.

.

13. 1. 2017

Zimní sporty


 • Rozvíjet dovednosti a znalosti z oblasti znaků zimy.
 • Rozhovor na téma zimní hry a sporty dětí venku na sněhu a ledu. Vyprávění zážitků a zkušeností se zimními sporty. Proč sportujeme? Jaké sportovní náčiní potřebujeme. Co bys dělal kdyby…  Jaké známe zimní sporty.Chtěl bys být sportovcem? Chceš být nejlepší? Co dělají sportovci když vyhrají ?Znáš pravidla sportu – hokeje?  Co znamená – držíme mu palce.  
 • Přídavná jména: „Jaký je sportovec?“- odvážným statečný, silný, vytrvalý.
 • Slovesa zimních sportů.
 • Hádanky se zimní tématikou. Kniha:“Naši Olympionici“.
 • Seznámení s florbalem, lyžování  destičkách ze stavebnice, krasobruslení na papíru, skok z můstku do dálky.
 • Cvičení s listem papíru - mačkání - koulování.
 • „Malá zimní školní olympiáda“ ve třídě, medaile pro děti.
 • P.h.:„Rozepínání – zapínání zipu“, „Na mrazíky“, „Mráz“, "Sněhulák“- stál sněhulák našišato.., „Méďa“-Méďo vstávej už“Přehazovaná-koulování v sedu na zemi“.
 • Jógová cvičení: pohádka „Rukavička“.
 • Vystřihování: „Zimní oblečení z letáku - obchod s oblečením“.
 • Grafomotorické cvičení: bruslení – kreslení na velký formát – dvě tužky najednou.
 • Vystřihování: „Lyžaři: .
 • Malování: "Zimní oblečení".
 • Společné řešení úkolů z časopisu Dráček se zimní tématikou.
 • Procvičení výslovnosti , nácvik říkanky:  „Puk“.
 • Nácvik básně :“Kolem školky chodí mráz“.
 • Krasobruslení na listech papíru s písničkami: „Šel Pepíček šel na led“.
 • Poučení z pohádek se zimní tématikou.:Sněhová královna".
 • Maňáskové divadlo: “Makovice“. 
 • Divadlo v mš.
 • Nácvik písně: „Šel Pepíček šel na led.“.
 • Hledání informací o sportu, jména sportovců i na internetu i v novinách.
 • Sledování změn počasí. Znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, pozorování, pokusy.
 • Zkoušíme zimní sporty – klouzání, koulování, sáňkování, bobování, hokej.
 • Vhodné oblečení při pobytu venku v zimě a při zimních sportech, ukládání zimního oblečení, sušení, vhodné oblékání v zimně, na nic nezapomenout. .
 • Bezpečnost - uklouznutí, nejíst sníh, omrznutí, nasazování rukavic, neházet sníh do obličeje, úmyslně neubližovat  dětem.
Rozpočítadlo
Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl může za to,
bum sněhulák spad můžem počítat, jedna dvě tři tys to byl, tys ho špatně postavil.

Logopedická říkadla:
Na ledě je jeden kluk, má hokejku a má puk. Kájo koukej, bude hokej.

Písnička:
Šel Pepíček šel na led, Andulku za ruku ved, pojď Andulko pojď taky budem se klouzati.
Já Pepíčku nepudu, já se klouzat nebudu, já kdybych se klouzala možná, že bych upadla.

8. 1. 2017

Když zima čaruje

 • Spolupráce s ostatními dětmi ve třídě. 
 • Zvládnout pohybovat se ve sněhu, na ledu, zvládnout překonávat překážky
 • Všímat si změn v přírodě v zimním období, umět pojmenovat zimní úkazy-led, sníh, jinovatka
 • Upevňování poznatků o možném nebezpečí v zimním období-nestoupat na tající led, neházet sníh do obličeje, neklouzat se po chodníku.
 • Cvičení s padákem a sněhovou(papírovou )koulí. 
 • Zdokonalování samostatnosti v sebeobsluze-použití WC, oblékání, zejména rukavic.
 • Poslech čtené pohádky „O dvanácti měsíčkách“,plníme různé úkoly z pohádky. 
 • Poslech muzikálu Z.Svěráka před spaním.
 • Pozorujeme tání sněhu ve třídě, proč venku sníh vydrží a ve třídě se rozpustí?
 • PH:“Veselí sněhuláci“,“Fiju fí“,“Mráz a sluníčko“.
 • Motivační cvičení „To je zima“.
 • Využití rozpočitadla Sněhulák při určování rolí při hrách.
 • Učíme se pojmenovat jednotlivé měsíce v roce a roční období. 
 • Počítáme sněhuláky,procvičení počítání čísel 1-5-10.
 • Malování sněhuláků temperovými barvami-využití plochy papíru. 
 • Poslech veršované básně :“Měsíc za měsícem“. 
 • Paní Zima-společná práce dětí-lepení vystřižených ruček.
 • Hrátky s peříčky, seznámení s písní Zima, zima , zimička-foukáme do peříček, chytáme je-dechové cvičení. 
 • Seznámení s HPH Mráz a sníh –využití pohybu. 
 • Sněhová bitva – s papírovými koulemi.
 • Pracovní list-kreslíme vločku. 
 • Omalovánka paní zima, malování zimních obrázků. 
 • Jak umí čarovat mráz-vyzkoušení nové techniky tuše a soli-zimní okno.
 • Smyslová hra:“ Najdi bílou barvu“.
 • Podle počasí hry na zahradě se sněhem, závody ve sněhu, koulovaní, pozorujeme stopy ve sněhu, vycházky do přírody v okolí školky, pozorujeme zimní přírodu, zvířátka v zimě.

Písnička Zima, zima, zimička
Zima, zima, zimička,hází bílá peříčka.
Děti si je chytají, koule si z nich dělají.

Rozpočitadlo
Stál sněhulák našišato,kdo ho stavěl,může za to.
Bum, sněhulák spad, budem počítat.
Jedna, dvě, tři, tys to byl, tys ho špatně postavil.

PH:"Veselí sněhuláci"
Děti stojí v kruhu, jedno dítě-sněhulák- uprostřed. Děti chodí po kruhu a říkají:My sněhuláci veselí, běloučcí a studení, my se rádi bavíme, ale jak, nevíme.
Sněhulák jim předvede nějaký pohyb a říká: Dělejte to jako já,je to velká zábava.
Děti opakují pohyb sněhuláka a říkají: Děláme to jako ty,zaháníme trampoty.

 PH:“Mráz a sluníčko“(procvičení zrakového vnímání)
Děti běhají po třídě, učitelka má v ruce sluníčko, drží ho nad hlavou, krátkým signálem upozorní děti a sluníčko schová, děti musí zůstat stát nehybně jakoby zmrzli. Učitelka po chvíli sluníčko opět zvedne a děti rozmrznou a běhají.

 PH : „Fiju fí" (relaxace,umět naslouchat)
Děti leží na koberci, oči zavřené, ruce na bříšku, poslouchají básničku p.učitelky
Vločky leží vedle sebe, toto, studí, toto zebe.
Až jim vítr zabrouká,všechny vločky,rozfouká.
Fiju, fiju, fík ,vločky uletí.
Na smluvený signál(triangl) se děti zvednou a rozběhnou se po prostoru,na stejný signál se vrátí a lehnou si na koberec a hra se opakuje.

 Motivační cvičení
To je zima,toto zebe  ( stoj,třeme si tělo rukama)
když padají vločky z nebe. ( naznačujeme padání vloček)
Obléknem si rukavice,
bundy, šály i čepice. (naznačujeme oblékání)
Půjdem mezi paneláky, (chůze)
budem stavět sněhuláky (ukazujeme stavění sněhuláků)

Báseň Měsíc za měsícem
Zimní měsíc leden-na rampouchy cinká,
meluzína tiše tančí,když příroda spinká.
Zimní měsíc únor-poslouchá,jak hrají,
zachraňuje sněhuláky,když pomalu tají.
Jarní měsíc březen-písničku se učí,
paprsky si od sluníčka na svou harfu půjčí.
Jarní měsíc duben- rád se taky přidá,
chvíli prší,chvíli fouká,když počasí střídá.
Jarní měsíc květen-písničku si plete,
my se na něj nezlobíme,všechno kolem kvete.
Letní měsíc červen – housličky si ladí,
školy,školky zamykáme,prázdniny k nám pádí.
Červenec si sáhne na sluníčko zblízka,
celý den je krásně teplo,příroda si píská.
Letní měsíc srpen-do bubínku mlátí,
léto ještě neskončilo,i když se den krátí.
Na podzim si září na trumpetku troubí,
slunce dřímá,ale v lese pořád rostou houby.
Na podzim si říjen svou písničku změní,
vítr fouká nad loukami,draci zuby cení.
Listopad je měsíc,kdy nám podzim končí,
listí střádá,z větví padá,sluníčko se loučí.
Prosinec jak myška-potichoučku běží,
Vánoce se připravují,když z oblohy sněží.


31. 12. 2016

Zima už je tu

 • Přivítání po Vánocích s kamarády u Berušek.
 • Individuélní rozhovory s dětmi o Vánocích a vánočních dárcích.
 • V komunitním kruhu si popřejeme všechno nejlepší v novém roce.
 • Rozhovor: "Tříkrálová sbírka".
 • Hry s novými hračkami a jejich úklid na správné místo.
 • Opakování pravidel chování ve třídě Berušek.
 • Otiskování dlaní: "Zimní královna".
 • Rozvíjení dovedností a znalostí znaků zimy.
 • Zimní hádanky.
 • Cvičení s listem papíru - koulování.
 • Motivační cvičení: “Sněhulák“.
 • P.h.:„Mrazík -rozepínání - zapínání zipu, “Přehazovaná-koulování v sedu na zemi“.
 • Jógová cvičení: pohádka: „Rukavice“.
 • Omalovánky se zimní tématikou a jejich vystřihování.
 • Kolektivní práce - grafomotorické cvičení: "Rukavice".
 • Modelování: „Rukavice - vzory“ - srovnání velikostí .
 • Sněhulák z ponožky a rýže: "Olaf". 
 • Řešení zimních labyrintů.
 • Procvičení výslovnosti, nácvik logopedických říkadel:  „Puk“, "Sáně".
 • Nácvik básně: “Kolem školky chodí mráz“.
 • Nácvik písně: „Když přijde zima“.
 • Sledování změn počasí. Znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, pozorování, pokusy.
 • Zkoušíme zimní sporty  při pobytu venku – klouzání, koulování, sáňkování, bobování, hokej.
 • Vhodné oblečení v zimě, ukládání oblečení, sušení, na nic nezapomenout, závody  v oblékání..
 • Bezpečnost - uklouznutí, nejíst sníh, omrznutí, nasazování rukavic, neházet sníh do obličeje, úmyslně neubližovat  dětem.
Kolem školky chodí mráz
Kolem školky chodí mráz, rád by vlezl mezi nás.
My se mrazu nebojíme, do školky ho nepustíme.
Kolem školky chodí mráz, rád by vlezl mezi nás.
Však my na něj vyzrajeme pořádně se oblečeme.

Snížek padá, čerstvý, bílý, přibývá ho každou chvíli.
Pusť mě, prosím, maminko, projdu se jen malinko.
Nazuji si teplé boty, budu dělat v zimě stopy.

Zimní hry
Mrazík - Poutíkej mráz je zlý a s nikým se nemazlí. Jestli tady budeš stát, zaleze ti pod kabát.

Motivační cvičení
Sněhulák je panáček, má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky a až dolů knoflíky. Chodí, chodí bos, má červený nos!

Rozpočítadlo
Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl může za to,
bum sněhulák spad můžem počítat, jedna dvě tři tys to byl, tys ho špatně postavil.

Tříkrálová sbírka
Rozhovor – „Proč někteří lidé jezdí na vozíku?“ /Tříkrálová sbírka/
Proč se neklouzáme v zimě na chodníku – „Bereme ohled na starší lidi“.
Rozvíjet sympatie a kamarádské vztahy, povzbuzování, pomáhání kamarádů.
Poslech koledy „My tři králové“ – poslech tříkrálového příběhu.
Obrázky, omalovánky, zprávy na internetu – Třikrálová sbírka.
Pohádka: "Vašíkova cesta do Betléma".

Pravidla chování dětí ve třídě Berušek  
1.Známe kouzelná slůvka- Dobrý den, prosím, děkuji, umíme poslechnout!!!!!
2. Máme se rádi,  pomáháme si , neubližujeme si!!!!!
3. Nekřičíme, mluvíme potichu, když jeden mluví ostatní poslouchají!!!!!
4. Uklízíme hračky, každá hračka má své místo!!!!!
5. Ve třídě neběháme, chodíme krokem.

Logopedická říkadla:
Na ledě je jeden kluk, má hokejku a má puk. Kájo koukej, bude hokej.

Co to cinká za vesnicí, sáně jedou po silnici. 
Vincek dělá koníka, celou cestu utíká, venku bude vánice, kluci už jsou v postýlce.

Když přijde zima
1.Na okno obrázky maluje mráz. Zima nám hlásí, že už je tu zas.
   Trávu nám do rána ojínila. Barvičku bílou si připravila.
2.Kočička huňatý kožíšek má a přece ráda k nám pozvat se dá.
   U teplých kamen si tiše přede. Děkuje,že se jí dobře vede.
3.Náš pejsek bude tu zachvilenku. Celý se třese, že mráz je venku.
   prý chce být s kočičkou dnes kamarád, aby se také moh u kamen hřát.
4.Vrabčáci choulí se za komínem. Na římsu drobečky jim nasypem.
   Rádi všem tvorečkům pomáháme. Hladem a zimou je nenecháme.

zimní pohádka
žížaláci, sněhuláci
bambulín berunka a sněhulák
My tři králové

17. 11. 2016

ADVENT U BERUŠEK


 Vánoční příběh
 • Hry u vánočního stromečku s novými hračkami.
 • Individuální rozhovory s dětmi o přípravách na Vánoce.
 • Sestavování Betlému.
 • Poslech vánočního příběhu  o narození Ježíška.
 • Poslech vánočních koled.
 • Hry s mladšími kamarády z Medvídků, pomoc mladším kamarádům.
 • Sledování pohádek o Vánocích.
 • Vánoční strom pro zvířata.
 • Koledování -  roznášení vánočních přáníček, jdeme popřát krásné Vánoce.


Vašíkova cesta do Betléma

Co patří k Vánocům….
 • Rozvíjení přátelství mezi dětmi ve třídě, pomáháme si, neubližujeme si, umíme si půjčovat hračky.
 • Snaha navodit ve třídě předvánoční atmosféru.
 • Poslech vánočních koled a vánočních písní.
 • Omalovánky s předvánoční tématikou.
 • Vánoční ozdoby - baňka, zvoneček - zapouštění barevných tuší do klovatiny
 • Opakování pásma písniček a básniček na andělskou besídku.
 • Sluchová hra- Kde zazvonil zvoneček? (rozvíjení pozornosti a sluchu dětí v kolektivu).
 • Pečeme perníčky pro hodné dětičky.
 • Zraková hra: co se ztratilo pod stromečkem?
 • Seznámení s básničkou:Vánoční cukroví.
 • Prohlížení knížek s vánoční tématikou.
 • Výroba stromečku-lepení vloček z raznic.
 • Komunitní kruh: povídáme si o Vánocích, co k nim patří, jak se na ně chystáme doma, jaké známe vánoční zvyky, povídáme se zvonečkem - kdo má zvoneček může vyprávět, ostatní poslouchají.
 • Uvolňování ruky-pracovní list-malujeme baňky.
 • Hudebně –pohybová hra Mám zvoneček mám.
 • Procházky do okolí školky, roznášení vánočních přáníček, jdeme popřát krásné Vánoce.
Vánoční cukroví
Uválím si těstíčko,pak vykrojím srdíčko.
Všechno na plech naskládám a do trouby upéct dám.
Cukroví krásně zavoní,zvoneček brzy zavoní.

HPH: Mám zvoneček mám
Mám zvoneček, mám. Komu zacinkám?
Žádnému jinému, jenom svému milému.
Tomu zacinkám, koho ráda mám.

Medové perníčky - Berunka a Bambulín

Co umí andílek?
 • Komunitní kruh s druhou  svíčkou  na adventním věnci - černá hodinka: "Komu říkáme, že je anděl"?
 • Co umí andělíček: "Vysvědčení andělíčka". 
 • "Říkáme si pěknými jmény": vymýšlíme různé podoby nebo rýmy s posíláním oříšku ke jménům.dětí.
 • Námětová hra: "Hrajeme si na domeček andělíčků - pracují, mají uklizeno, připravují dárky".
 • Maňásková pohádka: "O andílkovi a jeho lampičce.
 • Cvičení jógy: Vánoční cvičení - slunce, měsíc, hvězdy,houpání  miminka, sněží, dům.
 • Relaxace: "Vánoční masáž  a mytí auta před svátky".
 • P.h.:"Jdeme za Andělem"! Děti odpočívají, po pohlazení se přidají do řady a chodí za andělem.
 • P.h.:"Kdo je schovaný pod pláštěm anděla".
 • P.h.  tanec s hudbou a znamením: Anděl - potichu - Čert - vesele.
 • P.h.: "Anděl hladí děti".Anděl z nebe právě letí chce pohladit hodné děti - holčičky, kluky, ty co mají světlé vlásky, sukýnky, tepláčky.... děti se samy rozhodnou zda splní kritéria a přijdou za andělem pro pohlazení..
 • P.h.: "Na Barborku"( metlička)"Já svatá Barbora, přišla jsem k Vám do dvora. Kdepak jsou ty hodné děti, ty já pěkně pohladím.(hladí děti).......
 • P.h.:"Hledáme anděla".
 • Poznej hmatem: "Co skrývá mikulášská punčocha".
 • Řezání Barborek ze stromu. Pozorování Barborky ve třídě.
 • Úklid hraček před Vánocemi,besídkou, návštěvou rodičů v mš: "Návštěva sv.Lucie" -nemluví a uklízí. 
 • Grafomotorické cviky: "Mikulášská punčocha".
 • Omalovánka: "Vymaluj obrázek na pozadí".
 • Kreslení postavy tužkou: "Anděl". 
 • Nácvik písně: "Vánoční přání".
 • Protiklady: "Čert a anděl" . Neumí pozdravít - umí pozdravit,  umí poprosit a poděkovat - neumí, neumí se sám vysléknout - umí.., umí si poskládat oblečení a boty - neumí, půjčuje kamarádům hračky -  nechce nic půjčit, neumí uklidit hračky - ...,všechno sní -...je vybíravý, má umyté ruce - nemá,   mluví tiš při hře - hrozně křičí,  mluví hezky - podivně  kvičí,  pomáhá uklízet -   nechce uklízet,  kreslí pěkné obrázky - dělá čmáranice.................. 
 • Příprava a opakování programu na besídku berušek s andělským programem.
 • Anketa: "Co by sis přál, kdybys byl anděl?" "Kdo je pro Tebe anděl?"
 • Poslech četby adventních pohádek a příběhů.
Co umí andělíček: Vysvědčení andělíčka.
Nahlas pozdraví při příchodu do Berušek.
Umí poprosit a poděkovat.
Uklízí hračky.
Sám se  oblékne a obuje.
Poskládá a ukládá oblečení na správné místo.
Sám  prostírání na stůl, a uklízí po jídle, sám si  nalévá  pití.
Umí hezky zpívat.
Nahlas přednáší básničku pro andílky.
Spočítá prsty na rukou..
Učí se správně držet tužku.
Pojmenuje barvy.
Na ostatní Andílky u Berušek je hodný a neubližuje.

Pohádka o andílkovi
Andělské hýbánky
Vánoční tancování


Těšíme se na Mikuláše
 • Rozvíjet u dětí radost z nadcházejících svátků, prožívat radost s kamarády ve školce, mít  radost  z pohybu.
 • Stavíme si peklíčko-hry s kostkami, dřívky, stavebnicemi.
 • Omalovánky čertů, andílků a Mikulášů.
 • Komunitní kruh-povídáme si o Mikuláši, andělovi a čertovi-jak každý z nich vypadá, jaké mají  vlastnosti. Jsou hodní x zlí? Bojíš se čerta? Kde asi bydlí?
 • Čerti se ničeho nebojí-cvičení na překážkové dráze, prolézání strachového pytle, sjezd po   lavičce
 • Rozpočitadlo pro čerty-Ententýky…
 • Cvičení s uhlíky-mačkání černého papíru, využití při cvičení.
 •  Čertí rejdění-radost z čertího tancování(bu bu bu, popletení čertíci, sněhuláci, čert a Káča, my  jsme čerti…)
 • Čertí tanec-hudebně pohybová hra.
 • Čertík ze sklenice-práce s barvou, lepidlem,papírem.
 • Andělíček ze sáčku.
 • Logopedická chvilka-jak si povídají čerti v pekle? Zkoušíme čertí  řeč.bll,bll,brbli,brbli,budliky,budliky,vyplazujeme jazyk blbé,kdo má nejdelší jazyk?
 • Čertí zpívání-zpěv známých písní na slabiku blbé.
 • Nácvik písní a tanečků na vánoční andělskou besídku.
 • Koho odnesl čert - rozvoj zrakového vnímání
 • PH: Čert na trůně,Šup do nebíčka,šup do peklíčka.
 • Mikuláš-tvoření z papíru,lepení vaty.
 • Seznámení s básní Anděl.
 • Poslech pohádek o čertech-Čert a Káča.
 • DVD pohádky o čertech.
 • Relaxační cvičení.
 • Procházka městem-pozorujeme předvánoční výzdobu v obchodech, na domech.
 • Upevňování a dodržování hygienických návyků, dodržování pravidel soužití ve třídě.
 • Jak chutná čertí jídlo-ochutnávka vařených brambor ve slupce.
 • Cvičení s bramborami.
Anděl
Anděl seděl na obláčku   (dřep,pohupování)
čáry,máry,čaroval.       (rukou naznačime čarování)
Vyčaroval Mikuláše    ( stoj,ruce naznačují čepici)
Moc se z toho radoval. (stoj,tleskáme)
Pozor na to, milé děti, ( hrozíme prstem)
čarování není žert.      ( ukazujeme hlavou nene)
Něco se mu nepovedlo ( mírný předklon,ruce na tváře)
a tak přibyl ještě čert!  (poskoky,prsty naznačují rohy)

Relaxační cvičení
Dupy ,dupy dupáníčko(silně dupem nohama)
to je malé zlobeníčko.
Jako čerti v pekle  (dupeme,děláme blé blé)
chováme se vztekle.
Teď si pěkně lehneme  (leh na záda)
a už se ani nehneme.
Pojedeme na kole   (nohy naznačují jízdu na kole)
dojedem až ke škole.
Tam se pěkně posadíme  (sedneme si)
a hezky se pohladíme.
Čerty v pekle necháme,
tlesky ,tlesky,tleskáme.  (tleskáme rukama)

Čertí tanec
My jsme čerti rohatí,ušatí,chlupatí,my jsme čerti rohatí tancujem..
( chodíme v kruhu,po skončení písničky řekne učitelka část těla a děti se za ni chytnou a další zpívání písničky se pohybují a drží se za danou část těla,pak se pokyn mění)

Jak to bylo na Mikuláše
Mikulášská rozcvička - čt


Těšíme se na Vánoce • Chápat hlavní pojmy týkající se adventu a Vánoc.
 • Zřízení adventního  kalendáře.
 • Společná příprava adventního  věnce.
 • Seznámení s tradicemi českých Vánoc.
 • Seznámení s příběhem o narození Ježíška(Marie, Josef, Betlém, pastýři, kometa, dárky pro  Ježíška)
 • Seznamování a nácvik básní a říkadel s vánoční a andělskou tematikou.
 • Seznámení s českými koledami a jejich nácvik. 
 • Seznámení a nácvik  vánočních písní a tanečků na besídku.Přání
 • Výtvarné činnosti spojené s vánoční výzdobou třídy Berušek.
 • Poslech adventních pohádek.
 • Kreslíme dopis přání pro Ježíška.
 • Příprava dárků pro rodiče.
 • Příprava dárků pro kamarády.
 • Příprava a zdobení vánočního stromečku ve  třídě Berušek.
 • Pracovní listy spojené s tématem: pojmenuj tvary - kruh, trojúhelník, čtverec.
 • Grafomotorické cvičení: dokreslení anděla.
 • Námětové hry na domeček hodných, šikovných, pracovitých andělíčků.
 • Zdokonalení praktických dovedností a návyků v sebeobsluze dětí.
 • Vycházka k Vánočnímu stromu v Tovačově na Náměstí.
 • Vyhledávání jehličnatých stromů na procházce a jejich pojmenování(studí, píchá, jehličí neopadá).
 • Vůně jehličnatých stromů - vůně Vánoc.
 • Pozorování vánoční výzdoby města, domů, výkladů.
 • Komunitní  kruh pod vánočním  stromečkem - vyjádření pocitů, dojmů a prožitků.

 • Otázky pro komunitní kruh
  Pamatuješ si jaké jsou u Vás doma Vánoce?
  Pamatuješ si jaké byly Vánoce loni u Berušek?
  Jak se připravujete Vánoce doma, co připravuje maminka, tatínek, jak pomáhají děti?
  Jak připravíme Vánoce ve školce?
  Komu dáš dárek a proč?

  Koledy, které si budem pouštět  u Berušek 
  a budou se zpívat 14.12.v 18 na Náměstí na akci Česko zpívá koledy:

  Pásli ovce Valaši při betlémské salaši. Anděl se im ukázal, do Betlému jim kázal.
  Jděte, jděte, pospěšte, Ježíška tam najděte. A on leží v jesličkách, obvinutý v plenčičkách,
  Maria ho kolíbá, svatý Josef mu zpívá. Hajej, dadej, synu můj, svatý Josef pěstoun Tvůj. 


  Půjdem spolu do Betléma, dudaj, dudaj, dudaj dá!
  Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati, Ježíšku, panáčku já tě budu kolíbat.
  Začni, Kubo, na ty dudy: dudaj, dudaj, dudaj dá! Ježíšku, panáčku, ...
  A ty Janku, na píšťalku, dudli, tudli, dudli dá! Ježíšku, panáčku, ...
  A ty, Mikši, na housličky: hudli, tydli, hudli dá! Ježíšku, panáčku, ...
  A ty Vávro, na tu basu: rum, rum, rum, rum, ruma dá! Ježíšku, panáčku, ... 


  Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy, o tom co se vskutku stalo,
   že se lidem narodilo děťátko
  Potmě leží, nemá svíčičky, na nebi mu svítí hvězdičky. 

  Ty, jenž všechen oděv dáváš, samo’s nahé a nic nemáš, děťátko.
  Přišli chudí pastouškové, zpívali jsou chvály nové,
  vítej nám, králi andělský králi, tebe jsme zdávna žádali, děťátko.
  My s nimi také zpíváme, k betlémské chýši spěcháme,
  vítej milý pacholíčku, Synu Boží, náš bratříčku, děťátko. 


  Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám, radujme se,
  z života čistého, z rodu královského, nám, nám, narodil se.
  Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest, radujme se. Z života...
  Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se. Z života...
  Goliáš obloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života...


  Nesem Vám noviny, poslouchjete, z betlémské krajiny, pozor dejte. 
  /:Slyšte je pilně a neomylně:/, rozjímejte.
  Syna porodila čistá Panna, v jesličky vložila Krista Pána.
  /: Jej ovinula a zavinula :/ plenčičkama.
  K němužto andělé z nebe přišli, i také pastýři jsou se sešli.
  /: Jeho vítali, jeho chválili, :/ dary nesli.
  Andělé v oblacích prozpěvují, narození Páně ohlašují, /: že jest n


  Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé,
  po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé.
  1. Proč si děda říct si nedá, tluče o stůl v předsíni, a pak běda,marně hledá kapra pod skříní,
  Naše teta peče léta na Vánoce vánočku, nereptáme aspoň máme něco pro kočku.
  2. Bez prskavek tvrdil Slávek na Štědrý den nelze být a pak táta s minimaxem zavlažoval byt.
  Tyhle ryby neměly by maso míti samou kost, říká táta vždy, když chvátá na pohotovost.


  Pohádka tři prasátka , II.

  13. 11. 2016

  Koblížek se loučí se zvířátky


  ·        Poslech pohádky O koblížkovi, poslech, povídání pohádky s hudebním doprovodem.
  ·        Malování koblížka - malování barvami, využití celé plochy papíru.
  ·        Samostatné vypravování pohádky dětmi pomocí obrázků, dramatizace pohádky.
  ·        Seznámení s básničkou Koblížek.
  ·        Zdokonalování dětí v sebeobsluze - oblékání, starání se o své věci, hygiena.
  ·        Omalovánky k tématu.
  ·        Komunitní kruh: Koho koblížek v lese potkal? Jak zvířátka vypadají? Kde zvířátka bydlí? Jak se zvířátka chystají na zimu,? Kde si mohou hledat potravu v zimě? Kdo se o zvířátka stará? Můžeme zvířátkům pomoci i my?
  ·        PH: Na kouzelníka, Zajíček v své jamce, Na koblížka a na lišku, Na medvěda.
  ·        Protažení celého těla-překážková dráha, napodobování zvířátek.
  ·        Seznámení s geometrickými tvary-trojúhelník, kruh, čtverec.
  ·        Procvičování geometr.tvarů a základních barev, třídíme do domečků.
  ·        Hledáme předměty daného tvaru - ve třídě, v herně, venku kolem nás při procházce.
  ·        Hledáme zvířátka v písničkách - Sedí liška, Běží liška k Táboru, Zajíček v své jamce, Medvědí trápení…
  ·        Výlet do divadla v Prostějově - pohádka Šípková Růženka.
  ·        Upevňování pojmů před, na, za, pod…pomocí obrázků.
  ·        Rytmizace slov - zvířátka z pohádky,umíme si vymyslet vlastní slova.
  ·        Logopedická chvilka písmenko Š,S.
  ·        Povídání o tom z čeho babička udělal koblížka - vyber z obrázku co potřebuješ na přípravu těsta.
  ·        Cvičení s balonky - koulení jednotlivě, ve dvojcích, koulení nosem, bradou…Kutálí se koblížek jako malý talířek.
  kutálí se dopředu a pak zase dozadu.
  kutálí se doprava a pak zase doleva.
  ·        Řešení jednoduchých úkolů týkajících se pohádky-

  Písmenko Š,S
  Liška,šiška,pampeliška,
  zabloudila v lese myška.
  Ten,ten,ten,
  vyvede ji z lesa ven.

  Písnička Já koblížek
  Já koblížek,koblížek,
  na másle smažený,na okně chlazený.
  Dědečkovi utekl jsem,babičce jsem utekl,
  Tobě, milý zajíčku(vlku,medvěde,liško),taky uteču.

  O koblížkovi
  Kam se koulíš ,Koblížku?
  Jestli jsi ten pohádkový.
  Dej si pozor na lišku.
  Au,au,to to bolí!
  Kdo by myslel na lišku?
  Spěchám k panu doktorovi,
  spálil jsem se na bříšku.


  21. 10. 2016

  Martin přijíždí na bílém koni

  Milé děti a milí rodiče,
   V pátek 11.listopadu 2016 připravuje mateřská škola 1.ročník Martinské jízdy se zámeckým překvapením. Děti a rodiče se sejdou v 17:OO hodin na zahradě MŠ, kde si prohlédnou vlastnoručně vydlabané svítící dýně a počkají s Podzimníčkem na příjezd rytíře Martina. Společně pak půjdou do zámku, kde je bude čekat zámecké překvapení. Na cestu si přinesou lucerničky, lampióny, či jiná světýlka na svícení. Děti mohou přijít převlečení  za rytíře z Martinovi rytířské družiny, podzimní či zimní víly   nebo skřítky podzimníčky. Po rozloučení s rytířem Martinem bude následovat malá diskotéka v zámeckém parku. Pro děti bude zajištěn čaj, pro dospěláky něco na zahřátí od pí. Svobodové a pro všechny svatomartinské rohlíčky a perníčky od našich ochotných rodičů.

  • Pozorování na procházce: „Co všechno musí udělat Podzimníček na podzim?“ Seznámení dětí se znaky podzimu – počasí, jak se oblékáme,   co se děje na zahrádce - na poli – u rybníka, padá listí ze stromů, barvy podzimu.
  • „Martin přijede na bílé koni“. Seznámení  lidovými tradicemi spojenými se změnami ročních období, s koncem podzimu s příchodem zimy.
  • Seznámení s legendou o sv.Martinovi.
  • Poučení z příběhu: "Martin uměl pomáhat".
  • Hry s podkovou: "Komu přeješ štěstí?"
  • Seznámení s lidovými pranostikami.
  • Vysvětlení pojmu Martinské hody: Na podzim je po sklizni  všeho dostatek, typickým pokrmem jsou vykrmené martinské husy, martinské koláče..
  • Seznámení a nácvik básně skřítka Podzimníčka:
  • Logopedická cvičení - hry se zvuky:  Příchod zimy – fouká, hvízdá, koník dupe, prší.
  • Logopedické hádanky:  snažit se o nápodoba správné výslovnosti.
  • Cvičení s koníčky v překážkové dráze.
  • Jóga: Slunce, déšť, čáp, strom, žába, myška, had, loď.
  • Relaxace- odpočinek: Poslech relaxační hudby.
  • Výtvarné podzimní hrátky s Podzimníčkem: 
  • Malování husí rodiny:
  • Pracovní činnosti: martin na bílém koni.
  • Nalepování listů.
  • Dlabání dýní: veselý a smutný oblyčej.
  • Modelování, pečení: Pečeme  martinské rohlíčky(zahnuté do podkovy).
  • Vyprávění  příběhu o sv. Martinovi.Jakub, Eva a svatý Martin
  • Seznámení a nácvik písní pro Martina.
  • Příprava Martinské diskotéky: seznámení dětí s tanečky zařazenými do programu.Hvězda
  • Společná setkávání s dětmi  z jiných tříd mš, příprava programu na Martinskou slavnost.
  • Pohádka o skřítku Podzimníčku a jiné podzimní pohádky.
  • Opakujeme písničky, poslech písničky Podzimní skřítci.
  • Procvičení pojmů-malý, vetší, největší.
  • Malování dýní pomocí krčeného papíru- dokreslení oblyčeje.
  • Housenka z listí-sbíráme podzimní listy na procházce, navlékání na provázek.
  • Dechové cvičení - jak fouká vítr-pomocí papírového kapesníčku.
  • Podzimní list - práce s tuší a pěnou na holení.
  • Cvičení zvířátek - poskoky, podlézání,chůze po zúžené ploše, běh a chůze po špičkách, plazení.
  • DVD pohádka Pan Dubínek, Broučci.
  Jakub, Eva a svatý Martin
  Eva a Jakub jsou kamarádi. Děti jako vy. Ale mají oči, které možná vidí víc…
  „Přijdeš k nám v neděli?“ ptá se Eva Jakuba. „Dám ti ochutnat martinský rohlík! Každý rok ho s mámou pečeme.“
  „Martinský? Takový rohlík neznám…“ 
  „No, ten se peče k svátku svatého Martina. A taky se jí husa a pije se víno. Teda dospělí.“ 
  „O svatém Martinovi vím, že přijíždí na bílém koni,“ zamýšlí se Jakub. „To jako, že začíná sněžit.“
  „A že jede na koni, dělá se velký rohlík ve tvaru podkovy,  plněný mákem. To je dobrota!“ olizuje se Eva. 
  „Taky se říká: sníh se valí velkou mocí, svatý Martin jezdí v noci. Nebo:  Na svatého Martina dobrá bývá peřina,“ usmívá se Evina maminka. 
  „Kdo to vlastně byl, ten svatý Martin?“ ptá se Jakub.
  „Římský voják,“ vysvětluje Evin tatínek. „V jedné mrazivé noci jel na koni na hlídku a rozdělil se s žebrákem o svůj plášť.“
  „Jak?“
  „Rozetnul plášť mečem a dal tomu chudákovi půlku. Tak se stal ochráncem chudých. A taky patronem koní.“ 
  „Martinský svátek byl u nás vždycky hodně důležitý,“ doplňuje Evina maminka. „Děti čekaly na sníh, hospodyně pekly, konaly se trhy a poutě, i slavnost nového vína. A čeledínům a děvečkám na statku končila smlouva – buď zůstali, nebo hledali práci u jiného hospodáře.“
  „A proč se jedly husy?“ 
  „Svatý Martin byl moc skromný člověk, nerad se nad jiné vyvyšoval. Když ho chtěli zvolit biskupem, schoval se do husího chlívku. Jenže husy začaly kejhat…“
  „A prozradily ho!“ uhodl Jakub. „Takže se biskupem stal?“
  „Ano. A na památku toho příběhu se husy pečou.“
  „Za trest!“ směje se Eva. „Ale že je taková husa dobrá!“ 

  Lidové pranostiky.
  Martin přijíždí na bílém koni.
  Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.  
  Sníh se valí velkou mocí, svatý Martin jezdí v noci.
  Na svatého Martinka, dobrá bude peřinka.
  Na svatého Martina kouřívá se z komína, na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu.
  Přišel k nám bílý kuň, zalehl nám celý dvůr.

  Logopedické hádanky.
  Nina snědla Týně, cukety  a………………(dýně)
  Ukuchtily kuchtičky, tuze dobré ………..(buchtičky)¨
  Já šikovný hošík, našel jsem kaštanů…….(košík)
  Přišel k nám bílý kůň, zalehl nám celý dvůr. Co je to?(sníh)

  Říkejte si Podzimníčkem
  Země už je unavená, potřebuje peřinu.
  Aby mohla odpočívat, musí počkat na zimu.

  Zazpíváme Martinovi:
  1.      Martin jede, Martin jede má bílého koníka
  Koník cválá, Martin mává a k nám rychle pospíchá.
  2.      Těšíme se na Martina jeho svátek slavíme,
  Brzy už tu bude zima, to přece všichni víme.
  3.      Podkovičky pěkně zvoní, na cestu se vydáme,
  Na nebi se vločky honí a my zimu vítáme.
  Už Martin na bílém koni
  1.      Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám,Vesele podkůvky zvoní, jede k nám zas bílý pán.
  Posílá ho svátý Petr, ať zimu ohlásí včas, ze skříně vytáhnem svetr, bude se nám hodit zas.
  2.      Máme teď jediné přání, ať brzy napadá sníh,Ať na bobech a na saních, řádit můžem na kopcích.
  Ať honem andílci v nebi roztrhají peřinu,Nechceme déle už čekat, těšíme se na zimu.
  Martin jede
  1.      Martin jede na koni, podkůvky mu zazvoní.Hop, hej, na koni, podkůvky mu zazvoní.
  2.      Náhle vidí chudáka,  jak se choulí  naříká. Hop , hej chudáka,, jak se choulí ,naříká.
  3.      Martin dobré srdce má, žebrákovi svůj plášť dá.Hop, hej srdce má, žebrákovi svůj plášť dá.
  4.      Martin lidi miloval, mnoho dobra vykonal.Hop , hej miloval, mnoho dobra vykonal.
  5.      Na svatého Martina, zima už nám začíná.Hop, hej, Martina, zima už nám začíná.
  6.      Na svatého Martina, bude dobrá peřina.Hop, hej Martina, bude dobrá peřina.

  Na cestu si upečeme Martinské rohlíčky(podkovy, roháče,zahýbánky)             
  40dkg hladké mouky, 1 šlehačka, 1Hera
  Zpracujeme těsto, které necháme 1-2 hodiny v lednici odpočívat. Poté rozdělíme na 4 díly, každý díl rozválíme na kruhovou placku, kterou rozkrojíme na půl a na půl až  vznikne celkem 16 trojúhelníkových dílků. Jednotlivé rohlíky plníme ořechy, tvarohem, mákem, marmeládou. Rolujeme od širšího konce k užšímu a mírně zahneme. Pečeme v troubě 150 -170C. Ještě teplé obalíme v moučkovém cukru.