.

.

12. 2. 2016

Popelka

 • Rozhovor:Kam chodí máma s tátou do práce“
 • Motivace pohádkou „O Popelce“-poznáváme řemesla–pracovitá Popelka umí všechno.
 • „Hádej, čím jsem“ – hádáme řemesla,využití a popis obrázků.
 • Říkadla o řemeslech- pekař, švec, krejčí, kominík, švadlena.
 • Zapojení dětí do námětových her, rozdělení rolí, povolání.
 • Poslech pohádky „O Popelce“.
 • Pohádka DVD „Tři oříšky pro Popelku“.
 • Prohlížení leporela k pohádce. 
 • Omalovánky k pohádce.
 • Otiskování a pojmenování tvarů: „Šaty pro princeznu“.
 • Cvičení s hudbou  z pohádek a lidových písní o řemeslch i v překážkové dráze.
 • Jóga:seznámení s pohádkou „Rukavice“.
 • P.h:„Na krále“
 • Grafomotorika: „Dort cukráře“.
 • Tancujeme o řemeslech:Šili ševci,Zahradník,Kalamajka,Kolo mlýnský,Pec spadla
 • Manipulační hry se stavebnicí: „Stavíme zámek jako zedníci“.
 • Modelujeme: „Hrajeme si na pekaře“.
 • Třídění tvarů, hraček, obrázků, střevíců: „Co kam patří“.
 • Každá věc má své místo. Zvyšování požadavků na udržování pořádku ve třídě.
 • Řešení konfliktů mezi dětmi  dohodou, omluvou.
 • Pozdrav při příchodu do MŠ, požádání, poděkování.
 • Vycházka k zdravotnímu středisku, autobus.nádraží, ke škole,  k poště, do obchodu. 
 •  Při pobytu venku pozorujeme a seznamujeme se s prací lidí,pojmenováváme profee. 
 •  Říkadla o řemeslech – š,č,ž
Šiju, šiju, košilku, ušiju ji zachvilku a co ještě, plášť do deště.
Koza běží uličkou, krejčí za ní s žehličkou. Koza volá lidičky, já se bojím žehličky.
Šili ševci, šili boty, sedlákovi do roboty, šidli šidli švec, zlámal kopytec,
Pekař peče housky, uždibuje kousky, pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva
Kalamajka mik, mik, mik, oženil se kominík, vzal si ženu Elišku roztrhaném kožíšku.
 
Hádanka:Popelka
Zametá světničku,  smutnou tu písničku, tichounce zpívá.
Za úkol dostala, by hrášek přebrala, to už tak bývá.
Z oříšku šatičky, střevíce perličky, na ples se chystá.
Půlnoc už odbila, dívka se vrátila, láska je jistá.

Byla jednou jedna dívka milá,měla dvě sestry nevlastní
a zlou macechu taky.Tiše! Zlá macecha právě spí.
Dívka celičký den dřela,vařila, prala, uklízela.
Umazaná od popela dělala, co matka chtěla.
 Popelko jí říkaly a moc se na ni nesmály.
Král jednou poslal pozvánku.Kam? No přece do zámku.
Chtěl oženit svého syna,pořádat ples bude psina.
Pozvána byla macecha i sestry,aby měly život pestrý.
Popelka je oblékla, když odjely………..
kde se vzala, tu se vzala, stařenka se ukázala.

Dala dívce šaty krásné,zlaté, jako slunce jasné.
Koně udělala z myši,poděkování už slyší.
Do půlnoci vrátí se -šaty a kůň ztratí se.
Princ měl oči pro ni jen,Popelka však mizí ven,
jen co se půlnoc přiblíží.Princ ji stále vyhlíží však Popelka se nevrací.
 
Ještě dva plesy se konaly,úplně stejně se udály -
jen na posledním střevíček ztratila.
Příští den po celé zemi,čekali, která řekne: “ Je mi!! “
Musely ho všechny dívky vyzkoušet,
jinak nemohl se sluha vrátit zpět.
 
I sestry se pokoušely obout malý střevíček,
prince totiž velmi chtěly,ale byl v tom oříšek-nohy totiž velké měly.
I Popelka vyzkoušela ten střevíček krásný.
Nožka do něj lehce vjela a bylo to jasný.
S princem velkou svatbu měli.I zlé sestry na ni směly.
Potom šťastně žili jen,prožívali krásný sen.

6. 2. 2016

Poznáváme naše tělo • Motivace  -pohádka „Paleček a  jeho kamarádi“
 • Skládání dřevěného puzzle – lidské tělo
 • Omalovánky a prohlížení obrázkových knížek k tématu
 • Poznáváme části našeho těla,pomocí obrázkového materiálu,ukazováním na svém těla
 • Počítání v číselné řadě 1-5,počítáme a učíme se pojmenovat jednotlivé prsty
 • Cvičíme jazýček-gymnastika jazyka –vystrkujeme špičku jazyka v pravém nebo levém koutku    úst,hladíme jazykem horní a spodní zuby,olizujeme se,zkusíme si chytit jazýček a mluvit
 • Cvičení s hudbou- M.Růžičková-Hlava ,ramena…,Ouky,kouky
 • Protažení celého těla-co umí naše tělo?Co umí ruce-tleskat,kroužit,zavírat a otvírat dlaň,ohýbat v loktech,mávat,hladit,co umí nohy-chodit,běhat,skákat,dřepy,co umí hlava-otáčet se,naklánět se…
 • Skok snožmo přes nízkou překážku,chůze po zúžené ploše,hrajeme si na opičky-chůze po švihadle,procvičení nožní klenby
 • Dechové cvičení-hrajeme si na gorily-sed na paty,narovnat záda,ruce do svícnu,dlaně v pěst,hluboký nádech,při výdechu se jemně boucháme do hrudní kosti a vydáváme zvuk ááááá.
 • Skládání obrázku lidské postavy ze 4 dílků
 • Individuální rozhovory s rodiči o sebeobsluze dětí
 • PH:“Kuba řekl“, „Dotýkaná
 • Obkreslování kamarádů na balicí papír,domalování,porovnávání velikosti
 • Seznámení s říkadlem : „Pět bratrů“ –na pojmenovávání jednotlivých prstů
 • Co je pro naše tělo důležité,aby bylo zdravé?-sport,hygiena,být na sebe opatrní,zdravě jíst…,co máš ty nejraději?
 • Seznámení s písničkou „Třesky ,plesky“
 • Malování postavy temperovými barvami,pokus o zachycení důležitých částí těla
 • Cvičíme s prstíky-tanec prstů,otvírání dlaně,tanec na palci…
 • Motivační cvičení s basničkami
 • Při pobytu venku zjišťujeme možnosti pohybu našeho těla-běh,poskoky,výskoky
 • Vycházka ke zdravotnímu středisku
Motivační básničky ke cvičení
Takhle cvičí levá ruka,takhle cvičí pravá ruka.
Takhle cvičí levá noha,takhle cvičí pravá noha.
Tak se kývá hlavička a tak roste travička.
Takhle leze brouček malý a takhle se sudy válí.

Kdo si dělá rozcvičku,ten je zdravý jako rybka,
Ten má dobrou kondičku,neskolí ho žádná chřipka.

Pět bratrů (Pojmenování prstů na ruce)
Bylo bratrů pět,spočítám je hned.
Sedí všichni spolu,u jednoho stolu.
Palec snídá bílou kávu,
Ukazovák marmeládu.
Prostředník rád chlebíček,
Prsteníček rohlíček.
Malík pochutná si zase, na párku a na klobáse.


PH: „Kuba řekl“  (zjednodušená verze)
Děti stojí v prostoru,učitelka může pomocí maňáska dětem sdělovat co řekl Kuba,děti se snaží vykonat zadání.Např.Kuba řekl,poskakuj ,skákej s nožkama u sebe….

PH:“Dotýkaná“
Děti běhají po prostoru a na zvukový signál se zastaví a učitelka zavolá např.“dotkni se kolene…,chyť se za uši,…zakryj si oči…,dělěj kruhy pažemi…děti se snaží vykonat daný pokyn

Písnička Třesky ,plesky
Kdo má ruce,tleskat musí,kdo neumí,ať to zkusí,
Kdo má ruce,tleskat musí,tlesky ,tlesky,tlesk.

Kdo má nohy,dupat musí,kdo neumí,ať to zkusí,
kdo má nohy,dupat musí,dupy,dupy,dup.

Kdo má zadek,vrtět musí,kdo neumí,ať to zkusí,
Kdo má zadek,vrtět musí,vrty,vrty,vrt

Paleček a jeho kamarádi (František Hrubín)
Mámo, usmaž kobližky!

Až mi dojdeš pro šišky,
Nemám už čím topit, synku,
dělej něco pro maminku!

V lese bum, bum, bum,
šiška jako dům,
za ní druhá, po ní třetí
z vysokého smrku letí
Paleček je dávno v lese,
sám však šišku neunese.

Jde okolo školáček
jménem Ukazováček.
Okoukne ji, pak se sehne,
ale šiškou ani nehne.

Zavoláme prostředníčka:
Prostředníčku, pomoz nám!
Chlapečkovi zrudla líčka:
Nadarmo se namáhám!

Zavoláme prsteníčka:
Prsteníčku, tak co ty?
Chlapečkovi zrudla líčka:
Šiška dělá drahoty.

Zavoláme na Malíčka:
Pojď, Malíčku, pomoz nám!

Malíček je chytrá hlava,
kamarádům rady dává:
Ty jdi sem a ty jdi tam,
čekejte až zavolám!
Tak teď! Hej rup! Už ji nesem...
Vracejí se domů lesem,
máma jim dá za šišku
cukrovanou kobližku.

28. 1. 2016

Sněhurka a sedm trpaslíků

Připravujeme se na výlet do Prostějova do divadla na pohádku „Sněhurka“
odkaz na ukázku představení
   • Seznámení s pohádkou: „Sněhurka a sedm trpaslíků“, DVD, CD
   • Soustředěný poslech četby z knihy: „Sněhurka“.
   • Seznámení s veršovanou pohádkou: „O Sněhurce“. 
   • Přednes veršované pohádky s pohybem.
   •  Prohlížení ilustrací k pohádce.
   • Pojmenování trpaslíků z pohádky o Sněhurce podle jejich vlastností.
   • Námětová hra s domečkem a figurkami z pohádky  Sněhurka.
   •  Cvičení s hudbou: "Hej hou a trpaslíci jdou". 
   • Překračování, přeskakování čáry a nízké překážeky: "Nešlápni trpaslíku na kytičku!"
   • Jóga: věž, strom, hvězdy, dům, zajíc, žába, mýchání..
   •  Hudebně pohybová hra s písničkou: „Sněhurka“.
   • Kreslení,  postavy: „Trpaslík“ - kontrola držení tužky.
   • Omalovánka: „Sněhurka a sedm trpaslíků“.
   • Pojmenování barev čepic trpaslíků. 
   • Přiřazování čepic stejných barev.
   • Nalepování barevných oblečků pro trpaslíky - počítání, pojmenování barev. 
   • Zdobení oblečků čárou a kruhem. 
   • Hry se stavebnicemi: postýlky trpaslíků, zámek z kostek,dřevěné stromy,korále.
   • Počítáme trpaslíky na prstech.
   • Dolepování chybějících částí pohádky. 
   • Poskládat obrázek k pohádce ze dvou , tří a čtyř částí.
   • Zaměřit se na úklid hraček.
   • Učíme se stlát postýlky, skládat,ukládat pyžama, skládat oblečení na hromádku.
   • Návštěva divadlov Prostějově, Těšínské divadlo: "Sněhurka a sedm trpaslíků."
O SněhurcePřišli domů trpaslíci, dívají se po světnici.
"Kdo mi ustlal postýlku, kdo mi vypral košilku,
kdo mi umyl misku, lžičku, kdo navařil polívčičku,
kdo nám tady uklidil ani smítko nevidím".
"Já Sněhurka, já to byla, já jsem v lese zabloudila".
"Máme doma pomocnici, uklidila ve světnici.
Tralala tralala, uvařila, vyprala".
"Vidím, že jste hajdaláci, naučím Vás tuhle práci".
"Tak se stele postýlka, tak se pere košilka,
tak se vaří, tak se smaží, tak se správně hospodaří.
Tas se jí a nedrobí, tak se myje nádobí,  tak se mete koštětem. Ať to nikdo nesplete"!
"Sněhurečko, moc a moc,  děkujem Ti za pomoc.
Líbí se nám v chaloupce. Teď už víme, co to chceů.
Potom zívli, jenom krátce, a už spali, ach tak sladce.
Za sedmero horami a sedmero řekami žil moudrý král s královnou. Měli spolu krásnou dcerku Sněhurku s pletí bílou jako sníh a vlasy černými jako eben. Po smrti hodné královny se však král znovu oženil. Pro Sněhurku nastaly zlé časy. Macecha se nedokázala smířit s tím, že je její nevlastní dcera krásnější než ona. V den, kdy to potvrdilo i kouzelné zrcadlo, se zlá královna rozhodla Sněhurku zabít. Pověřila tím myslivce, ten však krásnou dívku zabít nedokázal. Sněhurka utekla do temného lesa, kde se její spásou stalo sedm malým trpaslíků. Ti se o ni starali až do chvíle, kdy královna zjistila, že stále není nejkrásnější. Rozhodla se Sněhurku připravit o život sama. Pokusila se ji otrávit červeným jablkem. Je to však pohádka a otrávený kousek jablíčka vyklouzne z dívčina hrdla, když neopatrný trpaslík zakopne a skleněná rakev spadne na zem. Sněhurka se probudí v náručí krásného prince. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

23. 1. 2016

Za zvířátky do pohádky


·                  Motivace –pohádka „O rukavičce
·                  Povídání o zvířátkách žijících v lese-jaká zvířátka žijící v lese znáš? Čím se živí? Jak vypadají?čím se živí? Co dělají zvířátka v zimě?kdo se o zvířátka stará? Kde najdou jídlo?můžeme jim i my pomáhat v zimě?
·                  Četba pohádky,povídání o zvířátkách,které vystupují v pohádce.
·                  Poznávání zvířátek podle obrázku
·                  Prohlížení obrázkových knížek k tématu,omalovánky zvířátek
·                  PH:“Na ježka“,“Na zajíčka“,“Na medvěda“
·                  Cvičení s rukavičkou – rukavička jako pomůcka při cvičení-protažení celého těla
·                  Seznámení s prvky jógy pomocí básničky-pejsek,myška,medvěd,pavouk,žabka
·                  Procvičování základních barev –didakt.hra-chodím hledám…(chodím,hledám co mám znát,pojďte děti pomáhat,do všech koutů zajděte a např.žlutou rukavičku najděte)
·                  Procvičení základních barev-obrázek rukavičky,doplňování a skládání barevních pet víček podle předlohy
·                  Společná práce dětí-Obří rukavice-malujeme  domeček pro zvířátka z pohádky,použití pastelek,voskovek,volná kresba dětí
·                  Seznámení s básničkou“ Dvě veverky“
·                  Pozorujeme stopy zvířátek podle obrázku
·                  Seznámení s grafomotorickým listem-zdobíme rukavici
·                  Dramatizace pohádky O rukavičce,zapojení dětí do dramatizace motivací dramatizačních čepiček
·                  Výtvarné tvoření-Dědečkova ztracená rukavice-otisk barev,práce s lepidlem dolepení zvířátek schovaných v rukavici
·                  Artikulační procvičení ŠŠŠ-Liška ,šiška,pampeliška,zabloudila v lese myška,ten, ten,ten,vyvede ji z lesa ven
·                  Seznámení s písničkou „Medvědí trápení“
·                  Společné hry na zahradě MŠ,vycházky do okolí MŠ-dle počasí

Dvě veverky
Seděly dvě veverky na vysoké jedli,
chvilku něco chroupaly,chvilku něco jedly.
A když měly bříška plná,řekly si už dost,
houpaly se houpy,houpy,jen tak pro radost.


Pohádka o rukavičce
     Venku byla velká zima. Všichni lidé i zvířátka se snažili schovat se do míst, kde by bylo nejtepleji. Také jeden stařeček, který bydlel ve své malé chaloupce moc ven nechodil.přikládal dříví do kamen ,aby měl ve své chaloupce teplo.Jednou však zjistil.že mu dochází dříví. “Musím do lesa“,řekl si stařečekn.Aby mu nebylo zima, teple se oblékl, vzal si svetr, kalhoty, kožíšek, vysoké boty, na hlavu si dal beranici.  Na ruce si navlékl rukavice.
    Před chaloupkou na něj zaštěkal jeho pejsek Voříšek. Nechtěl si cestu do lesa nechat ujít a tak ho stařeček vzal s sebou. V lese leželo plno sněhu i stromy měly sněhovou peřinu. Všechno kolem bylo bílé.Stařečkovi dalo hodně práce, než dříví na sáně naložil. Začalo mu být zima, nejvíce mu mrzly ruce. Hledá rukavice, aby si je nasadil, ale co to? Jedna rukavice mu chybí!
„Že já jsem ji někde ztratil“,povídá dědeček a vydal se s Voříškem rukavici hledat.
    Zatím rukavička ležela v lese na sněhu. Brzy si jí všimla myška a protože jí bylo také zima, ráda by se v rukavici ohřála. Svým slabým hláskem se rukavičky zeptala: “Rukavičko,můžu se v tobě ohřát maličko?“Ale z rukavičky se nikdo neozval, myška vběhla dovnitř. Tam bylo panečku teploučko! 
     Za chvíli  přiskákal zajíček, kterého nejvíce studila ouška. “Tady se konečně zahřeju“,těšil se zajíček a zeptal se:“Rukavičko,kdo v tobě je?“ „Já,myška Hrabalka a kdo jsi ty?“ „Já jsem zajíček Poslíček,můžu se s tebou v rukavičce zahřát?“ „Ano,ano,volala myška a zajíček vlezl dovnitř.
     Lesem se coural i hladový vlček. Také rukavičku objevil! Rukavičko,můžu k tobě?“ „Kdo jsi?“ozvalo se z rukavičky. “Já jsem vlček Šedoboček“ .Z rukavičky se ozvalo:“ Já jsem myška Hrabalka, já zajíček Poslíček, pojď mezi nás“. A vlček vlezl dovnitř. 
     Lesem také poskakovala veverka,studily ji pacičky a když zahlédla rukavičku, zavolala: “Rukavičko,kdo je v tobě schovaný?“ Já jsem veverka Eliška, chtěla bych se ohřát, je mi strašná zima“. Zvířátka ji pozvala dál a za chvíli byla rukavička plná zvířátek.
     Hlad vyhnal z doupěte i lišku,která marně hledala něco k snědku a byla jí zima. Přišla k rukavičce:“Ta je krásná a jak v ní bude teploučko.“Rukavičko,kdo se v tobě ukrývá“?“Já myška Hrabalka,Já zajíček Poslíček,já vlček Šedoboček, já veverka Eliška,a kdo jsi ty? “Já jsem lištička Kmotřička a je mi velká zims.“ Z rukavice se ozvalo:“Tak pojď mezi nás“. 
     K rukavičce se také přiloudal medvěd a zabručel: “Rukavičko,prosím zahřej mě“ .Ale z rukavičky se ozvalo, je nás tu moc, já myška Hrabalka, já zajíček Poslíček, já vlček Šedoboček, já veverka Eliška, já lištička Kmotřička, kdo jsi ty? Už se sem sotva vejdeš!““Já jsem medvěd Všeckosned, prosím, pusťte mě aspoň na kousíček“.“Tak dobře ale opravdu jen na kousíček“.
      Rukavička byla už plná a zdálo se že za chvíli praskne….Ale tu se ozvalo“Haf,haf,haf“ To štěkal pejsek Voříšek, který našel dědečkovu rukavičku. Zvířátka se tak lekla až se všechna rozutekla. Stařeček byl hrozně rád, že Voříšek rukavici našel a za odměnu mu dal doma plnou mističku kostiček.


17. 1. 2016

Přišla opravdová zima II.·         Rozvíjení dovednosti a znalosti z oblasti znaků zimy.
·         Opakování a pojmenování znaků zimy:„Jak poznáš, že je zima?“- zima, mráz, sníh, led, vločka.
·         Rozhovor s dětmi u obrázků zimy – pojmenování činností, které v zimě můžeme provádět – sáňkování, bobování, lyžování, bruslení, koulování, stavění sněhuláka.
·         Cvičení s míčkem, s listem papíru – sněhem.
·         Hod horním obloukem: „Přehazovaná“ - koulování .
·         Motivační cvičení:“Sněhulák“, „Zima“- viz.zimní radovánky.
·         Jóga: strom, střecha, silnice,čepice,relaxace.
·         Pohybové hry: „Méďa“-Méďo vstávej už ty tak dlouho spíš, že se nestydíš!“
·         Modelování: „Válíme sněhové koule“.
·         Grafomotorické činnosti:“Sněhová koule“.
·         Vystřihování, nalepování: „Sněhová koule“.
·         Opakování říkadel a písniček o zimě.
·         Trhání, stříhání papírů do sklenice: Výroba sněhuláka.
·         Ověřování dovedností dětí  v I.pololetí š.r. : "Sněhuláci".
Porovnání, pojmy a vztahy - Malý x velký,  hodně x málo, všechny, krátký x dlouhý, úzký x široký, nízký x  vysoký, prázný x plný, stejně, vytváření dvojic, méně x více - výrazný rozdíl, menší x větší, kratší x delší, nižší x vyšší, některé, žádné , nic.
Třídění , tvoření skupin  - Podle druhu(jídlo, hračky),  podle barvy,  podle velikosti.
Řazení - Seředí tři prvky podle velikosti. Pojmenuje nejmenší a největší
Množství - Množství do dvou. Množství do tří. Množství do čtyř
Tvary -  kruh - čtverec
·         Sledování přírodních a povětrnostních jevů.
·         Pozorování vlastnosti sněhu a ledu, pokusy se sněhem a ledem.
·         Odhadnout některá nebezpečí v zimě a snažit se jim vyhnout - uklouznutí, nejíst sníh, omrznutí, nasazování rukavic, neházet sníh do obličeje, úmyslně neubližovat  dětem.

OPAKOVÁNÍ:
Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka,
děti si je chytají, koule z nich dělají, a takhle s nimi házejí.

První vločka, druhá, třetí z nebe na zem právě letí.
Jedna vedle druhé sedá, volné místo ještě hledá.
 
Na strom,  střechu, silnici, udělají čepici

Válím koule sem a tam, na velikou, malou dám,
a ke kouli nos, sedne si tam kos.

Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl, může za to.
Bum, sněhulák spad, budem počítat.
Jeden, dva, tři - tys to byl, tys h  špatně  postavil.

Sněží, sněží, mráz kolem běží. Zima je kočičce, hřbet se jí ježí.
Fouká, fouká, bílá je louka.Zima je pejskovi, ke kamnům kouká.