17. 10. 2020

Poznáváme naše tělo

 ·       Rozvoj a procvičování správné koordinace 

        Koordinace pohybů, rozvoj motoriky

·        Umět správně pojmenovat části lidského těla

·        Vytvářet pozitivní vztah k vlastnímu tělu

·        Prohlížení knih a encyklopedií o lidském těle

·        PH: „ na lepidlo, „ na sochy“, „na kopřivu“, „Kuba řekl“

·        Rozvoj koordinace pohybu- BUBLIFUK- práskání bublin pouze danou částí těla

·        Poznáváme jednotlivých částí těla, umíme je pojmenovat na obrázku  i na svém těle

·        Počítání v číselné řadě 1-5,počítáme a učíme se pojmenovat jednotlivé prsty

·        Cvičení s prsty na rukou- kroužení prstů, dotýkání palcem jednotlivých prstů..

·        Cvičíme jazýček-gymnastika jazyka –vystrkujeme špičku jazyka v pravém nebo levém koutku úst,hladíme jazykem horní a spodní zuby,olizujeme se,zkusíme si chytit jazýček a mluvit

·        Protažení celého těla-co umí naše tělo?Co umí ruce-tleskat,kroužit,zavírat a otvírat dlaň,ohýbat v loktech,mávat,hladit,co umí nohy-chodit,běhat,skákat,dělat dřepy,co umí hlava-otáčet se,naklánět se…

·        Cvičení s motivačními básničkami

·        Zjišťujeme možnosti pohybu našeho těla: Skok snožmo přes nízkou překážku,chůze po zúžené ploše,hrajeme si na opičky-chůze po švihadle,procvičení nožní klenby, výskoky, poskoky po jedné noze, poskoky snožmo…

·        Procvičení nožiček-houpání na špičkách a na patách- houpy hou, houpy hou, houpu já se na nohou,ploskou nohy válíme po zemi molitanový míček-koulím, koulím knedlíky, ty už budou veliký, zvedání míčku oběma chodidly ze země, zkoušíme kreslit nožkama

·        Dechové cvičení-hrajeme si na gorily-sed na paty,narovnat záda,ruce do svícnu,dlaně v pěst,hluboký nádech,při výdechu se jemně boucháme do hrudní kosti a vydáváme zvuk ááááá.

·        Naučit se vnímat svoje tělo- dýchání, tlukot srdíčka…

·        Komunitní kruh: Co je pro naše tělo důležité,aby bylo zdravé?-sport,hygiena,být na sebe opatrní,zdravě jíst…,co máš ty nejraději, které potraviny jsou pro tělo vhodné a nevhodné? Jak se staráme o zuby? Může něco zoubkům škodit? Co nám můžou způsobit bacily? Jak se dostanou do našeho těla? Jak poznáme že jsme nemocní? Můžeme chodit ven nebo do školky? Kdo nám s bacily pomůže?

·        Veselý a smutný zoubek- přiřazování obrázků zdravých a nezdravých potravin

·        Cvičení s hudbou- M.Růžičková-Hlava ,ramena…,Ouky,kouky, Do rytmu se hýbej..

·        Seznámení s písničkou „Třesky ,plesky“

·        Zkoušíme kreslit postavu- hlava, krk, tělo, ruce, nohy, prsty…

·        Procvičení jemné motoriky- lepení papírových čtverečků- zoubků do řady na šablonu pusinky

·        Jak vypadá bacil? Rozfoukávání barvy brčkem na papír

·        Skládání rozstříhaného obrázku ze 4 dílů

·        Při pobytu venku zjišťujeme možnosti pohybu našeho těla- běh, poskoky, výskoky, chůze

·        Vycházka ke zdravotnímu středisku

  

Motivační básničky ke cvičení

Takhle cvičí levá ruka,takhle cvičí pravá ruka.

Takhle cvičí levá noha,takhle cvičí pravá noha.

Tak se kývá hlavička a tak roste travička.

Takhle leze brouček malý a takhle se sudy válí.

 

Hlava, ramena

Hlava, ramena ,kolena, palce,

kolena, palce, kolena, palce.

Hlava, ramena ,kolena ,palce,

oči ,uši ,pusa, nos.

 PH: „Kuba řekl“  (zjednodušená verze)

Děti stojí v prostoru,učitelka může pomocí maňáska dětem sdělovat co řekl Kuba,děti se snaží vykonat zadání.Např.Kuba řekl,poskakuj ,skákej s nožkama u sebe….

PH:“Dotýkaná“

Děti běhají po prostoru a na zvukový signál se zastaví a učitelka zavolá např.“dotkni se kolene…,chyť se za uši,…zakryj si oči…,dělěj kruhy pažemi…děti se snaží vykonat daný pokyn

 

Písnička Třesky ,plesky

Kdo má ruce,tleskat musí,kdo neumí,ať to zkusí,

Kdo má ruce,tleskat musí,tlesky ,tlesky,tlesk.

Kdo má hlavu, kývat musí, kdo neumí, ať to zkusí,

Kdo má hlavu, kývat musí, vpravo, vlevo, teď.

 Kdo má nohy,dupat musí,kdo neumí,ať to zkusí,

kdo má nohy,dupat musí,dupy,dupy,dup.

 Kdo má zadek,vrtět musí,kdo neumí,ať to zkusí,

Kdo má zadek,vrtět musí,vrty,vrty,vrt

 Prsty na rukou

Mám tady pět prstíčků, umím o nich básničku

 Nejmenší je malíček - to není žádný cvalíček.

 Vedle něj je prsteníček - na ten patří prstýnek, co má pěkný kamínek. 

Uprostřed mám prostředníčka - ten je dlouhý jako tyčka.

 Vedle něj je ukazovák - ukazuje tytyty, když je něco rozbitý (zahrozíme prstem) 

A poslední chlapeček jmenuje se paleček - ten se drží trochu stranou.

 To je všechno - nashledanou. (a zamáváme ručičkou)

 

9. 10. 2020

Navštívíme rybičky vodníka Ploutvičky

Berušky a Berušáci, ve školce na Vás bude v pondělí čekat vodník Ploutvička.Uděláme si s ním zelený vodnický den.Podívejte se s maminkou jestli máte doma nějaké zelené tričko jako má vodník kabátek, uděláte mu velikou radost.Hezký víkend.
·         Vycházka k rybníkům, pozorování živočichů, naslouchání zvuků přírody, pozorování živočichů a pojmenování, krmení kachen.

·         Návštěva dětí na sádkách u tovačovských rybníků a seznámení a rozhovor s panem porybným Jiřím Zahradníčkem.

·        Návštěva vodníka Ploutvičky v mš a rozhovor s dětmi o dění u rybníka a nutnosti ochrany životního prostředí pro ryby a další.

·         Seznámení dětí s živočichy žijícími u rybníků, řek a potoků. Poznávání podle obrázků-žába, čáp, ryby, rak, rákosí, vrba, labutě, kachny…Děti vkládají do kruhu z lana  - žijící ve vodě a u vody.

·         Pracovní činn. na úvod: „Ryba z ponožky plněné obilím“ -využití  při cvičení a relaxaci.

·         Námětové hry: „Chytání rybiček na udici“.

·         Počítání ulovených rybiček a přiřazování stejných druhů.

·         Puzzle: „Skládání rozstříhaných obrázků k tématu“.

·         Cvičení - rušná část: chůze se zvedáním kolen-čáp, běh - hejno ptáků, chůze v dřepu- kachny, lezení pozpátku -rak, poskoky v dřepu - žáby.

·         Cvičení jógy: seznámení a procvičení cviků: slunce, vlny, čáp, žába, ryba, labuť, loď.

·         Relaxační cvičení s kamínky ve dvojicích a masáže kameny.

·         Cvičení s míčky s procvičení hodu horním obloukem nebo házení kamínků do vody.

·         Pohybové hry: „Na rybičky“, „Na vodníka a rybičky“.

·         Rozpočítadlo: „Hastrmane, tatrmane…

·         Seznámení s říkadly k tématu, nácvik, cvičení s říkadly a využití při hrách.

·         Opakování písní: “Holka modrooká“, „Žabička zelená“.

·         Poslech, pohybové aktivity a nácvik písně P. Nováka:  „Čáp a žáby“.

·         Seznámení a nácvik básně: „Plave ryba v rybníce“.

·         Seznámení s pohádkou „O zlaté rybce“.

·         Hádanky: „Zvířata u rybníka“.

·         Sluchové hry: odvrácené děti poznají podle zvuku vodu, kachnu, žábu, klíče, papír.

·         Procvičení mimiky obličeje: Vodník Ploutvička se zlobí, je spokojený, veselý…..

·         Gymnastika mluvidel:   žába - nafukování tváře, ryba - špulení rtů..

·         Kreslení postavy na keramický hrníček  fixami na keramiku: „vodníka Ploutvička“.

·         Grafomotorické cvičení: uvolnění ruky - kruhy a vlny na vodě, zvířata - jednotašky.

·         Labyrint: „Žába hledá správnou cestu“.

·         Hledej stín: „Čáp“.

·         Omalovánky k tématu.

·         Výtvarných technika - vosk, vod. barvy, otisky šupin: „Rybičky, vodníka Ploutvičky“.

·         Malování kamínků: „Zlatá rybka“.

·         Rozvoj jemné motoriky: „Zdobení, omotávání rybičky vlnou – šupiny“

·         Výlet za vodníkem Ploutvičkou kolem tovačovských rybníků s plněním úkolů.

 

Pohybové hry:

Na rybičky

Já jsem rybář, kdo je víc? Nechytil jsem včera nic!

Dnes si chytnu rybičku, bez udic a bez háčku.

Rybičky, domů!“

Pomůcky barevné kruhy, každé dítě stojí v 1 kruhu=rybníku, za doprovodu říkanky rybář hladí děti a ty se za ním řadí jako chycené, po chvíli rybář zvolá: ….

 

Na vodníka a rybičky

Já jsem malý vodníček, kolik chytnu rybiček?
1, 2, 3, 4, 5, mám vás, rybky, hned.

Určíme 1 vodníka, který přeříkává říkanku, na slovo HNED začne chytat rybičky,chycená rybička se stává vodníkem

 

Rozpočitadlo

Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben,

budeme ti bubnovati, až polezeš z vody ven.

 

Říkadla

Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě.

Na jaký, na jaký, na zelený strakatý

 

Žába leze do bezu, já tam za ní polezu.

Kudy ona, tudy já, až ji chytím bude má.

 

Plave rybka po rybníčku, nemá žádnou pokladničku.

Kam peníze ukládá? Na bříško a na záda.

 

Báseň k recitaci a cvičení

Plave rybka v rybníce                              - běh v prostoru s plaveckými pohyby,

penízků má tisíce.

Dívá se, jak slunce svítí,

zachce se jí za ním jíti.

Vyskočila do vzduchu,                              - výskok,

šups, a už je na suchu!                             - leh vzadu, připažit,

Volá rybka: " Lidičky,                                - úklony trupu vlevo a vpravo,

dejte trochu vodičky!"

Mrská sebou vlevo, vpravo,

na suchu jí není zdrávo.

Mrská sebou napřed, nazad,                  - střídavě leh vznesmo a sed do předklonu,

jako když chce chybu smazat.

NAkonec té nehody,                                 - leh vzadu, přednožit, hmity nohama,

spadla zase do vody.                               - skok do stoje.

 

Písničky

Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.

V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam.

Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.

V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam.

 

Žabička zelená, z jara celá blažená, žabička zelená, z jara celá blažená.

Vypere si košiličku, usuší ji na sluníčku.

Kvaky kvak, kvaky kvak,  je to pravda, je to tak.

 

Rybička maličká, po Dunaji plave, chytil ji šohajek, u samého kraje.

Pusť mě zas, šohajku, do té čisté vody, jsem ještě maličká, dopřej mi svobody

5. 10. 2020

Počasí je na draka

 

·         Upevňování vztahů mezi dětmi, prohlubování kamarádství, umět si hrát spolu

·         Rozvíjet komunikaci mezi dětmi, umět se domluvit, pomáhat si, půjčit si hračku, přizpůsobit se větší skupině při činnostech

·         Používání slovíček děkuji x prosím, dobrý den x nashledanou, promiň

·         Poslech pohádky: Krtek a sluníčko

·         Učíme se pojmenovat jednotlivá roční období, přiřazování správných obrázků k danému období

·         Učíme se pojmenovat dny v týdnu

·         Prohlubování znalostí o ročním období PODZIM-změny v přírodě, počasí, oblékání, činnosti

·         Jaké může být počasí? Seznámení s pojmy slunečno, oblačno, déšť , vítr, bouřka…

·         Kalendář počasí- každodenní přiřazování obrázků

·         Hry u stolečků- skládání puzzle, prohlížení časopisů, plnění jednoduchých labyrintů, konstruktivní stavebnice- lego, seva, mozaiky,domino, navlékání korálků

·         Omalovánky s podzimní tématikou

·         Hry na koberci- koleje, cesty, farma, dřevěné kostky

·         PH: „ Dráček ztratil mašličku“, „ Na dračí ocásky“, „ Všichni domů“

·         Motivační básničky při cvičení- dešťové kapičky, vítr

·         Tancujeme s Culinkou- Dráček

·         Seznámení s písní :  Vyletěl si pyšný drak, Prší, prší- s pohybem

·         Skáčeme přes kaluže- nácvik skoku snožmo

·         Kouzlení s pěnou na holení -Deštník- dotvoření prstovými barvami

·         Dráček- malování temperovými barvami,lepení mašliček na provázek

·         Ztvárňujeme déšť- pomocí písničky Prší, prší

·         Projektový den- Vitamíny prospěšné pro naše zdraví

·         Cvičení s padákem- vánek, větřík,vítr, vichr

·         Dechové cvičení- ovládání dechu, postupné vydechování  vzduchu

·         Uvolňování zápěstí pro nácvik grafomotorického cvičení déšť, pomocí básničky, grafomotorický list- déšť

·         Vycházky do okolí MŠ, pozorujeme vodu kolem nás-kaluže,rybníky

·         Nácvik hlásky Ž- básnička kaluže

 

 Procvičení hlásky Ž

Už, už, už,umím skákat přes kaluž.

Ten, kdo vidí louži, přeskočit ji touží.

Už,už,už, i já skáču přes kaluž.

Motivační básničky

Drak

Chyť si draka za  provázek        ( ruce nad hlavu)

Vyskoč nebo uletí.                      ( pobíháme po prostoru)

Zatočí se nad střechami,           ( točíme se kolem osy)

Pak zamává na děti.                     (máváme rukama)

 Dešťové kapičky

Dešťové kapičky

Dostaly nožičky.

Běhaly po plechu,

Dělaly neplechu.

Vítr

Vítr fouká ze strání, všechny větve naklání.

Pohrává si s listím stromů, utíkejme rychle domů

 

Prší

Prší ,prší, jen se leje, venku zůstat nemůžeme.

Schováme se pod okap, tam to kape kapy, kap.

Draci

Podívejte, milé děti,                 ( záklon hlavy a trupu)

co tam na obloze tiše letí.            (natáhneme ruce vzhůru)

Je to papírový drak,                  ( stoj rozkročný,vzpažit)

vyletěl až do oblak.                  (stoj rozkročný, úklon na jednu stranu)

Létá si tam mezi mraky,           (stoj rozkročný, úklon na druhou stranu)

zamávejte na něj taky.             ( máváme rukama)

 

Písnička s pohybem

Ťuky, ťuky, zaťukáme,legraci si uděláme,    ( děti ťukají prstem do dlaně)

pochodujem dokola, kdo může , ať zavolá.   ( chůze po kruhu)

Haló, Haló                                                            ( voláme dovnitř kruhu)

Teď hlavičkou zakýváme   ,                               ( kýveme hlavou)

nožičkama zadupáme,                                         ( dupeme)

pak si všichni sedneme ,                                     ( sedneme do kruhu)

ruce vzhůru zvedneme.

 Vyletěl si pyšný drak

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak.

Z vysoka se dívá na svět, strašil by a neví jak,

z vysoka se dívá na svět, strašil by a neví jak.

 

Rozhlíží se do všech stran, potom spatří hejno vran.

Ale vrány se mu smály, že je ještě malý pán,

ale vrány se mu smály, že je ještě malý pán.