29. 5. 2021

Hrajeme si na indiány

 
·        Poznáváme minulost a život indiánů
·        Prohlížení knížek k tématu
·        Indiánské omalovánky
·        Navlékání korálků, výroba ozdob pro indiány
·        Výroba indiánské čelenky, získávání peříček za splněné úkoly
·        Kreslení indiánských triček- využití barev na textil, fixy, šablony
·        Procvičení stříhání- stříhání látky
·        Vymýšlení indiánských jmen
·        Indiánské vyšívání- procvičení jemné motoriky
·        Procvičení rychlosti a zručnosti indiánů, plazení, lov bizona- hod na cíl, jízda na koni, střelba z luku
·        Hry na nástroje- chřestítka, bubnování- bubínek vyrobený za pomoci rodičů
·        Pracovní listy-doplňovačky, počty, labyrinty, bludiště, omalovánky
·        Sportujeme- kliky, dřepy, plazení, běh, překonávání překážek
·        Vymýšlení názvu našeho kmene
·        Posezení u ohně
·        Poslech indiánských písni a relaxační hudby
·        Indiánský pozdrav a indiánský tanec
·        Skládání podle čísel- indián
·        Indiánské ozdoby z přírodnin
·        Malování na kameny,
·        Indiánské pohybové hry- Indy, indy, Heja komu
·        Malování na obličej
·        Indiánské výpravy do přírody v okolí MŠ
·        Stavba indiánské vesnice
·        Svolávací písnička- Malí indiáni- M. Růžičková
·        Podle obrázků umíme pojmenovat potřeby indiánů
·        Komunitní kruh- jak vypadá indián, co má na sobě, jak vypadá, umí jezdit na koni? Umí lovit, co potřebuje k lovu? jaké má zbraně? Jaká zvířata loví? Kde bydlí, kdo je to náčelník, kdo je to šaman?
·        Poslech indiánských pohádek a příběhů
·        Výroba lapače snů z dřevěných koleček
·        Hry na zahradě

     

Indiáni, ti se mají,
celý den si jenom hrají
Skáčou hejsa hopsasa,
chytají se do lasa.
Potom vlezou do vigvamu,
zavolají na svou mámu:
Mámo, mámo, máme hlad!
Snědí vlka a jdou spát.
Do spánku jim pěkně vyjí
kojotové na prérii.
Ráno sluníčko je vybudí
a ti malí chlapci rudí
hned vyběhnou mezi stany
hrát si Nač? na indiány. 

Indi Indi Indi Indi Indiáni jdou (rytmické pleskání do stehen)
Halí, haló, Indiáni jdou (2x postupné zvolání do stran s přiloženou dlaní u rtů a dopleskání do stehen)
My se my se my se my se nebojíme se (rytmické klepání pěstí pod klíční kost a "zamítavé" vrtění rukou)
Halí, haló, nebojíme se(2x postupné zvolání do stran s přiloženou dlaní u rtů a "zamítavé" vrtění rukou)
Šel první, šel druhý, šel třetí Indiá(pochod v kruhu, na 3. zvednout dva prsty ke straně hlavy - naznačení pér na čelence)
Šel čtvrtý, šel pátý, šel šestý Indián (pochod v kruhu, na 6. zvednout dva prsty ke straně hlavy)
Šel sedmý, šel osmý, šel devátý Indián (pochod v kruhu, na 9. zvednout dva prsty ke straně hlavy)
A ten poslední byl desátý(pleskání do stehen a pak výdech s indiánským pokřikem, kdy dlaní rytmicky zakrýváme ústa)
Říkačku opakujeme a při dalších opakování stále zrychlujeme tempo řeči i pohybu.
 
 He-ja ko-mu un-ce, má-me rá-di slun-ce. (přešlapujeme na místě s otáčením, paše rozpažit vzhůru, díváme se na slunce
Um-ba ta-ka ovo-da, te-če ži-vá vo-da. (stoj stranou k ohništi, shodně oběma pažemi předvádíme vlnění vlevo, vpravo)
 Ko-va ta-ka e-mi, má-me rá-di ze-mi. (dřep, dlaněmi rytmicky pleskáme o zem)
To-vu ta-ka sí-tr, tak-hle fou-ká ví-tr. (stoj stranou k ohništi, paže vzhůru, hluboké úklony vpravo, vlevo)
Ju-ka ta-ka uvo-rel, tak-hle lé-tá o-rel. (stoj na jedné noze stranou k ohništi, pažemi mávání nahoru, dolů
He-ja um-bo ha-jen, tak-hle ho-ří o-heň (klek, předpažit, třepeme pažemi nahoru, dolů)
 

Indiánské říkadlo pro kluky                                     Indiánské říkadlo pro holky
Já mám šípy, já mám luk                                              My jsme holky indiánské
jako každý správný kluk.                                              a chceme být pořád krásné.
O prázdninách lovím v lese,                                          Hezké šperky nosíme
schovejte se, schovejte se za křovím,                            indiánům se líbíme.
než vás všechny ulovím.

 

 

21. 5. 2021

Slavíme svátek dětí

 • Rozhovor: Jak oslavíme svátek dětí? Kdo je můj kamarád? Proč ho mám rád?  Které hry si hraji s dětmi nejraději? Půjčuji dětem hračky? Pomáhám kamarádům když potřebují?
 • Říkej celou větou: popis obrázku: "Jak si děti hrají?"
 • Hry s kamarády dle přání dětí.
 • Úklid hraček po hře na správné místo.
 • Cvičení v překážkové dráze: chůze po lavičce, lezení, plazení, přeskoky, kotouly.....
 • Sportujeme abychom byli zdraví: "Který sport mám rád a proč?"
 • Plnění úkolů při pobytu venku v terénu.
 • Společné hry venku s míči.
 • Tancování s kamarádem: Šla Nanynka do zelí, Kalamajka, Maličká su.
 • Diskotéka k svátku dětí: Svátek dětí, Drůbeží závody, Na mravenčí pasece
 • Hry na hřišti i školní zahradě dle přání dětí.
 • Prohlížení obrázků v encyklopediích - děti na celém světě - jiná pleť, postižení, atd. 
 • Dokreslení obličeje: "Jakou mám náladu a proč?" - sdělení  momentálních pocitů dětí.
 • Kreslení postavy: "To jsem já!"
 • Obrázek pro mého kamaráda.
 • Dárek k  svátku dětí: Nová stavebnice  pro společné hry s kamarády.
 • Omalovánka: Zmrzlina pro děti.(poznávání barev - přirovnání a pojmenování)
 • Opakování oblíbených písní: Zpívaní s kytarou - Teče voda, Beruško půjč mi jednu tečku.....
 • Rozvíjení samostatnosti dětí při oblékání a převlékání v době kdy nevstupují rodiče do šatny mš.
Dneska slaví svátek děti, však je jich tu jako smetí.
Všichni jsou dnes veselí, nikdo není v posteli.
Dovadí a tancují a spolu se radují.

Na mravenčí pasece
Emi, D, Emi, A7, D
1.DNa mravenčí Emipasece A7oznamuje sDe:
Ferda hledá zedEminíky A7všude po leDse
a že má skvělý plán, takEmise valí ze A7všech stran
Dna mravenčí Emipasece A7oznamuje sDe.

2.Z písku, bláta, jehličí postavíme hrad, vítr ten ho nezničí, budem se mu smát,
lžíce tam, lžíce sem, ještě jednu přinesem, z písku, bláta, jehličí postavíme hrad.

R:Nejsme sice velicí my mravenčí zedníci, ale máme príma partu sehranou,
že se pilně snažíme nesem víc než vážíme, ještě dnes, ještě dnes opravíme celý les.

3.Z písku, bláta, jehličí postavíme dům, inženýři měřiči rychle k pařezům,
trámek tam, trámek sem, ještě jeden přinesem, z písku, bláta, jehličí postavíme dům,

4.Na mravenčí pasece oznamuje se: Ferda s partou mravenců hlásí po lese,
nebourej, nebourej ani do nás nešťourej, na mravenčí pasece oznamuje se. 16. 5. 2021

Co se děje u rybníka

 

·        Seznámení dětí s životem u vody, význam vody pro vše živé

·        Upevňovat pozitivní vztah k přírodě, k živým tvorům

·        Rozvíjet komunikační dovednosti

·        Umět pojmenovat některé živočichy žijící u vody a ve vodě

·        Prohlížení knížek s tématikou příroda, voda, ryby

·        Motivační cvičení s básničkami

·        PH: „ Čáp ztratil čepičku“, „Rybičky“, „Na žáby a na čápa“

·        Procvičení obratnosti,rovnováhy, lezení vzad, napodobování zvířátek od rybníka chůze po zúžené ploše

·        Cvičení s míčky-házíme kamínky do vody

·        Chůze okolo rybníka- procvičení nožní klenby-chůze po laně

·        Cvičení s padákem-napodobování klidné i rozbouřené hladiny, využití vážné hudby B.Smetana-Vltava

·        Komunitní kruh-co vše můžeme vidět u rybníka,jaké živočichy tam můžeme zahlédnout, jak se máme u rybníka chovat, podle obrázků umět pojmenovat známé živočichy,jak vypadají, kde žijí. Je pro živé tvory voda důležitá? Může se pít voda z rybníku? Kde všude můžeme najít vodu?-kaluže, rybník, řeka, studánka, přehrada,moře, voda v kohoutku…Jak se jmenují naše známé rybníky a řeky kolem Tovačova? Může být voda pro nás i nebezpečná? Co by se stalo,kdyby nebyla voda?

·        Vnímání zvuků- zvuky přírody

·        DVD pohádka- krtek a rybka, Krtek a kachnička, Krtek a žabka, Rákosníček

·        Lovení rybiček

·        Pokus v MŠ-voda z rybníka a voda z vodovodního kohoutku

·        Rytmizace říkadel-žába leze do bezu, žába skáče po blátě

·        Zpíváme-Holka modrooká, žabička zelená, seznámení s písní Čáp

·        Omalovánka žába, procvičení stříhání po čáře

·        Výroba žabky z roličky od papíru

·        Rybka z papírového sáčku

·        Logopedické říkadlo- hláska Ž - žabí svatba

·        Gymnastika mluvidel-špulíme pusu jako rybičky,nafukujeme tváře jako žába

·        Uvolňovací cviky- velké kruhy na rybníce

·        Grafomotorika- vlnky na vodě, žabka skáče

·        Vycházky k rybníkům- Hradecký, Kolečko,k řece Moravě

·        Hry na zahradě MŠ-na pískovišti,malování křídami, hry smíčem

 Motivační básničky

Žabka- poskoky v podporu dřepmo

Každé ráno,celý rok,skáču svižně přes potok

S žabkou si dám závody, snad nespadnu do vody.

 

Rak –lezení  v podporu dřepmo vzad

Vyzkoušej to taky tak,lézt pozpátku jako rak.

Dva, tři kroky dozadu, zlepší ti hned náladu.

 Logopedické říkadlo- hláska Ž

Žába žení žabáka,

žabák ani nekváká.

Žádnou ženu nechtěl mít,

chtěl v kaluži klidně žít.

 

Říkadla

Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě.

Na jaké,na jaké, na zelené strakaté.

 Žába leze do bezu, já tam za ní polezu.

Kudy ona, tudy já,budeme tam oba dva.

 Rak leze z díry,vystrkuje kníry, za ním leze hadice, má červené střevíce…

 Čáp

Čá, čáp, čáp, do rybníka šláp.

Zobákem si nabíral, rybky, žáby vybíral.

Čáp, čáp, čáp, do rybníka šláp.

 

 

 

 

 

7. 5. 2021

Květiny a kvítka

 Květinová víla

"Ocitli jsme se v jarní zahrádce plné   pestrobarevných kytiček.Žije tam také květinová víla, která se o lzahrádku  stará. Pečuje o květiny a trávu, aby dobře rostly, pomáhá zvířátkům, jež v její zahrádce bydlí. Ráno rozdává kapičky rosy a večer ukládá květinky do květinových postýlek a uspává broučky.
Jak asi  vypadá?"

 • Hledání a pojmenováních jarních  květin v trávě, na okrajích cest, v zahrádkách, za okny v květináčích -  zkoumání lidskými smysly.
 • Výstavka jarních květin ve váze i na obrázcích.
 • Námětová hra: "Naše zahrada".
 • Seznámení a nácvik básně: „Broučci dobrou noc“.
 • Poslech četby:"Berušky".
 • Nácvik písně: „Na tom pražským mostě“, ""Šel zahradník".
 • Opakování písní: Pod naším okýnkem,  Prší,prší.....
 • Hádanky:“Květiny“.
 • Nalepování  okvětních lístků na samolepící papír: „Šátek pro květinovou vílu“.
 • Skládání květiny z barevného papíru. Přišívání knoflíku.
 • Skládání květů  z barevných uzávěrů plastových lahví.
 • Malování:"Tulipány".
 • Kreslení sedmikrásek.
 • Komu říkáme, že je kvítko?
 • Jóga: Slunečnice, tulipán,semínko, beruška, motýl, pavouk, cvičení Ferdy Mravence..Cvičení s hudbou- „Rozvíjej se poupátko“.
 • P.h.: „Uvíjíme věneček“, Na kopřivu“,"Ztratila se beruška".
 • Grafomotorické cviky: "Květiny".
 • Návštěva květinářství.Nákup květin.
 • Osazování truhlíku s květinami.
 • Poznávání okolí MŠ na vycházkách - pojmenování jarních květin.. 
 • Vycházka do tovačovského zámku, pozorování květinové výzdoby.
Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou, uviděl tam rozmarynu veliko, velikou.
Nebyla to rozmarýna, byl to křen, byl to křen. Vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.
Šel zahradník do zahrady s lopatou, s lopatou, uviděl tam zahradnici copatou, copatou.
Tráva malá, já nedbalá, srp tupé, srp tupé. jenom mně ho zahradníčku poťuké, poťuké.
Já ho ťukal, já ho brósil, nechce žit, nechce žit, musela si moja milá jiné vzit, jiné vzit.

L
Malá víla na palouku, lila vodu do klobouku,
Uviděla motýla, vodu vedle vylila.

Říkej rychle:
Hrabala baba zahradu a nebo hdabala babu zahdadu.

Liška,šiška, pampeliška,zabloudila v lese myška.
ten,, ten, ten, vyvede ji ven.
 

Hádanka: Slunečnice 
Za sluníčkem hlavu točí,nevidí nic, nemá oči.
Když dozraje malinko každému dá semínko.

Motivační říkadlo:Sedmikrásko, ty jsi krásná, kolik že máš paprsků?
Otáčíš se za sluníčkem, celý den se usmíváš 
a hodně květinových kamarádů okolo sebe v trávě máš.2. 5. 2021

Máj je lásky čas

Ahoj děti a milí rodiče, začal krásný měsíc květen. Říká se  mu máj. A taky se říká, že máj je lásky čas. Venku všechno krásně kvete. Děti se mohou učit pojmenovávat květinz. V květnu   mají svátek maminky.Maminky si zaslouží abychom připomenuli dětem jejich svátek. Svátek matek  připadá letos na neděli 9.5. a taky je svátek,  který se jmenuje Den rodiny a ten je 15.5. Ve školce bychom v tuto dobu určitě vyráběli srdíčka, květinky a jiné pro maminku.
 • Rozvíjíme sounáležitost dětí s rodinou při rozhovoru o práci rodičů v zaměstnání i doma a o pomoci dětí rodičům.
 • Pomoc dětí s motivací k svátku, z lásky, pro radost:"Vařím s mámou, pomáhám tátovi..
 • Procvičení přídavných jmen: „Jaká je maminka?“
 • Hmatová cvičení: Se zavázanýma očima  poznej  co patří mamince a co tatínkovi.
 • Rozvíjíme námětové hry dětí na domácnost a rodinu.
 • Poslech  oblíbených pohádek: Pohádka od maminky, Pohádka od tatínka.
 • Poslech  a řešení hádanek i smyšlených: maminka, tatínek.....
 • Poslech a  nacvičení přání k svátku mamince, babičce
 • Příprava dárku  k svátku pro maminku, babičku.
 • Malování: "Srdce, květina  pro maminku".
 • Kreslení : "Moje maminka", "Můj tatínek", "Naše rodina"..
 • Správné držení pastelky: maminka vaří.
 • Tvoření s čehokoliv: "Srdíčko, květinka pro maminku". 
 • Modelování: „Srdíčko, květinka pro maminku a tatínka“
 • Učíme se stříhat: "Vystřihování obrázků pro maminku".
 • Řešení labyrintu: „Najdi cestu k mamince“.                                                                    

 Hádanky:
Vaří, pere, žehlí, šije, koupe děti, hrnky myje,
odpovídá na otázky, dává pusy z velké lásky.
Kdo to je? (maminka)

Vysoký jak strom, vždycky všechno ví,
umí dávat gól, je přísný i pohladí.(tatínek)

vždycky všechno ví,
umí dávat gól,
je přísný i pohladí.

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/tatinek/7955
Vysoký jak strom,
vždycky všechno ví,
umí dávat gól,
je přísný i pohladí.

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/tatinek/7955
Pro maminku i tatínka:
Naše máma, to je máma, je to zlatá maminka,
ta se vám tak právě hodí, pro našeho tatínka.
Můj táta ,to je táta, hodného mám tatínka,
dobře, že ho na tom světě, našla naše maminka..
Vysoký jak strom,
vždycky všechno ví,
umí dávat gól,
je přísný i pohladí.

Zdroj: http://www.predskolaci.cz/tatinek/7955

Dárek k svátku
Starost velkou dneska mám,  Co ti mámo dneska dám?
Máš dnes svátek maminko, zaraduj se malinko.
Všechno co ti slibuji,  k svátku tobě daruji.
Slibuji ti poslušnost Tobě mámo pro radost.

Babičce
Milovaná babičko,  mám pro tebe srdíčko.
Za tvou lásku nejsladší, mám tě babi nejradši.

 

23. 4. 2021

Čas čarodějnic a čarodějů

 

Ahoj, děti i rodiče, je Vám líto, že letos nemůžou být čarodějnice? Ale můžou. Na čarodějnice si můžete hrát každý den na procházkách kolem rybníku Kolečko.  "Haló děti  už je čas, čaroděnice a čarodějové  můžou být teď z nás". 

 • Poslech pohádky:  Čarodějnice a obr.
 • O perníkové chaloupce
 • Hledání čarodějnic v knížkách.
 • Rozhovor:  Kdo je čarodějnice?  Jak ji poznáme?  Existují?  Je hodná nebo zlá?  Co bys vyčaroval? Proč se čarodějnice pálí?  Protože s ohněm odchází všechno zlo. Kdo pomáhá čarodějnici? ( kocour, pavouk, netopýr...)
 • Vymýšlení různých jmen pro čarodějnici
 • Napodobování  obličejů: procvičení mimických svalů obličeje.
 • Stavba chýše pro čarodějnici  čehokoliv:  ze stavebnice nebo venku z přírodnin.
 • Smyslová hra: Čarodějnický pytlík: poznávání podle hmatu,
 • Hra na čarodějnice:  vaření lektvarů.
 • Malování na kameny: Čarodějnická témata.
 • Kreslení - malování čarodějnice.
 • Grafomotorické hry pro uvolnění ruky:  Míchání lektvarů.
 • Dechová cvičení: foukání do plamene svíčky pod dozorem, špulení rtů a směrování dechu.
 • Logopedické hry: Letíííím, letííííím, milé děti…L - jazyk nahoru za zuby.  Ť-  jazyk nahoru.
 • Tanec čarodějnic.
 • Let na koštěti - možno i slalom.
 • Hod míčem do pavučiny.
 • Pohybová hra: honička - koho se čarodějnice dotkne zkamení nebo  musí uklidit hračky ......
 • Omalovánky čarodějnice.
 • Modelování kouzelné koule pro čarodějnici.
 • Poslech čarodějnické písně.
 • Smyšlená čarodějnická říkadla: Čáry máry kočka, ať máš modrá..... .
 • Hádanka, říkadlo pro čarodějnici.
 • Hledání pavučin doma i přírodě.
 • Hledání bylin do lektarů - vaření čaje  z bylinek.
 • Opékání špekáčků u ohníčku.

Hádanka: 
Pometlem si zametá, všude kolem práší,
Hlava šátkem zakrytá, malé děti straší.

Říkadla:
Ježibaby kamarádky, krouží vzduchem tam a zpátky.
Šaty mají od sazí, snad se v letu nesrazí.

Hurá děti bába letí, do povětří na koštěti.
Kdo z vás děti lítá rád, ten s ní může cestovat.

Ježibaby kamarádky, ( ruce nad hlavu zamávat)
krouží vzduchem ( ruce upažit a otočit se dokola)
tam a zpátky. ( ruce vzpažit a úklony do boku) 
Šaty mají od sazí, ( stoj vzpřímený)
snad se v letu nesrazí. 

Čarodějnické zaříkávadlo

Čáry, máry, okolo páry,
čarovala rybička, aby byla chybička,
 čaroval rak, aby bylo tak.
Hade, hade, mourovatej, máš ocásek jedovatej.
Netopýre, poleť blíž, jsi-li žába nebo myš?

Pohádka:

O obrovi, který měl obrovské trápení

     Je to dávno, kdy v hlubokém lese žil jeden obr Hugo. Nebyl vůbec zlý, měl rád děti, díval se, jak si hrají a snil o tom, že s nimi běhá, skáče nebo hraje na schovávanou. Ale jen se blížil k městu nebo k vesnici, země se otřásala a duněla. Lidé se ze strachu schovávali v domech, zavírali okna, zamykali dveře. Navíc ke všemu dospělí často děti obrem strašili. Chudák Hugo, obra se prostě všichni báli a nikdo neměl ani ponětí, že Hugo je tak hodný a moc opuštěný a nešťastný. 
      Zoufalý obr dlouho přemýšlel o svém obřím trápení, až nakonec dostal nápad: všechno je proto, že je tak obrovský, musí se tedy zmenšit! To se snadno řekne, zmenši se, ale jistě to nepůjde tak snadno, jako když se při praní srazí ponožky. Naštěstí si vzpomněl, že v hlubokém lese za desaterými horami a pěti řekami žije jedna čarodějnice, která umí z malých rybek udělat velké kapry a z velkého hada žížalu. Vydal se tedy za čarodějnicí - přeskočil les, překročil řeky. Čarodějnice už pěknou chvíli slyšela obří kroky a celá vyděšená hledala úkryt v houštině.
       Obr co nejjemněji zaklepal na dveře její chaloupky a když se nikdo neozýval, nesměle nakoukl dovnitř. „Pěkně prosím, ctihodná paní čarodějnice, nic vám neudělám, nebojte se, jen jsem vás přišel požádat o pomoc." Čarodějnice se po chvilce odvážila vykouknout a řekla: "Ráda bych ti pomohla, ale zmenšit velikána není jen tak. Obyčejná zaklínadla tady nepomůžou. Musím nahlédnout do čarodějnické knihy." Dlouho listovala, až nakonec našla předpis na vhodnou směs.
Muší ucho, kus žabince,
 trochu medu dej do hrnce,
 kousek křenu, hrst přesličky,
 přidej sůl a tři mušličky.
        Čarodějnice všechno nasypala do kotle a když byl kouzelný lektvar uvařený, dala ho obrovi vypít. Hugovi ani trochu nechutnal, ale vypil ho poctivě až do dna. A vtom se začal zmenšovat a zmenšovat. Šlo to tak rychle, že ho za chvíli nebylo ve vysoké trávě vidět. "Toho nápoje jsi asi vypil moc a já jsem nic nevážila, všechno jsem brala jen tak od oka," vzdychla čarodějnice. "Co si teď počnu? Nemohla bys mě zase trochu zvětšit?" slabým hláskem zaškemral obřík - trpaslík. Čarodějnice znovu dlouho listovala v učené knize a dala se do přípravy kouzelného odvaru.
 Vrbový proutek, slzy krokodýlí,
 muší křidélka, křídla motýlí,
zelíčko mladé, prastarou vodu,
zamíchej, podávej na prvním schodu.
     Tentokrát neudělala chybu, Hugo se postavil na první schod u vchodu do čarodějnické chaloupky, vypil lektvar a začal se zvětšovat. Ne moc, jen akorát, aby byl právě tak velký jako obyčejný člověk. "Hurá, hurá!" volal Hugo a poskakoval hned na jedné, hned na druhé noze a potom na obou. Kdyby tohle udělal, když byl ještě obrem, chaloupka čarodějnice by se sesypala jako domeček z karet. "Ani nevíte, jak jsem vám vděčný," řekl. „Mohl bych taky já něco pro vás udělat?" "To víš, že bys mohl," odpověděla. „Když teď vypadáš jako člověk, můžeš mně někdy dojít nakoupit. To víš, já se nerada ukazuji mezi lidmi, koukají po mně divně a dokonce se smějí mému klobouku." Od té doby žil Hugo ve městě, mohl se kamarádit s lidmi, hrát si s dětmi a pravidelně nosil paní čarodějnici nákupy.