.

.

13. 3. 2019

Poslové jara
·        Upevňovat u dětí kladný vztah k přírodě- nelámat stromy, keře, našlapat po kytičkách, nazabíjet broučky
·        Práce na IT s programem Březen, procvičení pojmů nahoře x dole, vpravo x vlevo, vepředu x vzadu
·        Komunitní kruh: povídání o jaru, co všechno k jaru patří, zvířata, počasí, ptáci, květiny, příroda.. co může člověk udělat na jaře pro přírodu, jak se chystáme na jaro na zahrádce, komu říkáme posel jara, kdo z ptáků se na jaře vrací?…
·        Motivační cvičení s básničkami- květinka, sluníčko, jarní budíček
·        Logopedická chvilka- zvuky zvířátek probouzejících se na jaře- včelka, moucha, cvrček, had, čmelák, taktor,  auto, motorka, pila.
·        Procvičení hlásky Č- míč
·        Seznámení s básní Sluníčko, opakování básničky Jarní
·        Jarní pořekadla a pranostiky
·        Klíč k jaru- malování tuší na téma- co patří k jaru
·        Výroba jarní víly…
·        Veselé jarní sluníčko- lepení barevných proužků
·        Cvičení na překážkové dráze- procvičení kotoulu, přeskoky, podlézání, poskoky, chůze po zvýšené a zúžené ploše
·        Seznámení s písní : Voláme jaro
·        Jarní říkadlo- Zimo, Zimo…, Přišlo jaro do vsi.., Hřej slunečko hřej....
·        Cvičení s hudbou: Seznámení s hudbou Štístko a Poupěnka.
·        PH: Na mrazík a sluníčko, Čáp ztratil čepičku, Zlatá brána
·        HPH: hřej slunéčko, hřej, Na zahrádce
·        Umíme poznat a pojmenovat první jarní květiny
·        Grafomotorické cviky-květina jedním tahem, motýlek a berušky, kličky smyčky,  držení tužky. Malování, kreslení , vystřihování, nalepování  jarních květin.
·        Pracovní listy- obtáhni pruhy duhy a správně je vybarvi
·        Orientace v početní řadě- 1-10 počítáme květiny na záhonech
·        Při procházkách po Tovačově a jeho okolí sledujeme změny v přírodě na jaře, práci na poli a na zahrádkách, hledáme první posly jara
Jarní pranostiky
·         Kolik je v březnu mlh, tolik je v květnu mrazů.
·         Na svatého Řehoře plave led do moře a čáp letí od moře, vlaštovka přes moře, žába hubu otevře.
·         Na svatého Řehoře každý sedlák lenoch, který neoře.
·         Kukačka, která v březnu kuká, čáp, který tluká, a divoké kachny na příletu oznamují teplé jaro.
·         Je-li v březnu dešťů mnoho, neúroda je pak z toho.
·         Nikdy neodhazuj šat, dokud není konec května.
·         Březen - na pec si vlezem, duben - ještě tam budem, máj - zalezem dál.
·         Když šlápneš na devět sedmikrásek najednou, přišlo jaro.
·         Návrat jiřičky ohlašuje návrat letních bouřek.

Motivační a relaxační cvičení-Jak roste květinka
Maličká semínka pod zemí spí,……………leh na zádech
Pod sněhovou peřinou zima je nevzbudí
A tak tam čekají, pod zemí odpočívají.

Když jarní sluníčko prstíkem zaťuká……….uč. zaťuká
Semínko se probudí, velkou chuť vyrůst má………děti přejdou do kleku

Z malého klíčku budou růst kořínky,….ruce podél těla, prsty od sebe jako kořeny
Bude ze mne kytička nebo strom malinký?

Zelené lístky už raší nad zemí….  ruce pomalu nad hlavu
To je nádherné jarní probuzení!..........  velké kruhy před tělem

Kytičky otáčejí za sluníčkem hlavy…….klek, otáčení hlavy na P str. a na L str.
A když slunce dobře hřeje ,rostou bez námahy….

Dešťík je zalévá…….děti již stojí
Vítr je kolébá…..prsty naznačují déšť , poté úklony do stran.
Jarní hádanky                                                              Sluníčko
Malá kytka                                                                                      Sluníčko si češe vlasy,
celá bledá                                                                                        v zahrádkách je plno krásy.
ze sněhu ven cestu hledá.                                                            Všude kvetou jarní kvítka,
Při teplotě na nule                                                                         ty má ráda každá včelka.
rozkvétají…….                                                                                  Včelka sedá k petrklíčí,
                                                                                                           semínka už v zemi klíčí.

Na nevelkém stonečku
spousta žlutých zvonečků
Každý znich má k
jaru klíč
Copak je to? ............

Každý na to kouká, civí.
Na jaře se dějí divy ,
rozkvete vždy jeden pán.
Víte který? ......

Trojdílná sukýnka
bílá a malinká, nosí ji panenka,
má jméno ............

Hřeje, co mu síly stačí, kytičky to těší,
směje se na kluky ptačí, na auta i pěší-

Žížaly mu nevěří, venku chodí bos,
pěkný hlásek, černé peří, oranžový nos.


HPH na zahrádce
Na zahrádce roste kvítí, pěknou barvu má.
Povězte mi milé děti , jaké jméno má?
(hra pro opakování názvů jarních květin)


Píseň  Voláme jaro                                                                        Hláska Č
Pojďme děti, pojďme spolu,                                                       Žlutý,žlutý míč,                                                                               
Vyženeme zimu z domu.                                                              Poskakuje pryč.
Zavoláme na jaro,                                                                         skáče jako vajíčko,
Aby se už chystalo.                                                                        Je to žluté sluníčko.
                                                                                                          Žlutý, žlutý, míč
Zimo- tys tu dlouho byla,                                                             poskakuje pryč.
Sněhu, mrazu nadělila.
Sněhuláci roztáli,
Jaro někde zahálí.

Vzduch je z jara trochu jiný
Lístečky se klubou z hlíny.
Větřík nám den provoní,
Jako loni, předloni

4. 2. 2019

Hrajeme si na školu

     Námětová hra: „Hrajeme si na školu„. Procvičení pojmů v souvislostí se školou- škola, třída, učitel, ředitel, školník,uklizečka, kuchařka, tabule, lavice, křídaškolní potřeby , na co těším, netěším-sešit, učebnice pouzdro, pravítko, hodina, přestávka, školní jídelna, školní družina, hudební škola, čtení, psaní matematika, český jazyk, anglický, německý, tělocvik, hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní…….
·         Didaktická hra: „Až půjdu do školy, vezmu sebou …“.
·         Anketa: Proč půjdeme do ZŠ? Čím se liší MŠ od ZŠ?
·         Vzpomeneme si s dětmi na naše starší  kamarády v první třídě , zkusíme je vyjmenovat a spočítat.. U  Berušek  budou mít děti  6 roků a půjdou k zápisu  do ZŠ.
·         Objasním dětem, co je to vlastně ten zápis.
·         Co dělají děti doma, v MŠ a co je čeká v ZŠ. Popisujeme rozdíly chování.
·         Vycházka k základní škole, družině, školní jídelně, ZUŠ.
·         Najít cestu v jednoduchých labyrintech.
·         Popis cesty do školy z místa bydliště. poznáváme různé cesty do školy. Jak a kde dbáme na bezpečné přecházení.
·         Hrajeme si na zápis. Opakování okruhů: -jméno, příjmení,věk ,adresa, jména a zaměstnání rodičů a sourozenců,-dopravní prostředky, roční doby-barvy-dny v týdnu-geometrické tvary-ovoce,zeleninu– květiny –stromy listnaté, jehličnaté- zvířata domácí a volně žijící, exotická- počítání do 10…
·         Opakování písní k zápisu : .
·         Opakování básní k zápisu.
·         Poznávání  některých  písmen a číslic.
·         Správné  vyslovování  všech  hlásek.
·         Opakování logopedických říkadel. Nácvik říkanky a procvičení R.- Vrána nese novinu....
·         Sluchově vnímat hlásku na začátku a na konci slova.
·         Vytleskávání slov na slabiky – krátké- dlouhé – zdrobnělé (např. čo-ko-lá-da, má-ma, pes)
·         Rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …zdrobněliny
·         Rozlišit levou a pravou stranu
·         Rozlišit více, méně, stejně
·         Určit polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
·         Orientovat se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo...)
·         Popsat obrázek, mluvit celou větou.
·         Pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc.
·         Vnímat a provádět pokyny.
·         Vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup.
·         Vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit.
·         Poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět.
·         Neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada.
·         Malování: „Základní škola“.
·         Kreslení postavy: „Naše paní učitelka“…..
·         Grafomotorická cvičení: správné držení tužky, napodobení předepsaných tvarů, písmena, čísla, své jméno,.
·         Test grafických dovedností – napodobení psaného textu.
·         Vystřihování po čáře předkreslených geometrických tvarů-skládat postavu a nalepit: 
·         Zdokonalování v sebeobslužných činnostech – samostatné oblékání,obouvání,zavazování tkaniček,šály,zapínání zipů,knoflíků., sám se  najíst, dodržovat hygienu,používat kapesník, ukládat si samostatně osobní věci a starat se oně.
·         Zvyšování nároků na pohybové dovednosti dětí: dlouhé ,krátké vysoké kroky, skoky, lezení, plížení, plazení, hod do dálky, kotoul přes překážku, skok přes kozu.
·         Závody v běhu, hodu, skoku, jízda na lyžích na koberci, chůze po papírech, chůze s předmětem na hlavě.
·         Opakování ročních období- znaků, názvů měsíců dramatizací operetky:“Dvanáct měsíců“.
·         Pohybové hry:„Na mráz“.“1,2,3,4“, „Na zvonění“, „Hledání tvarů“, "Čáp ztratil čepičku".
·         Jógová cvičení: „Rukavička“ pohádka.
·         Opakování tanečků: „Škola tancování“ - Cibulenka, Nanynka, Pásla ovečky, Šel zahradník, Kalamajka, Když jsem chodil , Měla babka…  
·         Procvičení jemné motoriky: mozaiky,navlékání korálků aj.
·         Hrát jednoduché hry (pexeso, domino, člověče nezlob se, Smolíček, Duble…)
·         Skládat puzzle, jednoduché stavebnice i podle plánů, třídění tvarů, úklid na správné místo.
·         Přiřazování slov začínajících na stejné písmeno na obrázcích.
·         Soustředěný poslech četby na pokračování:A. Lingrenová: „Děti z Bullerbynu“- rozhovor.
·         Ilustrační kresba k příběhům z knihy čtené na pokračování.
·         Samostatné řešení úkolů na pracovních listech – přiřazování, početní řada.
·         Hry na zrakové vnímání – vyhledej stejné,rozdílné tvary ,barvy,materiály.
·         Hry na pojmenování těla – „Ouky, kouky“, „Hlava ,ramena“, „ Dáme ruku sem“, „ Pravá,levá“,  „ Kdo jsi kamarád „.
·         Porovnáváme rozdílné výšky a délky– výška kamaráda,stavba věže,délka hada.
·         Navazovat kontakty s dospělými, souvislá komunikace s dospělými (při komunikaci nekřičet, dívat se do čí, odpovídat klidně).
·         Příprava dárků pro děti do ZŠ na návštěvu 1.třídy .
·         Prohlížení encyklopedií, získávání informací z různých oborů
·         Příprava dětí k zápisu do první třídy. Posilujeme důvěru ve vlastní osobu. Podpora a povzbuzení pro citové a méně podnětné děti. Příkladné kladné chování a jednání kamarádů ve třídě vyzvednout a ocenit, záporné chování naopak  potlačovat.
·         Opakování písní:Grónská zem, Měsíce.

Proč bychom se školy báli, nejsme žádní peciváli
Máme přece bystrou hlavu k učení i pro zábavu,
přerosteme táty, mámy, počítejte brzo s námi.

Až půjdu do školy, tam do té velké,
budu mít aktovku do ní se vejde: pouzdro, sešity, knihy a barvičky,
v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.
Ve třídě každý své místo má. Těším se až budu žák první A.

Hádanka: Který pták má na konci abecedu./vrabec/
                  Kolik udělá vrabec kroků za sto roků./žádný/
                  Plná škola dětí a neví kudy ven./makovice/

Říkání: Sklo prasklo. Prut plul po proudu. Vlky plky. Pan kaplan kapli plakal.
              Kup tu Kubo tu kupu hub. Piksla sklapla. Sčeš si vlasy z čela. V naší peci myši piští.

Povídáme si o škole: Kde je v Tovačově škola? Kde má vchod? Co je to tříde, šatna, WC, sborovna, ředitelna, kabinet, jídelna, tělocvična, družina a jaké mají vybavení? Kdo je to učitel, ředitel, školník, uklizečka, kuchařka, vychovatelka? Co je to začátek vyučování, hodina, zvonění? Přestávka, svačina,konec vyučování? Co se dělá o přestávce? Spí se v družině? Co uděláš ve vyučování, když chceš něco říct? Můžeš odejít ze třídy?Kolikrát za rok je vysvědčení? Jak dlouhé jsou prázdniny?

Na co se mě možná zeptají u zápisu v ZŠ: Jak se jmenuji, jaká je moje adresa, jak se jmenují moji rodiče a kde pracují. Ukáži jak umím nakreslit postavu.  Ukáži , jak umím poznávat barvy. Jestli znám číselnou řadu do šesti. Umím pojmenovat geometrické tvary. Znám roční období.Dny v týdnu. Znám zvířata domácí i volně žijící. Znám druhy ovoce a zeleniny, květiny a stromy. Dopravní prostředky. Rozeznám počáteční písmena ve slově. Znám části lidského těla. Umím pojmenovat nábytek, hudební nástroje. Připravím si básničku nebo písničku.

Co umím: Správně vyslovuji všechny hlásky. Vyřídím jednoduchý vzkaz a udělám malý nákup. Umím pozdravit, poprosit, poděkovat. Poslouchám pozorně pohádky a jednoduše vyprávím jejich obsah. Umím pracovat samostatně i ve skupině dětí. Držím správně tužku mezi palcem a ukazovákem. Umím vystřihovat jednoduché tvary. Vydržím sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a dokážu práci dokončit. Umím se samostatně obléknou, nachystám si věci podle pokynů dospělého, dodržuji hygienu, jím příborem.Snažím se sám, nečekám, až mi ostatní pomůžo

28. 1. 2019

Čím budu, až budu velký


 • Povídání o různém povolání nad obrázky, umíme pojmenovat různé druhy   povolání.
 • Vím, kde pracuje máma s tátou, co vykonávají za práci.
 • Námětové hry: na kuchaře, na lékaře , na prodavače, na zedníky.
 • Společenské hry u stolečků- pexeso, kloboučku hop, domino.
 • Prohlížení obrázkových knih.
 • PH: „na kuchaře“, „ na kominíky“ , „na sochy“.
 • Motivační pohádka: „ O kohoutkovi a slepičce“.
 • Básničky o povolání, o profesích.
 • Pošťák- malování , lepení, psaní dopisu.
 • Komunitní kruh: Proč lidé chodí do práce? Co se dá v práci získat? Mají všichni stejnou práci? Co by se stalo, kdyby nikdo nechodil do práce? Co znamená přísloví- bez práce nejsou koláče.
 • Hrajeme si na  cukráře- výroba bonbónu, spolupráce ve dvojcích, obalování, zavazování uzlíků.
 • Hrajeme si na švadlenky a krejčí- vystřihování šablony oblečení a lepebí nastříhané látky.
 • Logopedické hrátky- hláska C, Š.
 • Hrajeme si na umělecké malíře- namáčení nitě do tuše, vytváření obrazc.
 • Hrajeme si na číšníky- rozvoj jemné motoriky – manipulace s předmě.
 • Práce na Interaktivní tabuli- program Čím budu.
 • Grafomotorické listy- domaluj kominíkovi žebřík- vodorovné čáry, domaluj zoubky na hřebenu- svislé čáry, zdobíme dort-obloučky, kruhy, klikyháky.
 • Hledáme povolání v písničkách- Kalamajka, jede, jede, poštovský panáček, šel zahradník, pec nám spadla, skákal pes, já do lesa nepojedu…
 • Kresba na téma- čím bych chtěl být, až vyrostu.
 • Přiřazování obrázků- co všechno lidé ke své profesi potřebují.
 • Seznámení s básní k PH- Sochy.
 • Hádanky o profesích.
 • Vycházky po Tovačově, do obchodů, sledujeme práci v obchodě, zkoušíme nakupovat.

Hláska C
Byl jeden švec, měl divnou věc:
velikou pec, na peci klec.
V té kleci slepici, sypal jí pšenici.
Každý den z klece vypadlo vejce.

Na ulici byly cihly, u těch cihel zedníci.
Pokládali cihlu k cihle, na ně maltu po lžíci.
Postavili z cihel domy a v těch domech světnice,
tam, kde byly jenom cihly, je teď celá ulice.

Hláska Š
Šiju, šiju košilku, ušiju ji za chvilku.
Pak ušiju kabátek naší Dáši na svátek.
A co ještě? Plášť do deště.


Procvičení prstů na ruce před grafomotorikou

Pekař peče,housky,
uždibuje kousky.
Pekařka mu pomáhá,

uždibují oba dva.Báseň k PH – Na sochy
V jedné zemi moudrý král, všem lenochům přikázal.
„ Budete mít na práci, dělat sochy v paláci“
Měli z toho legraci.“ Copak je to za práci“
Chvíli stáli bez hnutí, někoho to kýchat nutí.
Někoho zas na tváří, štípou mouchy, komáři.
Někoho zas svědí hlava, je to práce namáhavá.
Král okřikl lenochy: „ copak jste to za sochy,
Už jste se mi pohnuli, stůjte jako ze žuly!“
„ Pane králi, dělat sochy není ani pro lenochy.
Máme žízeň , máme hlad, půjdem radši pracovat.“