23. 2. 2015

Hurá,bude karneval!!!!        Hurá,bude karneval!!!!!


Prožívat radost  z pohybu,ze společenské události,umět vyjádřit radost tancem
Procvičení chůze po zvýšené ploše-promenáda  masek
Výroba šaška-lepení,dokreslení
Karnevalová omalovánka
Komunitní kruh-povídání s společenské události,která nás čeká-šibřinky v Tovačově: těším se? Kdo se mnou na šibřinky půjde?víš co se na šibřinkách dělá? Jakou budeš mít masku? Co je to tombola?
Procvičení mimických obličejových svalů-veselý x smutný klaun
Zapojení dětí do výzdoby třídy na karneval –řetězy z krepového papíru,klauni,balonky
Středa-karneval u Berušek-převlečení do masek,nachystání společného stolování,samostatná příprava svačinky,slavnostního posezení,přehlídka masek,diskotéka,soutěže
Seznámení s básní Karneval,opakujeme Princeznička na bále…
Tancujeme s Míšou růžičkovou-popeláři,karneval,hasiči,ouky kouky…
Výroba škrabošek-motivy dle přání dětí

Zábavné hry na celý týden:
Židličkovaná – v kruhu jsou židle,je jich o jednu méně než dětí.hraje hudba,děti chodí okolo na zastavení hudby se snaží děti najít si židličku a sednout.,kdo židli nemá,vypadává ze hry
Na Popelku- rozdělené do družstev,každé si zvolí barvu.na konci určené trasy leží v košíku kousky krepáku stejných barev jako barvy družstev.Úkolem je vysbírat z košíku pouze svoji barvu,každý může při cestě vzít jen jeden kousek
Namotávání bonbónů-bonbon přivážem třeba na tužku provázkem.kdo nejrychleji namotá provázek vyhrává,odměna je samozřejmě pro všechnyJ)
Kreslení poslepu –děti zavřou oči a zkusí kreslit dle daného pokynu obrázek
Kuba řekl: - jedno z dětí volá rozkazy,které začínají větou Kuba řekl: dejte ruce nahoru,zvedněte levou nohu,klekni na kolena…ostatní opakují pohyby,jen tehdy když slyší Kuba řekl: pokud je zadaný rozkaz bez této věty a někdo ho provede,vypadává ze hry.
Klokani-rozdělení do družstev,vyznačení mety,kterou budou obíhat.první ve družstvě si dá mezi kolena balonek a na povel poskakuje k metě.po dosažení může balonek chytnout a utíkat předat balonek dalšímů,pokud balonek spadne dá si jej mezi kolena a pokračuje
Dones co nejvíce věcí-úkolem je v časovém limitu nasbírat co nejvíce věcí na dané písmenko.
Podlez koště -Děti se seřadí do zástupu a při hudbě pocházejí tyč od smetáku,postupně se tyčka snižuje
Všimni si dětailu – na koberec naskládáme podle věku dětí určitý počet předmětů( např.10) Určený hráč si prohlédne předměty a jde na chvíli na chodbu.z předmětů buď odebereme nebo přidáme jednu věc a určený hráč při příchodu zkouší uhodnout,co se změnilo
Tanec s balonkem - děti si utvoří dvojice,každá dvojice dostane nafouknutý balonek.cílem hry je tačit ve dvojci s balonkem tak aby balonek nespadl,udáváme příkazy kde balonek bude umístěný –mezi čelem,zády..

Karneval
Dobré ráno,dobrý den,
do masek se převlečem.
Pojďte všichni rychle dál,
máme tady karneval.
Všechno tohle veselí
začne ráno v pondělí.
Od pondělka do pátku
změní třídu v pohádku.Princeznička na bále,poztrácela korále.
Její táta,mocný král,Honzíka si zavolal:
„Honzíku,máš na mále,najdi nám ty korále“
Honzík bežel na horu,vykopal tam bramboru.
Položil ji před krále:“tady máš ty korále.
větší už tam neměli,ty už snědli v neděli“.

13. 2. 2015

TŘÍDÍME ODPAD

 • Seznámení s ekologickou  pohádkou o žlutém a modrém království kde žijí  draci,  kteří nechtějí jíst nic jiného než odpad (žlutý drak plasty a modrý drak papír).
 • Dramatizace pohádky.
 • Třídění materiálu ve třídě - patří do žlutého, do modrého království. Počítání,která barva ve třídě převažuje. Je u Berušek  spíše žluté království, nebo modré? Co odnést žlutému drakovi – z plastu, a modrému drakovi – z papíru. Uživíme  spíše papírového draka, nebo plastového? Zavedení košů na tříděný odpad ve třídě Berušek – co do košů patří .
 • Třídění  odpadků do správných košů.
 • Pojmenování materiálu: „Co je z čeho vyrobeno.“
 •  Pracovní list – bludiště. 
 •  Pracovní list na rozlišování odstínů – najdi správnou cestu k zámku.
 •  Pracovní list – vybarvi obrázek podle geometrických tvarů.
 •  Skládání z písmen  názvy království.  
 •  ŽLUTÉ KRÁLOVSVÍ       MODRÉ KRÁLOVSTVÍ       ZELENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • Nácvik písně: „Třídíme odpad“ ( „Prší, prší“)
 • Nácvik tanečku: „Popelář“ Míši Růžičkové.
 • Hudební nástroj z ruličky od ubrousků: „Šašek“
 • Vystřihování dekorací k pohádce o Modrém a žlutém království..
 • Na vycházce pozorujeme, co do přírody nepatří.
 • Na vycházce zakopeme poklad z odpadků různého druhu a na konci š.r. je zkontrolujeme.
 • Návštěva sběrného dvora v Tovačově.
 • Hledání informací v encyklopedii „Už vím proč“. Co je sklo, papír, železo, plast, dřevo.
 • Shazování plastových lahví jako kuželek.
 • Nácvik uklízecí básničky :
Nepořádek, nepořádek, ten je na nás krátký,my jsme děti šikovné,vrátíme ho zpátky.
Odpad patří do popelnic,jako ryba do vody,abychom tu zase měli,školku plnou pohody.

21. 1. 2015

Co mám znát a umět než půjdu k zápisu do ZŠ:

·         znát své jméno, přímení, věk  a bydliště
·         znát jména rodičů a jejich zaměstnání
·         znát jména sourozenců a jejich zaměstnání  
·         stát ve kterém žiji a hlavní město
·         umět zazpívat píseň
·         umět přednést báseň
·         nakreslit postavu (tatínka, kamaráda, maminku,…)
·         vyjmenovat roční období
·         vyjmenovat dny v týdnu
·         rozlišovat časové pojmy den-noc, ráno, poledne, odpoledne, večer
·         rozlišovat zeleninu a ovoce a umět je pojmenovat
·         umět pojmenovat a rozlišovat zvířata a jejich mláďata (lesní, polní, domácí, hospodářská, exotická)
·         umět rozlišit listnaté a jehličnaté stromy a některé pojmenovat
·         umět rozlišit jarní, letní a zahradní květiny a některé pojmenovat
·         vyjmenovat dopravní prostředky a určit kde se pohybují (voda, vzduch, silnice)
·         určit, co se z čeho vyrábí (kniha – papír, sklenice – sklo, míč – guma, židle – dřevo,…)
·         umět pojmenovat a nakreslit geometrické tvary (čtverec, obdélník, kruh, trojúhelník)
·         počítat, číselná řada 1 – 10
·         poznat některá písmena
·         správně vyslovovat všechny hlásky
·         sluchově vnímat hlásku na začátku a na konci slova
·         vytleskávání slov na slabiky (např. čo-ko-lá-da, má-ma, pes)
·         složit z hlásek slovo a rozložit ho (míč = m,í,č)
·         znát všechny barvy
·         umět rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …
·         umět rozlišit levou a pravou stranu
·         umět rozlišit více, méně, stejně
·         určit polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
·         orientovat se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo...)
·         umět správně držet tužku, pastelku, nůžky a používat je
·         nakreslit podle předkreslené předlohy různé grafické tvary, písmena, čísla, apod.
·         umět popsat obrázek
·         najít cestu v jednoduchých labyrintech
·         sám se obléknout, obout, najíst se, dodržovat hygienu
·         pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc
·         vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup
·         poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět
·         hrát jednoduché hry (pexeso, domino, člověče nezlob se)
·         skládat puzzle, jednoduché stavebnice
·         vnímat a provádět pokyny
·         bezpečně přecházet přes cestu
·         vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit
·         neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada


17. 1. 2015

Hrajeme si na školu·         Námětová hra: „Hrajeme si na školu„ v novém koutku. Procvičení pojmů v souvislostí se školou- škola, třída, učitel, ředitel, školník,uklizečka, kuchařka, tabule, lavice, křída, školní potřeby , na co těším, netěším-sešit, učebnice pouzdro, pravítko, hodina, přestávka, školní jídelna, školní družina, hudební škola, čtení, psaní matematika, český jazyk, anglický, německý, tělocvik, hudební výchova, výtvarná výchova a pracovní…….
·         Didaktická hra: „Až půjdu do školy, vezmu sebou …“.
·         Anketa: Proč půjdeme do ZŠ? Čím se liší MŠ od ZŠ?
·         Vzpomeneme si s dětmi na naše starší  kamarády v první třídě , zkusíme je vyjmenovat a spočítat.. U  Berušek  budou mít děti  6 roků a půjdou k zápisu  do ZŠ.
·         Objasním dětem, co je to vlastně ten zápis.
·         Co dělají děti doma, v MŠ a co je čeká v ZŠ. Popisujeme rozdíly chování.
·         Vycházka k základní škole, družině, školní jídelně, ZUŠ.
·         Najít cestu v jednoduchých labyrintech.
·         Popis cesty do školy z místa bydliště. poznáváme různé cesty do školy. Jak a kde dbáme na bezpečné přecházení.
·         Hrajeme si na zápis. Opakování okruhů: -jméno, příjmení,věk ,adresa, jména a zaměstnání rodičů a sourozenců,-dopravní prostředky, roční doby-barvy-dny v týdnu-geometrické tvary-ovoce,zeleninu– květiny –stromy listnaté, jehličnaté- zvířata domácí a volně žijící, exotická- počítání do 10…
·         Opakování písní k zápisu : .
·         Opakování básní k zápisu.
·         Poznávání  některých  písmen a číslic.
·         Správné  vyslovování  všech  hlásek.
·         Opakování logopedických říkadel. Nácvik říkanky a procvičení R.- Vrána nese novinu....
·         Sluchově vnímat hlásku na začátku a na konci slova.
·         Vytleskávání slov na slabiky – krátké- dlouhé – zdrobnělé (např. čo-ko-lá-da, má-ma, pes)
·         Rozlišit krátké, dlouhé, delší, nejdelší, …zdrobněliny
·         Rozlišit levou a pravou stranu
·         Rozlišit více, méně, stejně
·         Určit polohu předmětů – nad, pod, vedle, první, poslední apod.
·         Orientovat se v prostoru (nahoře, vpředu, vpravo...)
·         Popsat obrázek, mluvit celou větou.
·         Pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc.
·         Vnímat a provádět pokyny.
·         Vyjádřit jednoduchý vzkaz, obstarat jednoduchý nákup.
·         Vydržet alespoň 15 minut při hře nebo úkolu, úkol dokončit.
·         Poslouchat pozorně pohádku, jednoduše ji vyprávět.
·         Neskákat do řeči, čekat až na mě přijde řada.
·         Malování: „Základní škola“.
·         Kreslení postavy: „Naše paní učitelka“…..
·         Grafomotorická cvičení: správné držení tužky, napodobení předepsaných tvarů, písmena, čísla, své jméno,.
·         Test grafických dovedností – napodobení psaného textu.
·         Vystřihování po čáře předkreslených geometrických tvarů-skládat postavu a nalepit: 
·         Zdokonalování v sebeobslužných činnostech – samostatné oblékání,obouvání,zavazování tkaniček,šály,zapínání zipů,knoflíků., sám se  najíst, dodržovat hygienu,používat kapesník, ukládat si samostatně osobní věci a starat se oně.
·         Zvyšování nároků na pohybové dovednosti dětí: dlouhé ,krátké vysoké kroky, skoky, lezení, plížení, plazení, hod do dálky, kotoul přes překážku, skok přes kozu.
·         Závody v běhu, hodu, skoku, jízda na lyžích na koberci, chůze po papírech, chůze s předmětem na hlavě.
·         Opakování ročních období- znaků, názvů měsíců dramatizací operetky:“Dvanáct měsíců“.
·         Pohybové hry:„Na mráz“.“1,2,3,4“, „Na zvonění“, „Hledání tvarů“, "Čáp ztratil čepičku".
·         Jógová cvičení: „Rukavička“ pohádka.
·         Opakování tanečků: „Škola tancování“ - Cibulenka, Nanynka, Pásla ovečky, Šel zahradník, Kalamajka, Když jsem chodil , Měla babka…  
·         Procvičení jemné motoriky: mozaiky,navlékání korálků aj.
·         Hrát jednoduché hry (pexeso, domino, člověče nezlob se, Smolíček, Duble…)
·         Skládat puzzle, jednoduché stavebnice i podle plánů, třídění tvarů, úklid na správné místo.
·         Přiřazování slov začínajících na stejné písmeno na obrázcích.
·         Soustředěný poslech četby na pokračování:A. Lingrenová: „Děti z Bullerbynu“- rozhovor.
·         Ilustrační kresba k příběhům z knihy čtené na pokračování.
·         Samostatné řešení úkolů na pracovních listech – přiřazování, početní řada.
·         Hry na zrakové vnímání – vyhledej stejné,rozdílné tvary ,barvy,materiály.
·         Hry na pojmenování těla – „Ouky, kouky“, „Hlava ,ramena“, „ Dáme ruku sem“, „ Pravá,levá“,  „ Kdo jsi kamarád „.
·         Porovnáváme rozdílné výšky a délky– výška kamaráda,stavba věže,délka hada.
·         Navazovat kontakty s dospělými, souvislá komunikace s dospělými (při komunikaci nekřičet, dívat se do čí, odpovídat klidně).
·         Příprava dárků pro děti do ZŠ na návštěvu 1.třídy .
·         Prohlížení encyklopedií, získávání informací z různých oborů
·         Příprava dětí k zápisu do první třídy. Posilujeme důvěru ve vlastní osobu. Podpora a povzbuzení pro citové a méně podnětné děti. Příkladné kladné chování a jednání kamarádů ve třídě vyzvednout a ocenit, záporné chování naopak  potlačovat.
·         Opakování písní:Grónská zem, Měsíce.

Proč bychom se školy báli, nejsme žádní peciváli
Máme přece bystrou hlavu k učení i pro zábavu,
přerosteme táty, mámy, počítejte brzo s námi.

Až půjdu do školy, tam do té velké,
budu mít aktovku do ní se vejde: pouzdro, sešity, knihy a barvičky,
v ruce si ponesu pytlíček na cvičky.
Ve třídě každý své místo má. Těším se až budu žák první A.
Hádanka: Který pták má na konci abecedu./vrabec/
                  Kolik udělá vrabec kroků za sto roků./žádný/
                  Plná škola dětí a neví kudy ven./makovice/

Říkání: Sklo prasklo. Prut plul po proudu. Vlky plky. Pan kaplan kapli plakal.
              Kup tu Kubo tu kupu hub. Piksla sklapla. Sčeš si vlasy z čela. V naší peci myši piští.

Povídáme si o škole: Kde je v Tovačově škola? Kde má vchod? Co je to tříde, šatna, WC, sborovna, ředitelna, kabinet, jídelna, tělocvična, družina a jaké mají vybavení? Kdo je to učitel, ředitel, školník, uklizečka, kuchařka, vychovatelka? Co je to začátek vyučování, hodina, zvonění? Přestávka, svačina,konec vyučování? Co se dělá o přestávce? Spí se v družině? Co uděláš ve vyučování, když chceš něco říct? Můžeš odejít ze třídy?Kolikrát za rok je vysvědčení? Jak dlouhé jsou prázdniny?

Na co se mě možná zeptají u zápisu v ZŠ: Jak se jmenuji, jaká je moje adresa, jak se jmenují moji rodiče a kde pracují. Ukáži jak umím nakreslit postavu.  Ukáži , jak umím poznávat barvy. Jestli znám číselnou řadu do šesti. Umím pojmenovat geometrické tvary. Znám roční období.Dny v týdnu. Znám zvířata domácí i volně žijící. Znám druhy ovoce a zeleniny, květiny a stromy. Dopravní prostředky. Rozeznám počáteční písmena ve slově. Znám části lidského těla. Umím pojmenovat nábytek, hudební nástroje. Připravím si básničku nebo písničku.

Co umím: Správně vyslovuji všechny hlásky. Vyřídím jednoduchý vzkaz a udělám malý nákup. Umím pozdravit, poprosit, poděkovat. Poslouchám pozorně pohádky a jednoduše vyprávím jejich obsah. Umím pracovat samostatně i ve skupině dětí. Držím správně tužku mezi palcem a ukazovákem. Umím vystřihovat jednoduché tvary. Vydržím sedět nad zadaným úkolem alespoň čtvrt hodiny a dokážu práci dokončit. Umím se samostatně obléknou, nachystám si věci podle pokynů dospělého, dodržuji hygienu, jím příborem.Snažím se sám, nečekám, až mi ostatní pomůžou.