.

.

7. 5. 2016

Broučkiáda

 • „Patříme na louku - pojmenování květin, brouků, hledáme včely“.
 • Probouzet zájem dítěte o knihy, zaměření - květiny, broučci, včely.
 • Nácvik básně: "Mraveneček", „Brouk a beruška“, "Včelka".
 • Četba na pokračování: "Berušky".
 • Řešení hádanek.
 • Číselná řada  – počítání počtu puntíků na křídlech berušky, porovnávání brouků dle velikostí, dle vlastností, vytváření skupin dle určitých pravidel.
 • Ph: „Berušky honem domů“, „Na kopřivu“.
 • Motivační cvičení: "Broučci".
 • Grafomotorika: „Beruška na houpačce“.
 • Zvládání sebeobsluhy, hygienických návyků, správném stolování, dodržování pravidel.
 • Objevovat vůni květin:“Které květiny voní a jak je vůně květin příjemná.“
 • Učit se řešit problémy a konflikty slovem, samostatně hledat řešení při sporech dětí.
 • Malování: “Moje motýlí křídla“.
 • Omalovánka, vystřihovánka: „Motýlí louka“. 
 • Kolektivní práce - modelování: „Motýlí Louka, šneci“.
 • Včelí úly: vystřihování nalepování, srovnání velikostí - protiklady.
 • Nácvik písně: "Včelka a motýl" - zpěv písničky - bzzzzzzzz.
 • Písně o květinách: Sluníčko, Na tom pražskym,Seděla beruška.
 • Osvojit si základní poznatky o přírodě  jak na zahradě, na vycházce, u rybníka, v zámeckém parku, na hrázi – pozorování brouků, květin  okem i lupou..
 • Vést děti k tomu, aby přírodu neničily, neubližovaly žijícím tvorům a rostlinám.
 • Stavíme domečky pro broučky z přírodnin.
 • Návštěva pana včelaře v mš: Poznávat význam včel, proč mají význam pro úrodu i pro květy. Kde žijía proč jechráníme? Jak nám může včelička ublížit a jak se máme chovat v její blízkosti.  "Pilný jako včela".

Motivační cvičení
Kdo tu bydlí na paloučku, kdo tu spinká, hejno broučků
Jeden drží malou lžičku, míchá, míchá polívčičku.
Jeden čte, a druhý spinká, na postýlce u okýnka.
Vstávej, vstávej, broučku milý, broučkové už dávno vstali,
honem vyskoč z postele, přišli k tobě přátelé.
Sláva, sláva, brouček vstává, jedním, druhým křídlem mává,
poskakuje v ranní rose, koupe sobě nožky bosé.
A jak už si dávno zvyk, cvičí ranní tělocvik.
Řeže dříví na polínka, rovná si je u okýnka,
potom pere, máchá, věší  prádlo,
kapesníčky, prostěradlo.
Prší, prší, jen to stříká, honem prádlo do košíka!
Ještě dříví nanosíme, zamknem dveře, a až spíme.
To se nám to dobře spinká, vítr fouká do okýnka
a já brouček v peřince, přitulím se k mamince.
NECHME JE TU TIŠE SPÁT, ODEJDEME PO ŠPIČKÁCH.!!!

Písnička :Včelka 
Na zahrádce pod jabloní,motýlek tam včelku honí, 
hned, hned, hned, dej mi včelko med, 
hned hned, hned, dej mi včelko med. 
Včelička se na něj zlobí, že ji křidélka už bolí, 
hned, hned, hned, pryč motýlku leť, 
hned, hned, hned, pryč motýlku leť. 
Do úlu už včelky letí,musím také pospíchati, 
hned, hned, hned, taky domů leť, 
hned, hned, hned, taky domů leť.

Říkadla:
Kulhal brouk, přes palouk,
beruška ho potkala, pozdravení nedala.
„Jaké to máš vychování, žes nedala pozdravení“.
„Dobrý den“. „Dobrý den, tak a už jsem spokojen“.

Mravenečku maličký, kam tě nesou nožičky,
„Ach mám tolik práce děti, než posbírám všechno smetí,
nemám čas tu s vámi stát, musím dále pospíchat.
Vy též milí kamarádi, pracujte vždy pilně rádi.“
  
Včelka létá sem a tam, od fialky k růžičkám, 
od růžiček v bílý květ, všude sbírá sladký med.

O včelce
Za devatero horami a devatero řekami, na rozkvetlé louce plné voňavých květin stál krásný dřevěný úl. Bydlela tu velká včelí rodina. Byla zde královna, která se starala o narození nových včeliček, o to, aby se v úlu měli všichni rádi a aby každý řádně dělal svoji práci. Královna měla v úlu mnoho nápadníků, kterým se říkalo trubci. Ti nepracovali a dokonce se nechávali od ostatních včeliček i krmit. Prostě nedělali nic jiného, než se celý den parádili, aby se královně líbili.
V úlu bydlely samé pilné včeličky. Mladé včelky - mladušky - zůstávaly v úlu a celý den se staraly o včelí miminka, královnu a trubce. Také vyráběly z přineseného nektaru med, který chránily proti nepřátelům, jakými jsou vosy a sršni, protože ti med neumí vyrobit, a proto jej chtějí včelkám vzít.
Starší včely, kterým se říkalo dělnice, létaly po louce z květiny na květinu a sály z květů sladkou šťávu zvanou nektar. Ten pak přinášely do úlů, kde z ní mladušky vyráběly med. A jak tyto včely dělnice létaly z květiny na květinu, měly nožičky samý pyl. To je takový žlutý prášek z květů. Neustálým přelétáváním z květiny na květinu tento pyl smíchaly a všechny květy tak opylovaly. Z květů vyrostla semínka, která ptáčci roznesli po louce. Semínka zapadla do hlíny a vyrostly z nich nové krásné květiny. A tak to šlo stále dokola. Až jednoho dne se mladá včelka rozhodla, že se podívá do světa. V nestřeženém okamžiku vylétla z úlu a... o tom, jak to s včelkou bylo dál, zpívá jedna krásná písnička.
    
Jak se zajíček se včeličkou spolu seznámili
Zimou zkřehlý zajíček, opustil svůj hájiček. Byl ještě tak maličký, rostl bez své matičky.
Neznámou on cestou vyšel, něco na zub hledat si šel. Zpočátku byl samý smích, obdivoval padlý sníh.
Hledal pole se zelíčkem, s jiným potkal se zajíčkem. Ten mu řekl:
„Zajíci? Co máš ve své palici? Kdepak zelí v zimě v poli?“
zajíčka to tuze bolí, měl na zelí velkou chuť, šel ho hledat, buď jak buď!
Sníh však všechna pole zavál, zajíc dělal proto kravál! Pláče, kvičí, bolí bříško, tak se těšil na zelíčko!
Zajíc cítí velký hlad, venku zima, mráz a chlad! Svoje pacičky má zkřehlé, náhle vidí cosi vedle!

Sotva ušel cesty půl, natrefil na včelí úl! Barevný byl celičký, uvnitř spaly včeličky.
„To je krásný domeček!“ pomyslil si zajíček. „Kdopak tu v domečku bydlí? Čí je to krásné obydlí?“
byl zvědavý zajíček, nakouknul na krajíček! Neviděl však nikoho, tak se pustil do toho!
Vydrápal ve dřevě škvíru, začal kousat v úle díru a když otvor vykousal, dovnitř se ním prosoukal.
I když neměl zelíčko, bylo mu tam teplíčko. Do koutku si pěkně hupsnul, během chvilky v úlu usnul.
Vzbudila se včelička, divila se celičká.
„Jak se k nám do úlu dostal? Kdopak ho sem asi poslal?“ Pak potichu včelička, budila hned zajíčka:
„Vstávej! Vzbuď se, zajíci! Tu nebydlí králíci! To je náš domeček, včelín! Nepohostíme tě zelím!
Jedině bych mohla hned, dát ti ochutnat náš med“.
Zajíc hnedka vyskočil, med jej trochu zaskočil. S nadšením jej ochutnal, avšak med mu nechutnal!
„Děkuji ti, včeličko, já raděj to zelíčko! Med se lepí na mou pusu, není podle mého vkusu!“
Vtom šel kolem úlu medvěd, dnů prý nejedl už devět! Do včelínu hlavu strčil, zajíc už se před ním krčil!
Medvěd v úlu? Achich běda! Včelka bzučí na medvěda! Vždyť ten by jim mohl hned, zbaštit všechen jejich med!
Včelka budí všechny včely, zajíček se třese celý. „Vzbuďte se mé sestřičky! Vystrčte své jehličky!
Medvěd se nám na med chystá, sní nám všechen, jsem si jistá! Med nám zbaští a co více? Chystá se i na zajíce!“
Medvěd hladově už bručí, kolem něho včelky bzučí, nad medvědem plno jich, začal útok! Pích a pích!
Medvěd dostal žihadlo, hned ho utéct napadlo! Prchá odtud, peláší, div se za ním nepráší!
Roje včel se medvěd bál, mazal z úlu co nejdál! Včelky svůj med ubránily a zajíčka zachránily!
Od té doby včelička měla ráda zajíčka. V létě oba v jeteli společně se veselí!
Zajíc baští lístečky, včelka hledá kvítečky, z vonných květů ze všech sil, sbírá pilně všechen pyl!

1. 5. 2016

Jaro je tu! • Prohlubovat poznatky o jarní přírodě - změny, květiny, stromy, ptáci.
 • Seznámit s nejznámějšími jarními květinami, názvy, barvy, velikost - využití obrázkového materiálu - sněženka, fialka, narcis, tulipán, sedmikráska, pampeliška…
 • Procvičení chůze s vyhýbáním - Nešlápni na kytičku!
 • Cvičení s kytičkami - mít radost z pohybu.
 • Seznámení s HPH „Uvíjíme věneček“,“Na šáteček“.
 • Procvičení barev - hra „Sejdeme se“.
 • Cvičení s hudbou - jak roste kytička - Fíha tralala-Semínka.
 • Motivační cvičení - Slunce, Jarní budíček.
 • Orientace v číselné řadě 1-5. Počítáme na prstech, spočítáme kytičky na obrázku.
 • Tulipán - otisk ruky,domalování.
 • Zapojení dětí při výrobě dárečku ke Dni matek.
 • Opakování tanečků a PH na besídku pro maminky.
 • Jarní omalovánky, malujeme kytičky, snažíme se malovat pouze obrázek, procvičení stříhání.
 • Bludiště - pracovní list - najdi motýlkovi cestu ke kytičce.
 • Rytmizace slov - co všechno patří k jaru - vytleskávání.
 • Jarní probuzení - otisk bramborového tiskátka na větvičku.
 • Seznámení s písní „Vozilo se na jaře“.
 • Didakt.hra - Jarní kytičky - procvičení barev, třídění víček od PET láhví do kyblíčků.
 • Seznámení s rozpočitadlem „U potoka roste kvítí“.
 • Příprava na návštěvu maminek v MŠ-úklid třídy, výzdoba.
 • Osvojit si základní poznatky o přírodě na jaře-na zahradě, při procházce, poznáváme a hledáme jarní kytičky, stromy,keře, pozorujeme ptáčky, práci na zahradě.
 • Vést děti k tomu, aby přírodě neubližovaly, netrhaly květiny, nešlapali po nich, neubližovaly zvířátkům.
 • Kouzelný experiment - jak kvete kytička - rozevírání kytiček z papíru na vodní hladině.


  ·           Slunce
  Vyšlo slunce ,zasvítilo (chůze)
  Na nebi se otočilo (ruce v bok,otáčení)
  Každá kytka maličká (podřepy)
  Radost má ze sluníčka (ruce v bok,otáčení)
  Ke skunci se naklání (úklony stranou,ruce vzpažit)
  Listy z hlíny vyhání.

  Jarní budíček
  Haló,všichni vstávejte (stoj,ruce k puse-voláme)
  Jaro opět vítejte.(stoj,máváme rukama)
  Celou zimu jste jen spali (ruce pod hlavu,spíme)
  Protáhněte svoje svaly(stoj ,ruce nad hlavu,protahování)
  Raz a dva a levá,pravá(dva dřepy,zvednout L a P nohu)
  Rozcvička je vždycky zdravá.(poskoky snožmo)
  Tak už všichni vstávejte(stoj,ruce k puse,voláme)
  Jaro opět vítejte!(stoj máváme rukama)

  Rozpočitadlo
  U potoka roste kvítí,
  Říkají mu petrklíč.
  Na koho to slovo padne,
  Ten musí jít z kola pryč.

  Písnička „Vozilo se na jaře“                             
  Vozilo se na jaře,tralalalala,
  Slunce v zlatém kočáře,tralalalala.
  Tralá,tralá,tralalalala.

  Kampak jedeš sluníčko,tralalalala,
  Za tři hory Ančičko,tralalalala.
  Tralá,tralá,tralalalala.

  Přivezu Ti zlatý klíč,tralalalala,
  Jmenuje se petrklíč,tralalalala.
  Tralá,tralá,tralalalala.

  HPH „Uvíjíme věneček
  Uvíjíme věneček,ze všech našich kytiček,
  Zapleteme do věnečku,lístek,kvítek i větvičku,
  Jaké jméno máš?....název kytičky…
  Tak pojď mezi nás.  21. 4. 2016

  Děti, pozor červená  • Seznámení s pojmem záchranáři.
  • Seznámení s prací hasičů a policie.
  • Návštěva policistů a hasičů v mš.
  • Rozhovor s dětmi o profesích - hasič, záchranář, policista - jak vypadá, komu pomáhá, co umí, co má oblečeno, čím jezdí, proč je jejich práce pro lidi důležitá, co při práci používají -auta, technika, nářadí.
  • Poučení o správném chování na cestě, při jízdě na kole, při cestování autem, autobusem, při hře venku, co se smí x nesmí, jak se chovat při krizových situacích.
  • Jízda zručnosti na odrážedlech, kolech,  koloběžkách í pod dohledem policistů.
  • Námětové hry s  hasičskými autíčky.
  • Jízda na odrážedlech ve třídě v připravené dráze s dopravními značkami a přechodem.
  • Prohlížení obrázkových knih k tématu.
  • Omalovánky a malování k tématu.
  • Puzzle s dopravní tématikou.
  • Nácvik písničky: Tú, tú, tú, auto už je tu".
  • Cvičení: Hasiči trénují – překážková dráha.
  • Ph:“Na barevná auta“.
  • Nalepování papírového auta podle předlohy.
  • Vystřihování hasičského auta.
  • Kreslení auta.
  • Přiřazování tvarů značek: kruh, trojúhelník, čtverec.
  • Pojmenování barev dopravních značek.
  • Počítání dopravních prostředků.
  • Přiřazování dopravních prostředků podle místa pohybu.
  • Cvičení s Míšou Růžičkovou:  odkaz "Hasiči".
  • Seznámení s básničkou na důležitá tel. č.: 155, 158, 150, 112.
  • Pohádka:Hasič Sam. 
  • Vycházka k hasičské zbrojnici a zdravotnímu středisku.
                                                     
  155 – doktor je tu hned,
  150 hasiči oheň jenom zasyčí,
  158 znám policii zavolám.

  Semafor
  Červená je kytička, žlutá barva sluníčka,
  zelená je milé děti jako hrášku kulička.

  Co máš dělat na červenou, když se kolem auta ženou?
  Na chodníku klidně stát, na silnici nevbíhat!

  Když je žlutá rozsvícená, co znamená tahle změna?
  Připrav se a pozor dej, čekej, nikam nespěchej.

  A když svítí zelená, co to, děti znamená?
  Malí jako velicí, rychle přejdou silnici.