29. 3. 2015

VESELÉ VELIKONOCE •  Komunitní kruh: Jak slavíme Velikonoce?  Jak doma pomáháme rodičům s přípravou? Jak se chystáme na Velikonoce? Seznámit děti s tradicemi českých Velikonoc:   Předvelikonoční týden - půstu, klidu, ticha i mlčenlivosti, soustředění. Květná neděle – děvčata chodila se stromečkem – „Máj, máj jedličko, červená růžičko a vy milá panímámo, darujte mi vajíčko“.Modré pondělí - den kdy začínají někde velikonoční prázdniny.Šedé úterý – symbol špíny po zimě.Škaredá černá středa – den velkého úklidu, kdo se škaredí – zůstane mu to.Zelený čtvrtek – zvony letí do Říma – nahrazují je řehtačky, zelené jídlo, abychom byli zdraví.Velký pátek –  otevírá se země a vydává své poklady. Bylo také zakázáno hýbat se zemí (orat, kopat, sázet) umýváme se v potoku,abychom byli zdraví, nic nepůjčujeme a nepereme.Bílá sobota- bílilo se.Velikonoční neděle – pečení beránků mazanců, božího velikonoční, největší oslava.Velikonoční pondělí – pomlázka děvčat, aby byly mladé, krásné, zdravé, pracovité.
 • Velikonoční rozcvička s písničkou: „Pípání kuřat“, cvičení dřepů. 
 • Společná velikonoční omalovánka
 • Cvičení velikonočních zajíčků v pře.kážkové dráze.
 • Pohádka:“Ztracené kuřátko“.
 • Velikonoční řehtačky: zvony uletěly do Říma.
 • Modelování velikonočních vajíček – otiskování ozdob.
 • Obří vejce z lana zdobené stavebnicemi.
 • Velikonoční puzzle – nalepování rozstříhaných velikonočních pohlednic.
 • Velikonoční hry : „Na černou slepičku“. „Závody družstev s vajíčkem“. „Kde je moje hnízdo“? „Kvočna poznává svoje kuřátka se zavázanýma očima“. „Co patří k Velikonocům – kimova hra“. „Stavíme kurníky  a dvorek pro slepičky“.„Na slepičky Pepičky, kuřátka Pípátka, kohoutky Kokrháčky“.„Honička s vajíčkem“.„Na kuřátka  (Zobou, zobou zrníčka, kuřátka a slepička, slunce začalo zapadat, do kurníku už jdou spát.!Už je ráno!)„Kvočna a kuřátka“ (děti udělají dvojice, kde jeden bude kuře a druhý bude slepice) učitelka kuřeti zaváže oči a jeho maminka slepička ho musí převést přes různé překážky až do kurníku


Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný.
Nedáte-li, malovaný, dejte aspoň bílý, slepička Vám snese jiný.

Panímámo zlatičká, darujte nám vajíčka, nedáte-li vajíčka,
uteče vám slepička do horního rybníčka a z rybníčka do louže kdo jí odtud pomůže?

Upletl jsem pomlázku, je hezčí než z obrázku, všechny holky,
které znám, navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, vyplatím je maličko.

Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji, všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám, na pomlázku jim je dám.

 

22. 3. 2015

Jarní svátky jsou za vrátky 
Jarní svátky jsou za vrátky

Rozvoj řečových a jazykových dovedností
Vytváření pozitivního vztahu k činnostem,radost z práce
Dodržování společenských pravidel-umět spolupracovat,pomoci kamarádovi

PH: „ Zlatá brána“,“Bum bum ratata“,“Uvíjíme věneček“,“Na černou slepičku“,“Čáp ztratil čepičku
Cvičení s básničkou-Jaro,Jarní budíček
Relaxační cvičení-jak roste květinka
Jarní a velikonoční omalovánky
Pracovní list-Motýl
Artikulační a dechová cvičení-přivoníme ke kytičce-nádech nosem-výdech áách
                                                   -včelka-hluboký nádech-výdech BZZZZZZ

Komunitní kruh: Povídání o jaru
-Jak poznáme ,že se vrací jaro?Které datum v kalendáři nám říká,že začíná jaro?jaké je na jaře počasí? Jak se oblékáme? Co se děje s přírodou?Kteří ptáci se k nám vracejí? Jaké jarní květiny známe?Kterým svátkům říkáme svátky jara?Velikonoce.Co jsou to velikonoce? Jaké jsou znaky Velikonoc? Jak se chystáme doma na Velikonoce?
Seznámení s básní Přišlo jaro
Malování zajíčka barvami,otisk rukou
Zdobení košíčku na vajíčka pomocí raznic
Výroba kuřátka ze zavařovacích sklenic a krepového papíru
Zdobení vyfouknutých vajec-Kohoutek,využití klovatiny a anilinových barev
Motýlková hra-umíme se dohodnout na pravidlech
Slovní hra Teta popleta-děti leží na koberci,učitelka vytváří věty o jaru,např.na jaře se k nám vrací vlaštovky…pokud je to pravda,děti zůstanou ležet,pokud uslyší větu, která naní pravdivá-např.na jaře píšeme dopis Ježíškovi,děti vyskočí.kdo se splete vypadává ze hry.
Seznámení s písní  Ptáci

Březnové pranostiky
Jarní hádanky
Při pobytu venku prožívat radost z pohybu,pěkného počasí,využívání zahrady,při procházkách si všímat uměny přírody na jaře-ptáci,květiny
Sledujeme velikonoční výzdoby v oknech domů,obchodů,velikonoční výstavka i u Berušek

                                                 
 Jarní pranostiky
Březen,za kamna vlezem
Březnový slunce má krátký ruce
Březen suchý,duben mokrý,květen větrnný-pytel obilím naplní
Kolik mlh v březnu,tolik lijavců v červenci
Zima ještě často do března strká hlavu a někdy jej dokonce zalehne
Březen se umí pousmát,ale také důkladně zamračit
V březnu vítr,v dubnu déšť-pak jistě urodný rok jest

Jarní hádanky
Trocha voda,trocha zem,volá na Tě :nechoď ven! (bláto)
Běhá to okolo chalupy,dělá to cupity dupy ( déšť)
Posečená znovu roste a tak znova,třeba posté,stoupneš na ni,přece vstává,má ji ráda každá kráva (tráva)
Kdypak bývám slyšet z dálky? Když dávám prut na píšťalky.(vrba)
Nehezký zrodí se,ve schránce vyspí se,krásný pak na květu pyšní se(motýl)
Jsme kulaté,hliněmé i skleněné,do důlku se kutálíme,co jsme zač,nepovíme( kuličky)
Z bláta,hlíny hnízda lepí,před zimou nám vždy uletí( vlaštovka)
Stojí vprostřed  síně čtyři krásné skříně,jedna je zelená,druhá je červená,třetí je ze zlata,čtvrtá je ze stříbra.co to je?(roční období)
Není to hádě,není to had,půdu mi prokypří,vidím ji rád( žížala)
Žloutne to a žloutek není,mléko má a káva není,chmýří má a house není,foukne vítr a už není( pampeliška)
Hřeje ,co mu síly stačí,kytičky to těší,směje se na kluky ptačí,na auta i pěší(sluníčko)
Po sněhem se tiše krčí,na paprsky čeká,nevadí že vítr hučí,voní do daleka( sněženka)
Žížaly mu nevěří,venku chodí bos,pěkný hláse,černé peří,oranžový nos(kos)Báseň Přišlo jaro
Přišlo jaro se sluníčkem,zem otvírá zlatým klíčem.
První roste sněženka,malá bílá květinka.
Druhý zase petrklíček,nese s sebou zlatý klíček.
Fialenka voňavá,hezkou vůni rozdává.
Pampeliška střapatá,celá je jak ze zlata.

Cvičení s básničkou
Jaro
Podívej se támhle v trávě  (dřep,rozhlížet se)
kytička vyrostla právě  (ze dřepu pomalu do stoje)
Čechrá si zelenou sukýnku( stoj snožmo,vrtíme zadečkem)
protahuje si barevnou hlavinku. (stoj snožmo,naklánět hlavu)
Sluníčku lístky natahuje (stoj rozkročmo,ruce natahujem nad hlavu)
ještě se ospale protahuje (stoj rozkročmo,úklony do stran)
Na louce není jediná ( stoj snožmo,kroutíme hlavou)
protože jaro začíná  (stoj snožmo,ruce dělají velké kruhy před tělem)

Jarní budíček
Haló,všichni vstávejte  (stoj,ruce k puse-voláme)
jaro opět vítejte.  (stoj máváme rukama)
Celou zimu jste jen spali,  ( ruce k puse,voláme)
protáhněte svoje svaly.  (stoj,ruce nad hlavu,protahovat se)
Raz a dva a levá,pravá  (dva dřepy,zvednout L a P nohu)
rozcvička je vždycky zdravá.  (poskoky snožmo)
Tak už všichni vstávejte ( stoj ruce k puse,voláme)
jaro opět  vítejte. ( stoj,máváme rukama)Jak roste květinka ze semínka
Maličká semínka pod zemí spí,                    
Pod sněhovou peřinou zima je nevzbudí.
A tak tam čekají,pod zemí odpočívají.
( děti leží volně v protoru ,každý jak chce,uč.čte básničku,děti mají zavřené oči a poslouchají.)
Když jarní sluníčko prstíkem zaťuká,
Semínko se probudí a má velkou chuť růst.
(uč.zaťuká,děti jdou do kleku,sedí na patách,nataženými prsty na rukou ukazují do země-předvádějí kořínky)
Z malého klíčku budou růst kořínky,bude ze mě kytička nebo strom malinký?
(kytičku znázorníme spojenýma rukama nad hlavou,strom vzpažením)
Zelené lístky už raší nad zemí,to je nádherné jarní probuzení!
(zelené…-vystrkujeme ruce nad hlavu,to je…-uděláme čelný kruh před těle,stále jsme v kleku.)
Kytičky otáčejí za sluníčkem hlavy a když slunce dobře hřeje,rostou bez námahy.
(Otáčíme hlavu a pomalu si stoupneme.)
Deštík je zalévá,vítr je kolébá.
( děti ve stoji předvádí déšť,na slova vítr… vzpaží a dělají úklony do stran)

PH:“Bum bác ratata
Děti sedí v kruhu,jdno dítě chodí okolo-stane se z něj jaro.chodí okolo kruhu a všichni říjní básničku: Bum bás ratata,jaro ťuká na vrata.dítě-jaro se u někoho zastaví,zaťuká mu na záda.dané dítě se ho zeptá:Čím ťukáš?a jaro mu odpoví nějakým znakem jara –sluníčkem,sněženkou,travičkou…Pak nastává honička jako u hry Na peška.
10. 3. 2015

Březen, za kamna vlezem?


 • Přivítání dětí po nemocech a jarních prázdninách, sadělení zážitků z jarních prázdnin.
 • Rozhovor s dětmi o příchodu jara a  o tom co nác čeká  měsíci  březnu před Velikonocemi.
 • Příprava akce Vynášení Moreny. - vykreslení a roznášení plakátů
 • Rušná část cvičení: Zařazování složitějších prvků chůze - zapojení rukou, rovná záda, zvedání kolen, našlapování na špičku - běh - nevrážet do kamarádů, zatavit na znamení,  lezení - i pozpátku a po třech, plazení  - poskoky - jednonož, po špičkách, střídavé.
 • Jóga: "Jarní protažení" .
 • Jarní masáže.
 • Jarní cvičení dřepů - každý den o jeden dřep více. 
 • Opakování  jarních říkadlel s  rytmizací kamínky.
 • Hádanky: Co je to? Je to kočička, která nemňouká,nepije mléko, nechytá myši, nemá drápky ani ocásek - no přece jíva.
 • Příprava na vynášení Moreny.
 • Nácvik říkadla na Vynášení Moreny.
 • Prodloužené jarní vycházky.
 • Návštěva knihovny - březen měsíc knihy.
 • Prohlížení jarních zahrádek  - pojmenování prvních jarních kytiček.
 • Den zajíčka březňáčka: Výroba zajíčků z plastových kelímků, kreslení zajíčků, zaječí cvičení z říkankou - chůze, poskoky, jóga - zajíc - protahování, phybová hra "Zajíček své jamce", kotouly, přeskok kozy. 
 • Den s ovečkou: výroba ovečky- vystřihování,napelování,motání vlny, opakování tanečku "Pásla ovečky", opakování písničky- "Ovčáci",  p.h."Ovečky pojďte domů", "Na ježka",  pečení beránka,poslech pohádky - "Beránku otřes se", čtení z obrázků- časopis Sluníčko, nácvik říkadla.
 • Den kuřátek: zdobení velikonočních vajíček, výroba slepičky z plastové lžíce, taneček "Kuřátka", počítání kuřátek, žlutý kuřátkový den. 
 • Velikonoční přání: Vystřihovaná kraslice z barevného papíru, kreslení obrázku "Já na Velikonoce", opisování- nápodoba písma - veselé Velikonoce.
 • Velká velikonoční omalovánka: kreslení podle předlohy - zvládneme i těžký obrázek.

Smrtná neděla, kde ses poděla,
ona se nám utopila,aby děti netrápila.
Smrt plave po vodě nové léto k nám.
Smrt jsme vám odnesli nové léto přinesli,
buďte páni veselí na tu smrtnou neděli.

My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci,
trénujeme běh a skoky, přes pařezy, přes příkopy,
trénujeme kotouly, nekoukáme na bouli.


Beránečku, beránku,cítím jaro ve vánku,
pojď se honit sem tam strání,do kopečka z kopečka.
Ty budeš můj beráneček a já tvoje ovečka.Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo kde jsi,
byla zima mezi náma,ale už je za horama.
Hu,hu,hu jaro už je tu.
Ejchuchu, ejchuchu, jaro už je ve vzduchu,
ejchuchu, ejchuchu, jaro už je tu!Popěvek kuřátek
Dobrý den, dobrý den,my jsme tady první den.
my jsme zvláštní případ,umíme jen pípat.

Pípípí, pípípí,kde se tady spí pí pí ?
Jaké je to tady,nevíme si rady.

Jaké je okolí,kudy se jde do školy.
Co se tady pije,jak se tady žije.Rychlý velikonoční beránek
Vejce rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků. Citron omyjeme, kůru nastrouháme a šťávu vymačkáme. Formu na beránka důkladně vymažeme a pořádně vysypeme moukou. Mouku smícháme práškem do pečiva. Troubu předehřejeme na 170 °C.
Žloutky dáme do větší mísy. Vyšleháme je spolu s cukrem, vodou a citronovou šťávou do pěny. Vmícháme smetanu a nakonec přidáme i mouku. Z bílků ušleháme tuhý sníh, který lehce vmícháme do těsta. Těsto vlijeme do formy, beránka vložíme do trouby a pečeme. Velikonočního beránka pečeme asi 45 minut. Místa, která by se mohla připalovat, jako třeba ouška, obalíme alobalem.
 4 ks vejce
 1 balíček kypřící prášek
 1 špetka sůl
 1,5 hrnku polohrubá mouka
 1 lžíce horká voda
 0,5 hrnku třtinový cukr
 0,5 ks citron
 1 kelímek smetana ke šlehání