.

.

11. 6. 2017

Co by mělo umět a učí se dítěte 4 -5ti letech

·       
  
 Chůze po schodech dolů-střídá nohy, po čáře, po zvýšené ploše
·         Stojí na špičkách s otevřenýma očima
·         Poskakuje na jedné noze
·         Navlékání korálky
·         Stříhá
·         Otvírání dlaně po jednom prstu postupně
·         Dotkne se bříškem každého prstu na ruce bříška palce
·         Pozná hmatem výrazně odlišné hračky
·         Pozná hmatem zvířátka
·         Rozliší různé povrchy a materiály
·         Postava(hlava, trup, končetiny)
·         Kreslí  -kruh, spirála, vlnovka, šikmá čára
·         Učí se správně  držet tužku
·         Čára mezi dvěma liniemi(dráhy)
·         Jedna linie)rozcvičovací cviky)
·         Pojmenuje základní barvy a učí se přiřadit odstíny barev
·         Vyhledá známý objekt na pozadí
·         Odliší dva překrývající se obrázky
·         Sleduje linii mezi ostatními liniemi
·         Odliší jiný obrázek v řadě
·         Odliší obrázek v řadě lišící se horizontální polohou
·         Odliší obrázek v řadě lišící se detailem
·         Odliší shodné a neshodné dvojice lišící se detailem
·         Poskládá obrázek z několika částí
·         Složí obrázek z několika částí na předlohu
·         Složí tvar z několika částí podle předlohy
·         Pamatuje si tři předměty, pozná, který chybí
·         Pamatuje si tři obrázky a pozná, který chybí
·         Ze šesti obrázků si tři pamatuje
·         Jmenuje objekty z leva doprava
·         Vpředu, vzadu
·         Předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi
·         Daleko, blízko
·         První, poslední
·         Uprostřed, poslední, předposlední
·         Orientace v okolí - dítě ví, jak se jde do obchodu, do školky…
·         Hned před, hned za
·         Vpravo, vlevo na vlastním těle
·         Přiřadí činnosti obvyklé pro ráno,dopoledne, poledne, odpoledne,večer
·         Rozliší dříve později(seřadí dva obrázky)
·         Seřadí obrázky podle posloupnosti
·         Rozlišuje pojmy nejdříve , před, nyní, potom, naposledy
·         Zařazuje různé obrázky pod nadřazené pojmy
·         Vysvětlí na co máme knihy, oči, auta..
·         Ukáže obrázek podle aktuální situace
·         Poslouchá pohádky a chápe děj
·         Spontánně vypráví podle obrázku
·         Doplní protiklady s názorem
·         Definuje význam pojmů
·         Chápe jednoduché vtipy a hádanky
·         Sestaví dějovou posloupnost a popíše ji
·         Pojmenuje, co dělá určitá profese
·         Přiřadí, co k sobě patří a vysvětlí to
·         Užívá čas minulý, přítomný, budoucí
·         Užívá všechny druhy slov
·         Mluví gramaticky správně
·         Spontáně informuje o zážitcích, pocitech, přáních
·         Předá krátký vzkaz
·         Oční kontakt
·         Výslovnost
·         Artikulační obratnost
·         Rozliší slova s vizuálním podnětem(změna hlásky)hodinky-holinky,tráva, -kráva, bota-nota
·         Rozliší slova bez vizuálního podnětu(změna hlásky)most-kost,hrady-brady,kniha-kniha,vločka-vločka,udice-ulice,konec-kopec
·         Rozliší slova s vizuálním podnětem(změna samohlásky)kapr-kopr), perník-parník
·         Rozliší slova bez vizuálního podnětu(změna samohlásky)plot-plat,sud-sad, dra-drak,  slavit-slevit, kosa-koza, les-les
·         Rozliší slova s vizuálním podnětem(znělé-neznělé hlásky,sykavky)kos-koš,pije-bije,pupen-buben,kosa-koza
·         Rozliší slova bez vizuálního podnětu(znělé a neznělé hlásky a sykavky)hrad-hrad, tělo-dělo,zem-sem,noc-nos,vozy-vosy
·         Rozlišení slova s vizuálním podnětem(změna délky)lyže-líže,páni-paní
·         Zopakuje tři nesouvisející slova
·         Zopakuje větu ze čtyř slov
·         Zopakuje čtyři nesouvisející slova
·         Zopakuje větu z pěti slov
·         Rozkládá slovo na slabiky
·         Zvládá rozpočitadlo
·         Z trojice slov najde rýmující se dvojici
·         Určí zda se dvě slova rýmují
·         Vyhledá rýmující se dvojice
·         Určí počet slabik
·         Určí počáteční hlásku slova
·         Určí zda dvě krátké rytmické struktury jsou shodné
·         Určí zda dvě delší rytmické struktury jsou shodné
·         Některé
·         Žádné , nic
·         Méně,více,stejně - odlišné velikosti uspořádání prvků
·         Podle tvaru
·         Pozná, co do skupin nepatří
·         Podle dvou kritérií(žluté kruhy)
·         Seřadí tři prvky podle velikosti
·         Pojmenuje nejmenší a největší
·         Seřadí podle kritérií: malý, střední, velký- vysoký, vyšší, nejvyšší- málo, méně, nejméně
·         Pojmenuje:malý, střední, velký - vysoký, vyšší, nejvyšší - málo, méně, nejméně
·         Seřadí pět prvků podle velikosti
·         Množství do pěti
·         Pozná a pojmenuje tvary –kruh, čtverec, trojúhelník
·         Rádo se kamarádí(případně uzavírá přátelství s jedním nebo dvěma dětmi)
·         Vůči mladším dětem projevuje náklonnost, chová se ochranitelsky
·         Umí se vcítit do druhého, myslet na něj,  podělit se,  půjčit, dávat dárky..
·         Vesměs  dodržuje  základní pravidla slušného chování a zdvořilostní pravidla
·         Domluví se s ostatními (umí vyjádřit svoje nápady, potřeby,  požádat o něco, dokáže hájit svůj názor)
·         Spolupracuje, zapojuje se do činností ve skupině a vzájemně pomáhá
·         Umí počkat až na něj přijde řada
·         Dokáže přijmout, že jiné dítě získá pozici, výhody, pozornost,  kterou mělo ono samo před chvílí
·         Správně reaguje na pokyny autority (na prosbu, požadavek, zákaz,  přístupnější  argumentům dospělých
·         Umí zhodnotit pod vedením dospělého následky vlastního chování v jednoduchých situacích
·         Na veřejnosti se chová přiměřeně( v kině, v obchodě, v divadle, u lékaře)
·         Požádá o dovolení, aby si mohlo hrát s hračkou
·         Pohybové hry
·         Konstruktivní hry
·         Námětové hry
·         Hry s převleky
·         Společenské hry
·         Didaktické hry
·         Zapojí se do ruukodělné, výtvarné činnosti
·         Vyhledává hry s ostatními dětmi
·         Jde samo na WC(stáhne a natáhne si kalhotky,kalhoty). Správně používá toaletní papír
·         Samostatně používá kapesník
·         Samostatně si vyčistí zuby
·         Rozepne si lehce rozepnutelné knoflíky
·         Samostatně se obléká a vysléká
·         Samostatně se obuje a vyzuje bez zavazování tkaniček
·         Snaží se ukládat věci na správné místo
·         Samostatně se obleče bez zavazování bot
·         Zvládá zapínání a rozepínání knoflíků
·         Složí a uloží věci na správné místo
·         Rozlišuje mezi přední a zadní částí oděvu
·         Pozná svoje věci
·         Zkouší zavazovat tkaničky
·         Zapíná zip
·         Jí samostatně a čistě lžičkou i vidličkou. Začíná používat příborový nůž
·         Nalévá si pití ze zásobníku
·         Samostatně prostře a sklidí ze stolu

30. 5. 2017

Rytíři a princezny

Do šatny dáme dětem věšák. Pro námětové hry si mohou  přinést třeba princeznovské šaty...nebo jiné kostýmy k pohádkám - rytíř, čaroděj, kuchař, drak, král.... • Povídání o princeznách a rytířích.
 • Prohlížení dětských časopisů, hledáme obrázky hradů, rytířů,  princezen.
 • Omalovánky k tématu.
 • Námětové hry na princezny, na rytíře, na stavitele hradu.
 • Hry s velkými dřevěnými kostkami-stavíme si hrad, zámek.
 • Motivace pohádkou Zlatovláska - poslech pohádky, povídání o obsahu, popis osob, jaké úkoly musel Jiřík plnit…
 • Zraková orientace - hledání a lepení obrázků od nejmenšího po největší - rytíř.
 • Pomoc dětí při výrobě hradu z papírových krabic.
 • Komunitní kruh - Kam pojedeme na výlet? Prohlížení obrázků hradu Helfštýn, Co tam uvidíme?  Jak se máme chovat?…Kdo bydlel na hradě?  Co se učil rytíř? Co se učila princezna?  Jak asi vypadali? Co museli umět?
 • Opakování básničky: „ Princeznička na bále“.
 • PH: „ Na krále“, „ Princezna řekla“.
 • Seznámení s „Rytířskou přísahou“.
 • Pracovní list  - obtahování přerušovaných čar - koruna pro krále a královnu, korále pro princeznu.
 • Seznámení s písní: „ Do pohádky“.
 • Jemná motorika: Modelování korálků pro princeznu.
 • Logopedická chvilka - procvičování hlásky DR.
 • Hry na zahradě  na písku, malování křídami, hry na dece, s veklými auty.
 • Dle počasí činnosti venku- PH, výtvarné, hudební, cvičení…
 • Den dětí v zámeckém parku.
 --------------------------------------------------------------------------------
 • Řešení labyrintů: princ hledá princeznu. 
 • Omalovánka, vystřihovánka nalepovánka draka.
 • Hrajeme si divadlo s maňásky o princezně a princi.
 • Poslech četby pohádek před spaním o princeznách a princích....... 
 • Bílá paní: chůze se zavázanýma očima.
 • Kocour v botách: závody dětí v holínkách.
 • Stezka odvahy.
 • Hledání pokladu.
 • Rytířská výprava.
 • Rytířské souboje.
 • Zámecký bál. "Tanec princezen", 
 • "Popelka" - mazurka.
 • Nácvik písničky na výlet: OkořPísnička Do pohádky
Projdeme se do pohádky za princeznou, za králem,
pak zas půjdem všichni zpátky, dlouho my tam nebudem.
Princeznička s korálkami, rytíř cválá na koni,
hloupý Honza, Zlatovláska, všechny najdeš v té zemi.
Potkat můžem ježibabu, vílu, čerty, vodníky,
někdy zase loupežníky, jak je ten svět veliký.

Princeznička na bále, poztrácela korále.
Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: „ Honzíku, máš na mále, najdi nám ty korále“.
Honzík běžel na horu, vykopal tam bramboru.Položil ji před krále: „ Tady máš ty korále“!!
„ Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli“.

Rytířská přísaha
Kdo je rytíř, nemá strach,ani ve dne, ani v tmách.
Nechová se zbaběle, chrání svoje přátele.
Rytíř v nouzi pomáhá,tak zní moje přísaha!!!

Logopedická chvilka –Dráček
Malý dráček drobky drobí, táta drak se na něj zlobí.
„Nadrobíš-li, ještě víc, podruhé Ti nedám nic“!

Z- Za lesem je zámek, na něm zlatá báň.
V zámku Zlatovláska, hlídá jí zlá saň.
Honza zlou saň zabil, princeznu si vzal.
A tak se stal z Hozy v zlatém zámku král.