.

.

7. 12. 2017

Vánoce u Berušek

Deník.CZ: - také v Tovačově na Náměstí  - Zveme vás již na sedmý ročník akce Česko zpívá koledy. I letos si společně zazpíváme tři koledy, které již známe:
1. Nesem vám noviny
2. Půjdem spolu do Betléma
3. Narodil se Kristus Pán
4. Štěstí,
zdraví, pokoj svatý
5. Pásli ovce Valaši
6. Rolničky, rolničky
7. 
Vánoce, Vánoce přicházejí
Zdroj: https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/vyzva-na-cesko-zpiva-koledy-20171127.html


Sejdeme se 13. prosince 2017 v 18 hodin na různých místech ČR, abychom nejen společně zpívali, ale prožili i příjemný adventní čas.
 • Povídání si s dětmi o adventním čase. Co je to advent?
 • Sledování  adventního kalendáře.
 • Proč slavíme vánoce?
 • Jak se na Vánoce připravujeme?
 • Procvičení sluchového vnímání- symboly vánoc.
 • Poznáváme počáteční písmena ve slově a počty slabik.
 • Zdobení vánočního stromečku u Berušek.
 • Vánoční tradice u vánočního stromečku s nadílkou.
 • Skládání betlému.
 • Hrajeme si na Vánoce.
 • Relaxační cvičení s overbaly
 • P.h.: Pečeme perníčky , Myčka aut, Mazlivý řetěz,Slepá ovečka se zvonečkem,Najdou se ti, Tající kra, Podávání dárku.
 • Jóga:„Vánoční“.Dodržovat moudrá slova ze cvičení jógy: „Lásku ve svém srdci měj, kde můžeš, tam pomáhej“.
 • Vánoční diskotéka„šťastný nový rok!“.
 • Modelování: pletení vánočky.
 • Grafomotorické vánoční  cvičení.
 • Nácvik vánočních říkadel a koled.
 • Příprava dárků: Vánoční překvapení, Vánoční přání.
 • Předvánoční úklid – třídění hraček a stavebnic – návštěva Lucky.
 • Vánoční omalovánky a pracovní listy.
 • Didaktická hra „Můj dárek“ – děti hádají hmatem věc v ruce.
 • Poslech pohádek s vánoční tématikou.
 • Vánoční atmosféra, hry pod stromečkem, návštěva dětí v mš.
 • Zdobení vánočního stromečku v zámku.
 • Návštěva zámku, Vánoce na zámku.
 • Vánoční koledování u sponzorů mš.
 • Pozorování vánoční výzdoby ve městě na vycházce.
 • https://www.youtube.com/watch?v=H6qkq6P7pLQ

Vánoce, Vánoce přicházejí

C G7 R: Vánoce, vánoce přicházejí, C zpívejme přátelé,
G7 po roce vánoce, vánoce přicházejí, C šťastné a veselé. G7 D7 G 1.
1.Proč jen děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni D7 Ga pak, běda, marně hledá kapra pod skříní. D7 G Naše teta peče léta na vánoce vánočku, D7 G G7nereptáme, aspoň máme něco pro kočku. Jó!
 2. Bez prskavek, tvrdil Slávek, na Štědrý den nelze býta pak táta s minimaxem zavlažoval byt.
Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost,říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.
3. Jednou v roce na vánoce strejda housle popadne,jeho vinou se z nich linou tóny záhadné.
Strejdu vida děda přidá "Neseme vám noviny",čímž prakticky zničí vždycky večer rodinný.
 4. A když sní se, co je v míse, televizor pustíme,v jizbě dusné všechno usne v blaženosti své.
Mně se taky klíží zraky, bylo toho trochu moc,máme na rok na klid nárok, zas až do vánoc.


Štědrý večer
Štědrý večer už je tady, sníh se snáší do zahrady,
na stromečku svítí svíčky, vyhlížíme andělíčky.
Mají sáně s párem koní, rolničky jim pěkně zvoní.
Uhánějí bílou plání, vezou všechna lidská přání:
pytel štěstí, náruč lásky, žádný stesk a žádné vrásky!

Vánočka
Plete máma.Pletu já.Pletem spolu oba dva.
Vánočku jsme upletli.V troubě v plechu upekli.

Já mám z Vánoc nejraději,
když se doma všichni smějí,
když se kapři mrskají,a prskavky prskají.

přišly zase po roce ,
kdo? no přece VÁNOCE

Stromečku vstávej, ovoce dávej,
umyj se, ustroj se, je štědrý den.

Vánoční stromeček zavoněl v pokoji,
 maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidím hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.

Ten kdo zlobil,tomu nic  a nám hodným o to víc
Zdraví, lásku,peněz dost, štěstí ať je stálý host!

Koleda, koleda Štěpáne

12. 11. 2017

Škola pro čertíky


Pozvánka na čertovskou besídku Berušek
Zveme všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, bratříčky, sestřičky, tetičky, strýčky a veškeré příbuzenstvo našich Berušek na adventní besídku a posezení v naší mateřské školce.


Kde: ve třídě Berušek.

Kdy: ve středu 6.12.2017 v 15,30h.

Co potřebují děti, aby jim rodiče na tento den připravili:

 • Čertovský kostým pro čertíky a čertice.
 • Malé občerstvení k posezení ve třídě Berušek po besídce.
 • Prosíme také rodiče o spolupráci při nácviku čertovských říkadel, které jsou pro Vaše dítě zde přiloženy.


Děkujeme za pomoc a spolupráci při organizování akce pro Vás a Vaše děti.

Rozhovor:
Co víme o čertovi“ - poslech – rozhovor s dětmi
To je mi záhada. Nikdo nikdy neviděl čerta a přeci víme ,jak vypadá.
Má kopyto na jedné noze a umí létat po obloze.
Má rohy a oháńkou mává. Kdepak to není kráva.
Víme, že bydlí v pekle a víme, že žádné peklo není,
a víme, že hudruje vztekle asi takhle blekle, blekle.
A víme, že smrdí sírou a proletí každou dírou.
A víme, že je hodně starý, hloupý, zlý a provádí čáry
a je strašně chlupatý Každý ho umí popsat od hlavy až do paty.
Kdo ví, čí je to vina. Bude v tom nějaká čertovina.
Nikdy nikdo neviděl čerta a všichni víme, jsak vypadá.
Námětová hra :" Na peklo"
Čertíci např. sedí kolem ohně a vypráví si jak někdy zlobí, kdo je hodný a nezlobí vůbec, vymýšlí si jak zlobivce potrestat, zpívají čertí písničky,hrají čertovské karty, čertice vaří čertovský guláš, hraje tam čertí kapela, vládce pekla Lucifer rozdává ostatním čertům úkoly,
Pohádka o čertovi
Vymyšlený příběh o Mikuláši, čertu a andělovi, kteří šli městem. Kdysi Mikuláš nemohl pod tíhou dárků unést pytel a čert neměl komu rozdávat uhlí. Ale dnes to bylo jinak. Čert si stěžoval na tíhu pytle, ve kterém měl samé uhlí a Mikuláš ve svém pytli měl pouze jeden dárek. Čert, který se zpočátku radoval z plného pytel, se celý urvaný zeptal Mikuláše: „To na tom světě opravdu nejsou žádné hodné děti?“ Mikuláš: Ale jsou, ale nikdo neumí žádnou básničku, říkanku, ba dokonce ani písničku.“ Čert se zamyslel, rychle si odskočil, svolal čertíky pomocníky a jim nakázal, aby rychle vletěli k dětem, malinko je postrašili a vzkázali jim, aby se rychle naučili i tu nejkratší básničku, nebo dostanou jen uhlí. Pak se nenápadně vrátil mezi Mikuláše a čekal, co se stane. První dveře-básnička, Mikuláš začal uhlí postupně měnit v dárky a čert některé uhlí vyhazovat.  „A Co vy děti, umíte Vy nějakou básničku?“
 • Honička v řetěze - chycené děti se přidávají do řetězu.
 • Honička tří čertů - tři čerti chytají děti, snaží se je uzavřít do kruhu.
 • Čertí bál - taneční rej s vyrobenými maskami .
 • Chlupatý čert – s kolíčky na prádlo.
 • Čertí ocásky - čert si dává pozor na ocásek, kdo ho ukradne je čert.
 • Honička s peříčkem – čerti se bojí peříčka.
 • Na krále – Lucifera: „Lucifer sedí na trůně v luciferské kuruně, kdo korunu z hlavy vezme..
 • Čert u dveří – Čert leží u dveří , spadla na něj deska, ona ho rozpleskla a on začal sedati, klekati, stoupati… česati honiti…..
 • Na čertici“ - „V kruhu jsme se zatočili, ještě jsme si poskočili, teď čertice pozor dej, kdo tě volá poslouchej. Čertice, kdo tě volá?“
 • Z pekla do pekla (sluch)kruh z lana, chůze po prostoru okolo lana, učitelka, nebo čertík zabubnuje, děti musí správně zareagovat (skočit do kruhu=pekla).
 • Cvičení s bramborou.
 • Tancovali 2 čertíci nápěv Šel zahradník do zahrady/
  Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi. Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli.
  Hru začínáme ve dvojicích; držíme se za obě ruce, zadupeme, zamáváme a rozutečeme se k jinému kamarádovi se kterým utvoříme dvojici.
 • Čertí tancování
   My jsme čerti rohatí, ušatí, chlupatí, my čerti rohatí tancujem.“
  chůze v kruhu, po skončení říkanky, řekne Lucifer (učitelka) část těla – (např. nohy)ěti se chytnou za nohy a 1 říkanku takto chodí (tancují)př. nohy, zadeček, záda, ramena,…
 • Čertíku Bertíku
  Čertíku Bertíku, co to neseš v pytlíku ? Čertíku Bertíku, co v tom pytli máš ?
  /děti chodí po kroužku, jedno z nich dělá čertíka a jde v protisměru uvnitř kroužku /
  // : „ Je to myš – černá myš, snad se …… nebojíš ? // : / čert si vybere jedno z dětí , postaví se před něj čelem a zpívá a tleská v rytmu písně, při opakování refrénu tleskají a zpívají všechny děti, poté se děti vymění /
Závody čertů:
 • Hod pytlem vycpaným novinami
 • Podlézání řetězu nízko nad zemí
 • Přenášení pytle kolem mety o závod
 • Běh v pytli
 • Prolézání díry do pekla.
Výtvarné a pracovní činnosti: Mikulášské omalovánky, omalovánka anděl, omalovánka adventního věnce, kreslení postavy čerta, modelování čertů, výroba papírového řetězu.
 masky čertů, čertovská omalovánka, svatá trojice z papíru, čertovský oheň z papíru, čertík z harmoniky, čertí hlava- malování barvami,dolepování detailů
Pracovní listy s čertovskými úkoly -počítání, přiřazování, labyrinty,
Grafomotorické čertovské cvičení
Jazykové hry:
Čertí oblyčejenapodobení mimiky oblyčeje
Hra na ticho
Někdo stojí za vraty a je celý chlupatý.
Je to čert a nebo ne? To se brzy dozvíme!
Kdo slovíčko pískne, toho ať čert stiskne.
Kdo slovíčko řekne, toho ať čert trkne.
Kdo slovíčko prohodí, toho ať čert uhodí.
Hra na čerta
Byl tu čert? Byl.
Jak vypadal? Byl rohatý.
Měl ocas? Až na paty.
Co vám udělal? Všechny nás polekal.
Kde je teď? Tady v kole stojí, všichni se ho bojí,
protože je rohatý a po těle chlupatý.
Andílek začíná na A (sluch)A je první písmenko v abecedě,Na jaké písmenko začíná tvé jméno?“
Kdo chodí s Mikulášem (= protiklady)protiklady čert a anděl- černý x bílý; zlý x hodný; krásný x ošklivý,…
Dramatika: Jak si povídají čerti v pekle
motivace:  „Za chvilku se z nás všech stanou čertíci. Čerti neumí mluvit naší řečí, proto až každý vstoupí na kobereček, zapomene svou lidskou řeč a bude znát jen tu čertí.  Chodíte po světě, potkáváte čerty a s každým si něco řeknete, nebo ho jen čertí řečí pozdravíte a půjdete dál.“
nejprve děti zkouší čertí řeč (blll – blll)
rozšíříme čertí slovník o: budliky – budliky, brbli – brbli, bla – bla
reflexe: vynikající, nikdo nepromluvil slovo lids. řečí, někteří přímo vedli rozhovor
Co je ukryto v punčoše – poznej podle hmatu :autíčko, nůžky, štětec, hřeben, sklenička, lžíce, ovoce, míček, bačkorka, knížka, šiška,…

3. 11. 2017

Než přijede Martin na bílém koni...·        Povídání o sv. Martinovi- umět vyslechnout příběh
·        Hry s kamarády ve třídě, umět se podělit, umět hračku půjčit, pěstovat u dětí kladný vztah ke kamarádům
·        Opakování písní na Svatomartinskou jízdu s kytarou
·        Zdobení podkovy pro koníka
·        Omalovánka Sv.Martin-dbáme na důkladné vymalování a dokončení obrázku
·        Bludiště- koník hledá cestu
·        PH: Na krále, Na Peška, Na kopřivu, další hry dle přání dětí
·        Procvičení poskoku, běh ve dvojicích, běh s koníkem přes překážky, cval…
·        Zraková orientace v prostoru- najdi martinské koláče
·        Obtahování přerušovaných čar- koník ,husa
·        Výroba lucerničky ze sklenice, lepení, obalování, navlékání korálků
·        Kůň pro Martina- zapouštění tuše do mokrého podkladu, lepení šablonky
·        Hlava koně- ozdoba pěnou na holení a tuší, navazování hřívy
·        Seznámení s písněmi na martinskou diskotéku
·        Jazykové hříčky- dechové cvičení, brebtadla,cvičení jazykem
·        Komunitní kruh- povídání o sv.Martinovi- jaký byl? používání přídavných jmen. Uměl bys pomoci kamarádovi? Dovedl by ses rozdělit?Jak se cítí kamarád když má potíže?
·        Procházka do zámku- kde se bude konat Martinská jízda
·        Opakování básničky skřítka podzimníčka      Země už je unavená, potřebuje peřinu.
     Aby mohla odpočívat, musí počkat na zimu.


Zpíváme na melodii Pec nám spadla

Martin jede, Martin jede má bílého koníka,
koník cválá Martin mává a k nám rychle pospíchá.
Těšíme se na Martina jeho svátek slavíme,
brzy už tu bude zima, to přece všichni víme.
Podkovičky pěkně zvoní, na cestu se vydáme,
na nebi se vločky honí a my zimu vítámeUž Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám.
vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán.
Posílá ho svatý Petr, ať zimu ohlásí včas,
ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas.
Máme teď jediné přání, ať brzy napadne sníh,
ať na bobech a na saních, řádit můžem na kopcích.
Ať honem andílci v nebi roztrhají peřinu,
nechceme déle už čekat, těšíme se na zimu.


Martin jede na koni, podkůvky mu zazvoní. Hop, hej, na koni, podkůvky mu zazvoní.
 Náhle vidí chudáka, jak se choulí, naříká. Hop, hej, chudáka, jak se choulí, naříká.
 Martin dobré srdce má, žebrákovi svůj plášť dá. Hop, hej, srdce má, žebrákovi svůj plášť dá.
 Martin lidi miloval, mnoho dobra vykonal. Hop, hej, miloval, mnoho dobra vykonal.
 Na svatého Martina, kouřívá se z komína. Hop, hej, Martina, kouřívá se z komína.
 Na svatého Martina, zima už nám začíná. Hop, hej, Martina, zima už nám začíná.
 Na svatého Martina, bude dobrá peřina. Hop, hej, Martina, bude dobrá peřina.
26. 10. 2017

Uspáváme stromy se skřítkem Podzimníčkem

 • Motivace - návštěva podzimní víly u Berušek. 
 • Rohovor s dětmi v kumunitním kruhu: "Co se ti líbí na podzim?"
 • Vybídnutí dětí k pomoci při uklízení listí ze stromů : "Děti, víte jak se stromy jmenují?"
 • Pojmenovování stromů na obrázku i na vycházkách - bříza, dub, kaštan, lípa, vrba, jehličnaté stromy - smrk, borovice, modřín, jedle, jedovatý tis.
 • Třídění listů podle tvaru do skupin, počítání.
 • Nácvik básně: "Padá lupen".
 • Opakování písní  z minulého období: Vlaštovičko leť, Kdybych byla vlaštovkou, Vyletěl si pyšný drak, Rybička maličká, Když se ryba probudí, Holka modrooká,
 • Opakování písní o Martinovi. Příprava Martinské jízdy.
 • Seznámení s písní: Jaro, léto, podzim ,zima
 • Grafomotorika: "Dokreslení listů".
 • Navlékání barevných listů - korále s listí pro podzimní vílu.
 • Tvoříme skřítky Podzimníčky. 
 • Otisky listů : připravujeme domeček pro Podzimníčka.
 • Ph: "Sázíme se, kácíme se", „Na stromy a keře“.
 • Hrabeme listí v  zámku. 
 • Pracovní listy s listy strom: přiřazovánání, počítání, 
 • Pozorování padání listů ze stromů.
 • Podzimní omalovánky.
 • Pozimní pohádky, Ošklivé káčátko
Padá, lupen po lupenu, Pepa sedí pod lípou,
pojďte děti pojďte chytat, penízky se posypou.
Pod lípou je kupa dětí, pomáhají Pepovi.
Pak u Pepy nakupují za penízek lipový

Připravujeme se na Martinskou jízdu
Země už je unavená, potřebuje peřinu.
Aby mohla odpočívat, musí počkat na zimu.

Zpíváme na melodii Pec nám spadla
Martin jede, Martin jede má bílého koníka,
koník cválá Martin mává a k nám rychle pospíchá.
Těšíme se na Martina jeho svátek slavíme,
brzy už tu bude zima, to přece všichni víme.
Podkovičky pěkně zvoní, na cestu se vydáme,
na nebi se vločky honí a my zimu vítáme

Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám.
vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán.
Posílá ho svatý Petr, ať zimu ohlásí včas,
ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas.
Máme teď jediné přání, ať brzy napadne sníh,
ať na bobech a na saních, řádit můžem na kopcích.
Ať honem andílci v nebi roztrhají peřinu,
nechceme déle už čekat, těšíme se na zimu.

Martin jede na koni, podkůvky mu zazvoní. Hop, hej, na koni, podkůvky mu zazvoní.
 Náhle vidí chudáka, jak se choulí naříká. Hop, hej, chudáka, jak se choulí naříká.
 Martin dobré srdce má, žebrákovi svůj plášť dá. Hop, hej, srdce má, žebrákovi svůj plášť dá.
 Martin lidi miloval, mnoho dobra vykonal. Hop, hej, miloval, mnoho dobra vykonal.
 Na svatého Martina, kouřívá se z komína. Hop, hej, Martina, kouřívá se z komína.
 Na svatého Martina, zima už nám začíná. Hop, hej, Martina, zima už nám začíná.
 Na svatého Martina, bude dobrá peřina. Hop, hej, Martina, bude dobrá peřina.

22. 10. 2017

Podzim v lese
·        Upevňování poznatků dětí o životě v lese, o zvířatech žijících v lese, o rostlinách a houbách
·        Motivační pohádka- O Budulínkovi– umět pohádku vyslechnout v klidu, zkoušíme pohádku sami vypravovat, dramatizace pohádky
·        Malování lesních zvířátek- samostatná práce, zvířátka očima dětí
·        Modelování hříbků z plastelíny
·        Hry s dřevěnými hříbečky a stromečky, se zvířátky, stavíme si les
·        Hledáme zvířátka v písničkách- sedí liška pod dubem, Medvědí trápení, Běží liška k Táboru, Zajíčku v lesíčku, Brum, brum, brum…
·        PH: „ Na ježka“, „ Na houbaře“,“ Zajíček v své jamce“
·        Procvičení chůze a běhu mezi překážkami, poskoky v dřepu, v podporu lezmo, plazení
·        Motivační cvičení s plyšovými zvířátky
·        Výroba ježka- z brambor a vatových tyčinek
·        Společenské hry: Hurá na houby, pexeso, Kloboučku hop, Pojď si hrát…
·        Lesní zvířátka- podzimní tupovaná koláž
·        Komunitní kruh: povídáme si o lese. Byl jsi někdy v lese? Kdo žije v lese, Co v lese můžeme najít? Jak se v lese chováme? Jaké rostou v lese stromy? Jsou v lese i rostliny a  houby?Jak vypadá les na jaře a na podzim? Může být pro nás les i nebezpečný? Kdo se o les stará? Kdo se stará o lesní zvířata?
·        Prohlížení obrázkových knížek a encyklopedií k tématu
·        Omalovánky zvířátek
·        Logopedická chvilka S
·        Pracovní list- obtahujeme zajíčkovi cestu mezi pařezy
·        Grafomotorické cvičení- stromek jedním tahem
·        DVD pohádka- o chytré kmotře lišce
·        Lesní hádanky
·        Seznámení s písní Veverka čiperka
·        Procházky do okolí MŠ
·        Hry na zahradě MŠ, úklid zahrady


         
Logopedická chvilka S
      Sedí sova na jasanu, vesele si houká,
      sedla si tam hezká sojka, na sovu se kouká.


         
 Veverka čiperka
      Veverka čiperka, ráda sbírá jadérka.
      Nosí si je do pelíšku, oříšky a velkou šišku.
      Veverka čiperka , ráda sbírá jadérka.

         
 Lesní hádanky
      Dlouhé uši, rychle běží, dohoníš je jenom ztěží.
      Ustrašení mazlíci, to jsou všichni…králíci.
      Rezavý má kožíšek,neloupe však oříšek.
      Prolistuj si knížku, najdi chytrou …lišku
      Parádnice jedovaté, červené a puntíkaté?
      Neberte si do komůrky nikdy žádné…. Muchomůrky.
      Houba , co se v polo bělá, k jídlu je vždy vážně skvělá.
      Na talíři šampion, je snad každý ….žampion.

      Parohy má , čert to není, v lese troubí, trubač není.
      Když je louka zelená, k pastvě láká…jelena.