.

.

9. 10. 2015

Připravujeme se na Dýňovou slavnost v naší mš. Jak probíhá? Co pomáhají rodiče s dětmi. připravovat?

 Děti s pomocí rodičů připraví doma dýňová strašidýlka,  pojmenují je a přinesou je do školky v týdnu kdy se dýňová slavnost koná. Strašidýlky bude vyzdobena zahrada MŠ. Ochotné maminky, které jsou doma pomáhají během dopoledne po 8h s výzdobou zahrady na večer. Po 10h bude už připravena pro děti   výstava dýňových strašidel. Večer po setmění ( v 17h) se sejdou děti a rodiče s lampiony třeba i v maskách na tovačovském náměstí. Budou je tam čekat strašidýlka z řad ochotných rodičů, která je zavedou do Tajuplné zahrady MŠ osvětlené dýňovými strašidýlky.  Děti v doprovodu rodičů projdou zahradou, v zákoutích budou čekat strašidýlka a budou dětem rozdávat odměny za jejich statečnost a píli při pomoci na přípravách "Dýňové slavnosti". Na závěr bude pro děti přpraven čaj na zahřátí a diskotéka srašidýlek a taky něco pro dospěláky. K čaji dětem maminky pečnou perníčky  ve tvaru dýí, netopýrů a bubáků....Že se těšíte?
Doporučení: Vaše dýňové strašidýlko si odneste z MŠ ještě v den konání slavnosti večer, aby nedošlo k jeho poškození a děti z toho nebyly smutné.

8. 10. 2015

Co se děje u rybníka

 - Povídání si o rybníku v Tovačově o výlovu, o rybách ,  o ostatních zvířatech u rybníka,  o rybářích, na
   procházce u rybníka pozorujeme jak se rybáři starají o ryby,  prohlížíme si knihy s obrázky ryb a zvířat
   žijících u rybníka, poučujeme děti o jejich bezpečnosti při pobytu u vody..
- Pohybové dovednosti, napodobování zvířat u vody: čáp, ledňáček, husa,  žába, rak, vlny.
- Motivační cvičení: "Čáp", ,, Skáče žabička“ , „Žabička zelená“, „Voda, voda ,vodička“.
- Jógové polohy: čáp, loďka,žába, ryba.
- Pohybová hra: „ Čáp ztratil čepičku“, „Hastrman“.
- Hrajeme si na rybáře: "Krmíme ryby" - hod horním obloukem: házíme rybičkám potravu do vody.
- Námětová hra na rybáře: "Lovíme ryby na udici".
- Procvičovaní a třídění barev a velikosti na barevných barevných rybkách z papíru.
- Umět se podělit o hračku, uklidit ji na své místo - půjčujeme si udici. 
- Grafomotorika:  vlny na vodě, nakresli rybičce šupiny.
- Omalovánka: "Žába", "Vodník".
- Modelování:"Šupiny pro rybu".
- Malování: "Žába".
- Nácvik říkadla ,, Čáp“,  „Ryba“, ,,Skáče žába po blátě“ - opakování známých říkadel.
- Procvičujeme pohyblivost rtů- špulení, bočné vtažení, rty do osmičky.
- Dechové cvičení -hra na vítr : nácvik výdechu, nádechu, prodlužování výdechu.
- Poslech pohádky: „O zlatá rybce“ – ponaučení (rozhovor na téma chamtivost) Co si přeješ od zlaté rybky?
- Rozhovor na téma: „Rybičko, splníš mi prosím přání…..“
- Nácvik písně: ,, Rybička maličká“ , Žabička zelená“ + opakování známých písní.
- Kolektivní práce: "Náš rybník" – kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme.
- Spolupráce ve skupině- pomáháme si. 
- Vycházka k rybníku, pozorování příprav rybářů na výlov Hradeckého rybníka.
- Pozorování života kolem rybníka, povídání.
- Seznámení dětí s bezpečným chováním u vody a možným nebezpečím, u vody se chováme tiše.
---------------------------------------------
MOTIVAČNÍ CVIČENÍ:
Byla ryby u potoka, měla v hubě klíč,
než tam přišla panímáma,byla ryby pryč.


Voda, voda, vodička
Voda, voda, vodička       (plácání do stehen)
Ryba, ryba, rybička,        (plácání do ramen)
Žába, žabka, žabička       (tleskání)
Udělala žbluňk!                (plácnutí)

Plave ryba po rybníčku,nemá žádnou pokladničku.
Tak penízky ukládá,na bříško i na záda.

Čáp, čáp,do vody šláp.
Nohy ho studí, čápa to budí.

Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě,
Na jaké, na jaké, na zelené strakaté.

Žába leze do bezu, já tam za ní polezu,
Kudy ona , tudy já , až jí chytím, bude má.

Voda, voda, vodička
Voda, voda, vodička       (plácání do stehen)
Ryba, ryba, rybička,        (plácání do ramen)
Žába, žabka, žabička       (tleskání)
Udělala žbluňk!                (plácnutí)

Písničky:
Žabička zelená  (melodie jak Travička zelená)
Žabička zelená, z jara vždycky blažená. (Pohyb ze strany na stranu)
Vypere si košiličku  (Pohyb jak praní prádla)
Usuší ji na sluníčku  (Ruce nad hlavu ,jak ke sluníčku)
Kvaky, kvaky, kvaky, kvak (Podupy)
Je to žabky, je to tak.   (Otočka)
Nožičky si protahuje, na sluníčku poskakuje.

Rybička maličká
Rybička maličká po Dunaji plave,chytil jí šohajek u samého kraje,
Pusť mě zas šohajku do té čisté vody,jsem ještě maličká, dopřej mi svobody.

Holka modrooká, nesedávej u potoka,holka modrooká nesedávej tam.
V potoce je hastrmánek , zatahá tě za copánek,holka modrooká nesedávej tam.

Co už umí Berušky a co se učí?!
Chodí už do školky. Ve školce mají kamarády děti, hrají si spolu, učí se zpívat, tancovat, cvičit, kreslit, malovat barvami, modelovat, poslouchají pohádku,  půjčují si hračky,  učí se uklízet hračky na správné místo. Na vycházku se učí oblékat samy to co  mají připraveno ve spodní přihrádce, učí se oblékat mikiny, bundy, obouvají si samy boty, samy se po  vycházce vyslékají, pověsí si samy bundu za poutko na věšák,  učí se kam uklidit  boty pod lavičku,  uklidit tepláky na ven, samy používají  WC,  učí se umývat si ruce i oblyčej s vyhrnutými rukávy,  snaží se všechno sníst,  u jídla sedí a neprochází se po třídě a neutíkají od stolu, uklidí si po obědě sleničku a misku ze stolu. Před spaním si vyslečou a dají si všechno na svou židli, učí se oblečení převracet - čarovat. Pyžamo si oblékají samy.  Maminky je to pravda?  

3. 10. 2015

Krteček sklízí ovoce


 • Společně uklízíme hračky na správné místo, pomáháme kamarádovi, chováme se k ostatním hezky.
 • Omalovánky ovoce-které ovoce mám rád?
 • Seznámení dětí s pojmem ovoce-jablka, hrušky, švestky, hrozno...
 • Jaké znáš další ovoce? Poznáváme podle obrázků.
 • Hrajeme si na prodavače, prodáváme ovoce.
 • Povídáme si o změnách v přírodě na podzim, co vše děláme na zahrádce?
 • Skládáme ovocné puzzle.
 • Gymnastika mluvidel - foukáme, špulíme pusinku, přeléváme vzduch z jedné tvářičky do druhé se  zavřenou pusou…
 • Poznáš ovoce? Třídíme obrázky na talíře.
 • Zavařujeme ovoce-otisk jablíček barvou na šablonu.
 • Procvičení jemné motoriky-mačkáme papír do kuličky-jablíčko.
 • Cvičení s papírovými jablíčky(sbíráme jablíčka, do košíka, kutálíme jablíčko, vítr houpe jablíčkem)
 • Cvičíme s hudbou-fíha tralala-semínka.
 • Seznámení s tanečkem „Měla babka“.
 • Říkáme si: “Foukej,foukej“, “Byla jedna babka“.
 • Malování jablka a hrušky temperovými barvami.
 • Ochutnáváme ovoce – ovocná hostina.
 • Proč je ovoce zdravé? Co se dá všechno z ovoce uvařit? Jaké ovoce mám nejraději?
 • Poslech pohádky „O neposlušném jablíčku“.
 • PH:“Na kouzelníka“Čaruji, čaruji ještě dnes, ať je tady černý les a v něm. 
 • samé…hrušky,jablka,švestky…děti hledají v prostoru obrázek určeného ovoce a doběhnou k němu).
 • Seznámení s pojmy více x méně (mám více jablíček nebo hrušek?)
 • Seznámení s básní:“Jablíčko“.
 • Didaktická hra:“Chodím, hledám“procvičení barev, orientace v prostoru („chodím,hledám, co mám znát, pojď…pomáhat. Do všech koutů zajdi, co je např.červené mi najdi.procvičujeme základní barvy.
 •  Relaxace-„Na sadaře“jablíčko už dozrálo a sadař ho šel sklidit.)děti-jablíčka leží na koberci, oči mají  zavřené, učitelka chodí mezi dětmi,  koho pohladí,  ten stoupne a chytne se za ruku a sklízí společně další  jablíčka). 
 •  Při procházce pozorujeme změny v přírodě na podzim, pozorujeme práci na zahradě, poznáváme stromy  a ovoce, co dozrává na zahrádce… 
 •  Cvičení s padákem-jablíčka jsou v košíku, jablíčka se rozsypala.
 • Sledování pohádky k tématu: „Jája a Pája –jak pěstovali smiřická jablíčka https://www.youtube.com/watch?v=TJgiQpAHFuM

Jablíčko se kutálelo ,                         
vůbec nic ho nebolelo.
Kutálí se, kutálí,
to jsme se mu nasmáli.

Foukej, foukej větříčku,                       
shoď mi jednu hruštičku.
Shoď mi jednu nebo dvě,
budou sladké obě dvě.

25. 9. 2015

Jak krtek potkal na poli myšku

 • Osvojování návyků sebeobsluhy při stolování, oblékání, vyslékání,  používání WC,umývání rukou, smrkání,  skládání a úklidu pyžam, úklidu hraček.
 • Poslech pohádky- maňásková scénka: O veliké řepě".můžeš si mě pustit
 • Dramatizace pohádky: "O veliké  řepě".
 • Myška ukazujeme dětem obrázky: "Co roste na poli".
 • Cvičení: Děti chodí potichu jako myška, běhají jako  myška, lezou po čtyřech jako myška, hopsají.
 • Dechová cvičení:. „ Fouká vítr“- hluboký nádech nosem do břicha, dlouhý výdech ústy
 • Motivačního cvičení:  "Brambora“.
 • Pohybová hra: "Na kočku a myš".
 • Tanečky: ,, Měl jsem myšku tanečnici", "Tancovali myšák s myškou".
 • Dovádění:Miší polka: P.Novák
 • Omalovánka myška.
 • Otiskování brambor: "Myška a brambory".
 • Vyrábíme myšku a ježka z brambory.
 • Grafomotorika: "Brambory pro myšku".
 • Nácvik říkadla ,, Vaří myška kašičku“, "Koulela se ze dvora"- rytmizace.
 • Procvičení pojmu velký, malý; třídění brambor do košíčku.
 • Seznámení s písní:,, Jedna, dvě, tři, čtyři, pět“.
 • Motorická cvičení mluvidel a gymnastika jazyka: napodobujeme zvuk traktor u…TD TD TD
 • Učíme se barvy:" Kdo najde traktor“- červený, žlutý,modrý, zelený.
 • Umíme si pomáhat, použít kouzelné slůvko „prosím a děkuji“.
 • Rozhovor na téma „Co nám maminka z brambor.“
 • Námětová hra na obchod: "Prodáváme brambor".
 • Pozorování podzimní přírody na procházce.
Vaří myška kašičku a zeleném rendlíčku.
Přijde dětí jako smetí, každému dá kousíček, až je prázdný rendlíček.

Brambora
Kutálí se ze dvora velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela,spadla na ni závora.
Kam koukáš, ty závoro? Na tebe, ty bramboro!
Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák!

Myšičkové tanečky
Měl jsem myšku tanečnici, tancovala po světnici,
dupla tam a dupla sem, mrskla fouskem pod nosem.
Mrška byla od malička, očka měla jako sklíčka
a pod krkem mašličku, červenou jak růžičku.

myšák s myškou
Tancovali myšák s myškou ve stodole na mlátku, 
 myška měla v sukni díru a pan myšák v kabátku.
 Hop , hej dokola , až se třásla stodola.2x      

O veliké řepě
Žili, byli děd a bába. Jednoho dne děd zasadil řepu, která mu po čase vyrostla a byla převeliká.
Snažil se ji vytáhnout. Tahal, tahal, ale nevytáhl. Přivolal si tedy na pomoc bábu. Bába se chytla dědka, dědek řepy a tahali, tahali, ale nevytáhli.
Tak babka na pomoc přivolala vnučku. Vnučka se chytla babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli.
Tak vnučka zavolala psíka. Psík se chytil vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli.
Tak psík zavolal na pomoc kočku. Kočka se chytla psíka, psík vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli.
Tak kočka zavolala myš. Myš se chytla kočky, kočka psíka, psík vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli a najednou řepa udělala „rup“ a byla venku…

20. 9. 2015

Chystáme se s krtečkem na hody

 • Podporujeme u dětí rozvoj přátelství, hru ve skupině.
 • Upevňujeme zdvořilostní návyky dobrý den x nashledanou,  prosím x děkuji,učíme se dávat si věci na svou značku, na svou židličku, používáme kapesník, učíme se uklízet hračky na své místo.
 • Stavíme domy z kostek, stavíme vysokou-tovačovskou věž.
 • Komunitní kruh: pozdravení uvítací básničkou, povídáme si o hodech v Tovačově,  jak se na hody připravujeme, na co se těšíme, co máme z jídla nejraději.
 • PH:“Na ježka“,“Na honěnou“,“Kolo,kolo“.
 • Přirozená cvičení ve skupině-běh, chůze po špičkách, po patách, poskoky snožmo, plazení,v podporu dřepmo.
 • Motivační cvičení s básničkou: Mlýnice, Kocourek, Dřepy.
 • Tancujeme a protahujeme s písničkou-CD Míša Růžičková.
 • Poslech pohádky „Hrnečku vař!“, učíme se poslouchat pohádku. čtenou p.učitelkou bez vyrušování, prohlížení knížky a obrázků z pohádky.
 • Hrníček z pohádky - seznámení s technikou obtiskování barvami.
 • Poslech písniček o Tovačově-Tovačov,Tovačov, v Tovačovským zámku, Tovačovský hatě…
 • Seznámení s písní –To je zlaté posvícení.
 • Jak se uvařila kaše?  Pozorování pokusu prováděného p.učitelkou.
 • Seznámení s ukazovací básničkou „Lívance“.

To je zlaté posvícení   - písnička                                         
To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle.
Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.

Lívance- básnička
Honzík sedí za pecí, na plotnu se dívá  ( sedíme,rukama uděláme velké oči)
jak tam čerstvý lívanec, vesele si zpívá. (na dlani děláme kroužky)
Honzík ani nemuká, sedí hezky tiše,  ( před rty dáme ukazováček,sedíme tiše)
tenhle už je desátý, děvět už je v břiše. (ukážeme deset prstů,pohladíme bříško)

Motivační básničky
Mlýnice
U nás doma ve mlýnici, melem žito i pšenici.
Umeleme pytel mouky, upečeme sladké vdolky.( pomalé otáčení hlavou)

Kocourek
Kocourek se točí, na barevném kolotoči.
Očička mu září, j ak se mu to daří.( otáčení kolem vlastní osy)

Dřepy
Já už umím dělat dřepy, zeptejte se na to Pepy.
Teď děláme dřepy spolu, nahoru a zase dolů.(děláme dřepy)

11. 9. 2015

My jsme Berušky

 • Usnadnění vstupu dětí do MŠ vhodnou organizací, motivací: Povídání s mańásky krtka a zajíčka o tom jak chodí s dětmi do školky do Berušek.
 • Vytváření komunitního kruhu: Posíláme po kruhu krtka a zajíce a řekneme jim svá jména.Budeme kamarádi, učíme se znát jména kamarádů, bydlíme v jednom domečku u Berušek.Neubližujeme si, hrajeme si spolu, řekneme promiň, půjčujeme si hračky.
 • Cvičení s říkadlem Šel zajíček brázdou - chůze, běh, poskoky,  lezení.
 • Cvičíme s muzikou: Prsty na rukou,Neruško půjč mi jednu tečku, Vláček! .
 • Poslech pohádky: "Krtek a zajíc".
 • Seznámení s písní: „Zajíčku v lesíčku, copak děláš?“
 • Procvičení a mimiky dětí, průprava logopedických cvičení: „Divné obličeje“
 • Omalovánka:  "Zajíček" – dokreslení trávy.
 • Malování: "Krtkovi kalhotky".
 • Umístění věcí podle pokynu uč. např. Dej krtka na...? Pojmenování umístění: Kde je krtek?
 • Prohlížení lepolera: „U nás doma“, „Naše školka“.
 • Stavba domečků za stavebnic: Domežek pro krtka.
 • Za pomocí učitelky úklid  hraček po hře na svá místa.
 • Orientace v oddělení Berušek. Pojmenování místností: “Co tam děláme? Můžeme tam chodit?“
 • Pobyt venku na zahradě : hry na pískovišti a nových prolézačkách, poučení dětí o bezpečnosti .
 • Seznámení s požadavky  při přípravě na pobyt venku: oblékání tepláků, obouvání bot,  oblékání mikiny, bundy,  čepice. Po pobytu venku opět ukládání zpět do přihrádky. 
 • Seznámení s požadavky na dodržování hygienických návyků v mš: používání WC, umývání rukou. i oblyčeje.
 • Seznámení s požadavky na děti při stolování: dojídání jídla, neodcházet při jídle od stolu.
 • Seznamování s pravidly, které je nutno v mš z důvodu bezpečnosti dodržovat: neběhat, nekřičet,  neházet hračky na zem. 
 • Užívání pochvaly dětí a jiné motivace ve všech činnostech během dne v MŠ.
Tancujeme
Palec začíná
Beruško, půjč mi jednu tečku
Náš vláček

Píseň - Míša Růžičková:
/:Palec začíná:/ - opakujeme 3x to je náš hrdina.
/:Prsty na rukou:/ - 3x společně tancujou.
/:Postavíme dům:/ - 3x koukáme k sousedům.


Říkáme si
Šel zajíček brázdou, Měl kapsičku prázdnou,
Potkala ho Káča, dala mu koláča.
Přidala mu čtyři groše, aby koupil dětem kaše.
On si koupil tabáku,"Sakulentský lajdáku!"

Šel zajíček kolem plotu,  roztrhal si novou botu,
liška mu jí zaívala, veverka se posmívala,
co ty se máš posmívati, když já umím zašívati.

Písnička:
Zajíčku v lesíčku, copak děláš?
Běhávám, skákávám, tuhle mě máš.
Zajíčku v lesíčku, copak to jíš?
Travičku hošíčku, však ty to víš.

Hrajeme si
Krtkovi je dneska smutno, nemá doma žádný klid.
Ve školce má kamarády. Pojď ho Lili pohladit.

Půjdem s krtkem do kola. Dej pozor koho zavolá.
Málo nás, málo nás, pojď Lukášku mezi nás.


6. 9. 2015

Ve školce jsme kamarádi


·        Rozvíjení přátelství mezi dětmi, umět si spolu hrát, umět půjčit hračku.
·        Zapojení dětí do cvičení-chůze v kruhu, chůze za ruce, protažení těla pomocí    
    motivačních básniček-budík,kouzelník,domek.
·        Seznámení s PH “Na hada“,"Kolo,kolo,mlýnský“,“Zajíček“.
·        Podporujeme u dětí používání zdvořilostních slovíček-dobrý 
    den, nashledanou, prosím, děkuji…
·        Komunitní kruh - ranní uvítací básnička.
·        Didaktická hra: Jak se jmenuješ? povídání s kamarádem krtečkem.
·        Třída plná kamarádů - obkreslování ručky, nalepení na strom přátelství.
·        Poslech písniček zpívané učitelkou za doprovodu klavíru-Prší ,prší,Kočka leze 
    dírou, Skákal pes, zapojení dětí do zpěvu.
·        Seznámení s písničkou „Ruce“,opakujeme „Seděla beruška“.
·        Upevňujeme u dětí dodržování základní hygienických návyků-při používání wc,
    při jídle, po jídle.
·        Rozvíjíme u dětí samostatnost, při uklízení hraček, oblékání,stolování.
·        Poslech četby z knihy –Zdeněk Miller-Dětem.
·        Uvolňujeme ruku, malujeme klubíčka do košíčku.
·        Společné hry na pískovišti -stavíme hrady, cestičky, neházet pískem 
    po kamarádech.
·        Seznámení s básničkou „Co všechno mám“.


          Písnička:  Ruce (na melodii prší prší)
        Každá ručka má prstíčky,sevřeme je do pěstičky.
        Bum, bum,na vrátka, to je krátká pohádka,
        bum, bum na vrátka, to je krátká pohádka.

        Ručičky si spolu hrají,mnoho práce nadělají.
        Bum,bum,na vrátka, to je krátka pohádka,
        bum, bum, na vrátka to je krátká pohádka.

        Básnička:  Co všechno mám
        Mám dvě očka na koukání
        a dvě ouška k naslouchání.
        Dvě nožičky na chození ,
        dvě ručičky na mazlení

        PH:“Na hada“
        Had leze z díry, vystrkuje kníry,
        za ním leze hadice, má červené střevíce.
        Bába se ho lekla, na kolena klekla.
        nic se bábo nelekej, na kolena neklekej.

        PH:“Kolo,kolo,mlýnský“
        Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský,
        kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo,
        udělalo bááác.
       Vezmeme si hoblík, pilku, zahrajem si ještě chvilku.
       Až to kolo spravíme, tááák se zatočíme.