22. 9. 2022

Vím kde bydlím

 • Každý má svůj dům (lidé, zvířata, ptáci).Jak nás chrání domov a rodiče.Proč se říká všude dobře, doma nejlépe. Proč má každý svůj dům a jak se o něj staráme?
 • Rozhovor s dětmi o rodině – znám své jméno a adresu, jména členů rodiny, zaměstnání rodičů, co dělají členové rodiny, ve které místnosti nejčastěji bývají, co nejraději děláš ty. Kdo dělá uvedené činnosti – vaří, pere, žehlí, vysává, hraje si, vydělává peníze, zlobí, zalévá květiny, myje nádobí, okna, čte noviny, opravuje, zašívá, natírá, řídí auto, nakupuje, odpočívá, okopává, ryje, stele postele, učí se, opravuje auto, uklízí… Hledat správné odpovědi na problémové situace: „Co bys dělal kdyby?“ 
 • Povzbudit děti v kladném projevu chování - kladné hodnocení - pozitivní příklady.
 • Co je slušnost a co poslušnost. Jak se chováme doma ve své rodině k sourozencům, rodičům, k babičce a dědečkovi. Uvědomte si svá práva , práva stejně přiznávat druhým.
 • Co jsou to hezké vztahy mezi sourozenci, jak pomáhá starší mladšímu. Chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu. Přijmout nové kamarády do hry.
 • Dlouhé, krátké kroky, rychlý, pomalý běh, dlouhé, krátké skoky, vyskočit nízko, vysoko,  velcí - malí..
 • Jógová cvičení: komín, čáp, strom,dům, slunečnice, květina, kočka, pes, kolébka. 
 •  P.h.: „Všichni domů“, „Čí je to koza“, Kohoutku vstávej", "Na domečky", "Dobrý den, pojďte ven."
 • Dramatizace – napodobení činností členů domácnosti.
 • Poslech četby: „Mirka s Jirkou sami doma“.
 • Procvičování mimiky obličeje - opakování logopedických říkadel.
 • Opakování říkadla: „Byl jeden domeček“.
 • Ověření znalostí dětí o geometrických tvarech: "Ukaž na domečku...".
 • Zapamatovat si krátký text: „Pořádníček “.
 • Orientace v prostředí: vedle, pod, nad, za, u, vlevo, vpravo.
 • Skládání domečku z papíru a dokreslení: "Kdo je doma?"
 • Využití stavebnic ke skládání domů.
 • Zvládnout jednoduché pracovní činnosti: utírání stolů, ukládání nádobí, úklid v přihrádce, zametání .
 • Námětová hra: „Na domácnost“
 • Kolektivní práce: „Náš dům a naše město“.
 • Nácvik písně a tanečku: "Tovačov", „Tovačovsky hatě“, „Cimbálek“.
 • Bezpečné přecházení na vycházce i cestě do MŠ.
 • Stavba domů z písku, z přírodnin.
 • Leporelo: „Náš dům“.Využívání encyklopedií.“
 • Na vycházce ukázat místo svého bydliště.

 Básnička: Pořádníček
Já jsem malý pořádníček,
když je po hře vždycky sám,
auto koníčka i míček
na místo zas pěkně dám.
Čím dřív uklizeno všude,
čím dřív hračky v pořádku,
tím víc času mámě zbude
na veselou pohádku.

Opakování 
Hláska S  - Posvícení
Máme maso na míse, kdo si sedne, nají se.
Maso jíme, to se máme!To si dneska pochutnáme

Domeček
V domečku já domov mám, nežiju tam ale sám.
Lidí je tam jako smetí, máma, táta, kupa dětí.
Bráškové a sestřičky,  taky obě babičky.
Dědové tam taky jsou, občas na nás hudrujou.
 Je nám tam všem hodně prima, ať je léto nebo zima.
Občas přijdou kamarádi, máme se tam všichni rádi.

Písnička a taneček: Tovačovsky hatě
1. Tovačovsky hatě, na vodě na blatě,
/:překerak já muj synečku zapomenu na tě,:/.
2. Zapomeneš snadně, má panenko na mě,
/:až se budeš v kole točit nedivé se na mě ,:/.
3.Šak já se nedívám, dívajó se oči,
/:překerak se muj syneček s jinó v kole točí,:/.

Opakování:  Tovačov,Tovačov, CimbálekAnketa:
Znáš své jméno a adresu svého bydliště?
Znáš jména ostatních členů rodiny a jejich zaměstnání?
Jak se jmenují místnosti ve vašem bytě, ve které místnosti nejraději býváš ty?
Co dělají členové rodiny, kdo vaří, pere, žehlí, uklízí, vysává, hraje si , zalévá,
zlobí, vydělává peníze, myje nádobí,okna, čte noviny, opravuje, zašívá, řídí auto,
nakupuje, odpočívá, okopává,…… S čím doma pomáháš a proč?
Kterou věc máš doma nejraději, kterou hračku?
Co bys koupil do vašeho domu, co potřebuješ a na co? Koho by jsi domů pozval?
Co umí babička a děda lépe než rodiče a co s nimi rád děláš!
Na vycházce nám ukážeš dům kde bydlíš a upozorníš nás na co si máme dávat pozor při cestě do MŠ!

19. 9. 2022

V našem městě budou hody


 • "    Začleňování dětí do kolektivu třídy, umíme si pomáhat, poradit, pomoci, poslouchat se, zapojení všech dětí do všech činností nenásilnou formou
 • "    Konstruktivní hry- stavíme z kostek, z lega- domy, významné památky města- náměstí, kašna, zámek, škola, kostel….
 • "    Procvičujeme jemnou motoriku-zatloukací mozaika, navlékání korálku, zažehlovací korálky, hry s knoflíky
 • "    Modelujeme z plastelíny- pečeme cukroví a koláče na hody
 • "    PH: Na hrnec, Na Peška, Na krále
 • "    Motivační cvičení s básničkami
 • "    Procvičení celého těla na překážkové dráze- běh, poskoky, přeskoky, přelézání, prolézání strachovým pytlem
 • "    Porovnáváme velikost- domečky- řadíme od největšího po nejmenší
 • "    Skládání rozstříhaných pohlednic našeho města
 • "    Vytleskávání slov na slabiky, určujeme počáteční písmena ve slovech
 • "    Omalovánka s Ferdou Mravencem
 • "    Poznávání známých míst v Tovačově pomocí obrázků, kde jsem byl, jak to tam vypadá
 • "    Skládání názvu města z jednotlivých písmenek podle předlohy
 • "    Dům, ve kterém bydlím- malování barvami - samostatnost při práci
 • "    Seznámení s básní Domeček
 • "    Snaha o samostatné vyjadřování- znám své jméno, adresu, umím vyjmenovat členy domácnosti
 • "    Procvičujeme zrakové vnímání-najdi a vybarvi stejné domečky
 • "    Pracovní list- nakresli správný počet oken podle zadání
 • "    Kdo se mnou doma bydlí- kresba pastelkami
 • "    Uvolňujeme ruku- kreslíme kouř z komína- důraz na srávné držení tužky
 • "    Artikulační cvičení - Posvícení- hláska S
 • "    Komunitní kruh- přiblížení dětem nadcházející událost v tovačově- hody Sv. Václava- poslech pověsti o Sv. Václavovi,  kde v Tovačově najdeme sochu Sv. Václava, co se ve městě děje, když jsou hody, co můžeme zažít?( program v zámku, výstava, kolotoče, stánky, program pro děti, návštěva věže, návštěva rodiny). Jak se doma připravujeme na hody?S čím doma pomáháš ty? Co by sis přál aby maminka uvařila na hody? Co se ti doma nejvíc líbí?
 • "    Hry s padákem a básní Kolotoč
 • "    Tancujeme: Cibulenka, Cimbálek
 • "    Zpíváme: Tovačov, Tovačov
 • "    Procházky do okolí MŠ, procházky do města, pozorujeme významné budovy ve městě
 • "    Vycházka do zámku a zámeckého parku


Hláska S
Posvícení
Máme maso na míse,
Kdo si sedne, nají se.
Maso jíme, to se máme!
To si dneska pochutnáme


Báseň Domeček
V domečku já domov mám,
nežiju tam ale sám.
Lidí je tam jako smetí,
máma, táta, kupa dětí.
Bráškové a sestřičky,
 taky obě babičky.
Dědové tam taky jsou,
 občas na nás hudrujou.
 Je nám tam všem hodně prima,
ať je léto nebo zima.
Občas přijdou kamarádi,
máme se tam všichni rádi.

Cimbálek
V tovačovským zámku, hrajou na cimbálku.
Všechny panny poskakujou, poďme taky, Janku.
Všechny panny poskakujou, poďme taky, Janku.
Nepujde-li Janek, půjde Floriánek.
Bude taky poskakovat jak ten tatrmánek.
Bude taky poskakovat, jak ten tatrmánek

Tovačov, Tovačov
Tovačov, Tovačov, tovačovský zámek,
 nebyl bych vojákem,kdyby ne galánek.
Hujá, hujaja, hujá, hujajaj, hujá, hujajaja jaja.
Jednou zapomenu, podruhé vzpomenu,
potřetí , má milá, slzy mňa polejů.
Hujá, hujaja, hujá, hujajaj, hujá, hujajaja jaja.
.
13. 9. 2022

Odlétají vlaštovičky, těšíme se do školičky

  • Adaptace dětí v mš po prázdninách.
 • Dbát na pozdrav dětí při příchodu do mš a užívání slov  prosím a děkuji v průběhu dne.
 • Připomínání  pravidel  chování v mš.   
 • Řešení konfliktů dohodou- dokáži se omluvit a domluvit s kamarádem.
 • Domluvím se s kamarádem, kde si budem hrát. 
 • Anketa: „Na koho se těšíš do školky?“
 • Orientace dětí ve třídě v hracích koutcích: stavebnice, auta, zvířata, pokojíček, koutek pro Vv, sportovní hry a úklid po hře na vyhrazené místo.
 • Stanovení pravidel dovedností dětí a předškoláků: sebeobslua-oblékání a svlékání ukládání oblečení, osobní hygiena, hygiena na WC, sebeobsluha při stolování a stravování, používání příboru, stlaní postýlek.
 • Seznámení s režimem dne u Berušek.
 • Individuelní přístup k dětem.
 • Povzbudit děti v kladném projevu chování  kladným hodnocením  a pozitivní příklady.
 • Růšná část cvičení motivovaná znaky podzimu - chůze, během, poskoky, stranou, jednonož, lezení, plazení. Létáme jako ptáci - vlaštovky - uvolnění rukou, pohyby vycházející z ramen, loktů i zápěstí, kladina.
 • Jóga:slunce, déšť, déšť, slunečnice, letadlo,čáp, loď,motýl, letadlo,holub, beruška.
 • P.H.:  "Na vlaštovky" – s hudbou a lanem, „Pan čáp ztratil čepičku - poznávání barev"
 • Opakování  básně: „Mraveneček“.
 • Nasloucháme: snažit se o co největší soustředění dětí při sdělování informací i formou sluchových her.
 • Motorika mluvidel: pískat jako ptáčci (našpulit rty), klapat ústy jako čáp (rty, jazykem)
 • Poslech říkadel o vlaštovkách.
 • Poslech četby: „O poslední vlaštovce“  E.Petiška.
 • Omalovánky:“Vlaštovka“ – správné barvy- vystřihování.
 • Skládání vlaštovky z papíru.
 • Hod vlaštovky do dálky - závody vlaštovek.
 • Grafomotorické dovednosti: “Let vlaštovky“.
 • Trhání papíru - zobání,  sbírání kolíčky na prádlo.
 • Polepení vlaštovky kousky černého papíru: .  
 • Kreslení  podle říkanky - pojmenování geo. tvarů: "Náš domeček".
 • Kde je můj domov: "Ukaž nám svůj domov na procházce a řekni svou adresu".
 • Umístění vlaštoviček na dráty, počítání  do 6-ti .
 • Řešení labyrintů: dokreslení drátů a počítání vlaštovek.
 • Nácvik básně: “Čiříkanka“.
 • Hádanka:“Vlaštovka“.
 • Nácvik písně:“Vlaštovičko leť“.
 • Opakování tanečku: „Když jsi kamarád“.
 • Poučení o bezpečnosti při pobytu venku: chůze u silnice, přecházení cesty, po schodech, nesbírat odpadky ze země – injekční stříkačky, kontakt se zvířaty, na zahradě MŠ.....
 • Poznávání okolí MŠ na vycházkách- hledání hnízd, pozorování ptáků na rybníku.
 • Pozorování a povídání o rozmanitosti světa přírody, rostlin, květin, plodu, přírodnin
 • Pěší výlety do podzimní přírody a seznámení s podzimní zahradou, lesem, polem. Pozorování podzimního počasí a  jeho vliv na přírodu.

Září
To je konec léta. Teprve 23. září začíná podzim. Odlétají vlaštovky, špačci, čápi. V tomto měsíci kvete ještě mnoho rostlin a roste i mnoho hub, dozrává a češe se ovoce. Na polích se začínají vybírat brambory, někde i řepa cukrovka. Určitě znáte z vyprávění, jak si děti dříve na polích dělávaly ohníčky a opékaly brambory. Dnes vám brambory připravuje doma maminka. Jedna zábava nám z dřívejší doby zůstala – pouštíte si také draky?

Vlaštovka
Potkala jsem vlaštovku, ona se mě zeptala: 
"Nevidělas ostatní?Já jsem dneska zaspala.
Měly jsme tu v osm sraz,bude podzim, tak je čas letět - nevíš kde je jih?
Mohla bys mi poradit?"

Čiříkanka
Vlaštovičky čiříkají, o čempak si povídají? Jedna se ptá: „Už je čas?" A ta druhá: „Kde je sraz?"
 a co, zašuměla bříza, „Máte letenky i víza? Do Egypta, na Krétu, tady už je vlaštovičky, tady už je po létu."

Hádanka:
Ptáček černý, maličký, ocásek -  tvar vidličky. A když nízko poletuje, déšť a bouřku oznamuje.
Šipka hbitá jen se kmitá, lítá lítá mouchy chytá, křídly stříhá jen se míhá, div že dráty nepřestříhá.
Písnička
Vlaštovičko, leť, už je na tě čas, listí žloutne, poletuje, po strništi vítr duje,bude brzy mráz.
Vlaštovičko, leť na slunečný jih,pavouk babí léto spřádá,muška, ta si pospí ráda,až napadne sníh.
Až ho napadne kolem našich vrat,až nám zmrzlá meluzína bude kvílet do komína,budem vzpomínat!

Poznáváme písmeno na začátku jména
Počítáme jedna, dvě, Kdopak z vás teď yyhraje?                              
Ten, kdo mi to řekne pěkně v krátku,co má Lucka…. na začátku.         

Procvičujeme uši- Slyšíme?
V kruhu jsem se zatočila,ještě k tomu poskočila,                                   
teď, Evičko, pozor dej,   kdo tě volá, poslouchej.         

Kdybych byla vlaštovkou měla křídla hbitá.
Ptal bych se kdo sítě má do kterých se chytá.
Kdybych měla peříčka převzácného ptáka.
Hledal bych tě píšťalkou  na kterou se láká.

Já bych si tě odchytil do té klece z proutí,
abys mě mohl ze zlata kroužek navlíknouti,
nestrachuj se zlý není kdo tě drží v dlani,
změní ti jen příjmení a budeš jeho paní.


Kdybych byla vlaštovkou 
krtek a vlaš..... 
Pohádka o vlašotce a Barykovi 
Vlaštovka krmí mláďata  
Vlaštovky odlétají
 Létala si vlaštověnka létala
Vlaštověnka lítá - relax 

11. 9. 2022

Vlaštovičky, šťastnou cestu!!!

 

·        Upevňujeme u dětí používání zdvořilostních slůvek- dobrý den, nashledanou, prosím, děkuji….

·        Respektování pravidel ve třídě.

·        Povzbudit děti v kladném projevu chování  kladným hodnocením  a pozitivní příklady.

·        Ranní hry - u stolečků - společenské hry- kloboučku hop, člověče, nezlob se, pexeso, konstruktivní hry… na koberci - stavíme les, využití dřevěných kostek, aut a pěnového puzzle.

·        Námětové hry - na obchod, na kuchaře, hry v pokojíčku.

·        Manipulační činnosti - navlékání korálků, modelování z plastelíny, hry s knoflíky.

·        Stanovení pravidel dovedností dětí a předškoláků: sebeobsluha - oblékání a svlékání, ukládání oblečení, osobní hygiena, hygiena na WC, sebeobsluha při stolování a stravování, používání příboru, stlaní postýlek.

·        Prohlížení knih s podzimní tématikou,kreslení obrázků.

·        PH: “Na vlaštovky“, „Na Peška“, „Na lepidlo“.

·        Vnímání rytmu, střídání chůze a běhu, snímání hlasitosti hudby, běh po špičkách…

·        Cvičení na překážkové dráze - lezení, poskoky, prolézání, přeskoky.

·        Cvičení na rovnováhu - holubička, stoj na jedné noze, chůze po zúžené ploše, chůze po laně.

·        Cvičení s hudbou.

·        Využití padáku - spolupráce dětí, koordinace pohybu.

·        Skládání papírové vlaštovky - hra s vlaštovkou - která vlaštovka doletí nejdál.

·        Plnění úkolů na interaktivní tabuli na téma: Září.

·        Seznámení s písní - Vlaštovky na drátě, opakujeme známé písně - Na mravenčí pasece, písnička o usmívání.

·        Komunitní kruh - pomalu končí léto a blíží se podzim, vlaštovky se začínají houfovat na drátech a chystají se k odletu do teplých krajin.

·        Rozhovory s dětmi o nadcházejícím podzimu, podle obrázků popisují vlaštovku, čím se živí, proč odlétá na zimu pryč, využití velké mapy - kam vlaštovky odlétají…

·        Vlaštovky na drátě - zapouštění barev na podklad, vystřižení a vymalování vlaštovky, nalepení.

·        Grafomotorické cvičení - let vlaštovky - důraz na správné držení tužky.

·        Dechová a artikulační cvičení.

·        Seznámení s básní  "Čiříkanka".

·        Hry na zahradě - fotbal, hry s velkými auty, na písku, průlezky.

·        Vycházky do okolí MŠ - do zámku, po hrázi,k rybníku.

 

 

Čiříkanka

 Vlaštovičky čiříkají, o čempak si povídají?

 Jedna se ptá: „Už je čas?"

 A ta druhá: „Kde je sraz?"

 A co zašuměla bříza, „Máte letenky i víza?

 Do Egypta, na Krétu, tady už je vlaštovičky,

tady už je po létu."

 

Vlaštovky na drátě

Vlaštovky na drátě švitoří,

o cestě za moře hovoří.

Cesta tam dost je prý daleká,

vlaštovka žádná se neleká.

Zima, ta vlaštovkám nesvědčí,

teplo, to určitě přesvědčí.

O tom, že lépe je na světě,

když slunce příjemně hřeje tě.

Vlaštovky, prosím vás, vraťte se,

až jaro zimu si odnese.

Až jaro zabouchá:“ buchy,buch“!

Až zimu vyžene teplý vzduch!

  

7. 9. 2022

Zápis z třídní schůzky 7.9.2022 v 16h.

 1. Přivítání rodičů učitelkami Zdena Ludvová a Lenka Šálková.
 2. Předložení prezenční listiny.
 3. Kontrola evidenční listů - změny např. tel.č. - doplnění třetí osoby- rodiče nedostupní.
 4. Seznámení se školním řádem na stránkách ZŠ a MŠ Tovačov.

Zdůraznění dění a požadavků ve třídě Berušky v novém š.r.

 1. Počet dětí 26: 9 děvčat a 17 chlapců  - všichni jsou předškoláci.
 2. Předškoláci neplatí školné. Mají povinnou předškolní docházku do mš. Nutno děti omlouvat do omluvných listů v mš. V případě plánované nepřítomnosti dítěte jako je např. dovolená - na základě písemné žádosti vedoucí učitelce, uvolnění povoluje ředitel. Žádost najdete na stránkách ZŠ a MŠ Tovačov.
 3. Každou nepřítomnost dětí nutno sdělit ústně, telefonicky, SMS - 733 224 096 ne na messenger. Sdělte nám důvod nepřítomnost - infekční nemoci.
 4. Provoz na třídě Berušek: 6:15 -16:15 h.. Prosíme o dodržování pravidelné docházky a scházení do 8hod., v poledne v 12h..- nezvoňte otevřeme až se děti nají, odpoledne po 15h. - nechejte děti pohrát. Při příchodu a odchodu zavírejte dveře! Děti předávejte paní učitelce, rády se s Vámi pozdravíme.
 5. Stravu dětí v mš přihlašují rodiče sami na strava.cz vždy den dopředu do 12h.. Neodhlášený oběd lze vyzvednout 1. den  nepřítomnosti v mš ve třídě asi od 11,45h.
 6. Předškoláci se v mš učí jíst příborem. Děti si samy prostírají stůl, mají své prostírání o které se starají. Při jídle sledujeme správné držení lžíce a příboru.
 7. Stravování v MŠ: děti mají možnost výběru velikosti jídla /chleba, rohlíku, pití/, mohou si přidat, vedeme děti k dojídání jídla, neříkejte dětem – to nemáš rád,to asi jíst nebudeš, to nemusíš, to nejez, ale řekněte ochutnej, bude ti to chutnat, ve školce se vaří výborně, paní kuchařky jsou moc hodné a šikovné a snaží se trefit dětem do chutě a přitom plnit normy.
 8. Děti u Berušek potřebují: v mš v přihrádce: tepláky nebo kalhoty na pobyt venku a tepláky nebo legíny do třídy, s sebou do školky batůžek: pláštěnka, lahev s pitím, náhradní oblečení: kalhotky, trenky, ponožky, tričko uložte nejlépe do batohu. Batohy ukládejte do horní přihrádky.  Pravidelně, kontrolujte náhradní oblečení.
 9. Doporučujeme dodržování našich požadavků a pravidel a jednotnost pro pohodu dětí.
 10. Odpoledne  děti v mš odpočívají po dobu nutnou pro úklid tříd, spát je nenutíme. Čteme pohádky, pouštíme relaxační hudbu, odpoledne si hrají s kamarády. 
 11. Na děti jsou v předškolním věku větší požadavky na samostatnost při oblékání, usnadněte jim to a nedávejte jim zbytečnosti, dávejte jim to, co opravdu potřebují.
 12. Vyšší požadavky máme na děti v předškolním věku také při sebeobsluze v oblasti hygieny a používání toaletního papíru.
 13. Předávání dětí cizím osobám na základě zmocnění od rodičů - možno dopisovat.
 14. Fotografie na messenger Berušek Tovačov zveřejňujeme na základě souhlasu rodičů - možno smazat.
 15. Docházka dětí v období prázdnin v ZŠ, z důvodu nižšího počtu provoz v mš omezen, proti podpisu zjišťujeme asi týden předem.
 16. Upozornění na možné úrazy v MŠ - předcházení úrazů, poučení dětí o bezpečnosti, oznámení úrazu ústně při předání dítěte, okamžité hlášení každého i drobného úrazu rodičům telefonem, občas se nemůžeme rodičům dovolat, přidání tel.č. na třetí osobu.
 17. Program výchovné práce ve třídě Berušek v š.r. má název „Rok s Ferdou Mravencem“. Každý týden je nový tematický plán zveřejněn pro rodiče na šatně na internetové stránce beruskytovacov, info i na messenger Berušky Tovačov a v infotabuli před školkou.
 18. Ve třídě Berušek jsou děti kamarádi, mají se rádi, říkají si pěknými jmény, hrají spolu, půjčují si hračky, hračky uklízí na správné místo, dodržují stanovená pravidla, dbají na hygienu, učí se samy dojídat jídlo, správně držet lžíci, samy se oblékat, starat se o své věci a orientovat se ve známém prostředí. Pravidelný režim dětem prospívá. Rádi zpívají, cvičí, hrají pohybové hry, tancují. Učí se držet tužku, poznávat barvy, rádi skládají puzzle, zajímají se o dění kolem sebe. V letošním roce se zaměříme více na logopedická cvičení s dětmi. Většina dětí ve třídě potřebují pomoci při nácviku správné výslovnosti. V případě potíží se správnou výslovností v předškolním věku je nutná s klinickým logopedem a hlavně každodenní opakování a procvičování doma s rodiči. Zápis do ZŠ bývá v měsíci dubnu. Před zápisem dle žádostí (pokud si nejste jisti správným rozhodnutím  - dát dítě do školy) mohou ještě děti projít vyšetřením školní zralosti.
 19. Logopedická depistáž 8.9.. Během depistáže bude u dětí orientačně zjištěna úroveň komunikačních dovedností a předškolní znalostí a u předškoláků navíc orientační školní zralost. pro rodiče bude zhotovena písemná zpráva.  V případě vad řeči u předškolních dětí doporučujeme spolupráci s klinickým logopedem a hlavně pravidelné denní procvičování.
 20. Pracovní listy - děti mají zřízené složky na pracovní listy, rodiče mají přehled o znalostech, grafomotorice. Zakládáme do nich listy hotové i  nevyplněné, lze si vzít domů a doplnit, případně procvičovat.
 21. Na výtvarné tvoření vybíráme 100kč.
 22. Oslava narozenin dětí: gumoví medvídci, dle uvážení rodičů, balené dárky, ovoce,  pečené dobroty - dejte nám vědět den předem, že budeme slavit narozeniny vašeho dítěte, ať se můžeme připravit.
 23. Zlobení dětí:  dítě si vynucuje pozornost, vzdor může znamenat také  - udělej si na mě čas, chci být s tebou, chci abys mi byl nablízku.
 24. Seznámení rodičů s akcemi MŠ ve školním roce 2022/2023 - plavání v Olomouci, ŠVP - Rusava - cena bez dopravy 2300 v minulém roce - omezený počet míst -  závazně přihlášení budou platit zálohu již na podzim, kurz lyžování dle zájmu, společné akce s rodiči, besídky, návštěvy divadel, Celé Česko čte dětem - čtení pohádek před spaním, Den pro mou mámu nebo tátu - pátek - po dohodě s učitelkami.
 25. Hygienická opatření: Ráno při příchodu rodiče děti převléknou, předají učitelce do třídy, děti pozdraví učitelku, odnesou lahev na okno a jdou si umýt ruce mýdlem. Rodiče informují p. učitelky o zdravotním stavu svého dítěte. V prostoru šatny se zdržujte po dobu nezbytně nutnou a do třídy nevstupujte. Při příznacích respiračního onemocnění do MŠ nevstupujte. Do školky patří pouze děti zdravé. Při příznacích respiračního onemocnění mají p. učitelky právo dítě do školky nepřijmout a požadovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte (alergie a chronická onemocnění).  Do školky nedávejte dětem plyšáky a jiné hračky.

6. 9. 2022

Do Berušek chodím rád, s každým jsem tu kamarád

 

     ·      Adaptace dětí po prázdninách, orientace ve známém prostředí

·      Dbáme na pozdrav při příchodu do třídy, používání slov prosím x děkuji

·      Seznámení s novými kamarády ve třídě, společné hry, tvoření

·      Společný i samostatný úklid hraček na správné místo

·      Hry s novými hračkami, stavebnice, puzzle, námětové hry

·      Opakování známých pohyb. her- Oheň, voda, blesk,  Na obra a Palečka, židličkovaná

·      Seznámení s pravidly ve třídě- Mravenčí desatero

·      Chůze ve dvojicích, běh, poskoky, plazení, cvičíme s hudbou

·      Individuální přístup k dětem, řešení konfliktů dohodou, umíme se domluvit

·      Komunitní kruh- učíme se novou vítací básničku, umíme si sdělit radosti, přání i starosti. Opakujeme jména dětí- znám své jméno a příjmení, adresu, kolik mi je let.

·      Procvičujeme uši:“ V kruhu jsme se zatočili ,ještě k tomu poskočili, teď ( jméno) pozor dej, kdo Tě volá, poslouchej“

·      Opakujeme básničku- Mraveneček

·      Poznáváme písmeno na začátku slova- jména- Počítáme jedna , dvě, kdopak z vás teď vyhraje? Ten, kdo řekne pěkně vkrátku, co má Lucka na začátku.

·      Poslech četby z knihy O Sekory- Příběhy Ferdy Mravence

·      Na koho jsem se do školky těšil? Kreslení pastelkami, samostatná práce

·      Pracovní list- procvičení zrakového vnímání- najdi 2 překrývající se obrázky

·      Počítání s beruškou- dokresli beruškám v řadě stejný počet teček

·      Zjištění grafomotorických dovedností- opis jména podle předlohy

·      Seznámení s písní- Písnička o usmívání

·      Důslednost při samostatnosti dětí- sebeobsluha, oblékání, úklid pyžam a lůžkovin, správné držení tužky, lžíce, používání příboru při obědě, samostatný úklid po jídle

·      Hry na zahradě- na pískovišti, fotbal, průlezky, malování křídami

·      Vycházky do okolí MŠ, pozorujeme přírodu, navštěvujeme známá a oblíbená místa

  

 

           Básnička pro komunitní kruh

Za Ferdou se posadíme a hezky se pozdravíme.

Dobré ráno, dobrý den, společně si popřejem.

Pohladíme kamarády, hrajeme si spolu rádi.

Zakřičíme: „ Třesky, plesky, ať je nám tu spolu hezky“!!!

 

           Mraveneček

Už je ráno, bílý den,

 z postýlky teď musíš ven.

Mravenečci školu mají,

rádi do ní chodívají.

Jenom ten náš mraveneček,

 pořád hajá, mládeneček.

Nechejte mne v postýlce,

stihnu všechno ve chvilce.