
Chlapečkovi zrudla líčka:"Šiška dělá drahoty"
Zavoláme na malíčka:"Pojď malíčku,pomoz nám!"
malíček je chytrá hlava,kamarádům rady dává:
"Ty jdi sem a ty jdi tam,čekejte ,až zavolám.
Tak teď! Hej rup! Už ji nesem..."
Vracejí se domů lesem.Máma jim dá za šišku,cukrovanou kobližku.


19. 10. 2014

Strašidel se nebojíme


Protažení celého těla,snaha podporovat děti v pohybu,užít si radost z pohybu
Cvičení na překážkové dráze,překonávání strachu-z výšky(žebřiny,kladina),ze tmy(prolézání strachovým pytlem)
Cvičení se strašidelnými písničkami
Výroba strašidýlek  z papírové ruličky-dbát na samostatnost dětí při práci,umět se sám rozhodnout o výsledku tvoření,umět udržovat čistotu kolem sebe,uklidit si po sobě..
Stavíme strašidelné hrady-ze stavebnic,z kostek na koberci,z molitanů
PH:“ Na slepou bábu“,“ Strašidelná brána“,“ Na bubáka“
Strašidelná diskotéka
Poslech pohádky: „O strašidýlku z pokojíčku“,časopis Dráček,zábavný kvíz pozornosti
Výroba dýně-lepení papíru na šablonu,dbáme na dokončení práce,samostatnost
Řečová chvilka-jak si povídají strašidla?(vydávání různých zvuků,umět ovládnout hlas,různé výšky hlasu…)
Seznámení s básní: „Dýně“
Kouzlení s barvami-Tančící barvičky,elixíry,šumící nápoj…sledování pokusů s dostupným a bezpečným materiálem(tuš,olej,ocet,soda,mléko,voda…)
Nácvik písně:“Máme doma obludu“
Komunitní kruh:povídáme si o slavnosti,která nás ve školce čeká,jak se na ni připravujeme
Anketa: bojíš se strašidel,pavouků,myší? Jak by mohlo takové strašidlo vypadat?znáš nějakou pohádku o strašidlech?jaké může být strašidlo?
Strašidelné soutěžení:jízda na koštěti,výroba mumie,namotávání pavouků,pojídání žížal…
Zapojení dětí do výzdoby prostor třídy a šatny na dýňovou slavnost.
Pracovní list-poznej a spoj strašidlo s jeho stínem
Veselá čarodějnice –snažíme vymalovat bez přetahování,vystřihování..
Spolupráce dětí při výrobě dekorace-hrad se strašidly
Při vycházkách sledujeme proměnu podzimní přírody-stromy,květiny,počasí,všímáme si podzimní výzdoby u domů
Výroba ducha-vyrábíme si duchy z látky,domalujeme mu obličej,pojmenujeme si jej

Dýně
Na záhonku leží líně,
velikánské tlusté dýně.
Péťa s Lízou dvě z nich vzali,
pečlivě je vydlabali.

Každý řeže do dýně,
ostrým nožem z kuchyně
strašidelnou vzteklou hubu,
plnou velikánských zubů.


Máme doma obludu
Máme doma obludu,já vím ,my víme,
přihnala se k obědu,já vím,my víme,
teď má pusu od medu,já vím,my víme,
odjela na mopedu,stalo se to ve středu.

Máme doma upíra,já vím,my víme,
 na půdě se zavírá,já vím,my víme,
čichal česnek s cibulí,já vím,my víme,
zub mu vypad ,teď bolí,stalo se to v pondělí.

Máme doma strašidlo,já vím ,my víme,
do povidel upadlo,já vím,my víme,
spí pod bílým papírek,já vím ,my víme,
uteklo i s upírem,stalo se to předvčírem.

9. 10. 2014

Výlov rybníka Hradecký


 • Komunitní kruh: povídání  o  výlovu rybníka Hradecký v Tovačově“.
 • Pojmenování známých druhů ryb, zvířat, rostlin u rybníka.
 • Využití obrazků, encyklopedí k získání vědomostí a poznatků o přírodě- kniha "Kolečko".
 • Námětová hra:“Chytání rybiček  na udice“
 • Kolektivní  práce - náš rybník – malujeme, stříháme, lepíme.
 • Chůze po zvýšené ploše - cvičení pro vodníky.
 • Napodobování  pohybu zvířat u vody: husa, čáp, žába, rak, vlny- s písničkou "Teče voda teče".
 • Cvičení s overbaly a lanem – napodobení plaveckého stylu prsa, kraul, znak, motýlek, masáže.
 • Jóga: loďka, ryba, želva, had, žába, čáp, labuť.
 • P. h.: "Vodníčku, vodníčku jakpak se máš v rabníčku?"
 • Skládání papírové lodičky – domácí úkol „Závody plachetnic“- foukání - závody lodiček.
 • Grafomotorická cv.: "Šupiny, vlny, lana lodí".
 • Omalovánka: „Vodník“.
 • Zelený vodnický čtvrtek.
 • Modelování: „Vlny na vodě“.
 • Malování vymývací technikou: „Kapr“.
 • Ilustrační kresba:“Výlov rybníka Hradecký“ v Tovačově“.
 • Poslech pohádky,  rozhovor, dramatizace: „Zlatá rybka“.
 • Anketa: „Které přání chceš, aby ti splnila zlatá rybka?“.
 • Nácvik básní a říkadel k tématu.
 • Řešení hádanek.
 • Pexeso s rybičkami.
 • Procvičování logopedických říkadel  na Š a C.  
 • Písničky s pohybem, rytmizací oblázky:„Když se ryba probudí“, „Žabička zelená“,"Rybička maličká", „ Teče voda teče“, „Holka modrooká“.
 • Samostatné plnění úkolů na pracovních listech.
 • Vně a uvnitř rybníka, porovnání velikosti ryb- dlouhý krátký.
 • Počítání rybiček v rybníčku, srovnání velikosti, přiřazování stejných druhů.
 • Pracovní činnosti: Zdobení ryby provlékáním papíru.
 • Vycházky k rybníku, pozorování příprav výlovu Hradeckého rybníka.
 • Seznámení s bezpečným chováním  a možným nebezpečím, u vody se chováme tiše.
 • Pozorování rostlin a drobných živočichů na souši i ve vodě. Využití   lupy.
 • Pozorování pohybu vody.
 • Naslouchání šumění rákosí a jiným zvukům u rybníka.
 • Házení do vody,do dálky, hod na cíl.
 • Sbírání rostlin a přírodnin.
 • Pokus:“Co plave po vodě?“

·          Když se ryba probudí
1. Když se ryba probudí, probudí, probudí. Tak ji voda zastudí, zastudí.
2. Zastudí jí na nožky, na nožky, na nožky, ať si vezme ponožky, ponožky.
3. Zastudí ji na břiše, na břiše, na břiše, ať chodí spát v kožiše ,v kožiše.
4. Zastudí jí na čele, ne čele , na čele, ať nevstává z postele, z postele.
5. Nateče jí do ucha, do ucha, do ucha, ať chodí spát do sucha, do sucha.

Žabička zelená (melodie jak Travička zelená)
Žabička zelená, z jara vždycky blažená. Vypere si košiličku 
Usuší ji na sluníčku. Kvaky, kvaky, kvaky, kvak. Je to žabky, je to tak.  

Rybička maličká
Rybička maličká po Dunaji plave,chytil jí šohajek u samého kraje,
Pusť mě zas šohajku do té čisté vody, jsem ještě maličká, dopřej mi svobody.

Ryba
Plave ryba v rybníce, penízků má tisíce.
Dívá se jak slunce svítí, zachce se jí za ním jíti.
Vyskočila do vzduchu, šups a už je na suchu!
Volá rybka: „Lidičky, dejte trochu vodičky“!
Mrská sebou vlevo, vpravo, na suchu jí není zdrávo.
Mrská sebou napřed nazad, jako když chce chybu smazat.
Nakonec té nehody, spadla zase do vody.

Říkadlo:
Š – V rybníku to tiše pláče, štika štípla šupináče,
Počkej štiko, tak to tečka, pošlem na tě Volšovečka!

C - Otec chytil na udici lína,cejna i bělici.
Venca chytal chtěl mít víc a nechytil vůbec nic.

Plave ryba po rybníčku, nemá žádnou pokladničku.
Tak penízky ukládá, na bříško i na záda.

Rozpočítadlo
Hastrmane,tatrmane, dej nám kůži na buben,
budeme ti bubnovati, až polezeš z vody ven.

Hádanky:
Které zvíře pije nejvzácnější tekutinu na světě? (komár),
Nohy nemá, ruce nemá, uši nemá a je němá, němá snad i hluchá.
Čeho se bojí? Sucha! (ryba),
Jakých ryb je v rybníce nejvíce? (mokrých).

2. 10. 2014

Podzim na poli


Rozvíjení přátelství mezi dětmi,podporování ohleduplnosti a vzájemné tolerance mezi dětmi při hrách a činnostech
Podporování správného držení těla,orientace v prostoru s překážkami
Cvičení motivované životem na poli:vrabec-poskoky snožmo,myška-běh po špičkách,žabka-poskoky z podporu dřepmo,vlaštovky-běh s reakcí na signál,zajíc-poskoky dřepmo,ježek-lezení v podporu klečmo,sběr brambor-chůze s ohýbáním….
PH „Na vlaštovky“, „Ježek“, „ Na kočku a myš“
Princeznička na bále-šaty pro princeznu-otisk bramborových tiskátek
Procvičení grafomotorikyjede, jede traktor-nácvik kresby horního oblouku
Bramboráčci-tvoření z přírodnin a brambor
Procvičení početní řady 1-10 –Sbíráme brambory,procvičení předložek –na,za,před,vedle,nad ,pod…rozlišování velikostí-malý x velký
Procvičení počtů,pracovní list-dokresli brambory do řádku
Poslech pohádky z knihy „ Pohádkový dědeček“ E.Petiška-Jak zvířátka na poli volila krále
Hry s pohádkou „Budka v poli“,dramatizace,stavění budky
Taneček“ Čížeček“
Seznámení s básní :“O staré bramboře
Sluchová hra“co slyšíš?“vytleskávání názvů polních plodin,určování slov na krátké x dlouhé
Seznámení s písní“Jak chutnají brambory?“
Traktor na poli-malování,lepení, krčení papíru,využití dřevěné dýhy
Komunitní kruh: povídání o proměně přírody na podzim,změny na    
                              poli
                              Kdo se stará o práci na poli,kdo pomáhá sklízet
                              plodiny
                              Jaké plodiny rostoucí na poli znáš?(řepa,obilí,mák,
                              brambory,kukuřice.slunečnice….)
                              Pro koho jsou plodiny užitečné,co se z nic vyrábí?
                              Víš,jak se uchovávají brambory,proč to není jinak?
                              Co se dá uvařit z brambor? Co máš nejraději?
Při procházkách sledujeme měnící se podzimní přírodu,sledujeme práci na poli,pozorujeme pracovní stroje          

Báseň „ O staré bramboře“
Jedna stará brambora
koulela se ze dvora.
Koulela se po kamení,
byla tu a už tu není.

Moc se bála,že ji sníme,
uvaříme,nakrájíme.
Osolíme,omastíme
a bříško si nasytíme.

Brambora
Koulela se ze dvora,velikánská brambora.
Neviděla,neslyšela,že na ni spadla závora.
„Kam koukáš ty závoro?“ „ Na Tebe ,Ty bramboro!“
Kdyby tudy projel vlak,byl by z Tebe bramborák.


Písnička „jak chutnají brambory?“
Brambory,brambory,to je strava naše,
někdy jsou jen na loupačku,jindy je z nich kaše.

Brambory,brambory to je naše strava,
kdo se hodně napracoval,ten si dvakrát dává.