19. 9. 2014

Čí so hode ,naše hode...


 Tématický celek: Kdo všechno přišel do školy
  Podtéma: Čí so hode,naše hode

Upevňování pravidel slušného chování ve třídě,mezi kamarády,paní učitelkou,na společenských akcích mezi lidmi.
Procvičení lezení v podporu klečmo,ve vyhrazeném prostoru,snaha probudit v dětech soutěživého ducha,umět i prohrávat.
PH:“ Na krále“, „Au! to pálí“, „ Koblížku do pece“
Cvičení s padákem,cvičení s kroužky
Gymnastika mluvidel,procvičujeme jazýček –špulení,nafukování,vyplazování,klapání…
Komunitní kruh:Povídáme si o slavnostech ,které nás čekají- hody-,které se      konají na počest Sv. Václava,co všechno v tento den můžeme v Tovačově vidět a zažít – návštěva rodiny,slavnostní oběd,vystoupení,stánky kolotoče,cukrová vata,skákací hrad,balonky,výstava zvířátek,divadlo,koncert….
Jak se doma chystáš na hody?-úklid,pečení cukroví,dobrý oběd…
Co je to hodový jarmark? Co se tam dá všechno koupit?
Omalovánka Ferda na kolotoči
Poslech pohádky : „ O koblížkovi“,povídej podle obrázku
Seznámení s básní :“Kolotoč“
Využití rytmických hudebních nástrojů,seznámení s písní:“Pekla vdolky“,opakování písní s hodovou tématikou (to je zlaté posvícení,Jedna,dvě,Honza jde..)
Stavitelé: stavíme z dřevěných a barevných kostek významné stavby v Tovačově-věž,zámek,náměstí,kostel,škola,ulice…
Řeznictví: vyrábíme jitrnice na hody-využití silonové ponožky a trhaného papíru
Pekařství: Pečeme sladké loupáčky s posypem-využití barev,máku,krupice,
snaha o samostatné vystřihnutí
Vymalovánka Tovačovské věže a hodového koláče,dle své fantazie
Návštěva tovačovského zámku-jeho interiéru
Vycházky po Tovačově,hledáme stavby,které jsou spojeny se Sv.Václavem,vycházka k místu kde bývají postaveny kolotoče.
Při vycházkách dbáme na bezpečnost při přecházení cesty,zdravíme kolemjdoucí…
Navlékáme korálky,procvičení jemné motoriky.
Zkoušíme poskládat rozstříhaná písmenka jako slovo-dle předlohy


KOLOTOČ
Hola,děti hola,
roztočíme kola.
Toč se,toč se kolotoči,
už se s námi všechno točí.
Všechno běží,všechno jásá,
to je jízda,to je krása.
Teď se pomalounku toč,
zastavíme kolotoč.

PEKLA VDOLKY
Pekla vdolky,z bílý mouky,                       Jez ,Honzíčku ,jsou dobrý,
sypala je perníkem,                                    jsou perníkem sypaný.
házela je Honzíčkovi                                 Budou-li Ti dobře chutnat,
otevřeným okýnkem.                                 jsou tam ještě makový.


PH:“Koblížku do pece“
2 řady dětí stejného počtu,děti stojí v zástupu za sebou,stoj rozkročmo.První z dětí v řadě drží míč a na znamení si jej začne posílat s ostatními dětmi po zemi mezi nohama.Míč-koblížek se musí dostat k poslednímu v řadě,ten jej vezme a utíká se postavit jako první.vyhrává ta řada,která je opět v původní sestavě.


PH“ Au! to pálí“ (hra pro odpočinutí a zklidnění)
Děti sedí v kruhu učitelka má míč-koblížek,řekne ,že je strašně horký,protože je vytažený z pece,budou si ho pěně v kruhu přendávat z ruky do ruky,nesmí spadnout a můžou u toho dělat legrační grimasy…


12. 9. 2014

Co děláme celý den a celý rok


·         Rozhovor:“Co děláme celý den, týden, měsíc, rok?“ Časová posloupnost – dnů, měsíců, ročních období .K čemu slouží kalendář, hodiny. Dodržování určitého režimu pro zdravý a spokojený život. Vyprávění o činnostech, které provádíme:„Co děláš celý den-ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne,  večer, v noci, dopoledne, odpoledne, co  děláme nejraději“. Co děláme na jaře v létě, na podzim a v zimě Hra: „Na dny“ - počítání.
·         Třídění obrazového materiálu podle rysů jednotlivých ročních dob.  Činnosti na jaře, v létě, na podzim, v zimě:“Kdy se co dělá a kdy co je?“
Smyslové a psychomotorické hry. Hra: „Uhodni, co právě dělám“.
Zdokonalovat rozlišovací schopnosti hmatu: „Co je v košíčku“.
·         Zdokonalovat sluchové vnímání: „Hledání budíku“.
Prostorové vnímání – Co se změnilo?
·         Poslech veršované pohádky: „O dvanácti měsíčkách“.
·         Dramatizace pohádky „O dvanácti měsíčkách“
·         Ilustrace k pohádce „O dvanácti měsíčkách“- příprava klobouků.
·         Modelování : „Košíček pro Marušku“.
·         Výzdoba džbánku korkovými tiskátky.
·         Nácvik písně:„Měsíce“
·         Hra: „Na ozvěnu“- pojmenovat měsíce.
·         Sluchově rozlišovat začáteční hlásku ve slovech. Myslím na měsíc, který začíná na ….
·         Chůze v daném tempu,dynamika pohybu: rychle – pomalu,nahlas – tiše.
·         Cvičení v překážkové dráze, procvičení kotoulu,  skok  přes kozu, přeskok lavičky.
·         Pohybové hry: „Na obra a Palečka“,„Na den a noc“, „Oheň, voda, blesk“, „Zlatá brána“.
·         Jógová cvičení: . P.h.: „Na cinkanou“
.Stříhání, lepení:“Vlaštovky“.
·         Maňásková scénka:„O poslední vlaštovce“.
·         Nácvik říkadla:“Chlubivá vlaštovka“.
·         Grafomotorika – čáry - dráty: „Vlaštovky “ – sledování správného úchopu tužky.
·         Usměrnění síly hlasu podle potřeby a návodu: „Uspávanky – Mravenčí ukolébavka“.
·       ·         Zjištění dovedností dětí : Znalost geometrických tvarů. Hledání  číslice. Znaky podzimu.
·       ·         Vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem – zapojení nových dětí do hry.
·         Posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, ve škole – dohodnout se na tvořivých hrách, vzájemná pomoc  dětí při úklidu hraček a sebeobsluze.
·         Odmítat nežádoucí chování během dne v MŠ: lež, nespravedlnost, agresivitu.
··         Seznámení dětí s tím, kde mohou získávat informace např. jaké bude počasí, jaká bude v TV pohádka, co budeme mít k obědu atd.
·         Pobyt na zahradě MŠ: stavby z písku,koloběžky,průlezky,hry s míči.
·         Pozorování při pobytu venku – jak se mění naše okolí během celého roku. např. počasí, zahrádka, výzdoba výloh v obchodě, hry dětí, oblékání atd. Jak se příroda chystá na zimu.
·         Dbát na pořádek a čistotu ve svém okolí, neodhazovat papírky na zem, ale do koše.  Jak můžeme sami pomoci starat se o  naše okolí během celého roku.

Báseň:
V naší školce
Každé ráno rozloučím se, ahoj mámo! Hezký den.
Převléknu se v naší šatně, běžím si hrát s kočárkem.
Potom, když se nasvačíme, na procházku vyrazíme.
Jdeme pěkně pomaličku, zamáváme na kočičku.
A když už nám kručí v bříšku,pospícháme k obědu.
Polévku i kaši sníme, potom malou chvíli spíme.
Až se dobře vyspinkáme, bude další svačinka,
společně si zazpíváme a už přijde maminka.

Chlubivá vlaštovka
Vlaštovka se chlubí dětem, že má právě před odletem.
Začíná už vítr foukat, listí padá ze stromů,
červíčci už zalézají do všech dírek  u domů.
Vlaštovka se pochlubila, že se velmi popílí,
Poletí prý do Afriky, bude honit motýli.

Píseň: Měsíce
Leden je měsíc plný ledu, únor zavolá skřivánka,
březen dá první lžičku medu, v dubnu se čistí studánka,
květen má plnou náruč kvítí,červen si na svět sluncem svítí.
Červenec po jahodách voní,srpen si bleskem zakřeše,
v září se sejdem pod jabloní,v říjnu déšť pleská na střeše,
listopad svléká stromům šaty, v prosinci zajdou hvězdy zlatý.
            Ref.: Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí,
          zima nám do dlaní nasype sníh a v létě běháme bosý.

 O dvanácti měsíčkách
Potichoučku, polehoučku jde Maruška po paloučku,
les je sněhem zavátýa mráz leze pod šaty.
Kolem ohně, ohníčku, vidí dvanáct měsíčků.
Na kamenech sedí mlčky.Už zaslechli její krůčky.
„Milí páni to je mráz, ohřeji se půjdu zas,
jen co v lese natrhám jahod, malin plný džbán.
„I ty jedna popleto, proč nepočkáš na léto?“
 „Že se takhle vůbec ptáte.Maminka má přece svátek.
Mám ji ráda, je mi vším, Vím, že ji tím potěším.“
Měsíčkové zahlaholí:„Kamarádi, zkusíme to?“
Povstal Červen, máchl holí A hned všude léto.
Mezi trávou u vodyčervenají jahody
a maliny  na stráni, vybízejí k mlsání.
„Jen si trhej, jen si jez,tobě patří celý les.
Ale pouze chvilinku a pozdravuj maminku.

5. 9. 2014

Tady jsem domaTématický celek :Kdo všechno přišel do školy
Podtéma: Tady jsem doma


Upevňování pravidel soužití ve třídě,mezi kamarádykru
Snaha o zapojení všech dětí do hry a do činností
Konstruktivní hry s dřevnými kostkami-stavíme domy,komíny..
Námětové hry "na dělníky"," na obchod","na domácnost"
Motivační svičení s básničkami: "domeček,dům,střecha,cihly"
Pohybové hry:" na peška"," na barevné domečky","papírový chodník"
Cvičíme s hudbou-prohlubujeme radost z pohybu.
Relaxace po cvičení-mravenčí ukolébavka
Procvičení mimických svalů-špulíme a nafukujeme pusu,vyplazujeme jazyk,posíláme pusu,bzučíme jako mouchy zzzzz,letadlo žžžžž,klapeme jako koník
Malování vodovými barvami-můj dům,můj domeček
Procházky do okolí MŠ,poznáváme naše město,kde bydlím,kde bydlí můj kamarád,památky města,důležité budovy-škola,pošta,radnice,zdravotní středisko...
Poučení o bezpečnosti při procházce,při cestě do školky-chodíme po chodníky,nevbíháme do cesty,nehladíme cizí psy,nesbíráme odpadky,nechodíme pryč s cizími lidmi...
Pracovní list: i Ferda mravenec má svůj domeček-uvolnění ruy,nácvik kresby horního oblouku.
Komunitní kruh: využití figurky Ferdy mravence při samostatném souvislém vyjadřování.
                         dodržování pravidla: když jeden mluví,ostatní poslouchají.
                          Jaký je dům ve kterém bydlíš?(malý x velký),barva,tvar
                          Znáš svoji adresu?Kdo všechno s tebou doma bydlí?Umíš pojmenovat místnosti v bytě x                               domě?Jak a kdo se stará o čistotu v domě x bytě?( uklízí,vaří,pere,žehlí,myje nádobí,vysává...),s čím doma pomáháš ty?,Co se ti u vás doma líbí nejvíce?
seznámení s básní Domeček
Kdo se mnou doma bydlí? kresba postavy,umět pojmenovat členy rodiny,snaha zachytit akládní detaily postavy,práce s lepidlem
Zpěv známých písní,píseň Tovačov,Tovačov,opakování písní -písnička o usmívání,miminko a dudlík,mravenčí ukolébavka

Motivační cvičení
Domeček
Byl jeden domeček (vzpor klečmo,ruce nad hlavu do tvaru stříšky)
v tom domečku stoleček( vzpor klečmo,rovná záda)
na stolečku mistička(prohneme záda)
v té mističce rybička( leh na břicho,ruce podél těla,zvednout nohy)
rybku snědla kočička(vzpor klečmo vyhrbi táda)
pak se napila mlíčka(sed na paty,ruce dopředu,na zem a jako lížem mlíčko)
až byla tlustá jako kulička(leh na bok stočit se do klubíčka)

Střecha
střecha to je klobouk domu( stoj rozktočný,ruce spojené nad hlavou)
ještě komín patří k tomu( stoj ,ruce připažené)
protože dům bez střechy(stoj rozkročný,ruce spojené nad hlavou(
moh by dělat neplechy(poskoky snožmo)

Cihly
první cihla,druhá,třetí (stoj ukazujeme na prstech)
pojďte stavět,všechny děti( chůze na místě)
každý přidá ruku k práci (stoj,ukazujeme střídavě ruce)
není teď čas na legraci(stoj,ruce i hlava ukazují nenene)
až dům z cihel postavíme (stoj rozkročný,ruce spojit na hlavou stříška)
společně se pobavíme(poskoky snožmo,tleskání.


Báseň DOMEČEK

V domečku já domov mám,
nežiju tam ale sám.
Lidí je tam jako smetí,
máma s tátou,kupa dětí.

Bráškové a sestřičky,
taky obě babičky.
Dědové tam taky jsou,
občas na nás hudrujou.

je nám tam všem hodně prima,
ať je léto nebo zima.
Občas přijdou kamarádi,
máme se tam všichni rádi.

Zápis z třídní schůzky u Berušek dne 4.9.2014


1.    Zahájení, přivítání rodičů.
2.    Podpis prezenční listiny, doplnění změn v evidenčních kartách dětí - změny zaměstnání rodičů, telefonů, zdravotní omezení dětí, změny zdr. pojišťoven.
•    Seznámení rodičů a podpis  všech rodičů o seznámení s dokumenty školy – Vnitřní směrnice ŘŠ o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole.(pravidla pro platby školného)
•    Pravidla pro úhradu stravného.Přihlašování a odhlašování dětí si rodiče zajišťují sami.           Přihlašování a odhlašování stravy pouze v jídelně 581 731 305 den předem do 13h
•    Školní řád mateřské školy.
3.     Charakteristika třídy Berušek: 26 dětí , 19 chlapců,  7 dívek, 4 děti začínají s docházkou v MŠ.Provoz třídy Berušek je celodenní,od 6:20-16:15,výjimku tvoří středa,kdy je provoz omezen do 15:30 z důvodu Hanáčku. Doporučený příchod do MŠ je do 8.h., doporučený odchod od 15h., doporučený příchod rodičů  po obědě dětí v 12,15h..
4.    Omlouvání dětí z docházky v případě nemoci  učitelce- SMS, email, odhlašování pro přehled zdravotních potíží jednotlivců i kolektivu .
      5.    Jak probíhá den v MŠ - ranní hry,rozdělení dětí do hracího koutku z důvodu vysokého počtu dětí a klidnější hry,děti si můžou vybrat kde si budou hrát, komunitní kruh,  cvičení jógy, výchovné a vzdělávací činnosti k tématickým plánům, pobyt venku, oběd - užívání prostírání,příborů, čištění zubů, odpolední odpočinek –nenutíme děti spát ale odpočíváme na nezbytně nutno dobu-při úklidu třídy…..
6.    Zdůraznění  požadavků na děti – dodržování pravidel v mš s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních dětí, samostatnost, poslušnost, schopnost reagovat na kladené požadavky,samostatnost v oblékání-zavazování botů,zapínání zipů a knoflíků,převracení oblečení.
7.    Doporučené oblečení do MŠ – tepláky do třídy a ven, holčičky i sukénky kamaše – vše, co dítě dokáže samo obléknout, v zimě ven nepromokavé kalhoty a boty, nedávat dětem zbytečně moc oblečení do přihrádky, na cvičení červené beruškové tričo, otužovat děti, vkládat do přihrádky dolů oblečení ven. ,
8.    Oslava narozenin dětí v MŠ –2 sáčky bombónů i dorty.
9.    Informace o výchovné práci  s dětmi v MŠ na vývěsce v šatně na internetové stránce beruskytovacov.blogspot.com, doporučená spoluráce a zájem o dění v mš ve prospěch dítěte.Čtení informační tabule v šatně
10.    Objednávka beruškových triček pro š.r. 2014-15 (mikina…diskuse)
11.    Doporučení - Nenosit hračky do školky z důvodu předcházení konfliktů mezi dětmi, plyšáky na spaní.
12.     Skříň a na obrázky a výkresy a její využití – děti si kdykoliv mohou obrázky vzít domů nebo je v přihrádce ponechat.Využití sešitů A4 na kreslení
13.    Nabídka tanečního kroužku Hanáček ve středu od 15:30-16:15h , zápis 1.10.,cena 600Kč,  kurz plavání v Přerově od ledna 2015-cena cca 1300kč,škola v přírodě 15-             19.5.2015,chata Orientka,u Rýmařova,kurz angličtiny,cena 100kč,1x týdně.Logopedická depistáž,17.9.
14. Rozvíjení znalostí a dovedností předškoláků,nabídka domácích úkolů-pracovní listy,spojovačky…
15.Předávání dětí na základě zmocnění,podpisy obou rodičů,nahlašování změn.
16.Občasné dopolední vycházky do okolí,i s dojezdem autobusů,rodiče vždy včas    informováni na info tabuli.
17.Doporučení práce s logopedem u dětí s vadou řeči-neodkládat.

18.  Diskuze rodičů .

31. 8. 2014

Těším se na kamarády
·         Přivítání všech dětí v oddělení Berušek- předškoláků po prázdninách. 
·         Získání informací o dětech od rodičů.
·         Seznámení s hracími koutky. Stanovení pravidel využívání hracích koutků a hraček v mš.
·         Stanovení pravidel soužití ve třídě Berušek..
·         Stanovení pravidel dovedností předškoláků v sebeobsluze, hygieně, stolování. Osobní hygiena na WC, obsluha při stravování, používání příboru, oblékání a svlékání, úprava lůžkovin po spaní. Seznámení s režimem dne u Berušek.
·         Rozloučení s rodiči v šatně. Pozdrav uč. a dětí při příchodu a odchodu.
·         Povzbudit děti v kladném projevu chování   kladným hodnocením  a pozitivní příklady.
·         Motivace her : „Chystáme se do školy s Ferdou  Mravencem.
·         Připomeň své jméno, seznámení s novými dětmi, oslovování  dětí oblíbeným tvarem jména.
·         Vytleskání jména, ozvěnová hra, jména podle počátečního písmene.
·         Posílání  míče: „Oslovení berušky kamarádů“ – pěkná jména.
·         Rušné část cvičení s písničkou : „Na mravenčí pasece“.
·         Jóga:„Slunce, slunečnice, beruška, motýl, strom, letadlo, loď, pozorování dechu, relaxace- „Slunce šlo spát“.
·         P.H.:Dobrý den, pojďte ven, Mám šáteček, Na hodné děti,  Poznáš kamaráda.
·        Opakování tanečku: „ Kdo jsi kamarád“,nácvik písně „Otec Abrahám“.
·         Nácvik písně: „Usmívání“.
·         Nácvik  básně: „Kamarád“. Zjištění výslovnosti dětí.
·         Poslech četby z knihy: Ondřej Sekora:„Ferda Mravenec“.
·         Pohádka v mš..
·         Procvičení jemné motoriky při hře se stavebnicemi. Motivace dětí využití hraček ke hře.
·         Stříhání, lepení , malování :„Beruška “. Zjištění dovedností dětí.
·         Kreslení: „Moje prázdniny“.
·         Omalovánka:“Vítáme Tě v mateřské škole“.  Zjištění znalosti barev.
·         Anketa: „Na koho jsem se těšil po prázdninách?“
·         Orientace počtu 1-6, počítáme děti u stolečku, rozlišení číslic. Zjištění dovedností dětí.
·         Červený den u Berušek ve čtvrtek – co nejvíce červeného oblečení.
·         Individuelní přístup k dětem. Řešení konfliktů dohodou, dokážeme se omluvit se kamarádovi..
·         Příprava na oběd - kultura stolování - týdenní služba dvojice dětí.
·         Otisk dlaně.
·         Podpis dětí  podle předlohy. Zjišťování grafomotorické dovednosti - podpis.
·         Poučení o bezpečnosti při pobytu venku: chůze u silnice, přecházení cesty, po schodech, nesbírat odpadky ze země – injekční stříkačky, kontakt se zvířaty, na zahradě MŠ.....
·         Poznávání okolí MŠ na vycházkách.
·         Vycházka po budově mš – zdravíme kamarády a paní učitelk o ostatních třídách.
··         Vycházka ke školní budově.


  Dobré ráno, dobrý den dokola se sesednem,
 za ruce se uchopíme, vzájemně se pozdravíme.
 Když se spolu potkáme, tak si ruce podáme,
 Na sebe se usmějeme, hezký den si popřejeme.

Kamarád, kamarád,
To je ten, kdo mě má rád.
Pomůže mi, poradí,
Po vláskách mě pohladí.
Kamarád, kamarád,
To je ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím,
Po vláskách ho pohladím.
Všichni jsme tu kamarádi,
Protože se máme rádi!

Poznáváme písmeno na začátku jména
Počítáme jedna, dvě,
Kdopak z vás teď yyhraje?                                                             
Ten, kdo mi to řekne pěkně v krátku,
co má Lucka…. na začátku.  

Procvičujeme uši- Slyšíme?
V kruhu jsem se zatočila,                              
ještě k tomu poskočila,                                             
teď, Evičko, pozor dej,                                             
kdo tě volá, poslouchej.                                            

Písnička o usmívání
Ať ve škole na ulici na louce či v lese,
Písnička o usmívání atˇse světem nese.
Kdo se vždycky po ránu dobře naladí
a nabídne úsměv, toho štěstí nezradí.

V školce paní učitelky, pracují jak pilné včelky,
když nemaj co na práci, dělaj s náma legraci.
Ve školce celý den se všichni radujem,
S kamarády dovádění si tam užijem.

R:Nejkrásnější den je přece právě ten,
když se všichni rádi máme, na sebe se usmíváme.
Nejkrásnější den opět prožijem,
Když usmání oplatíme,zas jen úsměvem.

 Pravidla soužití v oddělení Berušek:
1. Známe kouzelná slůvka – Dobrý den, prosím, děkuji, umíme poslechnout!
1. Máme se rádi, vzájemně si pomáháme, neubližujeme si!!!
3. Nekřičíme, mluvíme potichu, když jeden mluví ostatní jsou potichu!!!!!
4. Uklízíme hračky, každá hračka má své místo!!!!!
5. Ve třídě neběháme, chodíme krokem.

Když jsi  kamarád
D
Když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát, *
A
když jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát. *
D
Když jsi kamarád, tak pojď si hrát,
D7         G
uvidíš jak budeš rád,
D            A         D
že nás můžeš napodobovat, *

ňaf ňaf, ňuf ňuf, haťa paťa, bué,ééé, cink,klap, kuku, plesk, ááá šmik.